Hotărârea nr. 68/2013

Hotărârea.nr.68 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6186/ 2001, încheiat cu doamna Păcesilă Ilonka pentru apartamentul nr. 4 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 101, Bl.200, Sc. AConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 68

din data 11.03.2012

- privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6186/2001, încheiat cu doamna Păcesilă Ilonka pentru apartamentul nr. 4 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Calea București, nr. 101, B1.200, Sc. A

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr. ad. 13223/10.01.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 5 ani, până la data de 31.12.2017, a contractului de închiriere nr. 6186/2001, proprietate privată a județului Brașov, încheiat între Consiliul Județean Brașov și doamna Păcesilă Ilonka pentru apartamentul nr. 4 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Calea București, nr. 101, B1.200, Sc. A;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”c” și alin.(4) lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 5 ani, până la data de 31.12.2017, a duratei contractului de închiriere nr. 6186/2001, proprietate privată a județului Brașov, încheiat între Consiliul Județean Brașov și doamna Păcesilă Ilonka pentru apartamentul nr. 4 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Calea București, nr. 101, Bl.200, Sc. A.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu