Hotărârea nr. 658/2013

Hotărârea.nr. 658 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna BUDILA şi finanţarea cu suma de 50.000 lei în vederea cofinanţării proiectului „Drum forestier Valea Morii din Comuna Budila, Judeţul Braşov; Măsura 125”

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 658

din data de 23.12.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna BUDILA și finanțarea cu suma de 50.000 lei în vederea cofinanțării proiectului „Drum forestier Valea Morii din Comuna Budila, Județul Brașov; Măsura 125”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 23 decembrie 2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Szakal Andras Zsolt privind aprobarea asocierii

Județului Brașov cu Comuna BUDILA și finanțarea cu suma de 50.000-lei în vederea cofinanțării.....

proiectului „Drum forestier Valea Morii din Comuna Budila, Județul Brașov; Măsura 125”;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Budila nr. 29/20.12.2013 privind cofinanțarea proiectului „Drum forestier Valea Morii din Comuna Budila, Județul Brașov; Măsura 125”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județea Brașov nr. 170 din data de 28.03.2013 pentru aprobarea alocării sumei de 50.000 lei, comunei Budila, pentru cofinanțarea unor proiecte;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „b” și lit. „e”, alin. (3), lit.”a” și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Comuna BUDILA și finanțarea cu suma de 50.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al bugetului județului Brașov pe anul-2013; rectificat;An vederea-cofinanțării proiectului „Drum forestier Valea Morii din Comuna Budila, Județul Brașov; Măsura 125”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

-