Hotărârea nr. 78/2013

Hotărârea.nr.78 - privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.78

din data de 11.03.2013

a Adunării Generale Ordinare a Asociaților

S.C. “CONSILPREST” S.R.L. Brașov

- privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST’ S.R.L Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 martie 2013, care s-a constituit îi Adunare Generală Ordinară a Asociaților S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov;

Analizând adresa nr. 2186/07.03.2013 a comisiei de selecție, prin care se propun candidații pentn funcțiile de membrii ai Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov, ca urmare ; finalizării procedurilor de selecție și evaluare;

Având în vedere dispozițiile art.29, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativi a întreprinderilor publice, dispozițiile art.13 din Statutul actualizat al S.C.Consilprest SRL Brașov aproba prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.43/30.03.2009 a Adunării Generale a Asociaților S.C Consilprest S.R.L., art.lll, alin.2 lit.”b” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată ci modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.(l) lit a și alin.(2) lit. „d” și art.94 alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, ci modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

Artl. - Se desemnează membri în Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L Brașov, următorii:

  • - Costin Elena, cetățean român, posesor al C.I. seria BV, nr. 324418, născută la data de 16 mai 1961 în Municipiul Brașov, Județul Brașov, C.N.P. 2610516080025, cu domiciliul în Municipiul Brașov, sti Piatra Mare, nr. 38, Județul Brașov.

  • - Mocanu Vlad, cetățean român, posesor al C.I. seria BV, nr. 631054, născut la data de 22 mai 1985 în Municipiul Brașov, Județul Brașov, C.N.P. 1850522080154, cu domiciliul în Municipiul Brașov, sti Neptun, nr. 8 A, bloc 113, sc. B, apart. 9, Județul Brașov.

  • - Mitea Gheorghe-Viorel, cetățean român, posesor al C.I. seria BV, nr. 625012 , născut la data de . aprilie 1968, în orașul Răcari, Județul Dîmbovița, C.N.P. 1680405080045, cu domiciliul în Municipiu Brașov, Str. Fagurului, nr. 67. Județul Brașov.

  • - Feleagă Sergiu-Marian, cetățean român, posesor al C.I. seria BV, nr. 416238, născut la data de i februarie 1976, în Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, C.N.P. 1760206241667, cu domiciliul îi Municipiul Brașov, str. Dr. Ioan Rațiu. nr. 22, Județul Brașov.

  • - Buta Florian, cetățean român, posesor al C.I. seria BV, nr. 463090, născut la data de 12 februari 1933, în Comuna Rîmeț, Județul Alba, C.N.P. 1330212080029, cu domiciliul în Municipiul Brașov, sti Ciprian Porumbescu, nr.2, sc.A, apartament 10, Județul Brașov.

  • - Boeriu Iancu, cetățean român, posesor al C.I. seria BV, nr. 684920, născut la data de 15 decembrie 1983, în Muncipiul Făgăraș, Județul Brașov, C.N.P. 1831215081814, cu domiciliul în Municipiul Făgăraș, str. Libertății, nr. 21, Județul Brașov.

  • - Poverlovici Eugen, cetățean român, posesor al C.I. seria BV, nr. 689689, născut la data de 26 aprilie 1972, în Municipiul Brașov, Județul Brașov, C.N.P. 1720426084457, cu domiciliul în Municipiul Brașov, str. Muncitorilor, nr. 3, bloc Bll, apartament 3, Județul Brașov.

Art2. - Art. 14 din Statutul S.C. „Consilprest” S.R.L. Brașov privind componența Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Consiliul de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov asigură aducerea la


Contrasem nează, SECRETAR, Mana Dumbrăveanu