Hotărârea nr. 91/2013

Hotărârea.nr.91 - privind încetarea participării Judeţului Braşov la convenţia încheiată cu Municipiul Săcele, Consiliul Local Săcele şi Agenţia Naţională Pentru Locuinţe în vederea realizării cartierului de locuinţe ANL Bunloc Săcele

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.91

din data de 11.03.2013

- privind încetarea participării Județului Brașov la convenția încheiată cu Municipiul Săcele, Consiliul Local Săcele și Agenția Națională Pentru Locuințe în vederea realizării cartierului de locuințe ANL Bunloc Săcele

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013,

Analizând propunerea domnului consilier județean Ambrus Carol privind anularea Hotărârii nr. 147/12.11.2004 a Consiliului Județean Brașov, privind participarea Județului Brașov la convenția încheiată cu Municipiul Săcele, Consiliul Local Săcele și Agenția Națională Pentru Locuințe în vederea realizării cartierului de locuințe ANL Bunloc Săcele și darea în administrarea Municipiului Săcele lucrărilor de „Amenajări exterioare și drumuri în cartierul ANL Bunloc Săcele”;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Cu data prezentei, încetează participarea Județului Brașov la convenția încheiată cu Municipiul Săcele, Consiliul Local Săcele și Agenția Națională Pentru Locuințe în vederea realizării cartierului de locuințe ANL Bunloc Săcele, aprobată prin Hotărârea nr. 147/12.11.2004 a Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Lucrările efectuate la obiectivul de investiții de interes județean „Amenajări exterioare și drumuri în cartierul ANL Bunloc Săcele”, vor fi predate, la stadiul actual de execuție, pe bază de proces-verbal, Municipiului Săcele, concomitent cu scăderea din inventarul Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - președintele ConsiliuluiJudețean Brașov asigură aducerea la îndeplinire  a prezentei hotărârj/prin DIUAT și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu