Hotărârea nr. 89/2013

Hotărârea.nr.89 - privind realegerea Comisiei de Cenzori a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.89 din data de 11.03.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

- privind realegerea Comisiei de Cenzori a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 11 martie 2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Analizând adresa înregistrată sub nr. 2188/07.03.2013 a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului, nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării realegerea Comisiei de Cenzori, completarea componenței acesteia și desemnarea unui membru supleant al comisiei, la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Văzând Hotărârea nr. 5/14.12.2012 adoptată de către Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.159 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.91 alin. (1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă desemnarea Comisiei de Cenzori a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov și a cenzorului supleant, în următoarea componență:

  • - cenzor DUMITRASCU DENISA - economist, expert contabil, cetățean român, născută în municipiul Brașov, la data de 16.04.1972, domiciliată în Brașov, str. Hărmanului nr. 92, bl. 3, sc. A, ap. 11, C.I. seria BV, nr. 427429, C.N.P. 2720416080018 ;

  • - cenzor BERTALAN TAMAS - economist, expert contabil, cetățean român, născut în Brașov, la data de 06.09.1975, domiciliat în Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță, nr. IA, bl. S 22, sc. G, ap. 27. C.I. seria BV. nr. 609548 , C.N.P. 1750609080037 ;

  • - cenzor DINU LUCIA - economist, expert contabil, cetățean român, născută în comuna Cața, județul Brașov, la data de 30.06.1953, domiciliată în Brașov, str. Calea București, nr. 252, bl. 3, ap. 17, C.I. seria BV, nr. 757901, C.N.P. 2530630080031 ;

  • - cenzor supleant - CERNAT-RADULESCU DANIELA - ALEXANDRA, economist, cetățean român, născută în municipiul Brașov, la data de 12.10.1960, domiciliată în Brașov, str. Neptun, nr. 19, bl. 19, sc. A, ap. 9, C.I. seria BV nr. 457044, C.N.P. 2601012080010.

Art.2. - Durata mandatului comisiei de cenzori a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov este de trei ani, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. - Consiliul de Administrație a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEMNTE Aristotel CăncescuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu