Hotărârea nr. 65/2013

Hotărârea.nr.65 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicii stomatologi Dr.Bugiu Marina şi Dr. Pricop Anca - Maria, pentru Cabinetul medical nr.17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1

România

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.65

din data 11.03.2013

- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicii stomatologi Dr.Bugiu Marina și Dr. Pricop Anca - Maria, pentru Cabinetul medical nr.17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11.03.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1752 din 26.02.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 2158/2005, încheiat cu medicii, stomatologi Dr.Bugiu Marina și Dr. Pricop Anca - Maria, pentru Cabinetul medical nr.17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”. cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l până la data de 30 iunie.2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 385, alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările aduse de pct.24, al Art. I din Legea nr. 264/2007, coroborate cu prevederile art. 11, alin. (9) și art. 130 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România, aprobat prin Decizia nr. 5/2007 a Colegiului Medicilor Dentiști din România;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă prelungirea până la data de 30 iunie 2013, a contractului de concesiune nr. 2158/2005, încheiat cu medicii stomatologi Dr. Bugiu Marina și Dr. Pricop Anca - Maria, pentru Cabinetul medical nr.17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.eseu