Hotărârea nr. 84/2013

Hotărârea.nr.84 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.84

din data de 11.03.2013

- privind aprobarea statului de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul nr.2203/07.03.2013 întocmit de Direcția Coorodnare Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, ca urmare transformării unui post contractual de execuție consilier S IA în Șef Cabinet - și înființarea Biroului Administrativ în cadrul Serviciului Coordonare Consilii Locale, Admistrativ cu transformarea postului de consilier S IA în Șef Birou ;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit „a” și alin.(2) lit „c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.Contrasemneză, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Președinte Aristotel CăSTAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate a! Consiliului Județean Brașov

pentru anul 2013


Aprobat cu HCJBV nr.: I

în ședința d njdato de .*

p

11

gggggjg

Funcții de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

s

1

6.616

2

Vicepreședinte

I s

2

11.304

gjgajgșg

ISBIII

3

Administrator public

s 1

1

6.616

Total funcții publice

143

407.872

4

Secretar

s

II

1

6.525

5

Manager Public

s

principal

2

10.779

Funcții publice de conducere

17

74.935

6

Arhitect sef

s

II

1

4.766

7

Director executiv

s

II

6

27.814

8

Director exec adjunct

s

II

2

9.281

9

Sef serviciu

s

II

8

33.074

Funcții publice de execuție

123

315.633

10

Consilier

s

i

superior

72

209.532

11

Consilier

s

i

principal

21

38.996

12

Consilier

s

i

asistent

7

10.162

13

Auditor

s

i

superior

4

14.220

14

Auditor

s

i

principal

1

2.155

15

Consilier juridic

s

i

superior

9

26.152

16

Consilier juridic

s

i

principal

3

4.802

17

Referent

M

ui

superior

6

9.614

Posturi in regim contractual

45

73.368

18

Se? Cabinet presedinte

s

1

3.313

19

Sef Birou

s

II

1

2.720

20

Consilier

s

IA

8

19.256

21

Consilier

s

1

1

2.286

22

Consilier

s

11

1

1.866

23

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.231

24

Inspector de specialitate

s

II

8

15.398

25

Referent

M

IA

2

2.852

26

Casier

M

1

1.320

27

Arhivar

M

1

1.097

28

Maqaziner

G

1

1.193

29

Șofer

1

5

6.074

30

Telefonista (munc.calif)

III

2

2.142

31

Leqator manual(munc.calif)

III

1

1.151

32

Funcționar

M

1

975

33

Inqrijitor

4

3.652

34

Paznic

4

3.540

35

Muncitor calificat

II

2

2.302

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

189

487.856

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

192

505.776

Consiliul Județean Brașov


Președinte, Aristotel Căiil'uncții de demnitate publică: Total posturi aparat de specialitate : Administrator public

Secretar


Manager public:

l-'unctii publice de conducere : l 'uncții publice de execuție: Posturi personal contractual: Posturi de conducere : Posturi de execuție:


3

189

1

1

2

17

123

45

2

43
Aprobat cu HCJBV nr în ședința din data de:Wector executivDIRECTXlg|B

Mi1-

Director executiv

------------- ■ w-nȘg

^Director executivDirector executiv adjunct


Director executiv adjunct .


  • 1 set serv

  • 2 execIp