Hotărârea nr. 73/2013

Hotărârea.nr.73 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 73

din data 11.03.2013

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1896/05.03.2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pe anul 2013,;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov Str.Prundului nr.7-9

Aprobat,HC

In ședința^rn


V nr. (lata:


Tel.0268511481/Fax 0268511609;0268410205

E-mail runos@spnbrasov.ro

STAT DE FUNCȚII

valabil pentru anul.2013

Nr.cr

Funcția

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesion al/grad salarizare

Nr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

S

1

11375

3380

14755

2

Director financiar contabil

economist

S

1

8583

2289

10872

3

Director medical

medic primar neurolog

s

1

8962

2751

11713

4

Director de îngrijiri

asist.medical pr.

s

1

5787

1791

7578

5

sef secție, medic primar

neurologie

s

2

7233

1170

8403

6

sef secție, medic primar

psihiatrie

s

3

12428

6052

18480

7

sef secție, medic primar

BFT

s

1

3787

2018

5805

8

sef secție, medic primar

laborator

s

1

3917

1345

5262

9

farmacist principal ,sef

farmacie

s

1

3105

1061

4166

10

medic primar

neurolog

s

4.5

14130

2375

16505

11

medic primar

psihiatru

s

8.5

25896

13260

39156

12

medic primar

anatomie patologica

s

0.5

2311

1603

3914

13

medic primar

medicina generala

s

1

3160

1598

4758

14

medic primar

radiologie .imagistica

s

1

2760

991

3751

15

medic specialist

medicina generala

s

3

6443

2847

9290

16

medic specialist

neurolog

s

5

10830

3669

14499

17

medic specialist

psihiatru

s

6

12601

6774

19375

18

medic specialist

BFT

s

0.5

1072

564

1636

19

medic specialist

epidemiolog

s

1

1878

753

2631

20

psiholog principal

psihiatrie

s

5

9836

5291

15127

21

psiholog

psihiatrie

s

3

5551

2558

8109

22

logoped

log^pedie

S

1

1799

998

2797

23

biolog principal

laborator

S

1

2317

806

3123

24

biolog

laborator

S

1

2092

715

2807

25

profesor sport principal

recuperare

S

1

1636

1017

2653

26

kinoterapeut

recuperare

S

2

2802

1646

4448

27

asistent medical pr., sef

medicina generala

S

3

7500

3104

10604

28

asistent medical pr. ,sef

medicina generala

PL

6

11990

5564

17554

29

asistent medical princip;

medicina generala

S

16

32131

13409

45540

30

asistent fizio principal

medicina generala

S

2

3770

2010

5780

31

asistent medical princip;

anatomie patologica

S

2

7351

4583

11934

32

asistent medical princip;

medicina de laborator

S

1

1726

715

2441

33

asistent social principal

medicina generala

S

1

2120

1092

3212

34

asistent social

medicina generala

S

1

1462

747

2209

35

asistent medical

medicina generala

S

6

7456

3315

10771

36

asistent medical princip;

medicina generala

SSD

5

8552

3851

12403

37

asistent medical

medicina generala

SSD

2

2059

1129

3188

38

asistent medical princip;

medicina generala

PL

84

138194

56872

195066

39

asistent BFT principal

medicina generala

PL

4

6318

3317

9635

40

asistent principal fizio

medicina generala

PL

5

8617

4190

12807

41

asistent medical princip;

medicina de laborator

PL

8

14154

5226

19380

42

asistent medical princip;

farmacie

PL

4

6465

2574

9039

43

asistent medical princip;

radiologie

PL

2

2899

1058

3957

44

asistent medical princip;

igienist

PL

1

1954

674

2628

45

asistent medical princip;

dietetician

PL

1

1586

559

2145

46

asistent medical

medicina generala

PL

17

19058

8797

27855

47

asistent medical

farmacie

PL

4

4736

2291

7027

48

asistent BFT

medicina generala

PL

1

1407

677

2084

49

asistent medical princip;

medicina generala

M

1

1861

964

2825

50

autopsier

anatomie patologica

M

1

2143

1501

3644

51

surori medicale principa

medicina generala

M

5

6849

3041

9890

52

registratori medicali

medicina generala

M

2

2634

1107

3741

53

infirmiere

G

95

90107

39576

129683

54

îngrijitoare

G

65

53941

22866

76807

55

curier I

G

1

1039

345

1384

56

spalatoreasa șefa

G

1

974

321

1295

57

spălătorese

G

8

6877

2571

9448

58

brancardieri

G

13

11644

4350

15994

59

paza

G

11

10494

3503

13997

60

sef serviciu

S

3

15488

4886

20374

61

sef birou

S

6

17047

5636

22683

62

consilier juridic IA

S

1

2531

830

3361

63

Consilier juridicii

S

1

1314

537

1851

64

auditor public intern

economist

S

2

5362

1444

6806

65

inginer IA

S

1

1742

722

2464

66

referent spec. IA

S

1

2102

722

2824

67

subinginer IA

SSD

1

1615

544

2159

68

economist IA

S

1

1742

722

2464

69

economist I

S

3

5098

3681

8779

70

economist II

S

10

16354

5607

21961

71

referent de specialitatel

I

S

1

1373

498

1871

72

contabil IA

M

1

1241

513

1754

73

casier

M

1

1407

478

1885

74

magaziner I

M

1

1361

415

1776

75

magaziner II

M

1

1120

372

1492

76

operator control date I

SSD

1

1368

459

1827

77

operator control date II

M

1

1037

414

1451

78

muncitor calificat I

instalator

G

1

885

347

1232

79

muncitor calificat I

tamplar

G

1

1425

448

1873

80

muncitor calificat II

lacatus

G

1

1062

349

1411

81

muncitor calificat II

zugrav

G

1

826

342

1168

82

muncitor calificat II

electrician

G

2

2058

684

2742

83

muncitor calificat II

zidar

G

1

873

343

1216

84

muncitor calificat II

fochist

G

3

3588

1194

4782

85

muncitor calificat III

instalator

G

1

1040

342

1382

86

muncitor calificat IV

electrician

G

1

1037

342

1379

87

muncitor calificat IV

instalator

G

2

2011

666

2677

88

muncitor calificat IV

fochist

G

3

3086

1032

4118

89

muncitor calificat IV

lacatus

G

1

826

324

1150

90

muncitor calificat IV

telefoniste

G

5

5225

1725

6950

91

muncitor calificat IV

lenjerese

G

3

3276

1149

4425

92

șoferi II

G

4

5278

1763

7041

Total Finanțare venituri proprii_______________________________________________________________________503__________764157___________314751__________1078908

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

1

sef .medic primar CSM

psihiatrie

S

1

3921

1343

5264

2

medic primar

psihiatrie

S

1

3363

1139

4502

3

medic specialist

psihiatrie

S

3

6455

2415

8870

4

psiholog principal

psihiatrie

S

1

2038

728

2766

5

psiholog

psihiatrie

S

4

7334

2760

10094

6

asistent medical pr. Sef

medicina generala

PL

1

1826

626

2452

7

asistent medical princip;

medicina generala

PL

3

4457

1524

5981

8

asistenta sociala pr.

medicina generala

PL

1

1642

559

2201

9

registrator

mc dna generala

PL

1

1230

449

1679

10

infirmiera

G

1

917

300

1217

11

îngrijitoare

G

2

1714

600

2314

12

rezident I

psihiatrie

S

8

9331

6112

15443

13

rezident I

neurologie

S

4

4640

1020

5660

14

rezident II

psihiatrie

S

7

11205

6444

17649

15

rezident II

neurologie

S

1

1533

300

1833

16

rezident III

neurologie

S

7

12399

2353

14752

17

rezident III

psihiatrie

S

8

14394

8059

22453

18

rezident V

neurologie

S

4

3753

1381

5134

19

rezident V

psihiatrie

S

4

7060

4145

11205

Tota

finanțare de la Bugetul de Stat

62

99212

42257

141469

Total unitate sanitara( A+B)

posturi aprobat e /

863369

357008

1220377

565

total posturi aprobate

din care

565

conducere execuție

565

33

532

total posturi aprobate

din care

venituri proprii

503

565

buget de stat

62

MANAGER,

Dr.Alexandru I Grigoriu


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec.Elisabeta Marcela Burs ,

SEF SERVICIU RUNOS, Ing.Marieta Ropescu


Art. 1. Regulamentul de organizare si funcționare al Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brașov , denumit în continuare “ Regulament “ se aplică tuturor angajaților din spital, indiferent de durata contractului de muncă.

Art. 2. Spitalul răspunde de respectarea legilor, decretelor, Hotărârilor și Ordonanțelor Guvernului României, precum și de aducerea la îndeplinire a ordinelor și instrucțiunilor Ministerului Sănătății , dispozițiilor Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov , dispozițiilor Direcției de Sanatate si Asistenta Medicala in cadrul Consiliului Județean Brașov și a Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, dar și a altor acte normative elaborate de organe competente, în domeniul ocrotirii sănătății bolnavilor psihici și a celor cu afecțiuni neurologice.

Art. 3. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov este subordonat Direcției de Sănătate si Asistenta Medicala din cadrul Consiliului Județean Brașov , Direcției de Sanatate Publică a Județului Brașov și colaborează cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, în ce privește încheierea contractelor de furnizare a serviciilor medicale de specialitate.

Art. 4. Imobilele, compuse din construcții și terenurile aferente, în care își desfășoară activitatea Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov fac parte din domeniul public al județului Brașov și sunt administrate de Consiliul Județean Brașov.

Art. 5. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov , clasificai IIM este integrat într-un sistem funcțional unitar prin care se asigură:

 • - accesul populației la toate formele de asistență medicală;

 • - continuitatea acordării asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, cooperare permanentă a medicilor din unitate sau cu medici din unități sanitare diferite,

 • - utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigații și tratament;

 • - dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale, corespunzător nivelului medicinii modeme.

CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.

Art. 6. Structura organizatorică a Spitalului cuprinde: Structura activității medicale:

Secții cu paturi,

Ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate,

Laboratoare și servicii paraclinice,

Farmacie,

Staționar de zi, Camere de gardă,

Staționar de zi pentru bolnavii toxico-dependenți.

Structura administrativă:

Personal T.E.S.A., Muncitori,

Pază.

Art 7. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov este organizat și funcționează conform Organigramei, aprobată de D.S.A.M. Brașov.

Art. 8. Conducerea Spitalului

Manager

Comitet director

Art. 9 In cadrul spitalului se organizează si funcționează un comitet director format din managerul spitalului, directorul financiar-contabil, directorul medical si directorul de ingrijiri.

A

Art. 10. In cadrul spitalului se organizează consiliul medical, format din medicii șefi de secție, șefi de laboratoare, farmacistul-sef si asistentul-sef.

Art. 11. Funcțiile de sef de secție, sef de laborator, farmacist-sef, asistent medical sef sunt funcții de conducere si vor putea fi ocupate numai de medici farmaciști, biologi, chimisti si biochimisti sau după caz, asistenți medicali, cu o vechime de cel puțin 5 ani in specialitatea respectiva.

La numirea în funcție, aceștia vor încheia cu spitalul, reprezentat de manager un contract de administrare, cu o durata de 3 ani,în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii specifici de performanță. Contractul de administrare poate fi prelungit si poate inceta înainte de termen, in principal, in cazul neindeplinirii indicatorilor specifici de performanta.Pe perioada existentei contractului de administrare, eventualul contract de munca încheiat cu o alta instituție publica din domeniul sanitar se suspenda.Conținutul contractului si metodologia de incheiere a acestuia se vor stabili prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 12. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov cuprinde în structura sa următoarele secții și compartimente:

I. Structura activității medicale:

Spitalul funcționează cu o capacitate de 605 paturi, în următoarele secții:

Sediul central:

Str. Prundului nr. 7-9, Brașov:

 • - Secția Clinica Neurologie 1-45 paturi,

din care terapie acuti - 5 paturi

 • - Secția Neurologie 11-45 paturi,

din care terapie acuti - 5 paturi

 • - Secția Psihiatrie 1-40 paturi,

 • - Secția Recuperare Neuro - Psiho - Motorie - 35 paturi.

Str. Mihai Eminescu nr. 18, Brașov:

 • - Secția Psihiatrie 11-55 paturi,

 • - Psihiatrie clinica III - 55 paturi,

Secții exterioare:

Secția Psihiatrie Timișul de Sus - 30 paturi, Secția Psihiatrie Cronici Zămești - 155 paturi, Secția Psihiatrie Cronici Vulcan - 145 paturi,

Alte compartimente în care se desfășoară activitate medicală: Ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate(neurologie si psihiatrie),

Centru de Sănătate Mintală Brașov,

Laborator de analize medicale,

Laborator anatomo - patologic,

Laborator radiologie,

Serviciu E.E.G. - E.K.G.,

Farmacie,

Activități comune (asistent social, asistent dietetician, statisticieni, serviciul internări, spălătorese, călcătorese, garderobă, îngrijitoare birouri),

Staționar de zi 50 locuri,

Cameră de gardă neurologie,

Cameră de gardă psihiatrie,

Staționar de zi pentru bolnavii toxic o-dependenți.

II. Structura administrativă:

Serviciul asigurare managementul calitatii serviciilor medicale Compartiment Audit,

Compartimentul Juridic,

Compartiment SSPCIN ,

Serviciul asigurarea managementului calitatii serviciilor medicale ,

Serviciul R.U.N.O.S.,

Birou salarizare

Birou contabilitate,

Birou financiar,

Serviciul AAT,

Birou Administrativ Transporturi

Birou Achiziții Publice

Compartiment tehnic,

Compartiment securitatea muncii ,PSI

Compartiment informatică,

Muncitori întreținere,

Centrale termice,

Activități normate (telefoniste, spălătorese, lenjerese, șoferi etc.),

Pază.

Art. 13. Numărul persoanelor care deservesc în prezent

Spitalul, conform statului de funcțiuni este de 565, din care:

4 conducere

90 medici (43 rez.)

21 personal cu studii superioare de specialitate,

185 personal sanitar mediu,

96 infirmiere,

13 brancardieri,

68 îngrijitoare,

9 spălătorese,

38 personal T.E.S.A.,

11 paznici,

30 muncitori.

Art. 14. Pentru analizarea unor probleme complexe, Comitetul Director poate să constitue grupe de lucru numite comisii, care cuprind specialiști din cadrul unității și din afara acesteia.

Pentru o acuratețe mai mare a deciziilor luate și o rezolvare operativă a diverselor probleme apărute, numărul membrilor unei comisii este limitat la max. șapte.

A

Art. 15. In cadrul Spitalului funcționează următoarele comisii de specialitate:

Comisia pentru examinarea și testarea personalului angajat în unitate. Atribuții:

 • -  verifica evaluările privind performantele profesionale , individiuale ale fiecărui angajat in raport cu atribuțiile si răspunderile corespunzătoare postului

Comisia pentru inventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.

Atribuții:

 • - va controla in termen desfasurarea lucrărilor de identificare a bunurilor pe locuri de folosința, respectarea termenelor si întocmirea dosarelor, declarații, liste de inventar cantitativ si valoric, - proces-verbal privind rezultatele inventarierii bunurilor încredințate

 • - concluziile si propunerile cu privire la cazurile unde sunt înregistrate plusuri sau minusuri, propuneri concrete de aplicare a dispozițiilor legale in vigoare

Comisia de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar Atribuții:

 • - verifica pe teren listele mijloacelor fixe propuse pentru casare

 • - întocmește procesele verbale de casare a mijloacelor fixe

Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția medicamentelor si a produselor farmaceutice

Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția dezinfectantilor si a materialelor de curățenie

Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția tichetelor de masa

Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția de alimente

Atribuțiile comisiilor de evaluare sunt următoarele:

 • - Deschiderea ofertelor și,după caz, a altor documente care însoțesc oferta;

-Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați,în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire;

 • - Realizarea selecției/preselectiei candidatilor,dacă este cazul;;

 • - Verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți,din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă;

 • - Verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți,din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică,respectiv,precum și ,dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situația prevăzută la art.202 din OUG.34/2006

 • - Stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

 • - Stabilirea ofertelor admisibile;

 • - Aplicarea criteriului de atribuire,astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire,și stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare;

în cazuri justificate conform prevederilor art.209 din OUG.34/2006,elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

 • - Elaborarea raportului procedurii de atribuire,astfel cum este acesta prevăzut la art.213 alin.2 din OUG.34/2006;

Comisia de revizie a procedurii de internare nevoluntară a pacienților psihici periculoși.

Atribuții:

 • - hotărăște daca persoana suferă de o tulburare psihica si considera ca prezintă pericol iminent de vatamare pentru sine sau alte persoane

 • - examinează periodic pacientul internat nevoluntar

Comisia tehnică P.S.I.

Atribuții:

 • - intocmeste planul de aparare împotriva incendiilor

 • - elaborează si difuzează dispoziții, hotarari, răspunderi pe linia apararii împotriva incendiilor

 • - organizează apararea impotriva incendiilor la locurile de munca

Comitetul de securitate si sanatate in munca .

Atribuții:

 • - aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă ;

 • - urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 • - urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • - analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenti la locurile de muncă;

 • - analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • - efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

 • - efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

 • - informează inspectoratele de protecție a muncii despre starea protecției muncii în propria unitate;

 • - realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție ( organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu implicații în domeniul protecției muncii;

 • - verifică aplicarea normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

 • - verifică reintegrarea sau menținerea în muncă a salariaților care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacității de muncă;

 • - la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii;

Comisia de disciplina:

Atribuții;

 • - stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită;

 • - analiza gradului de vinovăție a salariatului precum și consecințele abaterii disciplinare;

 • - verificarea eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

 • - efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

 • - stabilirea sancțiunii ce urmează a fi aplicată.

Comisia de prevenire si control al infecțiilor nozocomiale:

Atribuții;

 • - elaborează si supune spre aprobare planul anual de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale din unitatea sanitara;

 • - organizează activitatea serviciului de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale pentru implementarea si derularea activităților cuprinse in planul anual de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale al unitatii;

 • - propune si initiaza activitati complementare de prevenție sau de control cu caracter de urgenta, in cazul unor situații de risc sau focar de infecție nosocomiala;

 • - răspunde pentru planificarea si solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităților planificate, respectiv pentru situații de urgenta;

 • - colaborează cu șefii de secție pentru implementarea masurilor de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale in conformitate cu planul de acțiune si ghidul propriu al unitatii;

 • -  verifica respectarea normativelor si masurilor de prevenire;

 • - organizează si participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activităților derulate;

 • -  supraveghează si controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare si menținere a sterilității pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

supraveghează si controlează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie;

 • -  supraveghează si controlează activitatea de îndepărtare si neutralizare a reziduurilor, cu accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicala;

 • - supraveghează si controlează respectarea circuitelor funcționale ale unitatii, circulația asistărilor si vizitatorilor, a personalului si, după caz, a studenților si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • -  supraveghează si controlează respectarea in secțiile medicale si paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic si tratament pentru infecțiile nosocomiale;

 • - răspunde prompt la informația primita din secții si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infecție nosocomiala;

 • - intocmeste rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, in cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecție nosocomiala.

Comisia medicamentului:

Atribuții;

 • - stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanență accesibile în farmacia spitalului;

 • - stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecționate și documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susținute cu buletine de analiză și recomandări de experți;

 • - analiza referatelor de necesitate trimise direcțiunii în vederea aprobării și avizarea lor de către medici specialiști corespunzători profilului de acțiune al medicamentului solicitat.

 • - verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncțiile în asistența medicală;

 • - verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente și analiza lor cu raportarea lunară a situației financiare;

 • - comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii de secție privind administrarea de medicamente în funcție de incidența diferitelor afecțiuni;

 • - comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.

Comisia de analiza a decesului:

Atribuții;

 • - analizeaza decesele survenite in cadrul spitalului si va aduce la cunoștința conducerii unitatii rezultatele obținute

CAPITOLULUI.

CONDUCEREA SPITALULUI Secțiunea I.

MANAGERUL

Art. 15. Spitalul este condus de un manager, persoana fizica, numit prin act administrativ al președintelui consiliului județean.

Art.16. Managerul trebuie sa fie absolvent al unei instituții de invatamant superior si al unor cursuri de perfecționare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii Publice si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art.17. Funcția de manager persoana fizica este incompatibila cu:

 • -  exercitarea oricărei alte funcții salarizate, ne salarizate sau/si indemnizate inclusiv in cadrul unei autoritati executive,legislative ori judecătorești

 • - exercitarea oricărei activitati sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate

 • - exercitarea unei activitati sau a unei funcții de membru in structurile de conducere ale unei alte unitari spitalicești

 • - exercitarea oricărei funcții in cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil

Constituie conflict de interese deținerea de către manager persoana fizica, manager persoana juridica, acțiuni sau interese la societari comerciale ori organizații nonguvemamentale care stabilesc relații comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intenționează sa exercite funcția de manager.

Art.18 In conformitate cu Ordinul nr. 13 84/2010 managerul are in principal următoarele atribuții:

Obligațiile managerului în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sunt următoarele:

 • 1. stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii;

 • 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului;

 • 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 • 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

 • 5. organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director;

 • 6. numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director;

 • 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 8. prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea;

 • 10. stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii;

 • 11. numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 12. solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condițiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condițiile menționate;

 • 13. deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

 • 14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical ocupate în condițiile prevăzute la pct. 13;

 • 15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;

 • 16. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului;

 • 17. realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

 • 18. aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepția spitalelor din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;

 • 20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia ori de câte ori situația o impune;

 • 21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau, după caz, de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii;

 • 23. în situația în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

 • 24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depășească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație;

 • 25. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului;

 • 26. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de educație medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal, în condițiile legii;

 • 27. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii.

Obligațiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:

 • 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului;

 • 2. aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită; în cazul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

 • 6. îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale;

 • 7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați prin prezentul contract;

 • 8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

 • 9. răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății;

 • 10. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 12. urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical și al celui științific;

 • 13. negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;

 • 14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 15. negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 • 16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

 • 17. poate încheia contracte cu direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz, în vederea derulării programelor naționale de sănătate și desfășurării unor activități specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

 • 18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum și a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete;

 • 19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

 • 20. răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 • 21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia;

 • 22. răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților.

Obligațiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:

 • 1. răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii;

 • 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare;

 • 3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secțiile și compartimentele din structura acestuia și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii;

 • 4. răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 5. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli unităților deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătății și, respectiv, ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, în funcție de subordonare, precum și de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii;

 • 6. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli consiliului local și/sau județean, după caz, dacă beneficiază de finanțare din bugetele locale;

 • 7. aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;

 • 8. aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze intr-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;

 • 9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-fînanciare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului;

 • 10. identifică, împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, Cu respectarea prevederilor legale;

 • 11. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;

 • 12. răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu.

Obligațiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

 • 1. aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, direcția medicală sau structura similară acesteia din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie ori Ministerul Sănătății, după caz;

 • 2. reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • 3. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;

 • 4. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 5. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ;

 • 6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

 • 7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 8. răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 9. pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

 • 10. transmite direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, direcției medicale sau structurii similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 11. răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;

 • 12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • 16. propune spre aprobare direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, direcției medicale ori structurii medicale similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii;

 • 17. informează Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

 • 18. răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico- financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București ori președintele consiliului județean, după caz, în situația în care se constată disfuncționalități în activitatea spitalului public;

 • 20. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare;

 • 21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării;

 • 22. respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 • 23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acțiune pentru situații speciale și coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 24. răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 • 25. asigură și răspunde de organizarea activităților de învățământ și cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale;

 • 26. avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice și o supune aprobării Ministerului Sănătății sau, după caz, a autorităților administrației publice locale.

Obligațiile managerului în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese sunt următoarele:

 • 1. depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie;

 • 2. actualizează declarația prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților;

 • 3. răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

 • 4. depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. 1 și 2.

Art. 6. - Drepturile Ministerului Sănătății, ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, după caz, sunt următoarele:

Secțiunea a Il-a.

Comitetul Director al Spitalului.

Art. 19. In conformitate cu Legea nr.95/2006, Ordinul nr.921/2006, Ordinul nr.300/30.03.2007 si a Ordinului nr.631/16.05.2007, la nivelul spitalului funcționează un comitet director format din:

Manager

Director fînanciar-contabil

Director medical

Director de ingrijiri

Art. 20. Atribuțiile Comitetului Director

 • 1.  elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale consiliului medical

 • 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul annual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, in vederea aprobării:

 • a) numărul de personal, pe categorii si locuri de munca, in funcție de reglementările in vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4. elaborează regulamentul de organizare si funcționare, regulamentul intern si organigrama spitalului, in urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a condițiilor de cazare, igiena si alimentație, precum si de masuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

 • 6. elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-fînanciar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobării managerului;

 • 7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;

 • 8.    analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

 • 11.  elaborează planul de acțiune pentru situații speciale si asistenta medicala in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza;

 • 12. la propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamentează si prezintă spre aprobare managerului planul annual de achiziții publice, lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente

si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-im exercițiu financiar, in condițiile legii, si răspunde de realizarea acestora;

 • 13.  analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si propune manageruluimasuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

 • 14.  intocmeste informări lunare, trimestriale si anuale cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezintă autoritarii de sanatate publica județene, la solicitarea acesteia;

 • 15.  negociază, prin manager, directorul medical si directorul fînanciar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate;

 • 16.  se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritarii membrilor sai ori a managerului spitalului public, si ia decizii in prezenta a cel puțin doua treimi din numărul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

 • 18.  negociază cu șeful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului;

 • 19. răspunde in fata managerului pentru indeplinirea atribuțiilor care ii revin

 • 20.   analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Art. 21. In cadrul spitalului funcționează Consiliul Medical format din medicii șefi de secție, sefî de departamente, laboratoare, compartimente, condus de directorul medical in calitate de președinte.

Art. 22. Atribuțiile Directorului medical

 • - in calitate de președinte al consiliului medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli

 • - monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacientilor si elaborează impreuna cu șefii de secții, propuneri de imbunatatire a activității medicale

 • - aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul intregului spital

 • -  răspunde de coordonarea si corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internați

coordonează implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului

 • - intocmeste planul de formare si perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții si laboratoare

 • - avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in condițiile legii

 • - asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din Romania

 • - răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activităților medicale desfășurate in spital, in conformitate cu legislația in vigoare

 • - analizeaza si ia decizii in situația existentei unor cazuri medicale deosebite ( de ex. cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite, etc.)

 • - participa alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situații speciale

 • - stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente

 • - supervizează respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentația medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului

Art. 23. Atribuțiile Directorului Financiar-Contabil

 • - organizează, îndruma, controlează si răspunde de activitatea personalului din subordine

 • - realizează stabilirea fisei postului pentru personalul din subordine, facand propuneri pentru actualizarea permanenta a conținutului acesteia, in funcție de reglementările nou aparute; in lipsa acestei actualizări, are deplina responsabilitate pentru sarcinile neindeplinite sau indeplinite defectuos din acest motiv de către personalul din subordine;

 • - verifica atat întocmirea fisei postului, cat sil verificarea asumării prin semnătură a acesteia de către șefii de serviciu din subordine, pentru personalul din cadrul fiecărui serviciu in parte;

 • - stabilește cu extrema claritate si propune Comitetului Director criteriile de evaluare a activitatii si metodologia de aplicare a acestora (inclusiv cele referitoare la acordarea salariului de merit) pentru intreg personalul din subordine, asigurând aducerea la cunoștința si cunoașterea acestora de către fiecare categorie de salariati in parte;

 • - asigura si răspunde de buna organizare si desfășurare a activitatii financiar - contabile a imitații, in conformitate cu dispozițiile legale, de efectuarea corecta si la timp a înregistrărilor, stabilind prin fisa postului sarcinile personalului din subordine;

răspunde de intocmirea si prezentarea pentru aprobare in termen a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • -  angajeaza si utilizează creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor legale sip e baza unei bune gestiuni financiare;

 • - răspunde de angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielior in limita creditelor bugetare - repartizate si aprobate;

 • - răspunde de realizarea la termen a veniturilor conform prevederilor bugetului propriu;

 • - răspunde de prevenirea înregistrării in bugetul de venituri si cheltuieli a obligațiilor de plata fara acoperire către furnizori si creditori;

 • - răspunde de organizarea si tinerea la zi a contabilității si prezentarea la termen a situațiilor financiare privind patrimonial aflat in administrare si a situațiilor privind execuția bugetara;

răspunde de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice si a programului de lucrări de investiții publice;

 • -  răspunde de organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;

 • - răspunde de organizarea si tinerea la zi a evidentei si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • - asigura întocmirea la timp si in conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare si a bilanțurilor anuale si trimestriale;

 • - angajeaza unitatea prin semnătură, alaturi de managerul unitatii, in toate operațiunile patrimoniale;

 • - organizează controlul financiar preventiv si răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar - contabil cu privire la controlul financiar preventiv si la asigurarea integrității patrimoniale;

 • - participa la organizarea sistemului informațional al unitatii, urmărind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilității;

 • - asigura îndeplinirea, in conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unitatii către bugetul statului, unitari bancare si terti;

 • - asigura întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitatesi se preocupa de informatizarea lucrărilor in domeniul financiar - contabil;

 • - ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmărește recuperarea lor;

 • - asigura aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionare;

 • - exercita controlul ierarhic operativ current asupra activităților supuse acestui control;

întocmește si prezintă, împreuna cu Directorul Administrativ, studii privind optimizarea masurilor de buna gospodărire a resurselor materiale si bănești, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, de respectarea normelor privind disciplina contractuala si financiara in scopul administrării cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si a veniturilor, in vederea asigurării unei asistente medicale de calitate;

 • - prezintă periodic studii privind indicatorii economico - financiari si analiza costurilor;

 • - organizează si face propuneri privind perfecționarea pregătirii profesionale a angajatilor din subordine;

 • - prezenta fisa a postului se completează cu atribuțiile stabilite prin legi si alte acte normative cu privire la activitatea finaciar - contabila si la răspunderile ce revin directorului financiar contabil;

 • - participa la elaborarea si continua adaptare la reglementările legale in vigoare a regulamentului de ordine interioara si a regulamentelor specifice referitoare la serviciile pe care le are in subordine;

 • -  are obligația de a - si insusi si respecta atat prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare, cat si prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, asigurând si controlând cunoașterea si respectarea acestor prevederi de către intreg personalul din subordine; in caz de constatare a nerespectarii acestor prevederi, are obligația de a lua masuri corespunzătoare

Art. 24. Atribuțiile Directorului de ingrijiri

 • - organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de ingrijire din cadrul instituției

 • - coordonează, controlează si răspunde de activitatea asistenților medicali șefi de secție si deleaga sarcini acestora

 • - controlează si evalueaza periodic calitatea activitatii asistenților medicali si a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitara si elaborează programme si propuneri de imbunatatire a acesteia

 • - Stabilește, pentru personalul din subordine, impreuna cu asistenții medicali șefi de secție necesarul si conținutul programelor de perfecționare organizate pe plan local

 • - stabilește nevoile de participare la programele de educație continua organizate inafara instituției pentru personalul din subordine

 • - stabilește criteriile de evaluare a cunoștințelor profesionale si a calitatii activitatii, pentru personalul din subordine

 • - controlează si evalueaza periodic activitatea personalului din subordine, propane si participa la acordarea calificativelor profesionale, pe care le avizeaza

 • - analizeaza impreuna cu asistenții medicali șefi de secție, sesizările privind abaterile de la normele etice si profesionale ale personalului din subordine, propune masuri de sancționare si le prezintă Comitetului Director

 • - stabilește necesarul de personal, asistenți medicali si alte categorii de personal cu pregătire medie sanitara si face parte din comisia de concurs privind angajarea, promovarea si specializarea acestora

 • - stabilește impreuna cu asistenții medicali șefi de secție programul de activitate, in funcție de specificul secției

 • - participa la luarea deciziilor si este membru in Comitetul Director

 • - participa la elaborarea proiectului de buget annual al unitarii si face propuneri privind repartizarea acestuia in funcție de prioritari ( activitati de îngrijire, programme de educație continua, dotare cu echipamente, instrumentar, materiale consumabile, reparații etc

 • - participa la elaborarea normelor de ordine interioara a instituției

 • - se ocupa de mordenizarea si si optimizarea activitatii personalului din subordine si face in acest sens propuneri concrete conducerii instituției

 • - prezintă periodic managerului note informative privind activitatea asistenților medicali si a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitara

 • - participa si initiaza activitati de cercetare in domeniul ingrijirilor

 • - organizează saptamanal si ori de cate ori este nevoie, întâlniri de lucru cu asistenții medicali șefi de secție, in care se analizeaza activitatea din saptamana anterioara si stabilesc activitățile următoare

 • - coordonează si controlează prin sondaj îndeplinirea atribuțiilor profesionale, de către asistenții medicali si alte categorii de personal cu pregătire medie sanitara, privind

indeplinirea atribuțiilor ce decurg din rolul propriu, conform competentelor profesionale

indeplinirea atribuțiilor ce revin in cadrul rolului delegate, conform prescripției medicului

 • - asigurarea primirii in condiții optime a pacientilor

 • -  corectitudinea inregistrarii datelor in dosarul de ingrijire a pacientului

 • - comportamentul etic fata de membrii echipei, fata de pacient si aparținătorii acestuia

 • - repartizarea personalului pe secții, pentru asigurarea calitatii activităților de ingrijire si in concordanta cu nevoile instituției

 • - respectarea programului de activitate

 • -  respectarea normelor de protecția muncii si prevederilor regulamentului de ordine interioara

starea de igiena a pacientilor, secțiilor si compartimentelor si a spatiilor aferente serviciilor de ingrijire din instituție

 • - răspunde de aplicarea precauțiilor universale si izolare speciala a bolnavilor;

 • - răspunde de comportamentul igienic ai personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica de către acesta;

 • - urmărește circulația germenilor in spital, menține legătură cu laboratorul de microbiologie si sesizează orice modificare;

 • - urmărește respectarea circuitelor funcționale din spital/sectie in funcție de specific;

 • - răspunde de starea de curățenie din secție, de respectarea normelor de igiena si antiepidemice;

 • - propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecțiilor nosocomiale si menținerii stării de igiena;

 • - controlează respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;

 • - controlează igiena bolnavilor si a însoțitorilor si face educația sanitara a acestora;

 • - urmărește efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor si însoțitorilor si le indeparteaza pe cele necorespunzatoare, situație pe care o aduce la cunostiinta medicului sef de secție si managerului spitalului;

 • - constata si raportează managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalații sanitare, încălzire) si ia masuri pentru remedierea acestora;

 • -  organizează si supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfectii periodice si ori de cate ori este nevoie;

 • - participa la recoltarea probelor de mediu si testarea eficacității dezinfectiei si sterilizării împreuna cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale;

 • - urmărește in permanenta respectarea de către personal si însoțitori a masurilor de izolare si controlează prelucrarea bolnavilor la internare;

 • - anunța la serviciul de internări locurile disponibile, urmărește internarea corecta a bolnavilor in funcție de grupe de varsta, infectiozitate sau receptivitate;

 • - urmărește aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a masurilor pentru supravegherea contactilor;

 • -  instruiește personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor si urmărește aplicarea acestor masuri;

 • - semnalează medicului sef de secție cazurile de boli transmisibile pe care le observa in rândul personalului;

 • - instruiește si supraveghează personalul din subordine asupra masurilor de igiena care trebuie respectate de vizitatori si personalul spitalului care nu lucrează la paturi(portul echipamentului, evitarea aglomerării in saloane);

 • - instruiește personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea si pastrarea lenjeriei murdare, dezinfectia lenjeriei de la bolnavii infectiosi, transportul lenjeriei murdare, transportul si pastrarea lenjeriei curate;

 • -  urmărește modul de colectare a deșeurilor infectioase si neinfectioase, a depozitarii lor, a modului de transport si neutralizare a acestora;

 • - controlează si instruiește personalul din subordine asupra tinutei si comportamentului igienic, precum si asupra respectării normelor de tehnica aseptica si propune medicului sef de secție masuri disciplinare in cazurile de abateri.

Secțiunea a IlI-a. Consiliul medical al Spitalului.

Art. 25 . Consiliul medical este compus din medicii șefi de secție, șefi de laboratoare, farmacistul-sef si asistentul sef

Art. 26. Principalele atribuții ale consiliului medical sunt:

 • - imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordării de servicii medicale de calitate in scopul creșterii gradului de satisfacție a pacientilor

 • - monitorizarea si evaluarea activității medicale desfășurate in spital in scopul creșterii performantelor profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate

 • - elaborarea proiectului de plan de achiziții al spitalului in limita bugetului estimat

intarirea disciplinei economico-fînanciare

Art.27 Dispozițiile art. 180 alin 1 lit b-d din Legea 95/2006 referitoare la incompatibilități, conflicte de interese si sancțiunea rezilierii contractului de administrare se aplica si șefilor de secție,de laborator sau de serviciu din cadrul spitalului

Secțiunea a IV-a. Consiliul de Administrație

Art. 28. In conformitate cu Legea 95/2006 in cadrul spitalului funcționează si un consiliu de administrație, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie si de organizare si funcționare a spitalului si de a face recomandări managerului spitalului in urma dezbaterilor.

Art. 29. Membrii consiliului administrativ sunt:

 • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sanatatii Publice sau ai Direcției de Sanatate Publica

 • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean

 • c) 1 reprezentant numit de președintele Consiliului Județean

 • d) 1 reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania cu statut de invitat

 • e) 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generalisti,Moașelor si Asistenților Medicali din Romania cu statut de invitat .

Managerul participa la ședințele consiliului de administrație fara drept de vot.

Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate , afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara , participa ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

Art.30 Atribuțiile consiliului de administrație avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului , precum si situațiile financiare trimestriale si anuale ;

organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager in baza regulamentului aprobat prin act administrativ al unitarii administrativ-teritoriale , al președintelui consiliului județean ;

aproba masurile pentru dezvoltarea activității spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

avizeaza programul anual al achizițiilor publice intocmit in condițiile legii;

analizeaza modul de indeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

propune revocarea din funcție a managerului si a celorlalți membri ai comotetului director in cazul in care constata existenta situațiilor prevăzute la art.180 alin.(l) si la art 1833 alin.(l).

Art.31 Membrii consiliului administrație se numesc prin act administrativ al Consiliului Județean Brașov , si se intrunesc lunar sau ori de cate ori este nevoie la solicitarea majorității membrilor sai , a președintelui de ședința sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art.32 Dispozițiile art.180 alin 3 din Legea 95/2006 referitoare la conflictele de interese se aplica si membrilor consiliului de administrație.

Secțiunea a V-a Consiliul Etic

Art 33. In conformitate cu Legea 95/2006 si Ordinului nr. 1209/2006 la nivelul spitalului s-a infîintat Consiliul Etic format din 5 membri pentru o perioada de 3 ani

Art. 34. Membrii Consiliului Etic sunt:

 • - profesor universitar dr. In medicina

 • - reprezentant D.S.A.M. Brașov

 • - director de îngrijiri

 • - consilier juridic

 • - sef birou resurse umane secretar- fara drept de vot

Art. 35. Atribuțiile Consiliului Etic

- analizeaza cazurile de incalcare a normelor de conduita in relația pacient-medic-asistenta, a normelor de comportament, a disciplinei in unitatea sanitara

 • - verifica daca, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar incalca drepturile pacientilor prevăzute in legislația in vigoare

 • - sesizează organele abilitate ale statului in situațiile in care constata incalcari ale codului de deontologie medicala, ale drepturilor pacientilor, precum si ale normelor de conduita profesionala aprobate potrivit legii

 • - analizeaza sesizările ce privesc plăti formale ale pacientilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținerea unor foloase; propune, in funcție de caz masuri de intrare in legalitate

 • - veghează pentru respectarea, in cazurile terminale, a demnității umane si propune masuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor ingrijirilor medicale

-inainteaza comotetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

-propune comitetului director masuri pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale alepopulatiei si conform ghidurilor si protocoalelor de practica medicala;

 • - consiliul etic se întrunește lunar sau ori de cate ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/ apartinator al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane careia i-au fost incalcate drepturile recunoscute de lege in domeniul acordării asistentei medicale

 • - analizarea fiecărui caz se va consemna intr-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atat cele sesizate, cat si masurile propuse a fi luate de către managerul spitalului

procesul-verbal va fi intocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea pârtilor implicate, inclusiv, daca este cazul, a unor terte persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea pârtilor trebuie consemnata in scris si semnata de către acestea

 • - procesul-verbal va fi inaintat managerului spitalului, in vederea luării masurilor ce se impun in conformitate cu legislația in vigoare

CAPITOLUL IV. ATRIBUȚIILE SPITALULUI.

Art. 36. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov este unitate sanitară de specialitate, de categoria a IIM-a, care asigură asistență medicală completă de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a bolnavilor internați și în ambulatoriu.

Art. 37. In raport cu dotarea tehnică cu mijloace de investigație și tratament și cu personalul de specialitate de care dispune, unitatea este obligată să asigure:

 • a. aplicarea măsurilor privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, precum și a măsurilor de protecție sanitară;

 • b. primul ajutor și asistență medicală de urgență bolnavilor prezentați pentru consultații, în limita competenței;

 • c. efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale bolnavilor internați și a celor din ambulatoriu;

 • d. stabilirea corectă a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru pacienții spitalizați;

 • e. aprovizionarea și distribuirea medicamentelor;

 • f. informarea bolnavului sau a persoanelor apropiate acestuia asupra stării bolii și evoluției acesteia, în scopul asigurării eficienței tratamentului aplicat;

 • g.  crearea unei ambianțe plăcute, asigurarea unei alimentații corespunzătoare afecțiunii, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, precum și servirea mesei în condiții de igienă;

 • h.  realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecția muncii și paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;

 • i.  pregătirea pentru acordarea asistenței medicale de urgență victimelor unui potențial dezastru sau atac terorist.

Art. 38. Spitalul este obligat să înregistreze persoanele cărora le acordă asistență medicală, să le întocmească foaia de observație și celelalte acte stabilite prin dispozițiile legale.

De asemenea, va elibera la cererea celor interesați și potrivit dispozițiilor legale, certificate medicale pentru incapacitate temporară de muncă, buletine de analiză, certificate de constatare a decesului și alte asemenea acte.

Obligațiile și răspunderile care revin personalului sanitar și unității sanitare în înregistrarea și raportarea activității desfășurate, documentele folosite și circuitul acestora, se stabilesc de către Ministerul Sănătății Publice, în conformitate cu actele normative privind sistemul informațional în unitățile sanitare.

Art. 39. Internarea bolnavilor se face pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie sau ambulatoriul de specialitate, după cum urmează: internarea bolnavilor din județ se efectuează de medicul de gardă; internarea bolnavilor din afara județului se aprobă de către Manager, cu excepția urgențelor.

Bolnavii vor fi repartizați în secții în funcție de natura și gravitatea bolii.

Art .40. Bolnavii pot fi transferați dintr-o secție în alta sau dintr-un spital în altul, asigurându-li-se în prealabil, în mod obligatoriu, locul și documentația necesară și, dacă este cazul, mijlocul de transport prin stația de salvare.

Art. 41. Spitalul poate aproba, la cererea aparținătorilor, părăsirea spitalului de către bolnav, după ce în prealabil au fost încunoștințați de consecințele posibile asupra stării de sănătate a bolnavului. Aceasta se consemnează în foaia de observație sub semnătura bolnavului și a medicului.

Art. 42. La terminarea tratamentului, externarea bolnavului se face pe baza biletului de ieșire întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție, bilet care se înmânează bolnavului, iar foaia se îndosariază.

A

Art. 43. In acordarea asistenței medicale, întreg personalul medico-sanitar trebuie să respecte fără limite ființa umană, să se conformeze normelor de etică și deontologie profesională, să acționeze întotdeauna în interesul bolnavului și pentru promovarea stării de sănătate a populației, să aibă o atitudine activă față de nevoile de îngrijire a sănătății fiecărui bolnav, să militeze pentru apărarea demnității profesionale, să îngrijească toți bolnavii cu același interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale.

Art. 44. întreg personalul unității trebuie să acționeze pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, să lupte împotriva oricăror forme de risipă sau abatere de la disciplină, să contribuie la întărirea ordinii și să respecte cu strictețe programul de lucru.

Art. 45. întreg personalul spitalului are obligația de a respecta clauzele contractuale cu casa de asigurări de sanatate, stabilindu-se sancțiuni disciplinare in caz de nerespectare

Art. 46. Spitalul asigură întregului personal efectuarea în fiecare an calendaristic, a concediului de odihnă, care este de minimum 20 de zile lucrătoare, a concediului suplimentar, după caz, nefîind permis refuzul în totalitate sau în parte a acestor concedii, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 47. Spitalul acordă, conform legislației în vigoare- Ordinul 546 din 26/05.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului la salariile de baza in conformitate cu prevederile art.5 din anexa nr.I si ale art.9 si 10 din anexa III la Legea -cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice- salariul de bază si valoare spor condiții deosebit de periculoase .

Art. 48. Spitalul are obligația să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice. Raportările se fac către Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov și constituie baza de date, la nivel național, pentru decizii majore de politică sanitară și pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății.

Art. 49. Spitalul are obligația să furnizeze Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov informațiile medicale care au stat la baza contractelor de furnizare de servicii medicale.

Documentația primară, ca sursă a acestor date, va fi păstrată, securizată și asigurată sub formă de document scris și electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DE MUNCĂ.

Secțiunea I.

Secția cu paturi.

Art. 50. Secțiile cu paturi sunt conduse de câte un medic, care îndeplinește funcția de medic șef de secție și care este ajutat în activitatea sa de o asistentă medicală șefa, aleasă din personalul mediu sanitar din secția respectivă.

Art. 51. Secțiile cu paturi au următoarele atribuții:

 • I. Cu privire la asistența medicală:

 • - acordarea serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor

 • - respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situațiile de trimitere la consulturi interdisciplinare

a. La primire (camera de gardă / cabinetul de consultații și internări):

- examinarea imediată, completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

 • - asigurarea primului ajutor și acordarea asistenței medicale calificate și specializate, până când bolnavul ajunge în secție;

 • -  asigurarea transportului și a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se transferă în alte unități sanitare;

 • - asigurarea medicamentelor de urgență și a acelora necesare pentru începerea imediată a tratamentului bolnavilor;

 • -  recoltarea produselor patologice pentru examinări bacteriologice, prealabile tratamentului;

 • - îmbăierea bolnavilor, dezinfecția și deparazitarea bolnavilor și efectelor;

 • - asigurarea transportului bolnavilor în secție;

 • - ținerea evidenței zilnice a mișcării bolnavilor și asigurarea comunicării locurilor libere ambulatoriului de specialitate;

 • - întocmirea documentelor de internare - foaia de observație.

A

 • II. In secție:

 • - repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare referitoare la prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nozocomiale;

 • - asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor minime a bolnavilor în ziua internării;

 • - efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • -  declararea cazurilor de boli contagioase și a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;

 • - asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul de evoluție al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale, indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, a medicamentelor, agenților fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, a instrumentarului și aparaturii medicale; completarea prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute si cronice

 • - asigurarea în permanență a îngrijirii medicale, necesare pe toată durata internării;

 • -  pastrarea confidențialității fata de terti a tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale

 • -  asigurarea trusei de urgență, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății Publice

 • - asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

 • - asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce;

 • -  asigurarea alimentației bolnavilor în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

 • - desfășurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și de servire a mesei, de igienă personală și păstrarea legăturii acestora cu familia;

 • -  transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați, unităților sanitare ambulatorii și medicului de familie de care aparțin;

 • - organizează și desfășoară programul de educație pentru sănătate, activități de consiliere, atât pentru pacienți, cât și pentru aparținători și diferite categorii profesionale aflate în formare;

 • - utilizează și păstrează în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora, în vederea distrugerii.

 • - neutilizarea materialelor si a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigura

 • III. Cu privire la îndrumarea tehnică a activității de asistență medicală:

 • - urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;

 • - asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu și instruirea personalului medico-sanitar aflat în unitate pentru stagii practice.

 • IV. Cu privire la activitatea de învățământ și cercetare:

 • - asigurarea desfășurării practice a învățământului medical superior și mediu, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • - efectuarea de studii și cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigație și tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar.

 • V. Cu privire la documentele ce se elaborează în cadrul fiecărui compartiment, cu indicarea priorității și termenelor de elaborare:

 • -  problemele de sănătate ale populației și activitatea personalului medico - sanitar din cadrul spitalului, se înregistrează pe formulare de evidență primară (fișe, registre, foi de observație etc.), pe baza cărora se alcătuiesc, în mod periodic, dările de seamă.

 • - formularele de evidență primară și raportare statistică sunt cele elaborate de către Ministerul Sănătății.

 • - orice modificare în evidențele primare se efectuează numai pe baza ordinelor Ministerului Sănătății.

 • - toate cererile și furnizările de date statistice, precum și utilizarea de formulare de evidență primară în afară de cele tipizate de Ministerul Sănătății sunt interzise.

 • - documentul primar de bază al spitalului este foaia de observație clinică, care se completează la cabinetul de consultații, la biroul de internări și de către secțiile spitalului.

 • - foaia de observație clinică se completează în termen de 24 de ore de la internarea pacientului, de către medici și se verifică și contrasemnează de către medicul șef de secție, la ieșirea pacientului din secție.

 • - la ieșirea pacientului din spital i se întocmește biletul de ieșire și certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă, dacă este cazul si decontul de cheltuieli, conform O.M.S. 1100 din 14.10 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli care se eliberează pacientilor pentru serviciile medicale primite. De asemenea, șefii de secție vor transmite, la ieșirea pacientului din spital documentațiile necesare și indicațiile terapeutice cu privire la diagnostic, unităților sanitare ambulatorii de care aparține pacientul. Totodată, aceștia vor transmite medicului de familie al pacientului, scrisoarea medicală.

 • - înregistrarea și raportarea datelor statistice se face conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății Publice

 • - periodic, la datele fixate de Ministerul Sănătății, șefii de secții vor întocmi dările de seamă privind activitatea medico - sanitară a secției.

>

 • - șefii de secții vor comunica operativ organelor competente, bolile transmisibile depistate și alte boli prevăzute în instrucțiunile Ministerului Sănătății Publice, accidentele de muncă și cele de circulație.

 • - pentru probleme speciale, cum ar fi transfuziile, examinările de laborator și radiologie etc., se folosește o evidență primară specială, conform instrucțiunilor Ministerului SănătățiiPublice

- medicii șefi de secție sau cei care girează secția în lipsa acestora, au obligația să verifice datele statistice înregistrate în evidențele primare ale secției, răspunzând de exactitatea lor. De asemenea, ei au obligația de a analiza în mod periodic, la termenele stabilite de Ministerul Sănătății Publice problemele de sănătate din sectorul lor de activitate. In secțiile cu paturi, manevrele ce implica soluții de continuitate sunt orice acțiuni care implica un instrument taietor-intepator, ce poate produce leziuni:

 • 1 Punctia lombara

Materiale folosite: - ace de punctie de unica folosința, mânuși chirurgicale de unica folosința, vata, tampoane, iod, spirt

 • 2 Infiltrații epidurale si paravertrebrale lombare

Materiale folosite: - ace de unica folosința, mânuși chirurgicale de unica folosința, seringi de unica folosința, vata, tampoane, iod, spirt

 • 3 Punctie venoasa pentru recoltarea probelor biologice

Materiale folosite: - vacutainere, vata, spirt, leucoplast, tampoane

 • 4 Punctie venoasa pentru montarea perfuziilor

Materiale folosite: - truse sterile pentru perfuzii, vata, tampoane, spirt, leucoplast

 • 5 Punctie venoasa pentru montarea injectomatelor

Materiale folosite: - truse sterile pentru injectomat, vata, tampoane, spirt, leucoplast

Secțiunea a Il-a. Laboratoarele medicale.

Art. 52. Laboratoarele medicale asigură efectuarea analizelor, investigațiilor, recoltarea de produse patologice, tratamentelor, preparatelor și oricăror altor prestații medico-sanitare specifice profilului de activitate.

Atunci când volumul de muncă în profilul de specialitate necesită cel puțin 5 persoane, laboratorul este condus de unul din cadrele cu pregătire superioară din laborator și care îndeplinește funcția de șef de laborator.

A

Art. 53. In laboratorul de analize medicale unde nu este încadrat șef de laborator, atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de medicul desemnat de conducerea unității.

A

Art. 54. In vederea organizării în cele mai bune condiții a activității de programare, recoltare, ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretarea în comun a cazurilor deosebite, modernizare în dinamică a examenelor, instruirea personalului sanitar pentru a cunoaște posibilitățile de exploatare și condițiile tehnice de recoltare și efectuare a acestora, laboratoarele colaborează permanent cu secțiile cu paturi și cu cabinetele de specialitate.

Art. 55. în structura Spitalului există următoarele laboratoare medicale:

laborator de analize medicale: hematologie, biochimie, microbiologie,

 • - laborator de radiologie si imagistica

 • - laborator de anatomie patologică.

Art. 56. Laboratoarele funcționează pe baza unui program de lucru afișat și adus la cunoștința secțiilor cu paturi și cabinetelor medicale, care cuprinde:

 • - zilele și orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizați și a celor din ambulatoriu;

 • - zilele și orele de primire a probelor de la secțiile cu paturi;

 • - zilele și orele de recoltare sau executare a anumitor analize deosebite;

 • - orele de eliberare a rezultatelor de la laborator.

Cazurile de urgență se exceptează de la program.

In spital, transportul produselor biologice la laborator se asigură, în condiții corespunzătoare, de către cadrele medii și auxiliare sanitare din secțiile cu paturi.

Rezultatele examenelor se distribuie din laborator în secția cu paturi, asistentei din secția respectivă, iar la cabinetele de specialitate asistentei de la cabinet, în aceeași zi sau cel târziu a doua zi după efectuarea examenului și obținerea rezultatului.

Art. 57. Atribuțiile laboratoarelor medicale:

I. Laboratorul de analize medicale:

 • - efectuarea analizelor medicale de: hematologie, citologie, biochimie, microbiologie, parazitologie, necesare precizării diagnosticului, urmăririi evoluției bolii și prevenirii infecțiilor intraspitalicești;

 • - recepționarea produselor sosite pentru examenele de laborator și înscrierea lor corectă;

 • - asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;

 • - redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.

II. Laboratorul de radiologie si imagistica

 • -  efectuarea examenelor radiologice în laborator, în prezența medicului curant;

 • - colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului, ori de câte ori este necesar;

 • - organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii;

 • - aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor și a personalului din laborator.

III. Laboratorul de anatomie patologică:

 • - efectuarea de necropsii bolnavilor care au decedat în termen de max. 24 ore de la internarea în spital și a celor pentru care medicul curant solicită acest lucru, în vederea stabilirii sau confirmării diagnosticului și precizării cauzei medicale a morții, la cererea scrisă a aparținătorilor decedatului. Directorul spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului șef de secție și al medicului anatomo

 • - patolog;

 • - efectuarea de îmbălsămări;

 • - cercetarea histo-patologică a materialului provenit de la necropsie, a pieselor operatorii și a celor provenite de la biopsii și biopuncții;

 • - eliberarea certificatului constatator de deces, completat și semnat de medicul curant și de medicul anatomo - patolog;

 • - eliberarea cadavrelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • - colaborarea cu laboratorul de medicină legală, în cazurile prevăzute de lege.

Art. 58. Documentele ce se elaborează în cadrul laboratoarelor medicale sunt cele stabilite de Ministerul Sănătății.

Pentru examinări de laborator și radiologie se folosește o evidență primară specială, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății.

Toate cererile sau furnizările de date statistice, precum și utilizarea de formulare de evidență primară în afara celor tipizate de Ministerul Sănătății sunt interzise.

Art. 59. Executarea investigațiilor medicale se face pe baza recomandării medicilor din secții, iar redactarea rezultatelor se efectuează de către personalul cu pregătire superioară din laborator.

Art. 60. Documentul de bază al laboratorului medical este buletinul, în care se consemnează rezultatul analizei solicitate de secțiile cu paturi și cabinetele de specialitate. Aceste buletine se întocmesc imediat sau a doua zi, cu excepția analizelor care necesită un timp mai îndelungat de lucru.

Art. 60. înregistrarea și raportarea datelor statistice se face conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății.

Periodic, la datele fixate de Ministerul Sănătății sau de conducerea unității, medicii șefi de laborator sau înlocuitorii acestora, vor întocmi dările de seamă cu privire la activitatea desfășurată de laboratorul medical.

Art. 61. Medicii șefi de laborator sau înlocuitorii acestora, au obligația de a verifica datele statistice înregistrate în evidențele primare ale laboratorului, răspunzând de exactitatea lor.

Secțiunea a IlI-a. Farmacia spitalului.

Art. 62. Farmacia are ca obiect de activitate asigurarea asistenței medicale cu medicamente.

Art. 63. Farmacia Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov este o farmacie cu circuit închis, care asigură asistența cu medicamente a spitalului

A

Art. 64. In farmacie, medicamentele și celelalte produse farmaceutice se aranjează în ordine alfabetică, grupate pe forme farmaceutice și în raport cu calea de administrare: separat pentru uz intern și separat pentru uz extern.

Art. 65. Inscripțiile aplicate pe recipientele cu medicamente vor avea:

 • - litere negre pe fond alb pentru medicamentele anodice;

 • - litere albe pe fond negru pentru medicamentele toxice și stupefiante (venena);

 • - litere roșii pe fond alb pentru medicamentele puternic active (separanda).

Art. 66. Programul de funcționare al farmaciei este stabilit de către Comitetul Director al Spitalului, în așa fel încât, accesibilitatea la asistența cu medicamente să fie asigurată în condiții corespunzătoare.

Art. 67. în farmacie nu se organizează gardă, iar asistența cu medicamente în cazuri de urgență se asigură de către personalul sanitar, prin truse de urgență și medicamente de la “aparat”.

Art. 68. Farmacia va fi aprovizionată în permanență cu produse farmaceutice de bază, în cantitățile necesare și ținând seama de specificul morbidității din teritoriu, respectiv de profilul spitalului.

La aprovizionarea acesteia se va ține seama și de necesitatea constituirii unui stoc de rezervă, care să asigure o desfășurare continuă și în bune condiții a activității.

Art. 69. Farmacia are, în principal, următoarele atribuții: păstrează, prepară și difuzează medicamente de orice natură și sub orice formă, potrivit prevederilor în vigoare, specialități farmaceutice autorizate și alte produse farmaceutice, conform nomenclatorului de aprobat de Ministerul Sănătății Publice

 • - depozitează produsele conform normelor în vigoare, ținându-se seama de natura și proprietățile lor fizico-chimice;

 • - respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și a medicamentelor cu regim special;

 • - organizează și efectuează controlul calității medicamentelor și ia măsuri ori de câte ori este necesar, pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;

asigură controlul prin:

 • - controlul preventiv,

 • - verificarea organoleptică și fizică,

 • - verificarea operațiilor finale,

 • - analiza calitativă a medicamentelor la masa de analize.

 • - asigură educația sanitară și informarea personalului medico - sanitar cu privire la medicament;

 • - prescrierea, prepararea și eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătății Publice

Secțiunea a IV-a.

Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate.

Art. 70. Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate asigură asistența de specialitate a bolnavilor ambulatori .

Art. 71. Programul de lucru al ambulatoriului integrat pe specialități este bine stabilit, diferențiat pe cabinete, astfel încât să se asigure accesibilitatea la asistența medicală și să se evite aglomerația.

Art. 72. Consultațiile bolnavilor în ambulatoriul integrat de specialitate și examenele de laborator pentru stabilirea diagnosticului, se acordă de medicii specialiști, pe baza recomandărilor scrise ale medicilor de familie, care trebuie să cuprindă motivul trimiterii și diagnosticul prezumtiv.

Cazurile de urgență și bolnavii aflați în supraveghere medicală activă sunt consultați în ambulatoriul de specialitate și li se acordă asistență medicală fără recomandarea medicului de familie.

Art. 73. Atribuțiile cabinetelor de consultație din ambulatoriul de specialitate sunt, în principal, următoarele:

 • - asigurarea asistenței de specialitate bolnavilor ambulatorii;

 • - asigurarea primului ajutor medical și asistență medicală de urgență în caz de boală sau accident;

 • - îndrumarea bolnavilor către spital, în cazurile când este necesară internarea;

programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate, pentru evitarea aglomerației și a amânărilor;

 • - executarea măsurilor specifice de prevenire și combatere a bolilor cronice și degenerative;

 • - organizarea și efectuarea examenelor de specialitate și investigațiilor de laborator, în cadrul examenului medical la intrarea în colectivitate și controlul medical periodic al unor categorii de bolnavi;

 • - stabilirea incapacității temporare de muncă;

 • - organizarea și asigurarea recuperării capacității de muncă;

 • - studierea morbidității din teritoriu, cu prioritate pentru afecțiunile cu pondere importantă și ținerea unei evidențe a acestor boli;

 • - întocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • - informarea permanentă a bolnavilor privind problemele medico -sanitare importante din teritoriu, precum și asupra drepturilor și îndatoririlor pe care le au pentru cunoașterea și păstrarea propriei sănătăți;

 • - efectuarea acțiunilor de educație sanitară a populației.

Secțiunea a Vl-a. Activități auxiliare.

Art. 76. Atelierul de întreținere și reparații asigură activitatea de întreținere și reparații a aparaturii, instalațiilor, utilajelor, clădirilor și mijloacelor de transport din dotarea unității sanitare.

Art. 77. Atribuțiile biroului administrativ-transporturi sunt, următoarele:

 • - asigură supravegherea permanentă a funcționării cazanelor de încălzire centrală, conform normelor I.S.C.I.R.;

 • - asigură buna funcționare a ascensoarelor în regim continuu; efectuează lucrări de reparații curente, în baza referatelor de necesitate aprobate de către șeful de secție, compartiment sau birou și vizate de către directorul financiar contabil;

 • - urmărește efectuarea de reparații capitale și de investiții conform graficului, verificând cantitativ și calitativ lucrările executate de constructor;

 • - asigură buna întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor și utilajelor aflate în dotarea unității;

 • - asigură întreținerea și repararea mijloacelor de transport din dotarea unității;

 • -  stabilește cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor, instalațiilor și utilajelor și propune măsurile corespunzătoare;

 • - stabilește cauzele degradării și efectuează operațiile de întreținere și reparare a instalațiilor și aparaturii medicale din cadrul unității, în conformitate cu metodologia stabilită;

 • - asigură buna funcționare a stației de oxigen din cadrul unității; stabilește necesarul de materiale de întreținere și reparații și întocmește planul de aprovizionare cu piesele de schimb necesare unității;

 • - întocmește fișele tehnice pentru importul pieselor de schimb din afara celor prevăzute în nomenclator și a subansamblurilor și anexelor la aparatura medicală din dotarea unității;

 • - repară și verifică, conform instrucțiunilor metodologice, aparatele și instrumentele de măsură și control din dotarea unității;

 • -  avizează din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalațiilor și utilajelor din dotarea unității, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Secțiune a V-a

Centrul de Sanatate Mintala

Art. 74. Centrul de Sanatate Mintala are următoarele atribuții :

 • a)  evaluarea persoanelor care se adreseaza direct centrului de sanatate mintala;

 • b) depistarea activa si precoce a tulburărilor mintale si instituirea masurilor corespunzătoare in vederea tratării lor si prevenirii unor evoluții nefavorabile;

 • c) furnizarea intervențiilor in criza pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute de boala si deteriorarea celor preexistente;

 • d) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosociala;

 • e) asigurarea serviciilor de psihoterapie;

 • f) asigurarea serviciilor de terapie ocupationala pentru reinsertia sociala a pacientilor cu tulburări psihotice;

 • g) evaluarea pacientilor cu tulburări mintale in vederea orientării către comisii de expertiza a capacitatii de munca, unitati de ajutor social, invatamant si alte unitati sanitare;

 • h) intocmirea evidentei pacientilor cu tulburări mintale in vederea elaborării Registrului național de sanatate mintala;

 • i) depistarea precoce a tulburărilor specifice de dezvoltare si a disfunctionalitatilor psihopatologice la copil si adolescent;

 • j) monitorizarea in teritoriu a tulburărilor psihice in perioada copilăriei si adolescentei;

Art.75 întreg personalul Centrului de Sanatate Mintala este obligat să păstreze confidențialitatea față de toți,asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate tuturor pacientilor.

Secțiunea a Vil-a. Compartimentele funcționale.

Art. 78. Compartimentele funcționale se constituie pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin unității, cu privire la activitatea economico - financiară și administrativ - gospodărească.

Art. 79. Activitatea economico - financiară și administrativ -gospodărească se asigură prin intermediul următoarelor servicii si birouri:

Compartimentul juridic,

Compartimentul audit,

Serviciul asigurarea managementului calitatii serviciilor medicale ,

Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare,

Birou resurse umane,

Birou contabilitate,

Birou financiar,

Serviciul administrativ aprovizionare si transport.

Birou achiziții publice,

Birou administrativ- transporturi,

Birou informatica - statistica.

Art. 80. Atribuțiile compartimentelor funcționale sunt, în principal, următoarele:

I. Compartimentul juridic:

 • - întocmește împreună cu compartimentele funcționale interesate, proiectele de contracte pe care unitatea urmează să le încheie cu diferite persoane juridice, precum și proiectele oricăror acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea spitalului;

 • - urmărește situația juridică a patrimoniului spitalului;

 • - avizează documentele elaborate de spital, în ce privește legalitatea acestora;

 • - reprezintă spitalul în fața instanțelor judecătorești, în baza delegației semnate de către Managerul spitalului;

 • - urmărește modificările legislative, precum și actele normative nou apărute și semnalează apariția acestora la nivelul conducerii spitalului;

 • - ține evidența proceselor și Efigiilor la care spitalul este parte și urmărește obținerea titlurilor executorii pentru recuperarea creanțelor spitalului;

 • - susține interesele spitalului în instanță și în fața altor organe și ia măsurile necesare apărării intereselor legitime ale spitalului.

ILCompartimentul audit

-consilierea conducerii instituției pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice ;

-perfecționarea activităților instituției in domeniile de competenta ;

 • - Evaluarea si imbunatatirea eficientei si eficacității sistemului de control managerial bazat pe gestiunea riscurilor ;

Efectuarea misiunilor de audit public intern conform cu planificarea anuala aprobata.

IILServiciul asigurarea managementului calitatii serviciilor medicale,

 • - implementarea si menținerea sistemului de management al calitatii.

 • - certificarea sistemului de management al calitatii si relația cu organismele de certificare.

 • - reprezintă societatea in relația cu tertii privind probleme legate de sistemul de management al calitatii si al mediului.

 • - colaborează cu toate compartimentele privind aspectele legate de managementul calitatii.

 • - ia masuri si urmărește ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sa fie stabilite, implementate si menținute.

 • - raportează managementul de la cel mai inalt nivel despre funcționarea sistemului de management al calitatii si despre necesitățile de imbunatatire.

 • - se asigura ca este promovata in cadrul organizației conștientizarea cerințelor clientului.

 • - reprezintă organizația in relația cu tertii privind aspecte referitoare la sistemul de management al calitatii.

 • - pune in aplicare si respecta prevederile din manualul calitatii si prevederile specific activitatii pe care o desfasoara face propuneri de imbunatatire a activitatii depuse.

IV. Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare,

 • - întocmirea statului de personal si funcții, conform normelor de structură aprobate, pentru toate categoriile de personal;

 • - asigurarea încadrării personalului de execuție, de toate categoriile, potrivit statului de funcțiuni și cu respectarea nomenclatorului de funcții și salarizare, studii și stagiu;

 • - asigurarea încadrării, promovării, transferului și lichidării, prin toate formele, a personalului unității, conform legislației în vigoare;

 • - efectuarea controlului prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât și în afara acestuia (gărzi,ore suplimentare,plata cu ora etc.);

 • - asigurarea acordării drepturilor salariale tuturor angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare (salarii de bază, spor pentru condiții deosebite, spor de vechime, indemnizații, premii anuale etc.);

 • - întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou încadrat;

 • - asigurarea evidenței salariaților și păstrarea dosarelor de personal în deplină securitate;

 • - întocmirea dosarelor de pensionare, conform legii;

 • - asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice;

 • - asigurarea aplicării corecte a impozitului pe venit și a fișelor fiscale, atât pentru salariați, cât și pentru colaboratori;

 • - organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante și temporar vacante din unitate.

 • - prin secretara spitalului de care răspunde șeful serviciului RUNOS răspunde de :

 • a) înregistrarea hotărârilor si deciziilor luate de conducere , aplicarea ștampilei si repartizarea acestora la compartimentele unitatii

 • b) Pastrarea ștampilelor

 • c) Pastrarea si operarea in registru cu evidenta dispozițiile conducerii;

 • d) Primirea persoanelor care doresc sa ia legătură cu conducerea , asigurarea de protocol;

 • - persoana care răspunde de relațiile cu publicul se ocupa cu :

 • a)   Solulutionarea reclamatiilor clientilor, întocmirea de procese verbale

 • b)  Relația cu mass-media prin intermediul agenției

V.Birou Contabilitate

 • - organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

 • - asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului, în condițiile și la termenele stabilite prin acte normative;

 • - organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale și luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri și servicii din unitate, în ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fără mișcare, pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;

 • - exercitarea controlului financiar preventiv;

 • - asigurarea întocmirii la timp și în conformitate cu dispozițiile legale, a dărilor de seamă contabile;

 • -  asigurarea întocmirii, circulației și păstrării documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 • - organizarea evidenței tehnico - operative și de gestionare și reactualizarea acesteia;

 • - organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și regularizarea diferențelor constatate;

 • - analizarea și pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziția unității, precum și luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase și inoportune;

 • -  asigurarea îndeplinirii condițiilor legale privind angajarea gestionărilor, constituirea garanțiilor și reținerea ratelor;

 • -  asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special;

exercitarea controlului operativ curent;

 • - întocmirea proiectelor planurilor de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare;

asigurarea efectuării corecte și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

 • -  asigurarea creditelor necesare, corespunzător cu licitațiile și comenzile efectuate, precum și cu contractele emise, în Emită creditelor aprobate;

 • - verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunii.

VI. Birou Financiar

 • - organizează , indruma , conduce , controlează si răspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiare a instituției in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare

 • - răspunde de respectarea disciplinei de casa si a celorlalte dispozitn privind operațiunile cu numerar,efectuând personal ,cel puțin lunar , inopinant controlul casieriei, atat sub aspectul existentei faptice a valorilor bănești sau de alta natura , cat si sub aspectul secritatii acestora;

 • - răspunde de contabilitatea imobilizărilor si contabilitatea stocurilor de natura obiectelor de inventar si a furnizorilor acestora , respectiv a conturilor : 212,281,303,401 ;

 • - întocmește ordonantari de plata pentru furnizorii de imobilizări si bunuri de natura obiectelor de inventar ;

 • - răspunde de întocmirea corecta si la timp a bugetului de venituri si cheltuieli al instituției;

 • - răspunde de evidenta formularelor cu regim special;

 • - organizează si răspunde de contabilitatea angajamentelor bugetare si legale ;

 • -  urmărește respectarea principiilor contabile si ale evaluraii patrimoniului;

 • - înlocuiește persoana care răspunde de exercitarea controlului financiar preventiv pe perioada absentei acesteia din instituție ;

 • - răspunde de consemnarea corecta si la timp , in momentul efectuării in documente justificative , a oricărei operații care afecteaza patrimonial instituției si de înregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

 • - asigura si răspunde de îndeplinirea la timp a obligațiilor instituției fata de bugetul statului si fata de terti in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 • - participa la întocmirea balanței de verificare lunare ;

 • - organizează si participa la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;

 • - răspunde de respectarea termenelor si de corecta întocmire a

situațiilor decadale solicitate de Trezoreria municipiului Brașov ;

 • - răspunde de respectarea termenelor si de corecta întocmire a

raportărilor lunare cerute de Ministerul Sanatatii , Direcția de

Sanatatre Publica sau Casa de Asigurări de Sanatate:

monitorizarea cheltuielilor totale , a cheltuielilor de personal , a cheltuielilor cu investițiile ,plăti restante, situația veniturilor încasate ;

 • - întocmește aprecieri asupra activității desfășurate de personalul din subordine si face propuneri pentru promovarea acestuia ;

 • - răspunde de buna pregătire profesionala a personalului din subordine si propune masuri pentru perfecționarea cunoștințelor acestora ;

-participa la inventarierea anuala a patrimoniului unitatii si răspunde de modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

 • - răspunde de arhivarea documentelor din cadrul biroului;

-duce la îndeplinire alte sarcini trasate pe cale ierarhica. președintelui Casei Naționale pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea și finanțarea programelor naționale de sănătate, responsabilitățile în monitorizarea și controlul acestora, detalierea pe subprograme și activități, indicatorii specifici, unitățile sanitare prin care se derulează . In conformitate cu actele normative aprobate, structura programelor naționale de sanatate care se derulează in unitatea noastra are următoarea forma: Programul național privind bolile netransmisibile , si anume ;3.1 Subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala. Programele naționale de sănătate sunt elaborate și derulate în mod distinct sau în comun de către Ministerul Sănătății Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Resursele financiare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate au provent de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice și din transferurile din bugetul Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

La primirea Deciziei din partea QSP-ului sunt urmate următoarele etape;

 • -  Programele naționale de sanatate sunt gestionate de către compartimentul financiar,

 • - Se stabilesc coordonatorii de programe,

 • -  Se stabilesc atribuțiile si obligațiile coordonatorilor de programe

 • - Transmiterea la DSP a cererilor de finanțare ,

 • - întocmirea si transmiterea raportului trimestrial cu indicatori fizici si de eficienta

 • - Elaborarea si transmiterea rapoartelor medicale trimestriale privind stadiile de realizare a obiectivelor propuse si prevăzute in Programul National de Sanatate.

  SEF SERVICIU RUNOS I ' ' ‘ Popescu


CUPRINS

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZATORICA

CAPITOLUL III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNITATII

Secțiunea I Manager

Secțiunea a Il-a Comitetul Director al Spitalului

Secțiunea a IlI-a Consiliul Medical al Spitalului

Secțiunea a IV-a Consiliul Consultativ

Secțiunea a V-a Consiliul Etic

CAPITOLUL IV. ATRIBUȚIILE SPITALULUI

CAPITOLUL V. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DE MUNCA

Secțiunea I Secția cu paturi

Secțiunea a Il-a Laboratoarele medicale

Secțiunea a IlI-a Farmacia spitalului

Secțiunea a IV-a Ambulatoriul de specialitate

Secțiunea a V-a Centrul de Sanatate Mintala

Secțiunea a Vl-a Activități auxiliare

Secțiunea a VII-a Compartimente funcționale

Secțiunea a VUI-a Finanțarea spitalului

Secțiunea a IX-a Programe naționale de sanatate