Hotărârea nr. 631/2013

Hotărârea.nr. 631 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorităţii Teritoriale de ordine Publică Braşov

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 631 din data de 09.12.2013

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013;

Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 459/06.12.2013 privind desemnarea unui reprezentant al comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu art. 9, alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de pierderea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov de către domnul Aranyoși Ștefan, care nu mai îndeplinește funcția ce a determinat desemnarea în acest organism.

Art.2. - Se validează în calitate de membru-reprezentant al comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Brașov, domnul Ambruș Carol.

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Secretariatul Executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

PREȘEDIN Aristotel Căni


;u