Hotărârea nr. 645/2013

Hotărârea.nr. 645 - privind modificarea Hotărîrii Consiliului Judeţean Braşov nr. 642/2013 privind asocierea judeţului Braşov cu Judeţul Covasna în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Braşov-Sfântu Gheorghe


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.645

din data de 23.12.2013

-privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.642/2013 privind asocierea Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea întocmirii documentației necesare obținerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Brașov-Sfântul Gheorghe

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 23.12.2013;

Analizând referatul nr. 13704 din 19.12.2013 întocmit de prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr.642/2013 privind asocierea Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea întocmirii documentației necesare obținerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Brașov-Sfântul Gheorghe, în sensul extinderii asocierii stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.642/2013 cu participarea municipiului Brașov și a municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere dispozițiile ari. 91. alin.(l). lit.”e” și alin. (6), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr.642/2013 privind asocierea Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea întocmirii documentației necesare obținerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Brașov-Sfântul Gheorghe, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă asocierea Județului Brașov, Județului Covasna, municipiului Brașov și municipiului Sfântu Gheorghe în vederea întocmirii documentației necesare obținerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Brașov-Sfântul Gheorghe, iar Județul Brașov va fi lider al asocierii”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

-