Hotărârea nr. 648/2013

Hotărârea.nr. 648 - privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 648

din data de 23.12.2013

- privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 23.12.2013;

Analizând Referatul nr. 13312/13.12.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov , conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Aristotel GăircesciiConstrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuSTAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate ai Consiliului Județean Brașov

pentru anul 2013


Funcții de demnitate publică


Președinte


Vicepreședinte


Administrator public


17.920


11.304
23.203


37.072
superior


principal


asistent


superior


principal


superior


principal


superior


29.702


10.607