Hotărârea nr. 90/2013

Hotărârea.nr.90 - privind acordul de principiu pentru constituirea unui parc industrial pe structura activelor dezafectate din sectorul producţiei civile aflate în patrimoniul SC CARFIL SA Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.90 din data de 11.03.2013

- privind acordul de principiu pentru constituirea unui parc industrial pe structura activelor dezafectate din sectorul producției civile aflate în patrimoniul SC CARFIL SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013,

Analizând Adresa nr.2179/7.03.2013 a CN ROMARM SA - filiala SC CARFIL SA, prin care se solicită Consiliului Județean Brașov acordul de principiu pentru constituirea unui parc industrial pe structura activelor dezafectate din sectorul producției civile aflate în patrimoniul SC CARFIL SA Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr.5/28.02.2013 adoptată în ședința Consiliului de Administrație al SC CARFIL SA Brașov, prin care se aprobă declanșarea procedurii de constituire a unui Parc Industrial pe structura activelor dezafectate din sectorul producției civile aflate în patrimoniul SC CARFIL SA Brașov;

Având în vedere dispozițiile OG 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale aprobată prin Legea nr.420/2002, OUG nr. 126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr.50/2002;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă de principiu, participarea Județului Brașov la constituirea unui parc industrial pe structura activelor dezafectate din sectorul producției civile aflate în patrimoniul SC CARFIL SA Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prj         ia Investiții Urbanism și Amenajarea


Teritoriului.

PREȘEDINT Aristotel CănceicContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu