Hotărârea nr. 632/2013

Hotărârea.nr. 632 - privind acordarea unor premii pentru nouă cetățeni ai judeţului Braşov care au primit titlul de „Erou al comunităţii” pe anul 2013 decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 632

din data de 9.12.2013

privind acordarea unor premii pentru nouă cetățeni ai județului Brașov care au primit titlul de „Erou al comunității” pe anul 2013 decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9.12.2013;

Analizând referatul nr. 12986/09.12.2013 întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică prin care se propune acordarea unor premii pentru nouă cetățeni ai județului Brașov care au primit titlul de „Erou al comunității”, pe anul 2013, decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov;

Ținând cont de faptul că în ședința din data de 09.12.2013, ATOP Brașov a acordat titlul de „Erou al comunității” pe anul 2013, un număr de nouă cetățeni ai județului Brașov, Hotărârea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov nr. 14/20.05.2009 prin care s-a instituit premiului „A.T.O.P. pentru acte de curaj și devotament în slujba comunității - Erou al comunității” și Hotărârea Consiliului Județean nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, coroborate cu art. 91 alin. (5), lit. „a”, pct. 7 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se acordă premii în sumă de 18.000 lei, din bugetul local al județului Brașov aprobat pe anul 2013 - Cap. 54.02. „Alte Servicii Publice Generale-poziția ATOP” pentru nouă cetățeni ai județului Brașov care au primit titlul de „Erou al comunității”, pe anul 2013, decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică și Autoritatea Teritorială

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


Anexă la Hotărârea nr. 632/2013

Premii pentru cetățenii județului Brașov care au primit titlul de „Erou al comunității”, pe anul 2013, decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Valoare premiu

1.

BÂLIȘ RADU-MARIAN

2.000 lei

2.

CRISTEA MARIUS-DANIEL

2.000 lei

3.

GROSU COSTEL

2.000 lei

4.

HÂNCU GEORGIANA RAMONA

2.000 lei

5.

MARIAN VASILE

2.000 lei

6.

NECHITAMIHAI

2.000 lei

7.

OGARCĂ CRISTINA

2.000 lei

8.

PALKO DANI GABRIEL

2.000 lei

9.

PUPĂZĂ DANUȚ

2.000 lei