Hotărârea nr. 637/2013

Hotărârea.nr. 637 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia KRONOSPAN Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru derularea proiectului „Susţinerea valorilor culturii braşovene”

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.637

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația KRONOSPAN Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru derularea proiectului „Susținerea valorilor culturii brașovene”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Văzând propunerea doamnei consilier județean Câju Mariana privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația KRONOSPAN Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, pentru derularea proiectului „Susținerea valorilor culturii brașovene”;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 4 și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația KRONOSPAN Brașov și finanțarea cu suma de 5.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov aprobat pe anul 2013 -Cap.67.02 -„Cultură, recreere și religie”, pentru derularea proiectului „Susținerea valorilor culturii brașovene”.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu cPK

Se difuzează la:

1 ex.- Fundația KRONOSPAN Brașov

1 ex.- Direcția economică-Serviciul Buget

1 ex.- Direcția Coordonare, Integrare Europeană

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție