Hotărârea nr. 646/2013

Hotărârea.nr. 646 - privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pentru traseele din cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.646

din data de 23.12.2013

- privind atribuirea licențelor de de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin

curse regulate pentru traseele din cadrul Programului de transport public județean de persoane prin curse

regulate 01.01.2014-30.06.2019                                                         _ ..............

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23.12.2013

Analizând referatul nr. 13774/20.12.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport Persoane prin care se propune atribuirea licențelor de de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pentru traseele din cadrul Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019;

Ținând cont de propunerile Comisiei paritare de emitere a licențelor de traseu pentru câștigătorii ședinței de atribuire C.M.S.M.I. din ședința din data de 18.12.2013;

Având în vedere dispozițiile art.17 alin.(l) din Legea nr.92/2007 legea serviciilor de transport public local și ale art.4 lit.h din Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, nr.353/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007, precum și alr art.91 alin.(l) lit.d și alin.(5) lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă atribuirea licențelor de de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pentru traseele din cadrul Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport Persoane.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

cAP -

Nr oferta

Oferta

Operator

1

Traseu 1: Brașov At. Transbus (Autogara 1 Cfr) -- Sanpetru -- Bod (14 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

2

Traseu 2: Brașov At. Super Univers Trans Srl(Autogara Vest) -- Stupini -- Bod (14 Km)

SUPER UNIVERS TRANS SRL

Cod Fiscal: R12359394

Loc. Brașov Jud. BV

3

Traseu 3: Brașov At. Transbus (Autogara 1 Cfr) -- -- Sanpetru (7 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

4

Traseu 4: Brașov At. Transbus (Autogara 1 Cfr) -- Halchiu -- Crizbav (25 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

5

Traseu 5: Brașov At. Transbus (Autogara 1 Cfr) -- Halchiu -- Satu Nou (19 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

6

Traseu 6: Brașov At. Transbus (Autogara 1 Cfr) -- Feldioara -- Rotbav (22 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

7

Traseu 7: Brașov At. Transbus (Autogara 1 Cfr) -- Maierus -- Apata (35 Km)

DALMACO PROD IMPEX SRL Cod Fiscal: R6621589 Loc. Moieciu de Jos Jud. BV

8

Traseu 8: Brașov At. Transbus (Autogara 3) — Harman (10 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

9

Traseu 9: Brașov At. Super Univers Trans Srl(Autogara Vest) - Prejmer - Lunca Calnicului (19 Km)

SUPER UNIVERS TRANS SRL Cod Fiscal: R12359394 Loc. Brașov Jud. BV

10

Traseu 10: Brașov At. Super Univers Trans Srl(Autogara Vest) -- Harman Ramificație -- Prejmer (17 Km)

SUPER UNIVERS TRANS SRL Cod Fiscal: R12359394 Loc. Brașov Jud. BV

11

Traseu 11: Brașov At. Super Univers Trans Srl(Autogara Vest) -- Lunca Calnicului -- Prejmer (26 Km)

SUPER UNIVERS TRANS SRL Cod Fiscal: R12359394 Loc. Brașov Jud. BV

12

Traseu 12: Brașov At. Transbus (Autogara 3) -- Bradet -- Vama Buzăului (64 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

13

Traseu 13: Brașov At. Transbus (Autogara 3) -- Zizin -- Purcareni (24 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

14

Traseu 14: Podu Oltului -- Harman -- Brașov At. Super Univers Trans Srl(Autogara Vest) (20 Km)

TRANSANDRE SRL Cod Fiscal: R16225174 Loc. Brașov Jud. BV

15

Traseu 15: Brașov At. Transbus (Autogara 1 Cfr) -- Feldioara -- Arini (29 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

16

Traseu 16: Brașov At. Transbus (Autogara 1 Cfr) -- Timișul De Jos - Predeal Gara (26 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

17

Traseu 17: Brașov At. Transbus (Autogara 1 Cfr) -- Predeal -- Pârâul Rece (36 Km)

LA CODREANU SERVICII PUBLICE S.R.L. Cod Fiscal: R1103799

Loc. Brașov Jud. BV

18

Traseu 18: Sacele -- Tarlungeni -- Purcareni (17 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

19

Traseu 19: Tohanu Vechi -- -- Poiana Mărului (6 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

20

Traseu 20: Tohanu Vechi -- Poiana Mărului -- Sinea Noua (21 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

21

Traseu 21: Tohanu Vechi -- Poiana Mărului -- Vulcanita (23 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

22

Traseu 22: Tohanu Vechi -- Poiana Mărului -- Scurtila (9 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

23

Traseu 23: Tohanu Vechi -- Poiana Mărului -- Paltin (17 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

24

Traseu 24: Tohanu Vechi - Tohanu Nou -- Sohodol (9 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

25

Traseu 25: Tohanu Vechi -- Zarnesti Gara - Măgură (10 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

26

Traseu 26: Tohanu Vechi -- -- Vulcan (12 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

27

Traseu 27: Moeciu De Jos -- Bran -- Zarnesti (17 Km)

DALMACO PROD IMPEX SRL Cod Fiscal: R6621589

Loc. Moieciu de Jos Jud. BV

28

Traseu 28: Simon - Bran -- Tohanu Vechi (21 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

30

Traseu 30: Fundata -- Moieciu De Jos - Zarnesti (27 Km)

DALMACO PROD IMPEX SRL Cod Fiscal: R6621589

Loc. Moieciu de Jos Jud. BV

31

Traseu 31: Moieciu De Jos -- Sirnea -- Fundata (12 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

33

Traseu 33: Peștera -- Bran -- Tohanu Vechi (26 Km)

DALMACO PROD IMPEX SRL Cod Fiscal: R6621589 Loc. Moieciu de Jos Jud. BV

34

Traseu 34: Zarnesti -- Râșnov -- Brașov At. Transbus (Autogara 2) (27 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

35

Traseu 35: Moieciu De Jos -- Bran -- Brașov At. Transbus (Autogara 2) (30 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

36

Traseu 36: Brașov At. Transbus (Autogara 2) -- Cristian -- Râșnov (15 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

37

Traseu 37: Brașov At. Transbus (Autogara 2) -- Codlea - Fagaras (69 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

38

Traseu 38: Brașov At. Transbus (Autogara 2) -- Cristian, Tohanu Vechi, Fagaras - Victoria (117 Km)

MARIUS TOUR S.R.L. Cod Fiscal: R17235850 Loc. Lisa Jud. BV

39

Traseu 39: Brașov At. Transbus (Autogara 2) -- Codlea -- Dumbravita (27 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

40

Traseu 40: Brașov -- Ghimbav -- Codlea (13 Km)

SAN INTERNATIONAL BUSINESS SRL Cod Fiscal: R5338410

Loc. Brașov Jud. BV

41

Traseu 41: Ghimbav -- -- Brașov At. Super Univers Trans Srl(Autogara Vest) (6 Km)

TRUBLI TRANSBUS SERVICE SRL Cod Fiscal: R6817349

Loc. Bran Jud. BV

42

Traseu 42: Vulcan -- Cristian -- Brașov At. Transbus (Autogara 2) (15 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

43

Traseu 43: Holbav -- Vulcan -- Codlea (15 Km)

SUPER UNIVERS TRANS SRL Cod Fiscal: R12359394

Loc. Brașov Jud. BV

44

Traseu 44: Fagaras -- Sambata De Sus -- Dragus (38 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

45

Traseu 45: Fagaras -- Sercaia -- Sinea Noua (36 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

46

Traseu 46: Fagaras -- Harseni -- Sercaita (31 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

47

Traseu 47: Fagaras -- Mandra -- Toderita (16 Km)

SUPER UNIVERS TRANS SRL Cod Fiscal: R12359394 Loc. Brașov Jud. BV

50

Traseu 50: Fagaras -- Berivoi -- Breaza (32 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

51

Traseu 51: Fagaras -- Calbor -- Boholt (14 Km)

TRANSBUS SA

Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

52

Traseu 52: Fagaras -- Sercaia -- Grid (34 Km)

SUPER UNIVERS TRANS SRL Cod Fiscal: R12359394 Loc. Brașov Jud. BV

53

Traseu 53: Fagaras -- Beclean -- Rodbav (38 Km)

SUPER UNIVERS TRANS SRL Cod Fiscal: R12359394 Loc. Brașov Jud. BV

55

Traseu 55: Fagaras -- Calbor -- Sona (9 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

56

Traseu 56: Fagaras -- Parau -- Cobor (52 Km)

DANADELA-SERV SRL Cod Fiscal: R6465366 Loc. Fagaras Jud. BV

57

Traseu 57: Victoria -- Lisa -- Fagaras (41 Km)

MARIUSTOUR S.R.L. Cod Fiscal: R17235850 Loc. Lisa Jud. BV

58

Traseu 58: Victoria -- Dragus -- Lisa (20 Km)

MARIUSTOUR S.R.L. Cod Fiscal: R17235850 Loc. Lisa Jud. BV

59

Traseu 59: Victoria -- Vistea De Sus -- Dragus (12 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

60

Traseu 60: Victoria -- Ucea De Sus - Ucea (10 Km)

TAVUCU TRADE SRL Cod Fiscal: R10898732 Loc. Lisa Jud. BV

61

Traseu 61: Rupea -- Hoghiz -- Fagaras (48 Km)

DANADELA-SERV SRL Cod Fiscal: R6465366 Loc. Fagaras Jud. BV

64

Traseu 64: Rupea -- Dacia -- Viscri (15 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

65

Traseu 65: Rupea -- Hoghiz Sat -- Ticusu Vechi (33 Km)

DANADELA-SERV SRL Cod Fiscal: R6465366 Loc. Fagaras Jud. BV

66

Traseu 66: Rupea -- Bogata Sat -- Racos (27 Km)

DANADELA-SERV SRL Cod Fiscal: R6465366 Loc. Fagaras Jud. BV

67

Traseu 67: Rupea - Homorod Sat -- Jimbor (18 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

68

Traseu 68: Rupea -- Homorod Sat -- lonesti (21 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

69

Traseu 69: Rupea -- Homorod Sat -- Beia (23 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

70

Traseu 70: Rupea -- Bunesti -- Mesendorf (33 Km)

DANADELA-SERV SRL Cod Fiscal: R6465366 Loc. Fagaras Jud. BV

71

Traseu 71: Rupea -- Hoghiz -- Comana De Sus (26 Km)

DANADELA-SERV SRL Cod Fiscal: R6465366 Loc. Fagaras Jud. BV

72

Traseu 72: Rupea -- Ungra -- Daisoara (22 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

73

Traseu 73: Rupea -- Rupea Gara -- Ungra (11 Km)

DANADELA-SERV SRL Cod Fiscal: R6465366 Loc. Fagaras Jud. BV

75

Traseu 75: Fagaras -- Victoria -- Zarnesti (120 Km)

TRANSANDRE SRL Cod Fiscal: R16225174 Loc. Brașov Jud. BV

76

Traseu 76: Halchiu -- Stupini -- Brașov At. Super Univers Trans Srl (Autogara Vest) (21 Km)

SUPER UNIVERS TRANS SRL Cod Fiscal: R12359394

oc. Brașov Jud. BV

77

Traseu 77: Budila -- Sacele Primărie -- Brașov At. Transbus (Autogara 2) (21 Km)

TRANSBUS SA Cod Fiscal: R3046843 Loc. Brașov Jud. BV

78

Traseu 78: Rupea -- Bogata Ramificație -- Brașov At. Transbus (Autogara 2) (67 Km)

DALMACO PROD IMPEX SRL Cod Fiscal: R6621589

Loc. Moieciu de Jos Jud. BV

79

Traseu 79: Râșnov -- Râșnov Centru -- Poiana Brașov (10 Km)

TRUBLI TRANSBUS SERVICE SRL Cod Fiscal: R6817349

Loc. Bran Jud. BV

) • ;

G) heof 5

C oS>o >

t

1

Sy-c.jot'x

foc o S

/