Hotărârea nr. 629/2013

Hotărârea.nr. 629 - privind suplimentarea cu 75.000 lei a sumelor alocate Asociaţiei Judeţene pentru Protecţie Socială „Rază de lună” Braşov prin Hotărârea nr.457/2013 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.629

din data de 9.12.2013

- privind suplimentarea cu 75.000 lei a sumelor alocate Asociației Județene pentru Protecție Socială „Rază de lună” Brașov prin Hotărârea nr.457/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând propunerea formulată de domnul consilier județean Matei Gavril, privind suplimentarea cu 75.000 lei a sumelor alocate prin Hotărârea nr.457/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov, pentru asocierea Județului Brașov cu Asociația Județeană pentru Protecție Socială „Rază de lună” Brașov pentru implementarea proiectului „O șansă pentru toți copiii”

Având în vedere dispozițiilor art.91 alin.l lit.e și alin.(6) lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se suplimentează cu 75.000 lei sumele alocate prin Hotărârea nr.457/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov, pentru asocierea Județului Brașov cu Asociația Județeană pentru Protecție Socială „Rază de lună” Brașov pentru implementarea proiectului „O șansă pentru toți copiii”.

Suma de 75.000 lei necesară finanțării proiectului „O șansă pentru toți copiii” va fi asigurată după cum urmează:

40.000 lei din bugetul județului Brașov rectificat conform Hotărârii nr.477/2013 a Consiliului Județean Brașov;

35.000 lei din bugetul județului Brașov rectificat conform Hotărârii nr.558/2013 a Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu