Hotărârea nr. 69/2013

Hotărârea.nr.69 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6187/ 2001, încheiat cu domnul Cazan Dumitru pentru apartamentul nr. 2 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Tâmpei, nr. 16, Bl.C1, Sc. A

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: offîce&iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.noConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.69

din data 11.03.2013

- privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6187/2001, încheiat cu domnul Cazan Dumitru pentru apartamentul nr. 2 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Tâmpei, nr. 16, Bl.CLSc. A

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.ad. 13399/10.01.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 5 ani, până la data de 31.12.2017, a contractului de închiriere nr. 6187/2001, proprietate privată a județului Brașov. încheiat între Consiliul Județean Brașov și domnul Cazan Dumitru pentru apartamentul nr. 2 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Tâmpei, nr. 16, B1.C1, Sc. A ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”c” și alin.(4) lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 5 ani, până la data de 31.12.2017, a duratei contractului de închiriere nr. 6187/2001, proprietate privată a județului Brașov, încheiat între Consiliul Județean Brașov și domnul Cazan Dumitru pentru apartamentul nr. 2 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Tâmpei, nr. 16, B1.C1. Sc. A.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu