Hotărârea nr. 75/2013

Hotărârea.nr.75 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Braşov pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.75

din data 11.03.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1896/04.03.2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov, pe anul 2013,;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.Contrasemnează, SECRETAR Mana Dumbrăveanu

C< >NMLIl !|. JUDEȚEAN BRAȘOV

Dl RI Cil A DE S ANA TA IE SI ASIS TENTA MEDICALA

Sl’l I Al.l Jl. CI. DEOBST SI GINECOLOGIE "I>R I A SBARCEA; BRAȘOV

ir                   -----


ORGANIGRAMA SPFALULUI CLINIC DE OBSTETRICA GINECOI OGIE "DR. I. A. Sbarcea" Brasdv APROBAT /lA CU HCJBV NR.

IN ȘEDINȚA DIN DAT


ĂDWnSTRSTÎT


1

Fc:1

| MANAGER |-----

Birou Management al calitatii serv.medicale

Fe:2


DE


DIRECTOR MEDICAL

Secția Obstetrica ginecologie I

Fc: 2 Fe: 27


(DIRECTOR HNAnciaP

CONTABIL


BIROU FINANCIAR CONTABIL


Secția CI. Obstetrica ginecologie II

Fcî2— Fe:27

Secția Obstetrica ginecologie III

Fc.2 Fe:49

Secția CI. Obstetrica Ginecologie IV

Fc:2 Fe:27

Secția Obstetrica Ginecologie V

Fc:1 Fe:21

Secția Neonatologie I

Fc:2 Fe:95

Secția Neonatologie II - prematuri

Fc:1 Fe:52

Secția ATI

Fc:2 Fe:61

Camera de garda

Fc:- ‘ Fe:16

Bloc de nașteri

Fc:1 Fe:37

Bloc Operator

Fc:1 Fe:32

Farmacie

Fc:1 Fe:7

Serviciu anatomie patologica

Fc:-Fe:7

Laborator analize medicale

Fc:1 Fe:11

Laborator radiologie si imagistica medicala

Fc:-Fe:3

Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nosocomiale

Fc:-Fe:6

Cabinet planificare familiala

Fc:-Fe:2

Unitate de transport neonatal

Fc:-Fe:5

Ambulatoriul integrat in spec. OG

Fc:-Fe:5

Comp. Asistenta sociala

Fc:-Fe:3

Comp. Dietetica

Fc:-Fe:1SERV.ADM ACHIZIȚII APROV TRANSP. TEHNIC


MUNCITORI


COMP. ADMINISTRATIV


COMP. TEHNIC

Comp, juridic


MANAGERDR. PRED£ GHEO


Total FC: 25

FE:562

Posturi aprobate: 606


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie"Dr. I.A. Sbarc

Brașov, str. G. Baritiu, nr.36 tel: 0268 477722, fax: 0268 hi7748 Nr.paturi 275

Categoria unitatii V

Tipul unitatii II

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.15158

NR.1460 / 04.03.2013


APROBAT

CU HCJBV NR..............

IN ȘEDINȚA DIN DATA DNr. crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/tr eapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

3

4

2

5

6

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

l

MANAGER

OG

S

II

1

3818

3818

2

DIRECTOR FINANCIAR

EC.

S

II

1

3747

324

4071

3

DIRECTOR MEDICAL

OG

s

11

1

3426

259

3685

4

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

II

1

3.797

278

4075

5

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

1

4

14.919

2.212

17131

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PEDIATRIE

s

II

1

3.855

1.709

5564

7

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PED./NEONAT.

s

I

1

3.794

650

4444

8

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

ATI

s

I

1

3.705

1.637

5342

IO

FARMACIST PRIMAR SEF

FARMACIE

s

I

1

3.180

327

3507

ll

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

LABORATOR

s

I

I

3.705

1.424

5129

I2

MEDIC PRIMAR SEF BIROU

s

I

I

3.147

390

3537

I3

ASISTENT MED.PR.SEFA

OG

PL

3

6.325

806

7131

I4

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

PL

1

2.043

220

2263

I5

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

S

5

12.477

4.062

16539

I6

ECONOMISI' IA SEF

S

II

1

2.031

255

2286

I7

INGINER IA SEF

S

1

2.455

255

2710

I8

REFERENT IA SEF

M

11

1

1.584

161

1745

I9

MEDIC PRIMAR

OG

S

18,5

57.397

7.576

64973

2I

MEDIC SPECIALIST

OG

S

4,5

11.010

2.095

13105

22

MEDIC PRIMAR

PEDIATRU

S

2

6.514

1.102

7616

23

MEDIC PRIMAR

NEONAT.

S

10

28025

6390

34415

24

MEDIC SPECIALIST

PEDIATRU

S

1

2.223

444

2667

25

MEDIC SPECIALIST

NEONAT.

S

6

13.332

3.492

16824

26

MEDIC PRIMAR

ATI

S

4

12.040

6.608

18648

27

MEDIC SPECIALIST

AII

S

2

4.623

2.666

7289


 • 29

 • 30

 • 31

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48

 • 49

 • 50

 • 51

 • 52

 • 53

 • 55

 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

 • 60

61

62

 • 63

 • 64

 • 65

 • 67

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74

 • 75

 • 76


farmacist pr.

FARMACIE

S

2

4.532

129

4661

MEDIC PRIMAR

ANAT.PAT.

S

2

12.803

8.195

20998

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1

2.707

154

2861

MEDIC SPECIALIST

RADIOLOG

s

1

2.400

484

2884

MEDIC SPECIALIST

EPIDEM1OLOG

s

1

2.400

108

2508

MEDIC SPECIALIST

LABORATOR

s

1

2.223

444

2667

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

s

1

2.707

154

2861

BIOLOG PRIMAR

s

2

4.328

908

5236

BIOCH1MIST PRIMAR

s

1

2.164

454

2618

PSIHOLOG PRIMAR

s

1

2.100

2100

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

s

32

70.674

21.474

92148

ASISTENT MEDICAL

MG

s

27

44.937

12.248

57185

MOAȘA

OG

s

1

1.728

333

2061

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

PL

2

2.938

610

3548

AS1STENT MEDICAL PRINCIPAL

SOCIAL

s

1

2.100

2100

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

SSD

9

15.339

3.043

18382

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OG

SSD

2

3.887

871

4758

ASISTENT MEDICAL

MG

SSD

10

15.074

3.836

18910

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OG

PL

25

47.947

9.892

57839

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

PL

57

102.982

26.079

129061

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRJE

PL

14

26.766

7.246

34012

ASISTENT MEDICAL

MG

PL

45

69.480

16.348

85828

ASISTENT MEDICAL

OG

PL

1

1.457

305

1762

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

5

9.238

9238

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ANAT.PAT.

PL

3

11.910

4.107

16017

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

4

7.598

1.368

8966

AS1STENT MEDICAL PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1

1.986

274

2260

ASISTEN T MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

3.717

192

3909

ASISTEN T MEDICAL PRINCIPAL

SOCIAL

PL

1

1.893

1893

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

PL

1

1.713

1713

MOAȘA PRINCIPALA

OG

M

1

1.525

156

1681

SORA MED. PRINCIPALA

PEDIATRIE

M

3

4.317

780

5097

SORA MEDICALA

PEDIATRIE

M

1

1.319

135

1454

TEHNICIAN AP.MED1CALA

M

1

1.725

178

1903

AUTOPSIER

M

0,5

1.175

897

2072

INFIRMIERA

G

87

81.673

21.324

102997

ÎNGRIJITOARE

G

90,5

78.679

17.971

96650

BRANCARDIER

G

2

1.578

186

1764

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

2.634

315

2949

STATISTIC1AN PRINCIPAL

M

1

1.525

156

1681

REGISTRATOR MEDICAL

M

5

6.288

659

6947

ECONOMIST IA

S

1

1.743

216

1959

ECONOMIST I

S

2

3.354

322

3676

ECONOMIST 11

S

2

3.061

322

3383

CONSILIER JURIDIC IA

S

2

3.486

216

3702

INGINER IA

S

2

4.205

432

4637


unui in tK    I hlVl IA

S

1

1.743

216

1959

80

INGINER II

s

2

3.098

322

3420

8I

REFERENT IA

M

1

1.340

134

1474

82

REFERENT DE SPECIALITATE

S

1

872

102

974

83

SEF DEPOZIT 1

M

1

1.266

1266

84

CASIER

M

I

1.156

125

1281

85

ARHIVAR

M

I

936

52

988

86

SPĂLĂTORESE

G

9

8.123

489

8612

87

MUNCITOR CALIF. 1

G

15

18.352

180

18532

89

MUNCITOR CALIF. III

G

8

8.912

120

9032

90

MUNCITOR CALIF.IV

G

6

6.107

107

6214

91

MUNCITOR NECALIFICAT

G

6

5.628

5628

92

AGENT DDD

G

1

1.028

68

1096

Total Finanțare venituri proprii:

587

951.748

210.778

1.162.526

B.Finantare de la Bugetul dc Stat

l

MEDIC REZIDENT AN I

OG

S

5

6.515

765

7280

2

MEDIC REZIDENT AN II

OG

S

5

7.790

900

8690

3

MEDIC REZIDENT AN III

OG

S

5

8.783

1.010

9793

4

MEDIC REZIDENT AN IV

OG

S

3

5.641

621

6262

5

MEDIC REZIDENT AN V

OG

S

1

1.835

207

2042

Total Finanțare de la Bugetul de Stat:

19

30.564

3.503

34067

Total unitate sanitara (A+B)

606

982.312

214.282

1.196.594

total posturi aprobate

total posturi aprobate


din care


conducere          26


execuție


580


din care


venituri proprii       587

buget de stat        19DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Ec. Nedelcu DumitruSef biroul RUNOS ing. Munte loan

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Ediția 1

Nr.de ex. 1

DIRECȚIA DE SANATATE SI ASISTENTA MEDICALA

Revizia: 1

Nr.de ex. 1

SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE

Pagina 1 din 52

“Dr.Ioan Aurel Sbarcea” Brașov

Exemplar nr.l


Nr.1461/ 04.03.2013


APROBAT

Cu HCJBV nr....££.


//. 03. 2j0!3


APROBAT Manager Dr. PREDA


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie ”Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov

CAP, I Dispoziții generale

CAP. II Atribuțiile spitalului

CAP, III Organizare și funcționare

 • 111.1 Structură, generalități

 • 111.2 Conducerea spitalului

 • 111.3 Organizarea și atribuțiile secțiilor

CAP, IV Organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în spital

CAP. V Activitatea de informare și relații cu publicul

CAP, VI Comisii

CAP. VII Finanțarea spitalului

CAP. VIII Dispoziții tranzitorii și finale

CAP. I Dispoziții generale

Art. 1

 • (1) Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov este unitate sanitară cu paturi, de monospecialitate, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistență medicală de specialitate în obstetrică ginecologie (spitalicească și ambulatorie).

 • (2) Sediul spitalului este situat în municipiul Brașov, str.G.Barițiu, nr. 36, județul Brașov

 • (3) Activitatea organizatorică și funcțională este reglementată și supusă controlului Direcției de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov și Direcției de Sănătate Publică Brașov care supraveghează respectarea politicii sanitare.

 • (4) Conform statului de funcții aprobat de DSP Brașov, numărul de paturi este de 275 + 30 paturi spitalizare de zi, iar numărul de posturi este de 603.

 • (5) Activitatea profesională, precum și respectarea manoperelor și a procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică și deontologie profesională sunt de competența, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciștilor din România sau a Ordinului Asistenților Medicali din România.

 • (6) Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenirea infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Pentru prejudicii cauzate pacienților din culpă medicală, răspunderea este individuală.

CAP. II Atribuțiile spitalului

Art. 2

 • (1) Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie asigură, prin secțiile clinice și serviciile din

structură, asistență medico-chirurgicală complexă a pacienților. Serviciile medicale acordate de spital se adresează, în principal populației feminine a județului Brașov și teritoriului arondat, dar și celor care nu au domiciliul în județul Brașov, cazurilor de urgență în specialitate indiferent de domiciliu.

 • (2) Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Brașov constituie în același timp bază de învățământ și cercetare științifică medicală, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

 • (3) în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, spitalul poate emite dispoziții.

 • (4) Spitalul asigură:

 • -   semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă și semnalizarea interioară a circuitelor importante utilizate de pacientul internat:

 • -  respectarea structurii organizatorice stabilită prin Ordin al Ministrului Sănătății în ceea ce privește numărul de paturi pe secții și compartimente;

 • -  încadrarea cu personal medico - sanitar și alte categorii de personal conform normativelor de personal în vigoare, care să permită funcționarea spitalului în condiții de eficiență;

 • -   condiții de investigații medicale, diagnostic, tratament, cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al MSP.

 • -  primul ajutor medical și asistență medicală de urgență, ori de câte ori se solicită, se acordă fără nicio discriminare legată de venituri, vârstă, etnie, religie, cetățenie, apartenență politică, indiferent dacă pacienta are sau nu asigurare medical

 • -   efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale, fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

 • -  utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigație și tratament;

 • -  tratamentul adecvat și prescrierea medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementărilor în vigoare, ca urmare a unui act medical propriu și numai pentru

afecțiuni care intră în competență conform autorizației de liberă practică; medicamentele prescrise și investigațiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanță cu diagnosticul;

 • -   criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate și a activității desfășurate;

 • -  dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale corespunzător nivelului medicinei modeme.

 • -  aplicarea protocolalelor terapeutice in vigoare.

 • -   realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecție a muncii, sănătate în muncă, paza contra incendiilor, și protecția mediului conform normelor în vigoare;

 • -  realizarea condițiilor de igienă și antiepidemice: crearea unor condiții igienico-sanitare adecvate profilului activităților sub aspect edilitar, dotări nemedicale, încălzire, iluminat,aprovizionarea cu apa, alimentație (în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii), îndepărtarea reziduurilor, căi de acces, etc.; informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate, asupra bolii și evoluției acesteia, și obținerea consimțământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;

spitalul este obligat să înregistreze persoanele cărora le acordă asistență medicală și să întocmească documentul medical (fișa de consultație, foaia de observație) și celelalte acte stabilite prin dispozițiile legale, eliberând la cererea celor interesați și potrivit dispozițiilor legale, certificate medicale pentru incapacitate temporară de muncă, buletin de analize, scrisoare medicală, certificate de constatare a decesului și alte acte stabilite prin dispozițiile legale în vigoare;

 • -  ținerea evidenței distincte a pacienților internați în urma unor accidente rutiere și vătămări corporale prin agresiune, precum și a pacienților cetățeni străini internați

 • -   în acordarea asistenței medicale, personalul medico- sanitar trebuie să respecte fără limite ființa umană, să se conformeze normelor de etică și deontologie, să acționeze întotdeauna în interesul bolnavului și pentru promovarea stării de sănătate a populației, să aibă o atitudine activă fată de nevoile de îngrijire a fiecărei pacient, să militeze pentru apărarea demnității profesionale, să îngrijească toți bolnavii cu același interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale, să respecte intimitatea si demnitatea acestora:

 • -   asigurarea întocmirii, circulației și păstrării documentelor specifice în conformitate cu legislația în vigoare

 • -   confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la pacienți;

facturarea lunară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însoțită de desfășurătoarele privind activitățile realizate, care cuprind și codul numeric personal al asiguraților care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport magnetic. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii duce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;

 • -  raportează Casei de Asigurări de Sănătate, Direcției de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov și Direcției de Sănătate Publică datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității in asistența medicală;

 • - respectarea prevederilor actelor normative privind raportarea bolilor și efectuarea vaccinărilor

 • - respectarea și aplicarea drepturilor pacientului prevăzute în Legea nr. 46 din 2003

 • - întregul personal trebuie să acționeze pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, să lupte împotriva oricăror forme de risipă sau abatere, să contribuie la întărirea ordinei in mânuirea bunului public.

 • -   personalul trebuie să-și perfecționeze continuu pregătirea profesională, aceasta fiind o îndatorire de serviciu, să cunoască și să aplice în practică actele normative specifice fiecărui loc de muncă.

 • -   să limiteze sau să interzică accesul vizitatorilor în spital în perioada de carantină

 • (5) Activitatea de control al aplicării programelor naționale de sănătate publică:

 • -  analiza periodică a calității asistenței medicale (concordanța diagnosticului între diagnosticul de trimitere și diagnosticul stabilit în spital, respectarea tratamentului indicat, etc);

 • -  obligația organizării evidenței nominale (sau pe cod numeric personal) a pacienților care beneficiază de medicamente sau material sanitare specifice prescrise în cadrul subprogramelor de sănătate;

 • -  raportarea lunara, trimenstriala și anuala către casa de asigurări de sănătate a sumelor utilizate pe fiecare subprogram precum și indicatorii realizați;

Medicul coordonator de program are următoarele îndatoriri specifice:

 • -  răspunde de utilizarea fondurilor primite;

 • -  dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute;

 • -  răspunde de organizarea, monitorizarea și buna desfășurare a activităților medicale din cadrul subprogramului de sănătate;

 • -   răspunde de raportarea la timp a datelor către direcția de sănătate publică și casa de asigurări de sănătate;

Art.3

 • (1) Spitalul poate furniza servicii medicale numai dacă funcționează în condițiile autorizației sanitare de funcționare, în caz contrar, activitatea se suspendă, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (2) Autorizarea sanitară de funcționare a spitalului se efectuează de către direcția de sănătate publică județeană, în conformitate cu procedurile prevăzute în normele legale.

 • (3) în sensul prezentelor norme următoarele noțiuni se definesc după cum urmează:

 • -   autorizarea sanitară a spitalului reprezintă procesul de analiză și investigație sanitară ce are ca rezultat emiterea autorizației sanitare de funcționare pentru spitalul care îndeplinește din punct de vedere tehnic și juridic condițiile prevăzute în norme pentru punerea în funcțiune și desfășurarea activității de asistență spitalicească și sanatorială;

 • -   autorizația sanitară este un act tehnic și juridic, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ori de punere în funcțiune a activității de asistență spitalicească și sanatorială în spital;

 • -   viza anuală reprezintă actul de constatare, eliberat în scris de autoritatea locală de sănătate publică, privind respectarea conformității cu autorizația sanitară, eliberată anterior spitalului;

 • -  programul de conformare reprezintă un plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, prin prevederile autorizației sanitare, de către spital, sub controlul autorității de sănătate publică, în scopul respectării prezentelor norme.

 • (4) Autorizația sanitară de funcționare a spitalului se vizează anual de către autoritatea de sănătate publică județeană. După obținerea autorizației sanitare de funcționare, spitalul intră, la cerere, în procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 5 ani. Neobținerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea autorizației de funcționare conduce la desființarea spitalului.

 • (5) Conducerea unității are obligația de a asigura condiții corespunzătoare necesare menținerii autorizației sanitare de funcționare.

Art. 4

Spitalul este obligat ca la angajare să solicite fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii care constată dacă cel în cauză este apt pentru prestarea muncii pentru care a optat.

Fișa de aptitudine este obligatorie și în următoarele situații:

 • -   anual pentru toți angajații;

la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de muncă cu expunere la factori nocivi și de un an în celelalte situații;

în cazul trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate;

 • -   în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporar;

Echipamentul de protecție și de lucru precum și materialele igienico - sanitare sunt asigurate obligatoriu în cantitatea si calitatea necesară asigurării unei asistențe medicale corespunzătoare.

Spitalul asigură menținerea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității la locurile de muncă, asigurarea condițiilor de mediu umiditate și temperatură prin asigurarea apei calde și reci și prin asigurarea diminuării emisiilor poluante.

Instruirea angajaților în domeniul sănătății și securității în muncă se realizează periodic de responsabilul pentru securitate și sănătate în muncă.

Instruirea se organizează obligatoriu în cazul noilor angajați, al celor cere își schimbă locul de muncă și al celor ce își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de șase luni.

Unitatea răspunde pentru asigurarea condițiilor de asigurare a primului ajutor în caz de accidente de munca, pentru crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor precum și pentru evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol iminent.

Art.5

 • (1) în spital se desfășoară activități de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar. Aceste activități se desfășoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. Activitățile de învățământ și cercetare urmăresc să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale. Secțiile clinice sunt secțiile din spital în care se desfășoară activități de asistență medicală, învățământ medical, cercetare științifică-medicală și de educație medicală continuă (EMC). în aceste secții este încadrat cel puțin un cadru didactic universitar, prin integrare clinică. Pentru activitatea medicală, diagnostică și terapeutică, personalul didactic este în subordinea administrației spitalului, în conformitate cu prevederile contractului de muncă;

 • (2) Colaborarea dintre spital și Facultatea de Medicină se desfășoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al ministrului educației și cercetării.

 • (3) Spitalul are obligația să desfășoare activitatea de educație medicală continua (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal. Costurile acestor activități sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul clinic poate suporta astfel de costuri, în condițiile alocărilor bugetare.

 • (4) în îndeplinirea atribuțiilor sale, Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie colaborează cu unități sanitare publice de alte specialități din municipiul Brașov, cu unități sanitare din țară, cu unități de cercetare și învățământ din țară, putând stabili relații de colaborare directă și cu organizații din străinătate care au preocupări similare.

CAP. III Organizare și funcționare

III.l Structură, generalități

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie cuprinde într-un sistem organizatoric și funcțional, următoarele activități:

activități medicale: secții cu paturi, bloc de nașteri, bloc operator, camera de gardă, laboratoare, CPCIN, ambulatoriul integrat spitalului, etc.

activități farmaceutice: farmacia pe spital

activități auxiliare: întreținere și reparații, bloc alimentar, spălătorie, centrala termică, stație oxigen ctivități funcționale (servicii): statistică și registratură medicală, financiar contabil, resurse umane și salarizare, informatică, PSI și protecția muncii, administrativ - aprovizionare, oficiu juridic .

Art. 6

 • (1) Structura spitalului aprobata prin Ordin MSP este următoarea:

- Secția obstetrică - ginecologie I:                        29 paturi,

din care:

 • - comp, gineco-oncologie 10 paturi

 • - comp, tratamentul infertilității 10 paturi

Secția clinică obstetrică - ginecologie II:               30 paturi,

din care:

- comp, obstetrică patologică 10 paturi Secția obstetrică - ginecologie III: Secția clinică obstetrică- ginecologie IV: din care:

46 paturi

30 paturi,


 • - comp, medicină matemo-fetală 10 paturi

 • - comp, gineco-oncologie 10 paturi

Secția obstetrică -ginecologie V:                       25 paturi

Secția neonatologie I:                                 60 paturi,

din care:

- comp, terapie intesnsivă neonatologie 10 paturi

Secția neonatologie II - prematuri

35 paturi

20 paturi


Secția ATI

Camera de gardă

TOTAL                                   275 paturi

Spitalizare de zi                                      30 paturi

Bloc de nașteri

Bloc operator

Farmacie

Serviciu anatomie patologică Laborator de analize medicale

Laborator de radiologie și imagistică medicală Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale Cabinet planificare familială

Unitate transport neonatal Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea obstetrică- ginecologie Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât secțiile cu paturi cât și ambulatoriul integrat

 • (2) Structura organizatorică a fost aprobată prin ordin al MSP. la propunerea managerului, cu respectarea prevederilor legale.

 • (3) Numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă se aprobă de manager la propunerea Comitetului Director, în funcție de normativul de personal în vigoare.

 • (4) Specialitatea medicilor este impusă de situația secțiilor și compartimentelor cu paturi.

 • (5) în cazul în care numărul de paturi în unele secții nu sunt acoperite cu medici specialiști necesari normării, este permisă angajarea de medici specialiști cu contract de munca pe perioadă determinată cu aprobarea MS.

 • (6) Secțiile, compartimentele, laboratoarele, serviciile medicale și TESA din cadrul spitalului sunt conduse de către un șef de secție/compartiment, șef de laborator, șef de serviciu sau șef de birou. Aceste funcții se ocupă prin concurs organizat în condițiile legii.

Art. 7

 • (1) Spitalul Clinic de Obsterică Ginecologie Brașov este spital de monospecialitate (care asigură asistență medicală într-o specialitate în conexiune cu alte specialități complementare) public, clinic (care are în componență secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică-medicală și de educație continuă, având relații contractuale cu o instituție de învățământ medical superior acreditată - Facultatea de Medicina din cadrul Universității Transilvania Brașov).

 • (1) în cazul unor activități medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are specialiști competenți în astfel de activități sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată.

Unitățile spitalicești pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcționării spitalului.

 • (2) Spitalul are obligația de a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății respectivei persoane necesită acest lucru. După stabilizarea funcțiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

 • (3) Spitalul va fi în permanență pregătit pentru          asigurarea asistenței medicale în caz de război,

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

Art. 9

 • (1) Spitalul are obligația să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

 • (2) Raportările se fac către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Planificare în Domeniul Sanitar București, Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București

 • (3) Documentația primară, ca sursă a acestor date, se păstrează, securizată și asigurată sub formă de document scris și electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor legale în vigoare.

 • (4) Informațiile prevăzute la alin. (1), care constituie secrete de stat și de serviciu, vor fi accesate și gestionate conform standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate.

Art 10

(1) Spitalul are obligația : păstrării confidențialității față de terți asupra tuturor informațiilor rezultate din serviciile medicale acordate;

acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu;

 • -   respectării dreptului Ia libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;

neutralizării materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • -  completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

(3) Definirea condițiilor de sterilizare pentru flecare secție:

Secția Obstetrică - ginecologie I - sterilizare căldură umedă la autoclav T=134°C;P = 2 atm 30 min Secția Obstetrică- ginecologie II - sterilizare căldură umedă la autoclav T = 134 0 C; P = 2 atm 30 min Secția Obstetrică- ginecologie III - sterilizare căldură umedă la autoclav T = 134 0 C; P = 2 atm 30 min Secția Obstetrica- ginecologie IV- sterilizare căldură umedă

Secția Obstetrica- ginecologie V - sterilizare căldură umedă

Bloc de nașteri, ATI, Neonatologie - sterilizare căldură umedă + sterilizare chimică cu Pera- Safe

Bloc operator - sterilizare căldură umedă, sterilizare chimică cu Pera-Safe, sterilizare căldură uscată T = 180°C; timp 30 min (3) Definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, și a materialelor utilizate:

 • ■                    Proceduri la nivelul aparatului cardiovascular: cateterizarea/canularea unei vene la nou-nascut; cateterizarea/canularea unei vene a scalpului la nou-nascut; cateterizarea/canularea venei ombilicale la nou- născut; cateterizarea unei vene centrale;

suturi vasculare

 • ■                     Proceduri la nivelul aparatului digestiv:

inserția balonului gastric

cura minoră a herniei ombilicale laparotomia exploratorie; redeschiderea, în postoperator, a plăgii operatorii; laparotomia de stadializare; disecția aderențelor abdominale;

drenajul percutanat al abcesului, hematomului sau chistului intraabdominal; drenajul percutanat al abcesului retroperitoneal;

biopsia peritoneală: stripping peritoneal omentectomie totală splenectomie enterectomie rectosigmoidectomie apendicectomie colostomie debridarea și lavajul cavității peritoneale;

Proceduri la nivelul aparatului urinar: intervenție pe cale vaginală pentru incontinența urinară de efort; suspensia transvaginală pentru incontinența urinară de efort; cistectomia parțială cu reimplantare de ureter anastomoză ureterală cistostomie vezică psoică

Proceduri ginecologice:

aspirația chistului ovarian; intervenția laparoscopică pentru chist sau abces ovarian: puncția ovariană laparoscopică;

ablația chistului sau abcesului ovarian;

puncția ovariană; biopsia de ovar; rezecția cuneiformă a ovarului; ovarectomia parțială;

ovarectomia unilaterală; ovarectomia bilaterală; chistectomia ovariană uni și bilaterala; alte proceduri chrurgicale la nivel ovarian; citoreducție salpingoliza;

salpingotomia; salpingectomia clasică sau laparoscopică uni și bilaterală; anexectomia uni și bilaterală;

salpingoplastia; anastomoza de trompa uterină;

salpingostomia; îndepărtarea unei sarcini ectopice peritoneale; exprimarea manuală/hidrostatică a trompei uterine; salpingotomia cu îndepărtarea unei sarcini ectopice tubare; salpingectomia cu îndepărtare unei sarcini ectopice tubare; sterilizarea prin abord abdominal deschis: electrocauterizarea laparoscopica a trompelor uterine; histeroscopia diagnostică inserția dispozitivului intrauterin [IUD] îndepărtarea dispozitivului intrauterin [IUD] secționarea aderențelor/sinechiilor intrauterine; secționarea septului uterin prin histeroscopie;

biopsia de endometru dilatarea și chiuretajul uterin curetajul uterin fără dilatare vulvectomie radical cu limfadenectomie inghino-femurală vaginectomie

trahelectomie radicală

miomectomia uterină prin histeroscopie

excizia polipilor endouterini prin histeroscopie

miomectomia uterină;

alte excizii de leziune uterină

dilatarea și curetajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină

curetajul aspirativ al cavității uterine

dilatarea și evacuarea cavității uterine

histerectomia abdominală subtotală;

histerectomia abdominală totală;

histerectomia abdominală cu anexectomie unilaterală;

histerectomia abdominală cu anexectomie bilaterală;

histerectomia abdominală radicală cu excizie radicală de ganglioni limfatici pelvini și aorticocavi; histerectomia radicală abdominală;

histerectomia abdominală cu excizie radicală de ganglioni limfatici pelvini; histerectomia vaginală;

histerectomia vaginală radicală cu excizia radicală a ganglionilor limfatici pelvini; sutura la nivelul colului uterin;

biopsia de col uterin;

cauterizare de col uterin

excizie largă de zonă metaplaziată [LLETZ]

polipectomia la nivelul colului uterin;

conizația colului uterin: amputația colului uterin; dilatarea colului uterin;

distrucția de papi lom vaginal

himenectomia

biopsia de vagin;

excizia unei leziuni vaginale;

corecția chirurgicală a rectocelului;

corecția chirurgicală a cistocelului și rectocelului;

corecția chirurgicală a uretrocelului;

corecția chirurgicală a fistulei ureterovaginale;

corecția chirurgicală a altor fistule vaginale;

reconstrucția vaginală;

alte proceduri la nivelul vaginului

altă incizie asupra vulvei sau perineului;

biopsia de vulvă;

vulvectomie radicală;

excizia de leziune vulvară;

vulvoplastia;

alte proceduri asupra vulvei

diatermie laparoscopică de leziune pelvină;

citoreducția tumorii pelvine;

* Proceduri obstetricale

amniocenteza diagnostică;

transfuzie intrauterină

amnioscopie;

provocarea travaliului prin ruperea artificială a membranelor [RaM] alta provocare chirurgicală a travaliului

provocarea sincronă medicală și chirurgicală a travaliului nașterea prin aplicație de forceps nașterea prin aplicație de vidextractor

extracția pelviană cu aplicație de forceps pe       capul din urmă:

cezariana medio-corporeală electivă:

cezariana medio-corporeală de urgență;

cezariana electivă segmento-transversală;

cezariana de urgență segmento-transversală:

epiziotomie

incizie de col uterin pentru asistarea nașterii proceduri asupra fătului pentru facilitarea nașterii sutura lacerației obstetricale a colului uterin sutura rupturii de perineu sutura rupturii uterine

sutura lacerației obstetricale a vaginului

sutura lacerației obstetricale a vezicii urinare și/sau ureterei fără implicare perineală altă sutură a lacerației obstetricale fără implicare perineală controlul instrumentar al cavității uterine postpartum controlul cavității uterine postpartum prin curetaj aspirativ dezlipirea și extracția manuală a placentei incizia și evacuare de hematom perineal;

evacuare de hematom parietal abdominal după cezariană;

 • * Proceduri dermatologice și plastice

incizia si drenajul hematomului tegumentar și al țesutului subcutanat;

incizia și drenajul abceselor tegumentelor și ale țesutului subcutanat;

alte incizii și drenaje ale tegumentelor și țesutului subcutanat; debridarea excizională a tegumentului și țesutului subcutanat repararea plăgilor tegumentare și ale țesutului subcutanat în alte zone implicând și țesuturile

 • * Proceduri la nivelul sânului

incizia și drenajul sânului; biopsia deschisă a sânului; biopsia cu ac fin a sânului: biopsia centrală a sânului; tumorectomia;

sectorectomia cu evidare ganglionară axilară mastectomia subcutanată, unilaterală;

mastectomia simplă, unilaterală;

mastectomia radicală

excizia ductală (centrală) a sânului;

 • * Intervenții non-invazive și altele, neclasificate altundeva

prelevarea de sânge în scop diagnostic la nounăscuți; prelevarea de sânge în scop diagnostic;

canularea intraarterială pentru analiza gazelor sanguine; autopsia;

vaccinarea BCG;

administrarea de anti-toxină tetanică;

vaccinarea împotriva hepatitei B;

imunizarea pasivă cu imunoglobulină Rh(D);

imunizarea pentru alergii;

injectarea de gama globuline;

injectarea de insulină;

injectarea sau infuzia de electroliți;

injectarea de anticoagulant;

injectarea unui antibiotic;

injectarea altui agent anti-infecțios;

injectarea de steroizi;

injectarea unui hormon:

injectarea unui tranchilizant:

injectarea sau infuzia altei substanțe terapeutice sau profilactice;

perfuzarea multiplă;

perfuzarea izolata a unui membru: exsansuinotransfuzia la nounăscut;

transfuzia de sânge integral:

transfuzia de concentrat celular;

transfuzia de masă trombocitară:

transfuzia de gama globul ine;

transfuzia de factori de coagulare;

transfuzia de alt tip de ser;

îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital

îndepărtarea unui obiect străin din uter fără incizie infiltrarea anestezicului local, ASA 10;

infiltrarea anestezicului local, ASA 20;

infuzie intravenoasă post-procedură, analgezie controlată de pacient;

infuzie analgezică intravenoasă post-procedură.

 • (4) Materiale utilizate:

 • -   soluție dezinfectantă (betadine, alcool, apă oxigenată, cloramină)

 • -   ace, lame de bisturiu, foarfecă, pense, seringi;

 • -   comprese, tifon, vată, leucoplast.

III. 2 Conducerea spitalului

Art.ll

Organele de conducere ale spitalului sunt:

 • a) consiliul de administrație;

 • b) comitetul director;

 • c) managerul

Conducerea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Brașov este asigurată de Comitetul director, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, format din :

 • 1)         Managerul spitalului

 • 2)         Directorul medical

 • 3)         Directorul financiar-contabil

 • A. Manager

 • (1) Spitalul este condus de un manager, numit prin concurs de Consiliul Județean. Managerul este ordonator de credite, reprezintă spitalul în relații cu terții și conduce activitatea Comitetului director, fiind președintele acestuia.

 • (2) Managerul persoană fizică trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

 • a) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de

Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

 • b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii.

(21) Pentru spitalele clinice în care se desfășoară și activitate de învățământ și cercetare științifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

 • (3) Managerul încheie contract de management cu președintele Consiliului Județean, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie, efectuată pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și pe baza criteriilor specifice stabilite și aprobate prin act administrativ al președintelui consiliului județean. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului.

 • (4) Până la ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a spitalelor publice se numește prin act administrativ al președintelui consiliului județean.

 • (5) Atribuțiile managerului interimar se stabilesc și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

 • (6) Managerul interimar și ceilalți membrii ai comitetului director interimar se numesc pe o perioadă de maximum 6 luni.

 • (7) Modelul-cadru al contractului de management, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți și indicatorii de performanță a activității, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. Valorile optime ale indicatorilor de performanță ai activității spitalului sunt stabilite și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Contractul de management are la bază un buget global negociat, a cărui execuție va fi evaluată anual.

 • (8) Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

 • (9) Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în conformitate cu legislația muncii în vigoare.

 • (10) Pe perioada executării contractului de management, managerul are următoarele drepturi:

 • -   beneficiază de un salariu de bază și de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare,

 • -  dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;

beneficiază de asigurări sociale de sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condițiile plății contribuțiilor prevăzute de lege.

 • -  dreptul la securitate și sănătate în muncă

 • -   dreptul la formare profesională, în condițiile legii;

 • -   dreptul la informare nelimitată asupra activității spitalului și acces la toate documentele privind activitatea medicală și economico-financiară a acestuia;

 • -   dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administrație în rezolvarea problemelor de strategie, organizare și funcționare a spitalului, precum și în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creșterea veniturilor spitalului, în condițiile legii;

 • -  dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităților pentru îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică, în monitorizarea și evaluarea activității medicale, precum și întărirea disciplinei economico-financiare;

 • -  dreptul de a fi susținut în realizarea activităților specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum și de alte comisii pe care le înființează, ale căror atribuții și responsabilități sunt aprobate de comitetul director și sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului;

 • -   dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuțiilor ce le revin;

 • -   dreptul de a revoca șefii de secții în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puțin un an;

 • -   decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, potrivit legii;

 • -   dreptul de a desfășura activitate medicală în spital, în condițiile legii;

 • -   dreptul de a angaja resursele umane și financiare, în condițiile legii;

 • -  dreptul de a renegocia indicatorii de performanță a activității asumați prin contractul de management;

 • -   dreptul de a participa la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

 • (11) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

 • a)  exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică;

 • b) exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate;

 • c) exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești;

 • d) exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil.

 • (12) Constituie conflict de interese deținerea de către manager de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți comerciale ori organizații nonguvemamentale care stabilesc relații comerciale cu spitalul. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză.

 • (13) Dacă managerul se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariția acestora. în caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. Președintele consiliului județean poate cere managerului despăgubiri, conform clauzelor contractului de management.

 • (14) Persoanele care îndeplinesc funcția de manager pot desfășura activitate medicală în instituția respectivă.

 • (15) Atribuțiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.

 • (16) în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare, și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii;

 • b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului;

 • c) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 • d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal;

 • e) organizează concus pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director;

 • f)  numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director;

 • g) încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • h) prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i)  încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea;

 • j)  stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de director medical și are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii;

 • k) numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • l)  deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

 • m) repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical

 • n) aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;

 • o) înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc, al căror mod de organizare și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului

 • p) realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit

structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

r)  analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului;

s)  aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

ș) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital,

t)  răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical (malpraxis) atât pentru spital, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia;

ț) propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către Consiliul Județean, în condițiile legii;

и)  poate încheia contracte de prestări servicii, în situația în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare

sJAspxme masurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depășească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din

fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație;

x) răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii.

 • 17) în domeniul managementului serviciilor medicale, managerul are sunt următoarele atribuții:

 • a) elaborează planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului;

 • b) aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • c) aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului,

 • d) elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății

 • e)  îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale;

 • f)  dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați

 • g) desemnează coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

 • h) răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății;

 • i)  răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • j)  răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

к) urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, activități coordonate de directorul medical

 • l)  negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;

m) răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

n)  negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

o) poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

p) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

r)  răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

s) răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de asigurarea, după caz, a

• transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia;

t)  răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților.

 • 18) în domeniul managementului economico-financiar, managerul are următoarele atribuții:

 • a) răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării Consiliului Județean, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii;

 • b) răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasifîcației bugetare;

 • c) răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secții și compartimente și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii;

 • d) răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • e) răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli consiliului județean,

 • f)  aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;

 • g) aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;

 • h) răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului;

 • i)  îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;

 • j)  răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu.

 • 19) Atribuțiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

 • a) aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către Consiliul Județean

 • a) reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice

 • b) încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;

 • c) răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • d) ncheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de

învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ;

 • e) încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității

de cercetare științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

 • f)  răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • g) răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin

ordin al ministrului sănătății;

 • i)  pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

j)  transmite direcției de sănătate publică informări trimestriale și anuale cu privire la

patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • k) răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în

format scris și electronic;

 • l)  răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • m) aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • n) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor

referitoare la activitatea spitalului;

 • o) propune spre aprobare direcției de sănătate publică județene un înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii;

р) informează Ministerul Sănătății cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

r)  răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

s) respectă măsurile dispuse de către președintele consiliului județean în situația în care se constată

disfuncționalități în activitatea spitalului public;

t)   răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare;

u)  răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării;

 • v)  respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 • x) răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care

reglementează activitatea acestuia;

y) avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice și o supune aprobării consiliului județean

 • 20) Obligațiile managerului în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese sunt următoarele:

 • a) depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății;

 • b)  actualizează declarația prevăzută la a) ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților;

с) depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. a și b.

 • d) răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

 • 21) Forța majoră

Managerul nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza contractului de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, astfel cum este definită de lege.

 • -  Forța majoră se constată de către o autoritate competentă.

 • -  Dacă invocă forța majoră, managerul este obligat să notifice președintele Consiliului Județean în termen de 5 zile de la data producerii și încetării evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • -  Dacă nu procedează la anunțarea în termenul prevăzut a începerii și încetării cazului de forță majoră, va suporta toate daunele provocate Consiliului Județean prin neanunțarea în termen.

 • -  Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • B. Conducerea executivă - Comitet director

 • (1) în cadrul spitalului se organizează și funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical si directorul financiar-contabil. Ocuparea funcțiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

 • (2) Atribuțiile comitetului director interimar sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

 • (3) în spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.

 • (4) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, încheie cu managerul spitalului un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta.

 • (5) Contractul individual de muncă sau al persoanelor angajate în unitățile sanitare publice care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

 • (6) Pe perioada executării contractului de administrare, membrii comitetului director beneficiază de un salariu de bază și de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de stat, precum și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute de lege. Perioada respectivă constituie stagiu de cotizare și se ia în considerare la stabilirea

și calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Dispozițiile legale în vigoare referitoare la incompatibilități și la conflictul de interese se aplică și persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director.

 • (8) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă suspendat poate desfășura activitate medicală în unitatea sanitară respectivă. Programul de lucru se stabilește de comun acord cu managerul spitalului.

 • (9) Personalul de specialitate medico-sanitar prevăzut la alin. (8) desfășoară activitate medicală în cadrul funcției de conducere ocupate.

 • (10) Membrii comitetului director nu mai pot desfășura nicio altă funcție de conducere prin cumul de funcții.

 • (11) Atribuțiile comitetului director sunt următoarele:

 • 1.  elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 • 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, în vederea aprobării:

 • a) numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4. elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind

îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

 • 6. elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către

compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și

compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

 • 11. elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

 • 12. la propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 14. întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă Consiliului Județean prezintă autorității de sănătate publică județene sau a municipiului Bucureșt, la solicitarea acestora;

 • 15. negociază contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;

 • 16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie. la solicitarea majorității membrilor săi ori a managerului spitalului public, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

 • 18. negociază cu șeful de secție/laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului;

 • 19. răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • 20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

C. Directorul Medical

Directorul medical este subordonat managerului și este superior personalului medical din spital în relațiile funcționale interne colaborează cu managerul și medicii șefi de secție/compartimente. în relațiile externe colaborează cu Consiliul Județean, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Direcția Județeană de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății în lipsa managerului.

Colaborează cu șefii de secție, laboratoare și compartimente pentru îmbunătățirea actului medical.

Directorul medical are următoarele atribuții specifice:

 • 1.  conduce activitatea consiliului medical din unitate

 • 2. în calitate de președinte al consiliului medical, coordonează și răspunde de elaborarea la termen a

propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri și cheltuieli;

3 monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților, și elaborează, împreună cu șefii de secții, propuneri de îmbunătățire a activității medicale;

 • 4. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează procesul de implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

 • 5.  răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați;

 • 6.  coordonează activitatea ambulatoriului integrat spitalului

 • 7. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

 • 8. întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții și laboratoare;

 • 9.  avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 10. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 11. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 12. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

 • 13. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

 • 14. stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • 15. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

în spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.

 • 16. răspunde de colectarea, transmiterea si raportarea lunară a datelor transmise către SNSPMS in vederea prelucrării acestora in sistem DRG precum si raportarea acestora in sistem informatic unic integrat (SIUI)

 • 17. Respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității asupra datelor, informațiilor și documentelor privind activitatea spitalului;

 • 18. Suplinește managerul pe toată durata absenței acestuia din spital.

Contractul de management și, respectiv, contractul de administrare încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

 • b) la revocarea din funcție a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanță ai managementului prevăzuți, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor managerului;

bl) la revocarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanță prevăzuți în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor acestora;

 • c) prin acordul de voință al părților semnatare;

 • d)  la apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

 • e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;

 • f)  la decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a managerului;

 • g) în cazul insolvenței, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului;

 • h) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

 • i)  în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienților sau a salariaților;

 • j)  în cazul neacceptării de către oricare dintre membrii comitetului director a oricărei forme de control efectuate de instituțiile abilitate în condițiile legii;

 • k) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituțiile abilitate în condițiile legii;

 • l)  în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare constatate de organele de control și instituțiile abilitate în condițiile legii.

 • m) nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătății publice în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sau.

 • n) dacă se constată că managerul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru exercitarea funcției de manager;

 • o) în cazul existenței plăților restante, a căror vechime este mai mare de 2 ani, în condițiile în care se constată nerespectarea achitării obligațiilor către furnizori prin încălcarea legislației în vigoare privind înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitatea instituției a acestor datorii corelată cu respectarea termenelor contractuale.

D. Directorul Financiar Contabil

Atribuții specifice:

 • -   asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • -   organizează contabilitatea în cadrul unității, în conformitate cu dispozițiile legale, și asigură efectuarea corecta și la timp a înregistrărilor;

 • -  asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor anuale și trimestriale;

 • -  propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli;

 • -   asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;

 • -   participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

 • -  angajează unitatea prin semnătura alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condițiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;

 • -  analizează, din punct de vedere financiar, planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum și pentru situații de criză;

 • -   participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

 • -   evaluează, prin bilanțul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

 • -   asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unității către bugetul statului, trezorerie și terți;

asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat în spital;

 • -   asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 • -   organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și urmărește realizarea la timp a acestora;

 • -   ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

 • -   asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestionării;

răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului;

 • -   îndeplinește formele de scădere din evidența a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile legale;

împreună cu directorul /serviciul administrativ întocmește și prezintă studii privind optimizarea măsurilor de buna gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate contractului de furnizare servicii medicale;

organizează și ia măsuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

 • -   organizează la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

Art,12

 • (1) în cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

 • (2) Membrii consiliului de administrație sunt:

 • a)  un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică județene;

 • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de președintele consiliului județean;

 • d) un reprezentant al facultății de medicină;

 • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • f)  un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

 • (3) Instituțiile de mai sus sunt obligate să își numească și membrii supleanți în consiliul de administrație.

 • (4) Managerul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

 • (5) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

 • (6) Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituțiile prevăzute de lege.

 • (7) Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

 • (8) Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

 • a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

 • b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin act

administrativ al președintelui consiliului județean;

 • c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității        spitalului în concordanță cu nevoile de servicii

medicale ale populației;

 • d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;

 • e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea

managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 • f)  propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) și la art. 1833 alin. (1) di Legea 95 / 2006.

 • (9) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

 • (10) Membrii consiliului de administrație al spitalului public pot beneficia de o indemnizație lunară de maximum 1% din salariul managerului.

 • (11) Dispozițiile art. 180 alin. (2) din Legea 95 / 2006 referitoare la conflictul de interese se aplică și membrilor consiliului de administrație.

Art. 13

 • (1) Persoanele din conducerea spitalului, respectiv managerul, membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator sau de servicii, au obligația de a depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute la art. 180 din Legea 95 / 2006, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății Publice sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie.

 • (2) Declarația prevăzută la alin. (1) se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

 • (3) Declarațiile se afișează pe site-ul spitalului.

 • (4) Modelul declarației de interese și cel al declarației referitoare la incompatibilități se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (5) în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), persoanele din conducerea spitalului au obligația de a depune și o declarație de avere, al cărei model se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

Art. 14

 • (1) Secțiile, laboratoarele și serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de un șef de secție, șef de laborator sau, șef de serviciu. Aceste funcții se ocupă prin concurs sau examen, în condițiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (2) Funcțiile de șef de secție, șef de laborator, farmacist-șef, sunt funcții de conducere și vor putea fi ocupate numai de medici, farmaciști, biologi, chimiști și biochimiști, cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă.

 • (3) Șefii de secție au ca atribuții îndrumarea și realizarea activității de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției respective și răspund de calitatea actului medical, precum și atribuțiile asumate prin contractul de administrare.

 • (4) La numirea în funcție, șefii de secție, de laborator și de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situația neîndeplinirii indicatorilor de performanță asumați poate înceta înainte de termen. Dacă șeful de secție, de laborator sau de serviciu medical selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile de la apariția acestora. în caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.

 • (5) Calitatea de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical este compatibilă cu funcția de cadru didactic universitar.

 • (6) în secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical se ocupă de cadrul didactic recomandat de senatul instituției de învățământ medical superior în cauză, cu avizul managerului spitalului și cu aprobarea autorităților administrației publice locale.

 • (7) în cazul în care contractul de administrare nu se semnează în termen de 7 zile de la data stabilită de manager pentru încheierea acestuia, se va constitui o comisie de mediere numită prin decizie a consiliului de administrație. în situația în care conflictul nu se soluționează într-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos la concurs, în condițiile legii.

 • (8) Pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice, în care nu există cadru didactic cu grad de predare, precum și pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale neclinice condițiile de participare la concurs se stabilesc prin act administrativ al președintelui consiliului județean. în cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, managerul spitalului public va delega o altă persoană în funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, interval în care se vor repeta procedurile prevăzute la alin. (1).

 • (9) Șefii de secție, de laborator vor face publice, prin declarație pe propria răspundere, afișată pe site-ul spitalului și al autorității de sănătate publică, legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat în secția, laboratorul sau serviciul medical pe care îl conduc.

 • (10) Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de 65 de ani după dobândirea funcției de conducere, care fac parte din comitetul director al spitalului public sau exercită funcția de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical, vor fi pensionați conform legii. Medicii în vârstă de 65 de ani nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dintre funcțiile de conducere, care fac parte din comitetul director al spitalului public sau șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical.

 • (11) în spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa funcții de șef de secție până la vârsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din România și cu aprobarea ministrului sănătății publice.

 • (12) Dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice.

Art.15

în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie funcționează un consiliu medical și un consiliu etic. Consiliul Medical este format din medicii șefi de secție, medicul șef laborator, radiologie și anatomie patologică, farmacistul șef și este condus de directorul medical în calitate de președinte.

 • (1) Componența și atribuțiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

 • (2) Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele:

 • a) stabilește reguli privind activitatea profesională, ghidurile și protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora;

 • b) îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

 • c) monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

 • d) înaintează comitetului director propuneri privind planul de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului, planul anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare

 • e)  face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului;

 • f)  participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern ale spitalului;

 • g) prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale

 • h)  evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții/departament și face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 • i)  evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri managerului cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 • j) face propuneri managerului privind formarea și perfecționarea continuă a personalului medico-sanitar

 • k) asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor;

 • l)  analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (cazuri foarte complicate, morți subite etc.);

 • m) participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, calamități (înzăpeziri, inundații), epidemii, conflicte sociale, război și alte situații speciale;

 • n) stabilește coordonatele principale privind            consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în

vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • o) analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la

activitatea medicală a spitalului;

 • p) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

r) reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră;

C.Membrii comitetului director pot participa la ședințele Consiliului medical în calitate de invitați.

Consiliul Etic:

(1) Componența consiliului etic este stabilită prin decizia managerului și atribuțiile se stabilesc prin ordin al Ministrului Sănătății Publice.

Componentă : - cadru didactic cu cel mai mare grad didactic

 • - reprezentant Consiliul Județean

 • - asistenta șefa OG III

 • - reprezentant al DSP

 • - secretar un medic al spitalului

Atribuții:

 • -  Analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relația pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;

 • -  Verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar și auxiliar încalcă drepturile pacienților prevăzute de legislația în vigoare;

 • -   Sesizează organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum și ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

 • -  Analizează sesizările ce privesc plăți formale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținerea unor foloase; propune, în funcție de caz măsuri de intrare în legalitate;

 • -  Veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnității umane și propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

 • -   Consiliul etic se întrunește ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale;

 • -  Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât și măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului;

 • -  Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părților implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terțe persoane care pot adduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părților trebuie consemnată în scris și semnată de către acestea; Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislația în vigoare

IIL3 Organizarea și atribuțiile secțiilor

Art.16

 • (1) Secțiile cu paturi:

Secția cu paturi are o capacitate de minim 25 paturi și maxim 75 paturi. Secția cu paturi asigură cazarea și îngrijirea curentă a bolnavilor pe perioada internării în spital. Spitalul asigură, în funcție de resursele existente, condiții optime de cazare, igienă și alimentație pentru confortul fizic și psihic al bolnavilor internați. Acestea reprezintă criterii de autorizare și acreditare a spitalelor. Secțiile cu paturi sunt conduse de către un medic șef ajutat de o asistentă medicală șefă.

Cu excepția urgențelor medico-chirurgicale,         internarea pacientelor se face pe baza recomandării de

internare, pe formularul cu regim special, din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, și a actului de identitate.

Internarea pacientelor se poate face și fără bilet de trimitere, la cererea acestora. Pentru internările la cerere, costul serviciilor medicale se suportă de către solicitant, pe baza tarifelor pe zi de spitalizare stabilite de spital. Pacientele neasigurate pot să se interneze, dar vor plăti spitalizarea.

Serviciile medicale acordate de spital constau din :

consultații; investigații; stabilirea diagnosticului; tratament medical sau/și chirurgical;

îngrijire, medicamente sau materiale sanitare, cazare și masă, recomandări la externare;

Asigurații suportă contravaloarea:

serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort (definirea gradului de confort se stabilește prin norme); serviciilor medicale efectuate Ia cerere:

unor servicii medicale de înaltă performanță stabilite prin norme;

Tarifele serviciilor prevăzute mai sus se stabilesc de spital.

în cazurile de urgentă care nu aparțin specificului unității (accidente, plăgi tăiate, etc.), se vor acorda primele îngrijiri medicale apoi vor fi apoi dirijate la alte servicii de specialitate. Decizia de internare și repartizarea bolnavelor in secții se va face de către medicul de la internări sau de medicul de gardă. Repartizarea pe saloane se face de către medicul șef de secție și de asistenta șefă, în funcție de paturile libere, gravitatea și specificul afecțiunii. Se aprobă internări cu însoțitori, doar în cazuri de invaliditate. Foaia de observație servește ca document primar, se completează în cel mai scurt timp de ia internare, iar primele 24 ore de la internare, bolnava este consultataă de medicul șef de secție care va stabili atitudinea terapeutică.

Foile de observație vor fi completate zilnic astfel încât evoluția afecțiunii să justifice investigațiile paraclinice efectuate și terapia administrată. Este cu desăvârșire interzis să se prescrie medicație sau să se inițieze orice tratament (cu excepția cazurilor de maximă urgență) fără a se complete anterior în totalitate foaia de observație.

Externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieșire din spital întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție. Biletul de ieșire și certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă se înmânează pacientei, iar foaia de observație se păstrează la arhivă. Medicul curant are obligația ca la externarea pacientei să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu după caz, prin scrisoare medicală, evaluarea stării de sănătate a pacientei la momentul externării și indicațiile de tratament si supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (conform diagnosticului).

La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ține seama de instrucțiunile privind acordarea concediilor medicale și eliberarea certificatelor de concediu medical.

Pacienta poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoștiințată de riscurile și consecințele posibile asupra stării de sănătate. Acestea se consemnează sub semnătura bolnavei și a medicului în foaia de observație.

Pacientele au obligația să respecte următoarele:

 • -   să păstreze ordinea, liniștea și curățenia din spital;

să respecte programul de vizite și de masă precum și circuitele funcționale din spital;

să nu deterioreze bunurile spitalului;

 • -  să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;

 • -   să nu utilizeze aparate electrice la priză;

 • -   să nu părăsească spitalul fără aprobare:

în cazul în care are drept de învoire, să nu depășească timpul care i-a fost acordat;

 • -   să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria de pat;

Asistența medicală

Atribuțiile secției:

 • -   repartizarea în cel mai scurt timp a bolnavelor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare.

asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor minime a bolnavilor în ziua internării efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului.

 • -   declararea cazurilor de boli contagioase și a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare.

 • -  asigurarea tratamentului complet, individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale și chirurgicale, conform cu protocolalele aprobate, indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, medicamentelor, instrumentarului și aparaturii medicale și a mijloacelor specifice de transport.

asigurarea în permanență a îngrijirii medicale, necesare pe toată durata internării.

 • -   asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, (este interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului).

 • -   medicația este acordată integral de spital, în funcție de disponibilul existent la acel moment în farmacie, este scrisă în foile de observație de medicul de salon sau medicul rezident (sub stricta supraveghere a medicului de salon); este scrisă în condica de medicamente de medicul de salon sau de medicul rezident/cadru mediu (sub stricta supraveghere a a medicului de salon);

pacienta merge la explorări/investigații însoțită de un cadru mediu sau de infirmieră; personalul auxiliar care manipulează alimentele nu va mai efectua și alte manevre de îngrijiri;

 • -   asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce.

 • -  asigurarea alimentației bolnavelor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii.

 • -   desfășurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor aparținătorilor.

 • -   transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați unităților sanitare ambulatorii și medicului de familie;

 • -   urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;

 • -   educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor;

 • -   afișarea la loc vizibil a drepturilor și obligațiilor pacientului.

 • -   asigurarea instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stadii practice;

Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru prejudicii cauzate pacienților, stabilite de organele competente, în cadrul spitalului asistența medicală se acordă 24 ore din 24. Programul de lucru este evidențiat pe fiecare secție/compartiment/serviciu, în cadrul regulamentului intern al spitalului.

(1) Secția ATI - funcționează conform conf. Ord. 1500 / 2009 si asigură:

 • a)  condițiile necesare pentru desfășurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie și terapia durerii, alte proceduri diagnostice și/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice și tehnice specifice;

 • b) suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea și tratamentul disfuncțiilor și/sau leziunilor acute de organ care amenință viața.

Terapia intensivă cuprinde: diagnosticul, prevenirea și tratamentul tuturor insuficiențelor acute ale funcțiilor vitale. Măsurile specifice de tratament se adresează pacienților cărora le este amenințată imediat viața. Activitatea de anestezie și terapie intensivă este desfășurată de o echipă medicală complexă, formată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar și alte categorii de personal pregătit și autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

Secția de ATI are două componente:

 • 1 - Posturi de lucru de anestezie

 • 2 - Componentă cu paturi, situată într-un amplasament definit și destinat exclusiv acestei activități, formată

din:

 • a) - paturi de terapie intensivă;

 • b) - paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie;

 • c) - paturi de supraveghere postanestezică, destinate pacienților care necesită supraveghere de scurtă durată (ore);

Postul de lucru de anestezie este locul unde pacientul beneficiază de anestezie generală, locoregională sau sedare efectuată sub responsabilitatea unui medic în specialitatea ATI;

Postul de lucru de anestezie se organizează astfel:

 • -   în blocul operator: în sala de operație și sala de preanestezie, fiind destinat asigurării anesteziei și terapiei intensive necesare desfășurării intervențiilor chirurgicale

 • -   în afara sălii de operație, fiind destinat asigurării condițiilor desfășurării unor manevre diagnostice și/sau tarapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie.

 • A. Intemarea/Admisia în secția/compartimentul ATI se efectuează după cum urmează:

 • 1. intemarea/admisia pacienților în secțiile/compartimentele ATI se face la propunerea medicilor din secția ATI sau la propunerea medicilor din alte secții, cu acordul medicului șef de secție ATI ori, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia sau al medicului de gardă din secția ATI;

 • 2.  decizia de internare/admisie în TI se bazează pe criteriile de prioritate, diagnostic și pe parametrii obiectivi;

 • 3.  decizia de internare/admisie în TIIP se bazează pe criterii clinice și paraclinice;

 • 4.  criteriile de mutare a pacientului în interiorul secției ATI din TI în TIIP sunt similare cu criteriile de internare/admisie în TIIP: când acestea sunt îndeplinite, pacientul va fi transferat la acel nivel la propunerea medicului curant ATI, cu acordul medicului șef de secție ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din secția ATI;

 • 5.  intemarea/admisia pacienților internați, pe paturile destinate pentru terapia acută monospecialitate din secțiile de profilul respectiv, în secțiile/compartimentele ATI, se face atunci când pacientul necesită mai mult decât terapia specializată a suferinței acute a unui organ și se impune: fie monitorizarea invazivă cu scop terapeutic complex, fie protezarea unei funcții vitale (suport ventilator avansat), fie suferința a devenit pluriorganică și pune în pericol imediat viața pacientului. Transferul se face, după caz, cu acordul medicului de salon ATI, al medicului șef de secție ATI/înlocuitorului de drept sau al medicului de gardă ATI;

 • 6.  pacienții cu disfuncții vitale sunt intemați/admiși cât mai rapid posibil în terapie intensivă. în aceste condiții pacientul poate fi internat direct în terapie intensivă sau transferat din orice secție a spitalului la solicitarea medicului curant sau a șefului secției respective;

 • 7.  în situațiile de internare/admisie, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de directorul medical al unității sau, în absența acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia și este necesară informarea comisiei de etică a spitalului;

 • 8. nu pot fi internați în secția/compartimentul ATI pacienții care declară în scris că nu doresc aceasta;

 • 9. nu pot fi utilizate pentru decizia de internare/admisie în TI scorurile de severitate (de exemplu: APACHE sau SAPS) care estimează mortalitatea intraspitalicească a unor grupuri de pacienți;

 • 10. secțiile/compartimentele ATI trebuie să dispună de mijloace adecvate pentru transportul intraspitalicesc al pacienților critici în condiții de maximă securitate: (brancard special dotat cu butelie de oxigen, ventilator de transport, monitor de transport, suport pentru perfuzii/seringi automate și pompe de perfuzie).

 • B. Transferul/Externarea din secția ATI se efectuează după cum urmează:

Transferul/extemarea din secția ATI a pacientei care nu mai necesită terapie de specialitate ATI în orice altă secție se face la propunerea medicului ATI curant, cu acordul șefului de secție ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din secția ATI, după anunțarea prealabilă a medicului curant din secția din care provine pacientul, cu acordul șefului secției respective sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din secția respectivă;

Procedura de transfer la alte spitale al pacientului critic

28

 • 1. Scopul principal al transferului este asigurarea        asistentei medicale optime pentru pacient. înainte de

efectuarea transferului, medicii au obligația să evalueze pacientul și să-i asigure tratamentul necesar stabilizării în vederea transferului. Examinările și manevrele efectuate vor fi consemnate în fișa pacientului. O copie a acestei fișe însoțește pacientul la unitatea unde acesta este transferat. Medicul are obligația să informeze pacienta sau aparținătorii asupra riscurilor și a posibilelor beneficii ale transferului, și

consemnează această informare. Acceptul pacientului sau al aparținătorilor se obține înaintea transferului. în cazul în careacceptul nu poate fi obținut, acest lucru este trecut în fișa pacientului.

Acceptul pentru transfer se obține de la spitalul care primește pacientul, înaintea transferului, cu excepția cazurilor în care pacientul necesită un transfer de urgență fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital iminent. Documentația de însoțire cuprinde starea pacientului, investigațiile efectuate, rezultatele, medicația administrată, etc.

 • 2.  Persoana responsabilă de evaluarea pacientului și organizarea transferului:

 • - medical curant sau

 • - șeful de secție sau

 • - medicul de gardă

în situațiile de transfer, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de directorul medical al unității sau, în absența acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia și este necesară informarea comisiei de etică a spitalului.

 • 3. Responsabilitățile medicului care cere transferul:

 • a. identifică pacientul cu indicație pentru transfer

 • b. inițiază procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare

 • c. asigură stabilizarea maximă posibilă a pacientului

 • d. determină modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectuează transferul

 • e. evită întârzierile nejustificate din punct de vedere medical, asigură păstrarea unui nivel adecvat și constant de îngrijire pe durata transferului, până la preluarea pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competențelor echipajului și a nivelului de dotare necesar pentru realizarea în cele mai bune condiții a transferului

 • f. transferă documentația și rezultatele investigațiilor către unitatea primitoare

 • 4. Asigurarea îngrijirilor pe durata transferului

- medicul care solicită transferul are obligația să se asigure că:

 • a.  transferul se efectuează de personal calificat care deține echipamente și medicamente necesare pentru a face față eventualelor complicații

 • b.  există medicamente suficiente pe timpul transferului. Acestea se asigură de unitatea care solicită transferul, pentru toată durata acestuia

 • c.  în lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transferă pacientul asigură personal de însoțire

 • d.  medicul care solicită transferul are obligația de a menționa competențele echipajului care să asigure transferul și dotarea necesară în acest scop.

 • 5. Informații minime ce trebuie să însoțească pacientul:

 • a.  numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon

 • b.  istoricul afecțiunii

 • c.  în caz de traumatism, mecanismul de producere, data și ora accidentului

 • d.  afecțiuni/leziuni identificate

 • e.  antecedente medicale

 • f.  medicația administrată și medicația curentă

 • g.  medicul curant al pacientului și date de contact

 • h.  semne vitale la sosire în spital

 • i.  măsuri terapeutice efectuate și rezultate obținute

 • j.  rezultatele testelor diagnostice și ale analizelor de laborator

 • k.  soluții intravenoase administrate

 • l.  semnele vitale măsurate și documentate periodic în spitalul care cere transferul

 • m. numele și datele de contact ale medicului care a cerut transferul

 • n.  numele și datele de contact ale medicului care a acceptat transferul

 • o.  numele și datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul

 • 6.1. Criterii de transfer al pacientului netraumatizat:

Criterii generale:

 • a. pacientul se afla în stare critică și necesită investigații, și îngrijiri de specialitate intr-o altă unitate

 • b. spitalul în care se află pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia

Criterii specifice:

 • a) pacient cu starea de conștienta alterata, necesitând investigații

 • b) hemoragie cerebral

 • c) pacient instabil ce necesită investigații avansate ce nu pot fi efectuate în spital

 • d) . intoxicații severe

 • 6.2. Criterii de transfer al pacientului traumatizat

 • 1. Traumatism craniocerebral

 • 2. Leziuni majore ale coloanei verzebrale

 • 3. Paciente care necesită ventilație prelungită și îngrijiri speciale

 • 4. Fracturi ale bazinului

 • 5. Fracturi deschise grave

 • 6. Politraumatism

 • 7. Arsuri majore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave

 • C. Pentru eficientizarea calității îngrijirii medicale și optimizarea cheltuielii resurselor, secția ATI are obligația să își evalueze de cel puțin două ori pe an performanțele și să prezinte datele respective consiliului medical, și Ministerului Sănătății - Direcția generală sănătate publică, asistență medicală și programe. Evaluarea se face pe baza criteriilor specifice, prevăzute în anexa nr. 6. Ord. 1500 / 2009.

 • (3) Secțiile de neonatologie au particularități proprii, se organizează și funcționează conform prevederilor legale în vigoare.

 • (4) Camera de gardă - atribuții:

asigură asistența medicală de urgență pentru urgențe majore;

primește, și stabilește tratamentul inițial al tuturor urgențelor cu prioritate urgențele majore;

 • -   examinarea imediată și completă, triajul, evaluarea, și tratamentul de urgență al pacientilor care se prezintă spontan sau care sunt aduși de ambulanță;

primul ajutor calificat și asistența medicală de urgență se acordă fără nicio discriminare

 • -   se asigură consult de specialitate de către medicii de gardă și se stabilește secția unde urmează internarea pacienților, numai pe baza criteriilor medicale.

 • -   asigurarea baremului de urgență potrivit reglementărilor în vigoare ;

 • -   îmbăierea pacientelor, dezinfecția și deparazitarea pacientelor și efectelor ; asigurarea transportului bolnavilor în secție ;

 • -  înregistrarea, stocarea, prelucrarea si raportarea adecvată a informației medicale.

 • (5) Laboratorul medical

în acest compartiment se centralizează activitățile de laborator necesare examinării produselor biologice umane pentru o mai corectă apreciere a stării de sănătate sau a stadiului de îmbolnăvire a pacienților. Laboratorul asigură efectuarea analizelor, investigațiilor și recoltarea de produse patologice și deservește atât pacienții internați în spital, cât și pe cei ambulatorii.

Laboratorul de analize medicale este organizat conform normelor elaborate de Ministerul Sănătății Publice, și este în subordinea Directorului Medical.

Laboratorul medical este organizat ca activitate unică (centrală) pe spital.

în vederea organizării în cele mai bune condiții a activității de recoltare ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretare in comun a cazurilor deosebite, laboratorul medical colaborează permanent cu secțiile cu paturi.

Laboratorul funcționează pe baza unui program de lucru afișat si adus la cunoștință sețtiilor cu paturi. Cazurile de urgență se exceptează de la program.

în spital, transportul produselor biologice la laborator se asigură în condiții corespunzătoare, de cadrele medii și auxiliare din secțiile cu paturi. Rezultatele examenelor se distribuie de către asistenta de laborator asistentei șefe din secția cu paturi, în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi după efectuarea examenului și obținerea rezultatului.

Executarea investigațiilor medicale se face pe baza recomandării medicului.

Laboratorul ține evidența serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil atât pacientul cât și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum și data și ora când acesta a fost furnizat. Personalul încadrat în laboratorul medical are obligația păstrării confidențialității asupra tuturor infromațiilor decurse din serviciile medicale acordate pacienților.

Laboratorul nu vor utiliza materiale și instrumente a căror condiții de sterilizare nu este sigură.

Personalul care lucrează în cadrul laboratorului poartă în permență echipament specific și ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.

întregul laborator de analize medicale este amenajat în circuit închis, nefîind permis accesul altor utilizatori decât personalul propriu.

Medicul șef al laboratorului stabilește necesarul de produse în vederea unei funcționări normale a laboratorului realizând partea corespunzătoare a planului anual de achiziții al spitalului;

Colectarea, depozitarea evacuarea și neutralizarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității medicale se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Personalul medical care lucrează în laborator trebuie să aibă asigurare de răspundere civilă (malpraxix) în vigoare.

Atribuții:

 • -  asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice, în măsura în care serviciul de aprovizionare procură aceste recipiente;

 • -   recepționarea produselor sosite pentru examen de laborator și înscrierea lor corectă;

 • -   efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, serologie, microbiologic, parazitologie, micologie necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluție a bolii și examenelor profilactice în măsura în care serviciul de aprovizionare procură reactivii și materialele necesare efectuării acestor analize medicale, în concordanță cu patologia specifică a spitalului precum și cu normele în vigoare.

 • -  redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.

 • -   ținerea unei evidențe de gestiune cantitativ - valorică corectă și la zi a reactivilor;

calibrarea și spălarea aparatelor de laborator conform specificațiilor tehnice și consemnarea acestor operațiuni pentru conformitate și regularitate, în documentele obligatorii de control în termen conform legii.

 • (6) Laborator de radiologie

Modul de utilizare a radiației Roentgen pentru diagnosticul medical, condițiile ce trebuie să le îndeplinească aparatura, precum și modul de alcătuire, dimensionare și ecranare la radiații a încăperilor, sunt strict condiționate de normele de securitate nucleară - regimul de lucru cu surse de radiații nucleare. Laboratorul de radiologie obligatoriu are avize speciale, de amplasare și funcționare, din partea autorităților responsabile cu controlul activităților ce folosesc radiații nucleare.

Laboratorul de radiologie are în principal următoarele atribuții: efectuarea examenelor radiologice.

 • -  stocarea în arhiva proprie a imaginilor

 • -   redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor;

 • -   colaborarea cu medicii clinicieni in scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este nevoie;

 • -  organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii;

 • -  aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor și personalului din laborator;

 • (7) Serviciul de anatomie patologică este organizat ca secție, subordonat administrativ direct conducerii spitalului. Cuprinde:

 • a) compartimentul de histopatologie;

 • b) compartimentul de citologie;

 • c) compartimentul de prosectură:

Serviciul de Anatomie Patologică efectuează examinări macroscopice și microscopice ale unor produse biologice recoltate de la paciente în viață (piese operatorii, material biopsie, lichide biologice) precum și examene anatomopatologice ale pacientelor decedate (autopsie, analize de organe, țesuturi și produse biologice).

Atribuții:

executarea de necropsii la toate cazurile decedate în spital în vederea stabilirii și confirmării diagnosticului și precizării cauzei medicale a morții; la cererea scrisă a aparținătorilor decedatului, managerul spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului șef de secție și al medicului anatomo-patolog.

 • -  efectuarea de îmbălsămări;

 • -  cercetarea histopatologică a materialului provenit de la piesele operatorii, a produselor de la biopsii și biopunctii, citologie exfoliativă;

 • -  eliberarea certificatelor constatator de deces completat și semnat de medicul curant și de medicul anatomopatolog sau medicul care a efectuat necropsia.

 • -  eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;

colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, in vederea efectuării unor cercetări complementare speciale (bacteriologice, biochimice, experimentale)

colaborează cu laboratorul de medicină legală în cazurile prevăzute de lege.

Fragmentele tisulare incluse in blocuri de parafină, lamele histopatologice preparate din acestea, precum și frotiurile citologice se păstrează în histoteca serviciului de anatomie patologică timp de cel puțin 10 ani pentru lame și de cel puțin 30 de ani pentru blocurile de parafină;

Medicul anatomopatolog este obligat ca, Ia cererea pacientului/aparținătorilor acestuia sau a reprezentantului legal, a medicului curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital, să elibereze blocurile de parafină și/sau lamele histopatologice în vederea unui consult, cu condiția asumării responsabilității returnării lor de către persoana care le solicită în scris și cu menționarea datelor de identitate ale acesteia.

 • (8) Farmacia spitalului este cu circuit închis și asigură medicamente de uz uman a bolnavilor internați. Atribuții:

 • -  asigură recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor și a altor produse de uz uman, depozitarea conform normelor în vigoare ținându-se seama de natura și proprietățile lor fizico-chimice și conservarea acestora. Medicamentele și celelalte produse farmaceutice se aranjează în ordine alfabetică, grupate pe forme farmaceutice și în raport cu calea de administrare (separat pentru uz intern și separat pentru uz extern). Inscripțiile aplicate pe recipientele conținând medicamente vor fi cele prevăzute de instrucțiunile în vigoare.

 • -  organizează și efectuează controlul calității medicamentului și ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor informând imediat conducerea spitalului

eliberarea medicamentelor și a altor produse de uz uman conform condicilor de prescrieri, asigură prepararea și eliberarea preparatelor magistrale și oficinale.

 • -  acordarea serviciilor farmaceutice în mod nediscriminatoriu tuturor intemaților;

 • -  aprovizionarea în permanentă cu produse farmaceutice, in cantitățile necesare ținând seama de profilul unității și specificul morbidității pacienților.

 • -  necesitatea constituirii unui stoc de rezervă care să asigure o desfășurare continuă și în bune condiții a activității acesteia.

 • -  asigurarea de medicamente care nu există în stocul farmaciei în momentul solicitării, în intervalul de timp legiferat.

asigură informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamente;

obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate

 • -  cunoașterea și respectarea legislației privind achizițiile publice pentru farmacie

 • -  stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă pentru farmaciști și asistenții de farmacie.

 • (9) Blocul de nașteri

în blocul de nașteri se efectuează centralizat activitatea de asistență medicală calificată a parturientelor pe parcursul nașterii.

Blocul de nașteri este constituit din următoarele componente (spații funcționale):

 • a) unități pentru naștere (spații pentru travaliu, expulzie si resuscitarea nou-născutului);

 • b) salon pentru lăuzia imediată

 • c) sală de operație cezariene, care se află la nivelul blocului operator

 • d) spălător medici

 • e) spații de lucru pentru personal (medici,asistente) boxe pentru depozitarea instrumentarului și materialelor sterile;

 • d) spații gospodărești (oficiu alimentar, boxe pentru depozitarea lenjeriei și efectelor, spațiu de colectare-evacuare a rufelor murdare și deșeurilor);

 • g) filtru de acces pentru personal

 • h) dotări sanitare aferente.

 • i)  punct sterilizare

Blocul de nașteri are un circuit închis, controlat prin filtru de acces.

Blocul de nașteri este compartimentat în sector aseptic și separat unul septic.

Primirea gravidelor în blocul de naștere se face prin serviciul de primire sau prin transfer din secțiile spitalului, cu asigurarea măsurilor de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale.

Din blocul de naștere repartizarea lăuzelor aseptice se face în funcție de greutatea și starea nou nascuților. Lăuzele septice sunt repartizate la compartimentul cu același nume din cadrul secției OG V.

După nașterea prin operație cezariană lăuzele sunt transferate la secția Terapie Intensivă Cezariene pentru supraveghere și tratament în primele 24 -72 ore post operator, după care sunt repartizate în secția lăuze, în fucție de starea și greutatea nou născuților.

în blocul de naștere accesul parturientelor se face separat de cel al personalului, iar repartizarea în sălile de travaliu se face după triajul epidemiologie.

Accesul personalului în blocul de naștere se efectuează prin filtrul existent la intrare unde personalul își schimbă ținuta de spital cu echipamentul specific blocului de naștere.

în blocul de naștere se realizează:

 • 1) repartizarea gravidelor în sălile de travaliu și de operație in condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale ;

 • 2) efectuarea in cel mai scurt timp a investigațiilor necesare confirmării si completării diagnosticului;

 • 3) urmărirea travaliului prin monitorizare matemo-fetală adaptată fiecărui caz, iar în cazul unor abateri de la evoluția fiziologică a travaliului, se anunță imediat medicul curant sau medicul de gardă;

 • 4) asistența nașterilor;

 • 5) evaluarea stării de sănătate a nou născutului cu scorul Apgar.

 • 6) supravegherea în lăuzia imediată;

 • 7) asigurarea tratamentului medical complet individualizat și diferențiat în fucție de starea gravidei și stadiul evolutiv al travaliului;

 • 8) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul parturientei;

 • 9) asigurarea materialelor sanitare sterile, soluțiilor, instrumentarului steril, aparaturii necesare pentru desfășurarea în condiții optime a actului medical;

 • 10) personal calificat de sine-statator;

 • 11) psihoprofilaxia durerilor de naștere;

 • 12) efectuarea dezinfecției ciclice terminale                săptămânal după un plan stabilit și după fiecare

caz septic.

 • (10) Blocul operator - reprezintă o structură de sine stătătoare fiind nominalizată în structura spitalului. Blocurile Operatorii (pentru intervenții ginecologice și obstetricale) sunt coordonate de medici șefi de secție;

Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte echipament adecvat;

Pentru toate intervențiile chirurgicale efectuate în blocurile operatorii se va înscrie în registrul de intervenții chirurgicale ora de începere a intervențieie, ora de finalizare a intervenției și protocolul operator.

(a) Blocul operator grupează 6 săli de operații necesare specialității de obstetrică ginecologie și anexele aferente:

 • -  spălător-filtru pentru chirurgi;

 • -  spălător pentru instrumente, prevăzut cu ghișeu pentru transferul instrumentelor murdare;

 • -   spațiu de pregătire a materialelor;

 • -  cameră pentru medici;

cameră de lucru pentru asistenți medicali;

 • b) spații gospodărești:

 • -   boxă pentru depozitarea materialelor sterile și farmaceutice;

 • -   depozit de aparate;

 • -   spațiu de depozitare a tărgilor și cărucioarelor;

 • -   boxă pentru curățenie și colectare - evacuarea obiectelor murdare (rufe, deșeuri);

Dispunerea spațiilor și organizarea circuitelor în interiorul blocului operator se vor face pe principiul zonării după cerințele de asepsie, trecerea făcându-se gradat dinspre spațiile "neutre" (condiții igienico-sanitare obișnuite pentru sectorul sanitar), prin cele "curate" (cu condiționări igienice speciale), la cele aseptice. Zona aseptică cuprinde sala de operație și spațiul de spălare și echipare sterilă a echipei operatorii.

Ușile sălilor de operații vor avea lățimea de minimum 1,20 m.

Blocul operator are:

 • a)  legătură directă cu serviciul de anestezie - terapie intensivă și sterilizare;

 • b) asigurate legături ușoare cu: blocul de nașteri (nu are sală proprie de operații cezariene), serviciul de roentgendiagnostic, serviciul de urgență, laboratorul de anatomie patologică și secțiile de spitalizare.

(10) Statistica si registratura medicală- se subordonează managerului.

Atribuții:

 • -   întocmește situațiile statistice ale spitalului (lunar, trimestrial, semestrial, anual);

 • -   Generarea sub formă electronică a setului de date la nivel de pacient și transmiterea către instituțiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare;

 • -  Organizarea codificării în sistemul DRG și documentării foii de observație clinică generală (FOCG) în conformitate cu prevederile legale;

 • -   Centralizarea, asigurarea corectitudinii datelor colectate și transmiterea lunară a datelor din sistemul DRG;

 • -   Păstrarea confidențialității datelor colectate și transmise;

Preia și prelucrează datele, la nivel de pacient, de la SNSPMPDSB;

 • -  Asigură raportarea și validarea ulterioară a cazurilor prin sistem DRG, în colaborare cu comisia de validare condusă de Directorul Medical;

 • -  Evidența la zi a registrului de internare - ieșire pe spital;

gestionarea si arhivarea tuturor datelor colectate pe spital (“mișcarea zilnică a bolnavilor4*);

Urmărește în dinamică, corelarea diferiților indicatori de activitate, comparativ cu alte unități, și informează conducerea unității în caz de abateri.

 • -  Raportează lunar Comitetului Director situația indicatorilor realizați;

 • -   Asigură realizarea și pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de managerul unității;

 • -   Pune la dispoziția secțiilor datelor statistice și documentația medical necesară pentru activitatea curentă și de cercetare

 • (12) Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale (C.P.C.I.N) Este compartimentul de lucru care organizează, coordonează, controlează și participă efectiv la creerea unei stări igenico-sanitare corespunzătoare în spital, la respectarea regulilor de comportament igenico-sanitar al întregului personal și pentru aparținători și vizitatori, pentru prevenirea și combaterea infecțiilor interioare de spital.

Este subordonat din punct de vedere administrativ directorului medical iar îndrumarea metodologică este realizată prin compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică.

Componență:

Atribuții:

 • -  supravegherea epidemiologică și controlul infecțiilor nosocomiale, acestea fiind obligații profesionale și de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar și auxiliar

sanitar din spital

 • -   depistarea/identificarea, analiza și interpretarea, înregistrarea și declararea/raportarea infecțiilor nosocomiale;

 • -   efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infecții nosocomiale, stabilind factorii cauzali și programele specifice de măsuri și control, urmărind respectarea acestora;

 • -   organizează depistarea, raportarea, evidența, izolarea, tratarea și aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;

 • -   verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, a normelor de sterilizare și menținerea materialelor sanitare și a soluțiilor injectabile,

precum și respectarea precauțiunilor universale. Organizează măsurile de remediere a deficiențelor constatate;

 • -   este responsabil pentru organizarea și realizarea programelor instructiv-educative privind prevenirea infecțiilor nosocomiale, colaborând cu personalul calificat din secții/compartimente

Activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale se organizează de către medicul epidemiolog coordonator din cadrul compartimentului și se desfășoară pe baza unui plan propriu de supraveghere, prevenire și control a infecțiilor nosocomiale. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare secție, protocoale de proceduri și manopere profesionale, standarde de îngrijire și de tehnici aseptice și alte normative specifice privind condițiile de cazare, igienă și alimentație, necesare pentru implementarea activităților programate.

Centrul de Planificare Familială are drept scop realizarea unei reproduceri optime și a scăderii numărului de complicații provocate de sarcină cu risc crescut sau de avortul provocat.

Este coordonat de un medic OG și este subordonat Directorului Medical.

Atribuții:

 • a) efectuează consultația contraceptivă.

 • b) asigură o mare accesibilitate a populației la informație, educație, sfat în probleme de sănătate a reproducerii umane și planificare familială.

 • c) sprijină acțiunile de educație pentru sănătate din unitățile de învățământ, ale mass-media, ale rețeli medicale primare, ale altor grupuri de interese.

Datele individuale ale pacienților și cuplurilor aflate în evidența cabinetului sunt consemnate pe fișe tip ce corespund cerințelor de prelucrare automată a datelor și se vor raporta conform metodologiei ce se va stabili către centrele județene de calcul și statistică sanitară și către Centrul de Sănătate a reproducerii și planificare familială, la care este arondat și cu sprijinul autorităților medicale locale.

 • (13) Ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului.

Ambulatoriul integrat al spitalului, asigură asistența medicală ambulatorie și are în structură, cabinete medicale de obstetrică-ginecologie.

Ambulatoriul face parte din structura spitalului, activitatea medicilor desfășurându-se în sistem integrat și utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislației în vigoare de prevenire a infecțiilor nosocomiale, în vederea creșterii accesibilității pacienților la servicii medicale diverse și complete. Serviciile medicale ambulatorii sunt înregistrate și raportate distinct.

Ambulatoriul este coordonat de către directorul medical, care răspunde pentru activitatea medicală desfășurată în cadrul acestuia.

Medicii de specialitate încadrați în spital își          desfășoară activitatea în sistem integrat, spital -

ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, prin rotație, asigurând asistența medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi și ambulatorie.

Activitatea integrată a fiecărui medic se desfășoară 3-4 zile pe săptămână. Programarea nominală a medicilor din secții este în conformitate organizarea activității de către comitetul director.

Programul, afișat în ambulatoriu, a fost comunicat Casei de Asigurări de Sănătate, și aprobat

Furnizorii de servicii medicale în ambulatoriu acordă servicii de asistență medicală de specialitate numai pe baza biletului de trimitere. Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cârdului european de asigurări de sănătate, nu se solicită bilet de trimitere.

Activitatea ambulatoriului integrat ai spitalului constă în:

 • a) examinarea clinică și paraclinică pentru stabilirea diagnosticului și tratamentului pacientelor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate și care nu necesita internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

 • b) eliberează certificate medicale în cazul incapacității temporare de muncă conform reglementărilor legale în vigoare;

 • c)  monitorizarea și controlul pacientelor care au fost internate în spital și care vin la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecțiunile pentru care au fost internate;

 • d) consultații interdisciplinare pentru paciente internate în alte spitale; acestea se vor acorda prioritar;

 • (14) Compartimentul de spitalizare de o zi

Spitalizarea de zi reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacientele care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore. Se folosesc toate investigațiile și procedurile medicalo-chirurgicale necesare pentru rezolvarea unui caz, după care acesta se externează. Se adresează pacientelor cu evoluție previzibilă, simplă, cu risc hemoragie scăzut.

 • 1.  Pot beneficia de “spitalizare de zi” doar paciențele asigurate.

 • 2. Nu este necesar bilet de trimitere.

 • 3.  Pentru spitalizarea de zi nu este necesară trecerea pe la Biroul de Internări, formalitățile efectuându-se de fiecare secție în parte.

 • 4. Pentru fiecare pacientă se completează “Fișa pentru spitalizare de zf’.

Compartimentul de spitalizare de o zi este organizat cu un număr de 30 de paturi si asigura:

- cazarea pacienților în compartiment se face în saloane de 2-3 paturi și rezerve; aferent acestor saloane se prevăd:

 • -   cabinet de consultații și tratamente (eventual sală de mici intervenții);

 • -   post de lucru pentru asistenți medicali;

 • -   mic oficiu alimentar;

 • -   grupuri sanitare;

 • -   boxe de lenjerie și de curățenie etc.

(14)Spălătoria este un serviciu unic pe spital pentru primirea, dezinfecția, spălarea, călcarea, repararea, și depozitarea rufelor.

La organizarea spațial-funcțională a spălătoriei se respecta următoarele cerințe:

 • - separarea obligatorie a circuitelor de rufe murdare și rufe curate;

 • - separarea șaijelor de rufe pe categorii de proveniență;

 • - diferențierea, pe întregul flux tehnologic, a liniilor de utilaje pentru rufele nou-nascutilor față de

cele pentru rufele pacientelor adulte.

(16) Blocul alimentar

Prepararea alimentelor se face centralizat pentru pacientele internate, precum și pentru personalul care servește masa la spital.

Bucătăria are circuit închis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor menajere. Condițiile de recepție și depozitare, prelucrare și preparare a alimentelor, modul de organizare a circuitelor bucătăriei și măsurile de protecție igienico-sanitare sunt cele prevăzute în normele și prescripțiile referitoare la unitățile de alimentație publică.

Personalul bucătăriilor sau oficiilor este fi supus controlului medical la angajare și controalelor medicale periodice, conform normelor în vigoare.

Asistenta dieteticiană supraveghează zilnic starea de sănătate și de igienă individuală a personalului din blocul alimentar. Dacă aceștia prezintă semne de boală, îi va trimite la medic. De asemenea, orice lucrător din blocul alimentar va raporta asistentei dieteticiene apariția în timpul lucrului a unor semne de boală care pot pune în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

 • (17) Activitati auxiliare

Serviciul Tehnic, aprovizionare, transport

 • -   Atelierul de întreținere și reparații asigură activitatea de întreținere și reparații a aparaturii, instalațiilor, utilajelor, clădirilor, mijloacelor de transport din spital.

Profilul activității:

 • -   evidența și răspunderea privind starea tehnică a tuturor clădirilor instituției cu toate instalațiile, utilajele și terenul afferent

 • -   efectuează lucrări de reparații curente, în baza referatelor de necesitate aprobate de către șefii de secție, compartimente sau birou și vizate de către directorul financiar contabil.

 • -   întocmirea necesarului de materiale de întreținere și pentru reparații;

asigurarea materialelor necesare pentru executarea lucrărilor de întreținere aprovizionate prin grija spitalului, evidența acestora, repartizarea pe muncitori și răspunderea pentru folosirea legală și eficientă a acestora;

asigură buna întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor și utilajelor;

 • -   urmărirea lucrărilor de reparații capitale și investiții executate în cadrul spitalului

 • -   supraveghere tehnică a instalațiilor sub presiune, utilajelor consumatoare de resurse și a aparatelor de măsurare din dotare;

stabilește cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor sau utilajelor și propune măsuri corespunzătoare.

 • -   efectuează montarea instalațiilor și utilajelor industriale din unitate în conformitate cu metodologia si competențele stabilite.

 • -   evidența consumului de energie electrică, termică, apă caldă, apă rece, canal, gaze naturale; executarea verificărilor periodice pe linie de ISCIR la utilajele, instalațiile și recipienții sub presiune din dotarea instituției

verificarea și controlarea bunei funcționări a utilajelor și instalațiilor din centrala termică, stația de oxigen, și altele verificarea periodică a stării tehnice a grupului electrogen exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor electrice din dotarea spitalului

 • -   gestionarea materialelor electrice și verificarea periodică a modului de întreținere a instalațiilor electrice de către personalul medical și auxiliar

 • -   supravegherea tuturor tablourilor generale și electrice, din toate locațiile;

 • -   întocmirea de propuneri și participarea la întocmirea necesarului anual de lucrări de întreținere și reparații curente, atât la clădiri, cât și la instalațiile și utilajele din dotarea spitalului;

 • -   răspunderea promptă la toate solicitările adresate de personalul medical sau auxiliar

 • -   cooperarea cu asistentele șefe ale secțiilor și laboratoarelor pentru asigurarea utilizării eficiente a spațiilor, resurselor materiale, și în orice alte probleme apărute

cunoașterea și sesizarea deficiențelor apărute pe timpul derulării contractelor de execuție de lucrări cu alți operatori economici, punerea la dispoziția acestora a datelor tehnice și/sau a oricăror informații menite să contribuie la executarea de calitate a contractelor încheiate;

 • -   ia măsuri pentru înscrierea autovehiculelor repartizate la organele de poliție;

 • -   asigură rodajul autovehicolelor;

 • -  asigură evidența autovehiculelor și a rulajului anvelopelor, a consumului normat și efectiv de carburanți și lubrefianți

elaborează propuneri pentru planurile de cheltuieli pe autovehicole;

punerea la dispoziția spitalului, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare și a conducătorilor auto pentru asigurarea funcționalității instituției;

răspunde de întocmirea planului de transport pe fiecare autovehicol și lucrător în parte;

asigură controlul zilnic, reviziile tehnice, reparațiile curente și capitale la autovehicole conform prevederilor normativelor auto;

asigură executarea la timp și în bune condiții a transporturilor necesare unității; întocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare; muncitorul din cadrul serviciului tehnic execută toate lucrările încredințate de șeful de echipă potrivit pregătirii si contractului de munca.

șeful serviciului Adm.- Aprov. urmărește efectuarea de reparații și de investiții conform graficului, verificând calitativ și cantitativ lucrările executate de constructor;

șeful serviciului Adm-aprov. întocmește planul de aprovizionare cu piese de schimb din nomenclator, pentru aparatele, utilajele si instalațiile medicale necesare spitalului.

 • (18) Compartimentele funționale

Compartimentele funcționale se constituie pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin spitalului cu privire la activitatea economico-financiară și administrativă.

Activitatea economică, financiară și administrativă se asigură prin următoarele servicii:

 • -  Biroul R.U.N.O.S. (resurse umane, normare, organizare, salarizare)

 • -   Biroul financiar- contabil

Serviciul administrativ

 • -  Biroul Management al calitatii serviciilor medicale

Biroul Resurse Umane (RUNOS) este subordonat managerului are în principal următoarele atribuții:

 • -  întocmirea statului de funcții conform normelor de structură aprobate, pentru toate categoriile de personal;

integrarea managementului resurselor umane în managementul spitalului,

 • -   calculul și acordarea drepturilor de natură salarială în conformitate cu prevederile legale ;

 • -   calculul și reținerea pe statul de plată a obligațiilor salariațiilor (contribuții individuale);

 • -   recrutarea și angajarea de personal,

întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou încadrat; urmărirea întocmirii corecte a pontajelor de către cei desemnați;

 • -  evidența lunară a numărului de salariați pe spital, categorii de personal, secții și compartimente;

 • -   actualizări ale statelor de funcțiuni în baza structurii organizatorice aprobate;

 • -  evidența cu numărul de personal care lucrează în condiții speciale de muncă

 • -   evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, absențelor nemotivate;

 • -  întocmirea formalităților în vederea acordării de concedii fără plată și tine evidența acestora; întocmirea și ținerea la zi a carnetelor de muncă ale salariaților;

 • -  întocmirea dosarelor cerute de legislația în vigoare, în vederea pensionării pentru personalul din unitate;

 • -  eliberarea la cerere a adeverinței privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariate;

întocmirea adeverințelor pentru personalul care a prestat activitate în unitate, necesare la recalcularea pensiilor;

calculul și acordarea tichetelor de masă;

întocmirea fișelor fiscale și depunerea acestora la Administrația financiară;

 • -  întocmirea declarațiilor privind evidența nominală a asigurați lor privind contribuția la asigurările sociale de stat și șomaj

întocmirea declarațiilor lunare privind contribuția la fondul asigurărilor sociale de stat;

 • -   întocmirea declarațiilor lunare privind contribuția la fondul asigurărilor sociale de sănătate;

 • -   asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice privind personalul și fondul de salarii;

 • -  întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele salariaților: promovare, schimbare funcție, desfacere contract, etc.

 • -  întocmirea documentației privind acordarea premiilor anuale (al 13-lea salariu), conform legii;

 • -   studierea legislației muncii în vigoare;

 • -   aplicarea corectă a codului muncii și a legislației în vigoare.

Serviciul financiar - contabilitate este subordonat Directorului financiar - contabil și organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune, precum și activitatea de control financiar preventiv (în conformitate cu circuitul documentelor și a deciziei interne pentru delimiterea limitelor de competență). Prin activitatea pe care o desfășoară, Serviciul Financiar Contabil asigură măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea desfășurată, de asemenea asigură informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare și a contului anual de execuție.

Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, Serviciul Financiar Contabil, colaborează cu toate structurile organizatorice din cadrul spitalului.

Atribuții:

 • -   organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

 • -   asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale spitalului, cât și pentru relațiile cu ordonatorul principal de credite, organisme fiscale și de control și alți utilizatori.

 • -  organizarea analizei periodice a utilizării fondurilor și a bunurilor materiale și luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri, servicii din spital, în ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fără mișcare sau cu mișcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;

 • -  întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seamă contabile;

 • -   exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

 • -  participarea la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

 • -   asigurarea întocmirii, circulației si păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

 • -   ținerea registrelor de contabilitate obligatorii, în conformitate cu prevederile legale

 • -   organizarea evidenței tehnico-operative și gestionare, asigurarea ținerii lor corecte și la zi;

 • -  organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și bănești, regularizarea diferențelor constatate și valorificarea rezultatelor;

 • -   asigurarea îndeplinirii condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor și reținerea ratelor;

asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special;

 • -   exercitarea controlului operativ în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • -  întocmirea studiilor privind îmbunătățirea activităților economice din unitate și propunerea de măsuri corespunzătoare;

 • -  întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverși indicatori, pe zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav, etc, comparația pe secțiile din unitate, analiza cauzelor care determină diferențe și propunerea eliminării celor subiective;

 • -  întocmirea declarației lunare privind contribuțiile obligatorii la Administrația Financiară;

 • -   calculul și virarea contribuțiilor obligatorii ale unității, întocmirea ordinelor de plată;

 • -   analizarea și pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziția unității, luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase și inoportune;

 • -   întocmirea proiectelor planurilor de venituri și de cheltuieli bugetare și extrabugetare

 • -   asigurarea efectuării corecte și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

 • -   asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor și contractelor emise în limita creditelor aprobate;

 • -  întocmirea instrumentelor de protocol și a documentelor de acceptare sau refuz a plății;

 • -   verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunii;

 • -  întocmirea propunerii de plan, casa pentru plăți în numerar;

luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului și pentru recuperarea pagubelor produse;

 • -  respectă prevederile prezentului regulament și disciplina în muncă, răspunde de modul de rezolvare a sarcinilor în termenul prevăzut de lege

 • -   studiază și cunoaște legislația specifică în vigoare.

Serviciul administrativ-aprovizionare are în principal următoarele atribuții:

 • -  asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiții de eficiență maximă;

 • -   asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condițiile și la termenele stabilite prin acte normative;

 • -   asigurarea aprovizionării unității cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură, etc în cele mai bune condiții.

 • -   recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori și transportul, manipularea și depozitarea corespunzătoare a acestora, în condiții igienico- sanitare în conformitate cu normele in vigoare;

 • -   asigură întreținerea clădirilor, instalațiilor și inventarului spitalului;

 • -   cunoașterea și respectarea legislației privind achizițiile publice pentru spital;

 • -   intocmirea și executarea planului de achiziții, supervizează și controlează buna desfășurare a licitațiilor;

 • -   încheierea contractelor economice cu furnizorii și urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unității

 • -   întocmirea dărilor de seamă specifice activității de aprovizionare;

luarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea stării de confort și de alimentație a bolnavilor;

 • -   urmărirea verificării la timp și în bune condiții a aparaturii și utilajelor din dotare;

asigurarea funcționalității în bune condiții a atelierului de reparații, a spălătoriei, a lenjeriei, a blocului alimentar, garderobei bolnavilor, etc.

 • -   asigură întreținerea curățeniei;

 • -   asigurarea păstrării arhivei unității conform normelor legale

Birou Management al calitatii serviciilor medicale

Este subordonat managerului si desfasoara in principal următoarele activitati:

 • -   pregătește si analizeaza Planul anul al managementului calitatii

coordonează activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii

 • ■  manualul calitatii

 • ■  procedurile

coordonează si implementează programul de acreditare a tututror serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator, etc si a standardelor de calitate coordonează si implementează procesul de îmbunătățire continua a calitatii serviciilor

 • -   colaborează cu toate structurile unitatii in vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calitatii

implementează instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite

 • -  asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager

 • -  asigura implementarea si menținerea conformității sistemului de management al calitatii cu cerințele specifice

 • -   coordonează activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun

coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii

 • -   asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurării sanatatii pacientilor

 • -   asista si răspunde tuturor solicitatrilor managerului pe domeniul de management al calitatii

Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, priotecția civilă și situații de urgență în cadrul spitalului există un responsabil cu PSI, protecția muncii și sănătatea în muncă. Atribuții:

aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă ;

urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

asigură aplicarea și respectarea normelor P.S.I, protecției și sănătății muncii, și protecției mediului, urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă; analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale; efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă; informează inspectoratele de protecție a muncii despre starea protecției muncii în spital;

realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție (organizatorice, tehnologice, etc), cu implicații în domeniul protecției muncii;

verifică aplicarea normativelor privind utilizarea echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

asigură implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii; se numește comisia pentru Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca cu următoarele persoane:

Președinte:

- Dr.Preda Gheorghe - Manager

Membrii:

 • - Dr.Preda Mircea    - Director Medical

 • - Dr.Comanescu Anca - Medic de medicina muncii

 • - Dr.Han Anca Sanda - medic specialist epidemiologie

 • - Muntean Gheorghe - sef serv.Adm.

 • - Balint Paraschiva - asistent medical pr. - lider de sindicat

Secretar:

- Ing.Muntean loan - specialist in domeniul SSM

Compartimentil Juridic

 • -  avizează la cererea conducerii, dispozițiile emise de conducerea spitalului, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum și orice alte acte care produc efecte juridice;

 • -  participă la negocierea și încheierea contractelor, analizează contractele încheiate de spital,

urmărește apariția actelor normative apărute, prevederi legale ce privesc activitatea spitalului și semnalează organele de conducere și serviciilor interesate atribuțiile ce le revin din acestea.

 • -   activitate de consiliere privind problemele cu care se confruntă spitalul

 • -  reprezintă și apără interesele spitalului în fața organelor administrației de stat, a instanțelor judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum și în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de conducerea spitalului;

Compartimentul Informatică -atribuții în asigurarea integrității fizice a rețelei informatice a spitalului, lucrări informatice ce necesită sinteză, raportare aplicații în raport cu CASJBrasov (Operarea și raportarea concediilor medicale), efectuare lucrări de întreținere a tehnicii de calcul.

între secțiile, compartimentele și birourile funcționale, există raporturi de cooperare în scopul îndeplinirii sarcinilor privind asigurarea ocrotirii sănătății.

CAP. IV.

Art. 17

Organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în spital

 • (1) Spitalul este obligat să își asigure serviciul de pază, conform prevederilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Răspunderea pentru modul de organizare și desfășurare a serviciului de pază la nivelul spitalului revine managerului spitalului.

 • (2) Paza spitalului se asigură printr-o societate specializată de pază și protecție, conform legii; cheltuielile ocazionate de această activitate sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.

 • (3) Planul de pază se întocmește de managerul spitalului împreună cu conducerea serviciului de pază, cu avizul de specialitate al poliției. Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, numărul de posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, sunt prevăzute și regulile obligatorii de acces și circulație în interiorul spitalului, potrivit dispozițiilor managerului, precum și documentelor specifice serviciului de pază.

 • (4) Serviciul de pază are ca scop și prevenirea și limitarea furturilor de orice natură, a distrugerilor, incendiilor și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale, precum și protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se află în incinta spitalului și a personalului angajat al spitalului.

 • (5) Accesul în spital este permis numai pe la punctele de control-acces, care respectă circuitele funcționale ale spitalului. Accesul în spital al vizitatorilor este permis, luni-vineri în intervalul orar 15,00-20,00 iar sâmbătă și diminică în intevalul 10,00-20,00. Accesul în spital se face numai cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) accesul se face în baza documentului de identitate

 • b) accesul se permite numai persoanelor cu ținută decentă;

 • c) accesul se permite numai prin intrarea și în locurile și spațiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului:

 • d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparținătorilor vor aștepta într-o zonă bine delimitată, dacă spațiul spitalului o permite;

 • e) pe toată perioada prezenței în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă această calitate, pe care ÎI primește la poartă pe baza documentului de identitate.

 • (6) Este interzis accesul persoanelor străine în spital în: ATI, bloc operator, bloc nașteri, secție nou-născuți, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deșeuri medicale periculoase, stație de oxigen, precum și în orice altă zonă stabilită de manager. Excepție fac cazurile speciale aprobate de șefii de secție și vizate de managerul spitalului.

 • (7) încăperile în care nu au acces persoanele străine au la intrare anunțuri de avertizare în acest sens.

 • (8) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu strictețe a interdicțiilor de acces în zonele precizate a regulilor de acces și circulație în spital, precum și a normelor de conduită civilizată.

 • (9) în cazul apariției oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgență serviciul de pază.

 • (10) Dacă managerul spitalului stabilește o perioadă de carantină, conform dispozițiilor autorității de sănătate publică județene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

 • (11) Accesul în ambulatoriu al pacienților este permis în timpul programului de funcționare

 • (12) Accesul salariaților unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai pe bază de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate și/sau legitimație de serviciu.

 • (13) Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătății Publice sau din cadrul instituțiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experiență, medici rezidenți, studenți etc., se face pe baza legitimației de serviciu.

 • (14) Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

 • (15) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniții, substanțe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu și a pacienților ori patrimoniul unității. Fac excepție persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenție, de protecție a demnitarilor români sau străini ori a personalităților sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.

 • (16) Accesul autovehiculelor se reglementează de managerul spitalului, urmărindu-se asigurarea evidenței intrărilor și ieșirilor în Registrul de evidență a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4e) la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 • (17) Autovehiculele serviciului de ambulanță, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă persoane care necesită îngrijiri de urgență ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în spital.

 • (18) La morga spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru și cu notificare prealabilă, comunicată serviciului de pază.

 • (19) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse și servicii în unitatea sanitară, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) numai în timpul programului de lucru și numai pe poarta de acces stabilită de managerul spitalului:

 • b) în situațiile de urgență, numai cu acordul managerului spitalului sau al locțiitorului delegat de acesta;

 • c) pe baza legitimației de serviciu, a documentului de identitate și a confirmării șefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.

 • (20) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului numai dacă sunt autorizate de managerul spitalului, pe bază de permis de acces, afișat la vedere, eliberat de unitatea spitalicească și aprobat de manager.

CAP.V

Art.18

Activitatea de informare și relații cu publicul - asigură legăturile spitalului cu publicul și cu mass-media, în vederea realizării transparenței activității spitalului, în condițiile legii. Managerul desemnează un purtător de cuvânt al spitalului.

 • (1) Accesul reprezentanților mass-mediei se face numai pe baza legitimației de acreditare în specialitate și a documentului de identitate, precum și cu acordul managerului spitalului.

 • (2) Reprezentanții mass-mediei pot filma în spitale numai în spațiile pentru care managerul și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se poate face numai în condițiile legii.

 • (3) Purtătorul de cuvânt îi însoțește pe reprezentanții mass-mediei, pe durata prezenței acestora în incinta spitalului.

 • (4) Dreptul la acces la informații privind activitatea medicală poate fi restrâns în condițiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralității, al ordinii publice sau încalcă caracterul personal privind starea de sănătate a pacienților

 • (5) în conformitate cu legea privind liberul acces la informațiile de interes public, accesul mass-media la informațiile de interes public, solicitate în scris sau verbal, se face prin intermediul purtătorului de cuvânt..

CAP. VI

Art.19

Pentru analiza unor probleme complexe, care interesează activitatea spitalului, s-au constituit următoarele comisii, a căror componența nominală este stabilită prin decizia managerului:

comisia de casare;

comisii elaborare documentație pentru atribuire contracte de achiziții;

comisii de evaluare oferte pentru atribuire contracte de achiziții;

comisii de inventariere;

comisii în vederea organizării concursurilor de angajare;

comisia privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale;

comisia privind protocoalele terapeutice

comisii recepție;

comisia de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale;

colectivul de management al dezastrelor;

comisia de analiza a decesului

comisia medicamentului

comisia DRG

comisia de cercetare disciplinară

comisia de transfuzii si hemovigilență

Comisia medicamentului - Componența comisiei medicamentului este stabilită prin decizia managerului. Componență:

 • - cadru didactic cu cel mai mare grad

 • - 2 medici primari OG

 • - 2 medici primari neonatologie

 • - 1 medic primar ATI

 • - farmacist șef

Principalele atribuții sunt următoarele:

 • -  Analizează consumul de medicamente pe secții, pe spital și propune măsuri pentru reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse medicamentoase;

 • -  Asigură folosirea judicioasă a fondurilor bănești destinate medicamentelor

 • -   Stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanență accesibile în farmacia spitalului;

Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecționate și documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susținute cu buletine de analiză și recomandări de experți; întocmesc fișele pentru raportarea reacțiilor adverse la medicamente;

 • -  Controlează și asigură prescrierea și optimizarea utilizării medicamentelor și evitarea polipragmaziei; Analiza referatelor de necesitate trimise direcțiunii în vederea aprobării și avizarea lor de către medici specialiști corespunzători profilului de acțiune al medicamentului solicitat.

Verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncțiile în asistența medicală;

Urmărește eliberarea de medicamente din farmacie doar pe bază de condici de prescripții medicamente;

 • -  Comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii de secție privind administrarea de medicamente în funcție de incidența diferitelor afecțiuni;

Comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.

Comisia de analiză a decesului- Componența comisiei de analiză a deceselor este stabilită prin decizia managerului,și este compusă din membrii consiliului medical.

Principalele atribuții sunt următoarele:

- Se întrunește ori de câte ori este necesar și analizează toate decesele din Spital

Solicită audierea medicului curant în cazul in care sunt anumite nelămuriri;

Comisia de analiză DRG - Componența comisiei și atribuțiile au fost stabilite și aprobate prin decizia managerului.

Comisia de analiză D.R.G are următoarea componență nominală:

Președinte:     Directorul medical

Vicepreșdinte: responsabilul DGR pe spital Membrii       un medic OG șef secție

un medic neonatologie un medic ATI

Secretar:        statistician pr

Principalele atribuții sunt următoarele:

 • -   se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar analizează corectitudinea codificării în sistem DRG

 • -  analizează toate cazurile externate din spital iar cele care pot fi revalidate sunt transmise secției în vederea remedierii deficiențelor și transmiterii lor compartimetului de Statistică și D.R.G. pentru raportarea acestora spre revalidare.

 • -   analizează modul de codificare în vederea înbunătățirii indicelui de complexitate.

 • -   instruirea permanentă a personalului medical implicat în codificarea în sistem DRG

 • -  corectarea și completarea datelor necompletate din foile de observație pentru obținerea unui procentaj maxim pentru cazul respectiv în sistem DRG

 • -  implementarea, sistematizarea, prelucrarea și evaluarea măsurilor pentru creșterea numărului cazurilor care beneficiază de spitalizare de zi

Propunerile consemnate în procesele verbale ale ședințelor Comisiei D.R.G. vor fi înaintate spre analiză Consiliului medical

Comisia de disciplină- Componența și atribuțiile Comisiei de disciplină au fost stabilite și aprobate de Comitetul director, iar numirea membrilor Comisiei de disciplină s-a stabilit prin decizie internă a Managerului.

Comisia de disciplină are următoarea componență nominală:

- pentru personalul medico-sanitar:

Președinte:- Directorul medical

Membrii: - 2 medici OG șef secție

 • - 1 medic șef secție ATI

 • - 1 asistentă șefă

 • - consilier juridic

 • - șef biroul RUNOS

 • - reprezentant sindicat- invitat

secretar - referent RUNOS

-pentru personalul tehnic administrativ:

Președinte: Directorul financiar-contabil

Membrii: - șef secție OG

 • - consilier juridic

 • - șef serviciu administrativ

 • - șef biroul RUNOS

secretar - referent RUNOS

Atribuțiile Comisiei de disciplină sunt:

 • 1.  Cercetarea disciplinară a abaterilor în disciplina muncii săvârșite de salariații spitalului, nerespectarea oricăror altor obligații de serviciu prevăzute în actele normative generale sau interne în vigoare și propunerea de sancțiuni disciplinare

 • 2.  în cadrul cercetării se vor stabili faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice date concludente pe baza cărora să se poată stabili existența sau inexistența vinovăției. Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea următoarelor aspecte:

 • - împrejurările în care fapta a fost săvârșită;

 • - gradul de vinovăție al salariatului;

 • - consecințele abaterii disciplinare;

 • - comportarea generală în serviciu a salariatului;

 • - eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de acesta;

 • 3.  Stabilește persoanele care urmează să fie audiate;

 • 4.  Ascultarea și verificarea declarațiilor salariatului cercetat sunt obligatorii.

 • 5.  în vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de Comisia de disciplină, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.

 • 6.  Audiază salariatul a cărui faptă constituie obiectul sesizării, persoana care a formulat sesizarea, precum și orice alte persoane ale căror declarații pot înlesni soluționarea cazului; poate solicita declarații scrise acestor persoane.

 • 7.  Poate solicita orice documente care sunt de natură să înlesnească soluționarea cazului;

 • 8.  Salariatul cercetat are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere Comisiei de disciplină toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa. de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

 • 9. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute, fără un motiv obiectiv, dă dreptul Comisiei de disciplină să propună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile, întocmindu-se în acest sens proces verbal în care se va consemna și neprezentarea salariatului.

 • 10. Propune aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege

 • 11. Propune menținerea, modificarea sau anularea sancțiunii disciplinare aplicate, în situația introducerii contestației în condițiile prevăzute de lege

 • 12. Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, cât și măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.

 • 13. Comisia de disciplină, după efectuarea cercetării disciplinare, înaintează procesul verbal al cercetării disciplinare prealabile, în care se regăsesc concluziile cercetării, împreuna cu toate actele care stau la baza acestuia, și propune managerului sancțiunea disciplinară.

 • 14. Managerul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Comisia de protocoale terapeutice

Componență:

Președinte: director medical

Membrii: - cadru didactic cu gradul cel mai mare

1 șef secție OG

1 medic șef secție neonatologie

1 medic secția ATI

4 medici OG

Atribuții:

 • -  elaborarea protocoalelor terapeutice proprii pentru principalele afecțiuni întâlnite, bazate pe ghiduri terapeutice naționale și pe bibliografie internațională;

 • -   asigurarea accesului tuturor medicilor spitalului la protocoale

protocoalele constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă în spital urmărirea respectării acestor protocoale

Comisia de transfuzii și hemovigilență

Componența comisiei de transfuzie și hemovigilență din spital este următoarea:

Președinte: Director medical

Membrii: delegate al centrului județean de transfuzie sanguină

coordonatorul unităților de transfuzie sanguină din spitale

medic șef secție ATI

asistenta șefă ATI

2 asistente medicale secția ATI

Responsabilitățile comisiei de transfuzie și hemovigilență din spital sunt:

 • a) monitorizarea nivelului de asigurare a securității transfuzionale în spital;

 • b) elaborarea și implementarea documentației necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare

clinică a sângelui total și a componentelor sanguine;

 • c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de

personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;

 • d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secțiile spitalului;

 • e) organizarea și monitorizarea funcționării sistemului de hemovigilență la nivelul spitalului și colaborarea cu

centrul de transfuzie teritorial în analiza reacțiilor și incidentelor adverse severe;

 • f) elaborarea și implementarea, în colaborare cu directorul medical, a sistemului de calitate în unitatea de

transfuzie sanguină și la nivelul secțiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.

Comisia CPCIN

Componenta este următoarea :

Președinte: medic epidemiolog

Membrii: - farmacist sef

Sef laborator analize medicale

1 medic neonatologie

 • 1 medic OG

 • 2 asistenți igiena

Secretar :referent administrativ

Grup de lucru privind gestionarea deșeurilor în spital

Prin dispoziția managerului se numește o echipă responsabilă cu managementul deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată în spital, alcătuită din:

Dr. Han Anca - medic specialist epidemiolog- coordonatorul echipei

Ing. Muntean Ioan - responsabil cu sănătatea și securitatea în muncă, PSI și protecția mediului

Ing. Paraschiv Cătălin - referent serviciu administrativ - achiziții

As. Negru Madalina - asistent principal igienă

As. Gomoescu Roxana - asistent principal igienă

Fiecare angajat trebuie să înțeleagă și să aplice instrucțiunile și procedurile privitoare la gestionarea deșeurilor, aplicabile la locul lui de muncă. în fișele de post ale angajaților spitalului sunt trecute atribuțiile fiecăruia în ceea ce privește respectarea normelor privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de la locul de muncă.

Managerul

Managerul spitalului are responsabilitatea să se asigure că toate măsurile planului de management al deșeurilor respectă reglementările în vigoare și că acestea sunt implementate și menținute corespunzător de toți angajații unității. Se asigură că există suficiente resurse pentru a implementa planul și pentru ca acesta să rămână eficace în timp.

 • a) nominalizează persoanele (echipa) responsabile cu activitățile specifice sistemului de gestionare a deșeurilor, și desemnează clar persoana care este șeful acestei echipe

 • b) aprobă planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale

 • c) supervizează programul de introducere a sistemului de gestionare a deșeurilor

 • d) alocă resursele financiare și umane necesare pentru asigurarea funcționării sigure, eficiente și în concordanță cu lefislația în vigoare, a sistemului de gestionare a deșeurilor

 • e) se asigură că gestionarea deșeurilor este trecută în fișele de post ale salariaților

 • f) controlează modul în care funcționează sistemul de gestionare a deșeurilor

 • g) se asigură că personalul implicat în manevrarea deșeurilor este instruit corespunzător și aprobă planul de formare profesională continuă

Responsabilul cu gestionarea deșeurilor în spital

Este persoana responsabilă de monitorizarea zilnică a îndeplinirii planului de gestionare a deșeurilor, și asigură sustenabilitatea acestuia pe termen lung. Este în legătură cu fiecare membru al echipei formate în vederea gestionării deșeurilor și se asigură că aceștia, ca și toți angajații spitalului, acționează conform planului de management al deșeurilor. Are datoria să informeze, în scris, fiecare membru al echipei de atribuțiile specifice în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.

în acest sens are următoarele responsabilități:

 • a) responsabilitatea de a asigura că gestionarea deșeurilor se face conform legislației în vigoare

 • b) elaborarea strategiei privind managementul deșeurilor

 • c) elaborează planurile anuale de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, pe baza regulamentelor interne și a codurilor de procedură pentru colectarea, depozitarea, transportul și eliminarea deșeurilor, pe care le prezintă managerului spre aprobare

 • d) supervizează, coordonează și răspunde de implementarea corespunzătoare a politicilor și programelor de gestionare a deșeurilor în spital

 • e) monitorizarea și revizuirea periodică a planului de managemet

 • f) stabilește codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase

 • g) supraveghează și controlează regulat activitatea personalului implicat în gestionarea deșeurilor pentru a se asigura că colectarea, transportul intern și stocarea temporară se fac corect și în siguranță

 • h) monitorizează cantitatea de deșeuri produse în fiecare loc de muncă

 • i) se asigură că toate containerele sunt utilizate conform standardelor

 • j) se asigură că deșeurile sunt preluate doar de agentul economic contractat

 • k) propune managerului, agentul economic prestator de servicii de transport și eliminarea finală a deșeurilor

 • l) se asigură că documentația de transfer al deșeurilor este corectă și se păstrează corespunzător m) urmărește instruirea persoanelor desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul spitalului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor

n) îmbunătățește și up-datează permanent sistemul de management al deșeurilor

o) propune și alege metodele de tratare și soluția de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deșeurilor periculoase în cadrul unității sanitare

p) elaborează proceduri adecvate pentru a putea răspunde prompt la incidente legate de deșeuri r) se asigură că există resurse adecvate pentru a se asigura echipamentul de protecție corespunzător

s) îndrumă șefii de secții în ceea ce privește prevenirea infecțiilor și controlul gestionării deșeurilor în secțiile respective

t) asigură materiale promoționale pentru susținerea politicii de gestionare a deșeurilor

Aceste responsabilități pot fi delegate, în scris pe bază de semnătură, unui (unor) persoane nominalizate din echipa responsabilă de gestionatea deșeurilor.

Medicul coordonator CPCIN

 • a) participă la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase

 • b) participă la buna funcționare a sistemului de gestionare a deșeurilor generate de activitățile medicale

 • c) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deșeurilor

 • d) răspunde de educarea și formarea continuă a personalului privind gestionarea deșeurilor

 • e) elaborează si aplica planul de educare si formare continua

 • f) stabilește orarul și traseul de transportare a deșeurilor și-l supune aprobării managerului spitalului

 • g) verifică și participă la coordonarea investigației-sondaj pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor

 • h) are obligația de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părții corespunzătoare a Planului anual de achiziții al spitalului

Coordonatorul activității de protecția mediului

Se asigură că cerințele strategiei de gestionare a deșeurilor sunt respectate. Are responsabilitatea legală să se asigure că personalul este instruit și deține echipamentul de protecție corespunzător, și că urmează procedurile în vigoare.

Responsabilitățile includ:

 • a) coordonarea implementării politicilor și programelor de gestionare a deșeurilor

 • b) coordonarea desfășurării zilnice a activităților privind gestionarea deșeurilor

 • c) coordonarea personalului cu atribuții directe în gestionarea deșeurilor, oferindu-le sfaturi profesionale și tehnice

 • d) se asigură că se efectuează separarea corectă a deșeurilor la sursă

 • e) se asigură că există un număr adecvat de recipiente pentru deșeuri și că sunt accesibile în orice moment este nevoie

 • f) monitorizează consumul de saci pentru colectarea deșeurilor la locul de producere

 • g) se asigură că containerele pentru deșeuri sunt etichetate corespunzător și depozitate în siguranță

 • h) evaluează impactul planului de gestionare al deșeurilor asupra mediului

 • i) evaluează în mod regulat impactul deșeurilor asupra angajaților spitalului

 • j) monitorizează permanent măsurile de protecție

 • k) se asigură că există procedurile în caz de incident cu deșeuri

 • l) investighează toate incidentele/'accidentele care implică deșeuri

 • m) raportează imediat orice incident/'accident apărut în gestionarea deșeurilor responsabilului cu gestionarea deșeurilor din spital și managerului coordonează investigația-sondaj pentru determinarea cantităților pe tipuri de deșeuri produse în spital, în vederea completării bazei naționale de date și a evidenței gestiunii deșeurilor

 • n) raportează situația deșeurilor gestionate și asigură comunicarea cu autoritățile competente

Șeful serviciului administrativ:

 • a) asigură și răspunde de aprovizionarea unității cu materiale necesare sistemului de gestionare a deșeurilor

 • b) asigură și răspunde de întreținerea locurilor special amenajate pentru depozitarea deșeurilor

 • c) controlează respectarea condițiilor tehnice stipulate în contractul încheiat cu agenții economici care prestează activitățile de transport și eliminarea finală a deșeurilor

 • d) asigură aprovizionarea cu consumabile: saci, recipiente pentru deșeuri, containere, și de echipament de protecție

 • e) se asigură că fiecare angajat care este implicat în managementul deșeurilor periculoase își desfășoară activitatea în concordanță cu procedurile în vigoare

 • f) desemnează persoane responsabile de locurile/punctele de colectare

 • g) efectuează săptămânal controale în locurile de colectare a deșeurilor

 • h) se ocupă de îndepărtarea/curățarea efectelor incidentelor apărute în gestionarea deșeurilor

 • i) raportează orice abatere de la planul de management și confirmă luarea măsurilor de corecție

 • j) asigură legătura cu terții: firme autorizate de transport, eliminare

Șefii de secție

 • a) a

 • a) respectă la locul de muncă strategia de gestionare a deșeurilor stabilită

 • b) este responsabil de sănătatea și siguranța pacienților, vizitatorilor, personalului și a altor persoane care ar putea fi afectate de colectarea, depozitarea și mânuirea deșeurilor

 • c) se asigură că subalternii implementeză planul de gestionare al deșeurilor la locul de muncă

 • d) se asigură și își asumă responsabilitatea că pe secția pe care o conduce sunt respectate legislația în vigoare și procedurile spitalului în ceea ce privește gestionarea deșeurilor

 • e) se asigură că personalul este instruit corespunzător și că deține echipament de protecție

 • f) se asigură că orice nou angajat este instruit în ceea ce privește responsabilitățile sale privitor le gestionarea deșeurilor

 • g) controlează în mod regulat existența materialelor și echipamentelor necesare gestionării deșeurilor, conform legii

 • h) raportează responsabilului cu gestionarea deșeurilor din spital orice abatere de la proceduri și raportează măsurile adecvate luate pentru a elimina sau minimaliza riscurile

Personalul de pe secții/departamente/laboratoare/servicii

 • a) orice persoană care utilizează materiale periculoase sau care generează, manevrează, transportă și/sau depozitează deșeuri, are responsabilitatea legală de a se asigura că acestea sunt efectuate corect

 • b) toți angajații au datoria de a înțelege și a aplica/respecta procedurile pentru a asigura siguranța la locul de muncă

 • c) să reducă generarea deșeurilor la sursă și să prevină poluarea mediului

 • d) la locul de producere trebuie făcută separarea diferitelor tipuri de deșeuri

 • c) să utilizeze corect sacii de colectare

 • d) trebuie să respecte procedurile de etichetare, manevrare și depozitare a deșeurilor

 • e) să fie capabil să stabilească corect dacă deșeurile sunt periculoase (cu asistența responsabilului cu protecția mediului dacă este necesară)

 • f) să utilizeze echipament de protecție adecvat când manevrează deșeuri periculoase

 • g) să se asigure de existența permanentă a sacilor, recipienților necesari la locul de muncă

 • h) să informeze superiorii pe linie de gestionarea deșeurilor despre orice nelămurire, pericol privitor la gestionarea deșeurilor

 • i) raportează imediat orice incident, eveniment periculos apărut în gestionarea deșeurilor

Compartimentul R.U.N.O.S

 • a) verifica în Fișa Postului personalului cu responsabilități în gestionarea deșeurilor, atribuțiile specifice

 • b) informează CPCIN, în cel mai scurt timp (maxim 7 zile) asupra personalului nou angajat în spital, pentru a se asigura instruirea specifică postului ocupat, privind gestionarea deșeurilor.

Comisia privind controlul utilizării antibioticelor

Componenta este următoarea:

Director medical

Sef secție cadru universitar

Medic epidemiolog

Farmacist sef

Medic ATI

CAP. VII

ArL 20 Finanțarea spitalului

 • (1) Spitalul este finanțat integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe bază de contract, precum și din alte surse, conform legii.

 • (2) Spitalul are autonomie financiară:

 • a) organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unității și cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

 • b) elaborarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar și a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secțiilor și compartimentelor din structura spitalului.

 • (3) Spitalul are obligația de a asigura realizarea veniturilor și de a fundamenta cheltuielile în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare.

 • (4) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări de sănătate se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 • (5) în cazul refuzului uneia dintre părți de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formată din din reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care în termen de maximum 10 zile soluționează divergențele.

 • (6) Spitalul realiza venituri suplimentare din:

 • a) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacientelor

 • b) donații și sponsorizări;

 • c) închirierea temporară, fără pierderea totală a folosinței, a unor spații medicale, echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii;

 • j) alte surse, conform legii.

 • (7) Spitalul are încheiat contract cu direcția de sănătate publică Brașov pentru:

 • a) desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate;

 • b) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii I-V.

 • (8) Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, care se alocă prin transfer către Consiliul Județean Brașov, pentru:

 • a)  finalizarea obiectivelor de investiții noi, de investiții în continuare, nominalizate în listele programului de investiții, anexă la bugetul Ministerului Sănătății din legea bugetului de stat, aflate în derulare la nivelul spitalelor,

 • b) dotarea cu aparatură medicală, în condițiile în care autoritățile administrației publice

locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora;

 • c) reparații capitale, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă cu fonduri în cuantum de minimum 3% din valoarea acestora;

 • d)  finanțarea obiectivelor de modernizare, transformare și extindere a construcțiilor existente, precum și expertizarea, proiectarea și consolidarea clădirilor în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora.

 • (9) Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director pe baza

propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătății, și se publică pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii, după caz, în termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.

 • (10) Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului. Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secțiile și compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de administrare, încheiat în condițiile legii.

 • (11) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente se monitorizează lunar de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial, unităților deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătății și, respectiv, ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, în funcție de subordonare, și se publică pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii.

 • (12) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar și trimestrial și consiliului local și/sau județean, după caz, dacă beneficiază de finanțare din bugetele locale.

 • (13) în cazul existenței unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidențiate separat, stabilindu-se posibilitățile și intervalul în care vor fi lichidate în condițiile legii.

Art.21

 • (1) Auditul public intern se exercită de către structura deconcentrată a Ministerului Sănătății Publice

 • (2) Controlul asupra activității financiare a spitalului public se face, în condițiile legii, de Curtea de Conturi, Ministerul Sănătății Publice, sau de alte organe abilitate prin lege.

Art.22

 • (1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:

 • a) cotă-parte din amortizarea calculată lunar și cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar;

 • b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum și din cele casate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • c) sponsorizări cu destinația "dezvoltare";

 • d) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli înregistrat la finele exercițiului financiar;

 • e) sume rezultate din închirieri, în condițiile legii.

 • (2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului.

 • (3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor, fiind utilizat potrivit destinației prevăzute mai sus.

 • (3) Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcție de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art.23

în situația în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora.

Art.24

 • (1) Salarizarea personalului se stabilește potrivit legii.

 • (2) începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal stabilite potrivit alin. (1) reprezintă maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic

de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație.

CAP VIII. Dispoziții tranzitorii și finale

Art.25

 • (1) Dispozițiile privind răspunderea disciplinară și patrimonială sunt prevăzute în mod expres în regulamentul

intern.

 • (2) Orice documentație, adresă, etc. pentru spital va fi înregistrată și va ajunge la cel căruia îi este adresată.

Art. 26

 • (1) Prevederile din prezentul regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc activitatea unităților sanitare și a personalului din aceste unități.

 • (2) Regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern al spitalelor și organigrama spitalului sunt elaborate de comitetul director în urma consultării cu sindicatul, conform legii.

 • (3) Orice completare sau modificare ce urmează a se produce dispozițiilor din cuprinsul regulamentului, se pot face doar cu aprobarea comitetului director.

 • (4) Toți salariații spitalului, indiferent de funcțiile pe care le ocupă, sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului regulament, au obligația să semneze pentru

luarea la cunoștință a tuturor prevederilor înscrise în prezentul regulament și îndeosebi a sarcinilor trecute în fișa de post. Luarea la cunoștință se va face prin prelucrarea în cadrul secțiilor, serviciului sau compartimentului prin semnături pe tabele întocmite la locul de muncă.

 • (5) Neîndeplinirea în condiții corespunzătoare și la termenele stabilite a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, de către salariați, se sancționează administrativ, material sau penal, după caz.

 • (6) Dispozițiile prezentului regulament se pot completa sau înlocui ori de câte ori este nevoie pe măsura schimbării legislației și a formelor de organizare a unităților sanitare.

Comitet Director Director medical

Dr. Preda Mircea


Director financiar contabil


Ec.Nedelcu DumitruAvizat Asist Av.V


Lider sindicat Balint Paraschiva