Hotărârea nr. 627/2013

Hotărârea.nr. 627 – privind premierea tinerelor cadre didactice universitare, cu grad didactic, șef lucrări, care au publicat ca prim autor în anul 2013 în reviste de speciatitate


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 627

din data de 09.12.2013

-privind premierea tinerelor cadre didactice universitare, cu grad didactic, șef lucrări, care au publicat ca prim autor în anul 2013 în reviste de speciatitate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013,

Analizând propunerea domnului consilier județean Aranyoși Ștefan privind premierea tinerelor cadre didactice universitare, cu grad didactic, șef lucrări, care au publicat ca prim autor în anul 2013 în reviste de speciatitate;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (5), lit. „a”, pct. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă premii în sumă de totală de 10.000 lei, din bugetul local al județului Brașov aprobat pe anul 2013- Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru premierea tinerelor cadre didactice universitare, cu grad didactic, șef lucrări, care au publicat ca prim autor în anul 2013 în reviste de speciatitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


Anexă la Hotărârea nr. 627/2013

Tinere cadre didactice universitare, cu grad didactic, șef lucrări, care au publicat ca prim autor în anul 2013 în reviste de speciatitate

Nr. crt.

Numele și prenumele

Grad didactic

Valoare premiu

1

Ion Cătălin Petrea

Sef lucrări

1.000 lei

2

Falup Pecurariu Cristian

Sef lucrări

1.000 lei

3

Andronic Luminița

Sef lucrări

1.000 lei

4

Barote Luminița

*

Sef lucrări

1.000 lei

5

Huminic Gabriela

Șef lucrări

1.000 lei

6

Popescu Ovidiu

Sef lucrări

1.000 lei

7

Aldea Codruta Nicoleta

Sef lucrări

1.000 lei

8

Dumitrașcu Adela Eliza

Sef lucrări

1.000 lei

9

Postelnicu Cristian Cezar

Sef lucrări

1.000 lei

10

Luca Mihai Alexandru

Sef lucrări

_________________2________________________________________________

1.000 lei