Hotărârea nr. 642/2013

Hotărârea.nr. 642 – privind aprobarea asocierii judeţului Braşov cu judeţul Covasna în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Braşov – Sfântu Gheorghe


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.642

din data de 09.12..2013

-privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea întocmirii documentației necesare obținerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Brașov-Sfântul Gheorghe

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 09.12.2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Veștea Mihai și referatul nr. 13030 din 08.12.2013 prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea întocmirii documentației necesare obținerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Brașov-Sfântul Gheorghe;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea întocmirii documentației necesare obținerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Brașov-Sfântul Gheorghe.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri prin Direcția Goordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, Secretar Maria Dumbrăveanu

Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Direcția Coordonare, Integrare Europeană

1 ex: Direcția Economică

1 ex: Județul Covasna

1 ex: Colecție