Hotărârea nr. 628/2013

Hotărârea.nr. 628 - privind suplimentarea cu 30.000 lei a sumelor alocate comunei Drăguş prin Hotărârea nr.550/2013 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.628

din data de 9.12.2013

- privind suplimentarea cu 30.000 lei a sumelor alocate comunei Drăguș prin Hotărârea nr.550/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând propunerea formulată de domnul consilier județean Braga Horațiu, precum și referatul nr. 13029/9.12.2013 privind suplimentarea cu 30.000 lei a sumelor alocate comunei Drăguș prin Hotărârea nr.550/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr.550/2013 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu comuna Drăguș și finanțarea cu suma de 20.000 lei pentru participarea la programul „Refacerea arhitecturii fațadelor și respectarea peisagisticii comunei Drăguș”

Având în vedere dispozițiilor art.91 alin.l lit.e și alin.(6) lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se suplimentează cu 30.000 lei sumele alocate comunei Drăguș prin Hotărârea nr.550/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov, pentru participarea la programul „Refacerea arhitecturii fațadelor și respectarea peisagisticii comunei Drăguș”.

Suma de 50.000 lei necesară finanțării programului „Refacerea arhitecturii fațadelor și respectarea peisagisticii comunei Drăguș” va fi asigurată din bugetul județului Brașov rectificat conform Hotărârii nr.558/2013 a Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu