Hotărârea nr. 626/2013

Hotărârea.nr. 626 - privind premierea elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar braşovean, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale în anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 626

din data de 09.12.2013

-privind premierea elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar brașovean, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale în anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013,

Analizând propunerea domnului consilier județean Aranyoși Ștefan privind premierea elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar brașovean, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale în anul 2013;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (5), lit. „a”, pct. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă premii în sumă de totală de 19.950 lei, din bugetul local al județului Brașov aprobat pe anul 2013- Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru premierea elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar brașovean, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale în anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Cod: F-16


Anexă la Hotărârea nr. 626/2013

A. Elevi cu care au obținut PREMIUL 1 la olimpiadele naționale-premiere cu suma netă de 550 lei/elev:

Nr. crt

Disciplina

Numele și Prenumele

Unitatea școlară

1

Limba engleză

CIUCAȘU ANDREE A-ALEXANDRA

Colegiul Național ”Dr. I. Meșotă”-clasa a Xl-a

2

Limba rromani

COCORAS LOREDANA ANDREEA

Școala Gimnazială Ormeniș-clasa a VDl-a

3

Muzică specializată-Vioară

DICU MARIA-IZABELLA

Liceul de Muzică ”Tudor Ciortea”-clasa a m-a

4

Muzică specializată-Chitară

CRISTESCU HELGA-LEEA

Liceul de Muzică ”Tudor Ciortea”-clasa a IV-a

5

Muzică specializată-Pian

CAZACU MIHNEA

Liceul de Muzică ”Tudor Ciortea”-clasa a Vl-a

B. Elevi cu care au obținut PREMIUL II la olimpiadele naționale-premiere cu suma netă de 400 lei/elev:

Nr. crt

Disciplina

Numele și Prenumele

Unitatea școlară

1

Limbi clasice-Greaca veche

HODOROGEA ANDREI-AUREL

Seminarul Teologic-clasa a IX-a

2

Limbi clasice-Greaca veche

VLAD ALEXANDRU

Colegiul Național ”Unirea”-clasa a Xll-a

3

Limbi clasice-Neogreaca

COMȘULEA EMILIAN

Colegiul Național ”Andrei Șaguna”-clasa a Vlll-a

4

Limba germană modernă

C ATANĂ BLAKA-ALIZ

Colegiul Național ”Dr. I. Meșotă”-clasa a Xl-a

5

Limba germană maternă

MILITARU ANDREEA-DEBORAH

Liceul ”Johannes Honterus”-clasa a IX-a

6

Limba și literatura maghiară

PROSANTIMEA

Colegiul Național ”Aprily Lajos”-Clasa a Xl-a

7

Limba rromani

KULCSAR ROZALIA

Școala Gimnazială Ormeniș-clasa a VlII-a

8

Geografie

MOHAN AUREUAN-DRAGOȘ

Colegiul Național "Andrei Șaguna’’-clasa a Xl-a

9

Arte vizuale-Ceramică

IUREAIASMINA-EDERA

Liceul de Arte Plastice ”H.M. Teutsch”-clasa a Xl-a

10

Arte vizuale-Ambientale

MOROȘAN ALEXANDRU-DORIAN

Colegiul Tehnic "Mircea Cristea”-clasa a Xll-a

11

Muzică specializată-Nai

PETCU CRISTINA

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea”-clasa a Vil-a

12

Muzică specializată-Vioară

CĂLIN CĂTĂLINA-MARIA

Liceul de Muzică ”Tudor Ciortea”-clasa a Xll-a

D.Profesori care au

ătit elevi cu

cu suma neta

Nr. crt

Disciplina

Numele și Prenumele

Unitatea școlară

1

Limba engleză

BACIU CRISTINA VASILICA

Colegiul Național ”Dr. I. Meșotă”

2

Limba rromani

BECHINICULINA ANCUȚA

Școala Gimnazială Ormeniș

3

Arte vizuale - Arte ambientale

BOULESCU RALUCA

Colegiul Tehnic "Mircea Cristea”

4

Neogreacă

CHIRIAC LEMONIȚA

Colegiul Național "Andrei Șaguna”-

5

Limba și literatura maghiară

FULOPKÂROLY

Colegiul Național "Aprily Lajos"

6

Limba germană maternă

GALLCARMELA

Liceul "Johannes Honterus”

7

Limba germană modernă

GREIF BEATRICE

Colegiul Național "Dr. I. Meșotă”

8

Muzică specializată-Pian

IBĂNESCU CORINA

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea”

9

Muzică specializată-Nai

IONESCU VICTOR

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea"

10

Muzică specializată-Vioară

LĂPĂDĂTESCU ELENA

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea”

11

Greaca veche

NAZÂRUMIRELA

Seminarul Teologic Brașov

12

Muzică specializată-Chitară

PETRO VAN GHEORGHE

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea”

13

Geografie

ȘANDOR CIPRIAN GABRIEL

Colegiul Național "Andrei Șaguna”

14

Arte vizuale-Ceramică

TRUȚIU NICOLAE ALEXANDRU

Liceul de Arte Plastice "H.M. Teutsch”


ni

cu suma netă de 300 lci/elev:

Nr. crt

Disciplina

Numele și Prenumele

Unitatea școlară

1

Limba și literatura română

NIȚEI IOANA-AJLEXANDRA

Liceul ”Johannes Honterus”-clasa a VH-a

2

Limbi clasice-Neogreaca

MANBIANCA-CRIS

Liceul ”Johannes Honterus”-clasa a VUI-a

3

Lingvistică

IOSIFESCU REMLS-ANDREI

Colegiul Național ”Unirea”-clasa a Xll-a

4

Limba spaniolă

ALUNGULESEIDIAN A

Colegiul National ”Unirea”-clasa a IX-a

5

Limba germană modernă

DEBUCRISTTNA

Colegiul National "Andrei Șaguna”-clasa a IX-a

6

Limba germană modernă

STĂNCULESCU ANDREI

Colegiul National ”Dr. I. Meșotă”-clasa a IX-a

7

Limba germană modernă

TTȘCĂ CRISTLANA-EUGENIA

Colegiul National "Andrei Șaguna"-clasa a Xl-a

8

Științe socio-umane

ȘERB AN M ARIA-IRINA

Liceul "Andrei Mureșanu”-clasa a IV-a

9

Științe socio-umane

WELLS JULIANA-PETRA

Liceul "Andrei Mureșanu”-clasa a IV-a

10

Muzică specializată-Clarinet

POPARAD SERGIU-IOAN

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea”-clasa a VTII-a

11

Muzică specializată-Com

MAJLAT EDMOND-SZILVESZTER

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea”-clasa a VUI-a


Președinte, Aristotel Căncescu