Hotărârea nr. 654/2013

Hotărârea.nr. 654 - privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes public local „Centru de Zi în comuna Augustin şi terenul aferent”

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 654

din data de 23.12.2013

- privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes public local „Centru de Zi în comuna Augustin și a terenului aferent”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.12.2013;

Analizând Referatul nr. 13783/20.12.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune declararea de utilitate publică a lucrării de interes public local „Centru de Zi în comuna Augustin și a terenului aferent” înscris în CF 100036 Augustin, cu nr. cad. 100036 (S=7713mp) și CF 100037 Augustin, cu nr. cad. 100037(S=1500mp);

Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr.366/2012 și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr.454/2013;

Având în vedere dispozițiile art.7 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Se declară de utilitate publică lucrarea de interes public local „Centru de Zi în comuna Augustin și terenul aferent” înscris în CF 100036 Augustin, cu nr. cad. 100036 (S=7713mp) și CF 100037 Augustin, cu nr. cad. 100037(S=1500mp).

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Primăria Comunei Augustin.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu