Hotărârea nr. 640/2013

Hotărârea.nr. 640 – privind alocarea sumei de 2.500 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013 pentru finanţarea cooperării cu Asociaţia Club Sportiv Săcele


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.640

din data de 9.12.2013

- privind alocarea sumei de 2.500 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 pentru finanțarea cooperării cu Asociația Club Sportiv Săcele

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând propunerea formulată de domnul consilier județean Paul Enache, privind alocarea sumei de 2.500 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 pentru finanțarea cooperării cu Asociația Club Sportiv Săcele, prin diminuarea cu suma de 2.500 lei de la poziția 14 din lista acțiunilor sportive pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiilor art.91 alin.l lit.e, alin.(5) lit.a, pct.6 și alin.(6) lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se alocă suma de 2.500 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie pentru finanțarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Club Sportiv Săcele, prin diminuarea cu suma de 2.500 lei de la poziția 14 din lista acțiunilor sportive pe anul 2013.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu