Hotărârea nr. 615/2013

Hotărârea.nr. 615 - privind aprobarea modificării statului de funcţii, organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.615

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr.12082/05.12.2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 350/23.07.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.182 alin.(l), lit.”d” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov, conform anexelor 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. — Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 350/23.07.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov pe anul 2013, se modifică corespunzător.

ArL3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătatețși Asistență Medicală.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbraveanu

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Nivel de competenta: II M

Nr.paturi: 240 * 80 însoțitori| BIROU. R.U.OJi.S.: F.C.»1, F.E.=5     |-


COMP. CONTENCIOS: FF.=t


COMP. STATISTICA SI INFORMATICA

MEDICALA: F.E.=4


|   COMP. ASISTENT SOCIAL F E..1   [


STERILIZARE SI POSTURI FIXE F.E.=5


ASISTENT SEF

UNITATE: F.C.=t


I

COMP.

INTERNĂRI-EXTERNARI

F.E=3


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC

Anul 2013


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


DIRECTOR MEDICAL F.C.=1


DE COPII BRAȘOVDIRECTOR FINANCIAR

CONTABIL F.C.=1Aprobat cu HCJBV nr: In ședința din data : ftesediftvete C.-'I.Kv I AtisWtț-l Cfincescu


COMP.DE SUPRAVEGSI CONTROL AL IINFECTULOR NOSOCOMIALE: F.E=1


SECRETARIAT SI RELAȚII CU PUBLICUL F.E.=1


COMP. PROTECȚIA MUNCII: F.E.=1Manager Dr.Liviu Munte

]


AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • Cabinete cu corespondent in secțiile cu naturi: -pediatrie;

 • - alergologie si imunologie; -O.R.L.:

-chir.ortped.;

 • - gastroenterologie;

 • • hematologie;

 • - chir.plastica, microchir.rec.

Cabinete tara corespondent in secțiile cu paturi:

 • • ginecologie infantila;

 • - endocrinologie;

 • - oftalmologie;

 • - recup.,med.fiz. si balneo.;

 • - dermatovenerdogie; -sala de tratament

F.E=30


BIROU FINANCIAR CONTABILITATE-BUGET

F.C.-1.F.E=5


SERVICIUL ADMIN1STARTIV APROVIZIONARE -ACHIZIȚII PUBLICE

F.C.=t, F.E.=tO


SERVICIUL TEHNIC.

F.C=1,F.E=4


Formația de întreținere Reparații Instalații Sanitare F.C-t,

F.E.=27


Bloc alimentar F.E.=to


Funcții de conducere (F.C.) = 28

Funcții de execuție (F.E.) = 543

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 571


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

STR.NICOPOLE NR.45

TEL:0268-415130

TEL/FAX:0268-418988Aprobat cu HCJBV nr: In ședința din data :


STAT DE FUNCȚII

9

pentru anul 2013Nr. crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profes. /gr.sal.

Nr. post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

S

II

1

3782

3782

2

Director Medical

chir.plastica

S

II

1

3675

3675

3

Director Financiar Contabil

Stiinte economice

S

II

1

3745

324

4069

4

Sef serviciu - Inginer spec.lA

Electromecanica

S

I

1

2535

264

2799

5

Sef Serviciu - Economist I

Stiinte economice

S

II

1

2050

211

2261

6

Sef Birou - Economist I

Stiinte economice

S

II

2

4276

419

4695

7

Sef formație muncitori-maistru I

Instalații electrice

M

II

1

1580

1580

8

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

II

2

7684

1429

9113

9

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

I

1

3990

390

4380

10

Sef Secție - Medic primar

ATI

S

I

1

3705

2278

5983

11

Sef Sectie-Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

I

1

4185

390

4575

12

Sef Secție - Medic primar

NPI

S

I

1

3795

2078

5873


13

Sef Laborator - Medic primar

Medicina de laborator

S

II

1

3855

1056

4911

14

Sef Laborator - Medic primar

Radiologie si imag.med.

S

I

1

3665

909

4574

15

Biolog principal cu gestiune

Biologie medicala

S

1

2762

798

3560

16

Sef unitate - Asistent med.pr.

Pediatrie / Med.generala

S

II

1

2849

498

3347

17

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

S

II

2

5111

1429

6540

18

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

SSD

I

1

2050

1322

3372

19

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

I

3

6266

1612

7878

20

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

II

1

2113

220

2333

21

Sef Secție - Asistent med.pr.

Laborator

PL

II

1

2130

591

2721

22

Sef Secție - Asistent med.pr.

Radiologie

PL

I

1

2113

513

2626

23

Medic primar

Pediatrie

S

18

56584

7098

63682

24

Medic primar

ATI

S

1

3256

1981

5237

25

Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

4

12881

1320

14201

26

Medic primar

Chirurgie Plastica

S

2

5962

660

6622

27

Medic primar

Neurologie pediatrica

S

1

3091

1761

4852

28

Medic primar

N.P.I.

S

1

3256

1761

5017

29

Medic primar

ORL

S

3

8998

990

9988

30

Medic primar

Anatomie patologica

S

1

6510

4401

10911

31

Medic primar

OFT

S

1

3201

110

3311

32

Medic primar

Obstretica ginecologie

S

1

3256

110

3366

33

Medic primar

Endocrinologie

S

1

3256

110

3366

34

Medic primar

Dermato-venerice

S

1

2706

440

3146

35

Medic primar

Radiologie si imag.med.

S

2

6182

1540

7722

36

Medic specialist

Chirurgie pediatrica

S

1

2664

266

2930

37

Medic specialist

RMFB

S

1

2220

89

2309

38

Medic specialist

ATI

S

3

6978

4572

11550

39

Medic specialist

Pediatrie

S

3

7225

798

8023

40

Medic specialist

Epidemiologie

S

1

2220

266

2486

41

Medic specialist

Medicina de laborator

S

1

2486

710

3196

42

Farmacist primar

Farmacie

S

2

4534

738

5272

43

Biochimist principal

Biochimie

S

1

2526

726

3252

44

Profesor CFM principal

Educație fizica

S

1

2544

89

2633

45

Asistent social

Asistenta sociala

S

1

1731

200

1931

46

Fiziokinetoterapeut

BFT

S

2

3746

136

3882

47

Profesor CFM principal

Educație fizica

SSD

1

1982

68

2050

48

Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

S

24

52090

14485

66575

49

Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

SSD

15

24733

9417

34150

50

Asistent medical

Pediatrie/ MG

S

2

3971

1114

5085

51

Asistent medical

Pediatrie/ MG

SSD

5

8173

2786

10959

52

Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

PL

75

139304

34035

173339

53

Asistent med.pr.

Igiena

PL

1

1982

301

2283

54

Asistent med.pr.

Laborator

PL

12

23426

6564

29990

55

Asistent med.pr.

Radiologie

PL

8

15053

3832

18885

56

Asistent med.pr.

Farmacie

PL

2

3931

546

4477

57

Asistent med.pr.

Dietetica

PL

2

3945

410

4355

58

Asistent medical

Pediatrie/ MG

PL

21

33463

5242

38705

59

Asistent medical

Igiena

PL

1

1592

366

1958

60

Asistent medical

Farmacie

PL

2

2517

371

2888

61

Sora med.pr.-anat.pat.

Laborator

M

1

3049

2079

5128

62

Instructor de educație pr.

M

9

13271

2862

16133

63

Statistician medical, registrator med.pr.

M

8

10990

1248

12238

64

Registrator medical

M

1

1252

134

1386

65

Infirmiere

M

75

73938

20442

94380

66

îngrijitoare

G

49

44181

8308

52489

67

Ingrijitoare-anat.pat.

G

1

1871

1238

3109

68

Spalatoreasa

G

10

8858

1550

10408

69

Inginer sistem IA

Informatica

S

1

1959

216

2175

70

Consilier Juridic IA

Stiinte juridice

S

2

3723

432

4155

71

Inginer specialist IA

Protecția muncii

S

1

1743

216

1959

72

Economist specialist IA

Stiinte economice

S

4

7959

864

8823

73

Economist I

Stiinte economice

S

3

5036

519

5555

74

Referent I

Drept

S

1

1629

173

1802

75

Economist II

Stiinte economice

S

1

1471

149

1620

76

Referent IA, Contabil IA

M

2

2459

268

2727

77

Funcționar, magaziner,casier

M

8

9468

735

10203

78

Muncitor I

M;G

6

7335

112

7447

79

Muncitor II

M;G

17

20460

258

20718

80

Muncitor III

M;G

7

7881

40

7921

81

Muncitor IV

M;G

6

6090

344

6434

82

îngrijitoare

G

1

1871

1238

3109

83

Muncitor necalificat I

G

7

6544

66

6610

Total finanțare venituri proprii

473

795129

170631

965760

B. FINANȚARE BUGETUL DE STAT

84

Sef Secție UPU-Medic primar

Pediatrie

S

II

1

2720

1837

4557

85

Sef Secție UPU - Asistent med.pr.

Pediatrie

S

II

1

2336

1568

3904

86

Medic primar

Pediatrie

S

2

6512

3962

10474

87

Medic primar

NPI

S

2

6512

2862

9374

88

Medic primar

Psihiatrie ped.

S

1

3146

1431

4577

89

Medic specialist

Medicina de urgenta

S

1

2663

1597

4260

90

Medic specialist

Pediatrie

S

4

9919

6452

16371

91

Medic Rezident Anul IV -V

Pediatrie

S

8

14889

3869

18758

92

Medic Rezident Anul III

Pediatrie

S

7

12464

2423

14887

93

Medic Rezident Anul III

Medicina de Familie

S

3

5383

606

5989

94

Medic Rezident Anul III

Epidemiologie

S

3

5586

282

5868

95

Medic Rezident Anul III

Chirurgie ped.

S

1

1716

180

1896

96

Medic Rezident Anul II

Pediatrie

S

8

12576

3486

16062

97

Medic Rezident Anul II

Medicina de Familie

S

2

3390

360

3750

98

Medic Rezident Anul II

Medicina de Urgenta

S

1

1656

902

2558

99

Medic Rezident Anul II

Chirurgie ped.

S

2

3192

360

3552

100

Medic Rezident Anul I

Pediatrie

S

4

5208

867

6075

101

Medic Rezident Anul I

Chirurgie ped.

S

2

2604

306

2910

102

Medic Rezident Anul I

Psihiatrie ped.

S

1

1302

764

2066

103

Farmacist Rezident Anul I

Farmacie

S

1

1254

147

1401

104

Psiholog specialist

Psihologie

S

2

4525

2306

6831

105

Asistent social

Asistenta sociala

S

1

1598

1198

2796

106

Asistent med.principal

Pediatrie / MG

S

5

11385

7036

18421

107

Asistent med.principal

Pediatrie / MG

SSD

2

3330

2488

5818

108

Asistent medical

MG

S

1

1740

1198

2938

109

Asistent med.principal

Pediatrie / MG

PL

14

25668

16550

42218

110

Asistent medical

MG

PL

2

3184

2198

5382

111

Registrator medical

M

5

6123

2910

9033

112

Infirmiera

G

4

3599

2456

6055

113

îngrijitoare

G

6

5365

3348

8713

114

Brancardier

G

1

897

558

1455

Total finanțare de la Bugetul de stat

98

172442

76507

248949

Total unitate sanitara (A + B)

571

967571

247138

1214709

Total posturi aprobate: 571, din care:

 • - conducere: 28

 • - execuție : 543


Total posturi aprobate: 571, din care:


- venituri proprii : 473 -buget de stat :    98Director Financiar Cont Ec. Mariana PopaVizat, Compartiment Contencios, Cj. Roxana jSiocalteaNr

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Str. Nicopole, nr. 45 Tel. 0268/415130 Fax 0268/418988

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APROBAT CU HCJBV NR.______

IN ȘEDINȚA DIN DATA DATA DE:_________

brașov -Auist'dtel do ncesc.u

CUPRINS

CAPITOLUL I - Dispoziții generale                                          Pag. 3-6

CAPITOLUL II - Organele de conducere                                     Pag. 7-17

Consiliul de administrație.............................................................. Pag.

Managerul................................................................................ Pag.

Comitetul director...................................................................... Pag.

Consiliul medical........................................................................ Pag.

Consiliul etic............................................................................. Pag.

CAPITOLUL III - Atribuțiile unității......................................................... Pag.

CAPITOLUL IV - Atribuțiile compartimentelor de muncă                        Pag.

 • 1. Secțiile cu paturi....................................................................... Pag.

 • 2. Stația de hemodializa................................................................ Pag. 27 - 28

 • 3. Birou intemări-extemări................................................................................ Pag.

 • 3. Unitatea de Primire a Urgențelor................................................... Pag. 28 - 30

 • 4. Farmacia................................................................................ Pag.

 • 5. Blocul operator........................................................................ Pag.

 • 6. Laboratorul de Analize Medicale...................................................... Pag.

 • 7. Laborator de Anatomie Patologică................................................. Pag.

 • 8. Laboratorul de Radiologie.......................................................... Pag.

 • 9. Laboratorul de Explorări Funcționale............................................. Pag.

 • 10. Compartiment de recuperare, medicina fizică, balneologie..................... Pag.

 • 11. Centrul de Sănătate Mintală....................................................... Pag. 34 -

 • 12. Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice................................. Pag.

 • 13. Cabinet oncologie medicală....................................................... Pag.

 • 14. Ambulatoriul integrat................................................................. Pag. 35-

 • 15. Aparat funcțional................................................................... Pag.

 • a. Compartiment contencios.................................................... Pag.

 • b. Birou Resurse Umane, Organizare, Normare,

Salarizare................................................................................................ Pag. 38 -

 • c. Birou Financiar-Contabilitate- Buget                                Pag. 39-41

 • d. Serviciul Aprovizionare-Achizitii publice                           Pag. 41-41

 • e. Serviciul Administrativ..................................................... Pag.

 • f. . Formația întreținere, reparații instalații sanitare..................... Pag. 42 - 43

 • g. Compartiment protecția muncii...................... Pag.

 • h. Secretariat și relații cu publicul......................................... Pag.

 • i.  Compartimentul managementul calitatii serviciilor............... Pag.

 • 16. Activități auxiliare

 • a. Blocul alimentar.............................................................. Pag.

 • b. Bucataria dietetică........................................................... Pag.

 • c. Spalatoria..................................................................... Pag.

 • d. . Sterilizarea................................................................. Pag.

 • e. Serviciul de prevenire și control al infecțiilor

nosocomiale......................................................................... Pag. 45 - 46

 • f. Compartiment asistenta sociala............................................ Pag. 46 - 47

 • g. Compartiment statistică și informatică medicală........................... Pag. 47 - 48

CAPITOLUL V - Dispoziții finale............................................................ Pag. 48

ANEXA-FIȘELE POSTURILOR

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. Spitalul Clinic de Copii Brașov, unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, funcționând în baza Legii nr. 95/2006, asigură asistența medicală completă de specialitate (preventivă, curativă, de recuperare și de îngrijire) a copilului din județul Brașov.

Art.2. Spitalul Clinic de Copii Brașov constituie în același timp bază de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar și cerecetare științifică medicală, sub îndrumarea personalului didactic, care este integrat in spital și cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale. Colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical se desfășoară pe bază de contract.

Art. 3. Această instituție publică este finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare.

Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov și din alte surse, conform legii, cum ar fi: bugetul de stat, bugetul Consiliului Județean și venituri proprii.

Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din:

 • a.  donații și sponsorizări,

 • b.  legate

 • c.  asocieri investitionale in domenii medicale sau de cercetare medicala ori farmaceutica

 • d.  inchirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparatura medicala către alti furnizori de servicii medicale, in condițiile legii

 • e.  contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate private sau agenți economici

 • f.  editarea si difuzarea unor publicații cu caracter medical

 • g.  servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacienților

 • h.  servicii de asistenta medicala la domiciliu, acordate la cererea pacienților sau, după caz, in baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri la domiciliu, in condițiile stabilite prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate

 • i.  contracte de cercetare

 • j.   alte surse.

Art. 4. Spitalul monitorizează lunar execuția bugetară, urmărind realizarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.

Art. 5. Spitalul informează periodic Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov asupra principalelor probleme de sănătate din teritoriu, pentru rețeaua de care răspunde, propunând măsurile care se impun.

Art. 6. Spitalul răspunde de respectarea legilor, decretelor, Hotărârilor și Ordonanțelor Guvernului României, precum și de aducerea la îndeplinire a ordinelor și instrucțiunilor Ministerului Sănătății Publice, dispozițiilor Consiliului Județean Brașov si ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov și ale Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, dar și a altor acte normative elaborate de organele competente.

Art. 7. Spitalul este subordonat Consiliului Județean Brașov si colaborează cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov în ceea ce privește încheierea contractelor de furnizare a serviciilor medicale de specialitate.

Art. 8. Spitalul Clinic de Copii Brașov este integrat într-un sistem funcțional unitar prin care se asigură:

 • a) accesul populației la toate formele de asistență medicală spitalicească și ambulatorie;

 • b) continuitatea acordării asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, cooperare permanentă a medicilor din unitate sau cu medici din unități sanitare diferite,

 • c) utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigații și tratament;

 • d) dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale, corespunzător nivelului medicinii modeme

 • e) participarea la asigurarea stării de sănătate a populației

în raport cu atribuțiile ce îi revin în asistența medicală, spitalul asigură:

 • a) prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, a bolilor cronice și degenerative;

 • b) acordarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare, care cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale și/sau chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă;

 • c) asigurarea condițiilor pentru investigații medicale, tratament, igiena alimentelor și de prevenire a infecțiilor nosocomiale (conform ordinelor ministrului sănătății);

 • d) răspunde de controlul medical și supravegherea unor categorii de bolnavi;

 • e) acordarea primului ajutor calificat și asistenței medicale de urgență, fără nicio discriminare indiferent de naționalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice și religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială ori dacă pacientul are sau nu asigurare medicală;

 • f) respectarea protocolului de transfer interclinic elaborat prin ordin al ministrului sănătății;

 • g) respectarea criteriilor de internare de urgență a pacienților consultați/asistați la UPU și criteriile de transfer de urgență către alte spitale

 • h) acordarea primului ajutor și asistenței de urgență oricărei persoane aflate în stare critică, iar după stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o altă unitate de profil;

 • i) asigurarea unui plan de acțiune pentru asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații critice;

 • j) stabilirea factorilor de risc din mediul de viață și a influenței acestora asupra stării de sănătate a populației;

 • k) informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii și obținerea consimțământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;

 • l) prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • m) efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizați;

 • n) stabilirea corectă a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru pacienții spitalizați;

 • o) aprovizionarea și distribuirea medicamentelor;

 • p) aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;

 • q) asigurarea unei alimentații corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, respectând alocația de hrană, conform legislației în vigoare;

 • r) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariția infecțiilor nosocomiale;

 • s) realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, precum și paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;

 • t) în perioada de carantină, limitarea accesului vizitatorilor în spital, iar în unele secții, conform prevederilor legislației, interzicerea vizitei.

Prin modul de organizare și funcționare, spitalul, respectiv personalul angajat, are obligația:

 • a) definirii manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare;

 • b) păstrării confidențialității față de terți asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților;

 • c) acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;

 • d) respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;

 • e) neutilizării materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • f) completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

 • g) asigurării condițiilor de investigații medicale, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății

 • h) respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, respectiv suportarea sancțiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze;

 • i) aplicării planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical;

 • j) înregistrării, stocării, prelucrării și transmiterii informațiilor privind activitatea medicală, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătății

Art. 9. Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Copii Brașov, aprobată de Ministerul Sănătății prin Ordinul nr. 651/2010 cuprinde:

SECȚIA CLINICA PEDIATRIE I                          50 paturi

din care:

 • - compartiment gastroenterologie                                  5 paturi

 • - compartiment de neonatologie patologica                           15 paturi

SECȚIA PEDIATRIE II                                   45 paturi

din care:

 • - compartiment alergologie si imunologie clinica                      5 paturi

SECȚIA PEDIATRIE III                                  35 paturi

din care:

 • - compartiment diabet zaharat, nutriție si boli metabolice                5 paturi

 • - compartiment hematologie-oncologie pediatrica                      5 paturi

 • - terapie acută                                                                       15 paturi

SECȚIA ATI                                             20 paturi

SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PEDIATRICA              35 paturi

din care:

 • - compartiment ortopedie medicala                                 15 paturi

Compartiment chirurgie plastica, microchir. reconstructiva         15 paturi

SECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICA                      25 paturi

din care:

- compartiment neurologie pediatrica

Compartiment ORL STATIA DE HEMODIALIZA

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE ( UPU)

15 paturi

15 paturi

2 aparate


însoțitori Spitalizare de zi


TOTAL


240 paturi

80 paturi


15 paturi


FARMACIE

BLOC OPERATOR

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA
 • - compartiment citologie


 • - compartiment histopatologie

 • - compartiment prosectura

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICA MEDICALA

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

Compartiment de Supraveghere si Control al infecțiilor nosocomiale

Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)

CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ

Cabinet diabet zaharat, nutrițieșsi boli metabolice

Cabinet oncologie medicală

AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINETE ÎN SPECIALITĂȚILE:
 • - pediatrie

 • - alergologie și imunologie

-ORL

 • - ginecologie infantilă

 • - endocrinologie

 • - oftalmologie


 • - recuperare, medicină fizică și balneologie

 • - dermatovenerologie copii

 • - chirurgie si ortopedie pediatrică

 • - gastroenterologie

 • - hematologie

 • - chirurgie plastica, microchirurgie reconstructivă

 • - sala de tratament

APARAT FUNCȚIONAL

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat.

La nivelul spitalului funcționează Centrul Regional de Mucoviscidoză, județe arondate: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.

Art. 10. Spitalul Clinic de Copii Brașov este organizat și funcționează conform organigramei.

CAPITOLUL II Organele de conducere

Art. 11. Conducerea spitalului este formată din:

 • a) Consiliul de administrație;

 • b) Manager, care asigură conducerea curentă a spitalului;

 • c) Comitetul director, format din:

 • - manager;

 • - director medical;

 • - director financiar-contabil;

Consiliul de administrație

Art.12. în cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație format din 7 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt:

 • a) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Brașov;

 • b) 2 reprezentanți numiți de Consiliul Județean Brașov, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de președintele Consiliului Județean Brașov;

 • d) un reprezentant al Universității “Transilvania” Brașov - Facultatea de Medicină;

 • e) un reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov, cu statut de invitat;

 • f) un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - filiala Brașov, cu statut de invitat.

Managerul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

 • a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

 • b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin act administrativ al președintelui consiliului județean, după caz;

 • c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;

 • e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 • f) propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) și la art. 1833 alin. (1) din Legea nr. 95/2006.

Managerul

Art. 13. Spitalul este condus de un manager.

Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sanatatii, reprezentat de ministrul sanatatii, pe o perioada de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie, efectuata pe baza criteriilor de performanta generale stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, precum si pe baza criteriilor specifice stabilite si aprobate prin act administrativ al președintelui consiliului județean. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioada de 3 luni, de maximum doua ori, perioada în care se organizează concursul de ocupare a postului. Ministrul sanatatii sau președintele consiliului județean, după caz, numesc prin act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager.

Atribuțiile managerului sunt stabilite prin contractul de management și sunt următoarele:

 • a) în domeniul strategiei serviciilor medicale:

 • 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona arondata, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, împreuna cu ceilalți membri ai comitetului director si pe baza propunerilor consiliului medical;

 • 2. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director si a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4. aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează si pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului si participa la dezbaterile privind problemele de strategie si de organizare si funcționare a spitalului;

 • 6. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director si a consiliului medical, privind structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii în vederea aprobării de către Ministerul Sanatatii Publice sau, după caz, de către ministerele care au spitale în subordine ori în administrare sau rețea sanitara proprie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 7. aplica strategiile si politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservita; în cazul ministerelor si instituțiilor cu rețea sanitara proprie, aplica strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

 • b) în domeniul managementului economico-financiar:

 • 8. aproba si urmărește realizarea planului anual de achiziții publice;

 • 9. aproba lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea consiliului medical si a comitetului director, cu avizul consiliului județean;

 • 10. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

 • 11. aproba repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe secții, laboratoare si compartimente si alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale șefilor de secții, laboratoare si compartimente din structura spitalului;

 • 12. urmareste execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții, laboratoare si compartimente, conform contractului încheiat cu șefii acestor structuri ale spitalului;

 • 13. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor si compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;

 • 14. în cazul existentei unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, acestea vor fi evidențiate separat, stabilindu-se posibilitățile si intervalul în care vor fi lichidate în condițiile legii;

 • 15. efectuează plăti, fiind ordonator tertiar de credite, conform legii;

 • 16. împreuna cu consiliul de administrație, identifica surse pentru creșterea veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii;

 • 17. negociază si încheie în numele si pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sanatate județeană si, după caz, cu case de asigurări de sanatate private si alti operatori economici;

 • 18. răspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, conform legii.

 • c) în domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor:

 • 19. întreprinde masurile necesare si urmărește realizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului public, prevazuti în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 922/2006. în situații excepționale, din motive neimputabile conducerii spitalului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singura data în cursul anului;

 • 20. nominalizeaza coordonatorii si răspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor si subprogramelor de sanatate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii Publice;

 • 21. răspunde de crearea condițiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 22. urmareste implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 23. urmărește realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical;

 • 24. negociaza si încheie în numele si pe seama spitalului protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuității si creșterii calitatii serviciilor medicale;

 • 25. răspunde, împreuna cu consiliul medical, de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igiena, alimentație si prevenirea infecțiilor nozocomiale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;

 • 26. raspunde de monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 27. analizeaza modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical si consiliului etic, dispunând masuri de îmbunătățire a activitatii;

 • 28. urmărește modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului si dispune masuri atunci când se constata încălcarea acestora;

 • d) în domeniul managementului resurselor umane:

 • 29. aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

 • 30. înfiinteaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., ale căror organizare si funcționare se precizează în regulamentul de organizare si funcționare a spitalului;

 • 31.stabilește si aproba numărul de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza propunerilor șefilor de secții si servicii, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare;

32.organizeaza concurs pentru ocuparea funcțiilor din cadrul comitetului director. Numește membrii comitetului director;

 • 33. aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește si eliberează din funcție personalul spitalului, în condițiile legii;

 • 34. aproba programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

 • 35. realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat în subordine directa, conform structurii organizatorice, si soluționează contestațiile în funcție de nivelul ierarhic la care s-au făcut;

 • 36. aproba planul de formare si perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 37. negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital

 • 38. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu șefii de secții, laboratoare si servicii. în cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevazuti indicatorii de performanta, al căror nivel se aproba anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare sef de secție;

 • 39. urmareste încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;

 • 40. respecta prevederile legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese;

 • e) în domeniul managementului administrativ:

 • 41. aproba si urmărește respectarea regulamentului de organizare si funcționare; 42.reprezintă spitalul în relațiile cu terte persoane fizice sau juridice;

43 .încheie acte juridice în numele si pe seama spitalului, conform legii;

 • 44. raspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si dispune masuri de îmbunătățire a activitatii spitalului;

 • 45. încheie contracte si asigura condiții corespunzătoare pentru desfasurarea activitatilor de învățământ si cercetare științifica, în conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sanatatii Publice;

 • 46. răspunde de obținerea autorizației sanitare de funcționare si a certificatului de acreditare, în condițiile prevăzute de lege;

 • 47. asigura respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidențialității datelor pacientilor internați, informațiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 48. pune la dispoziție organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, date privind activitatea spitalului;

 • 49. prezintă consiliului județean, direcție de sanatate publica sau Ministerului Sanatatii Publice, după caz, informări trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la execuția bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 50. raspunde de organizarea arhivei spitalului si asigurarea securitatea documentelor prevăzute de lege, în format scris si electronic;

 • 51. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, în condițiile legii;

 • 52. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 53. conduce activitatea curenta a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • 54. împreuna cu comitetul director, elaborează planul de acțiune pentru situații speciale si coordonează asistenta medicala în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 55. propune un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent în spital;

 • 56. nu poate transmite altei persoane drepturile si obligațiile care rezulta din prezentul contract de management, cu excepția cazurilor de indisponibilitate.

 • f) în domeniul infecțiilor nosocomiale

 • 57. răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale, diferențiat în funcție de încadrarea unitatii în conformitate cu legea;

 • 58. participa la definitivarea propunerilor de activitate si achiziții cuprinse în planul anual al unitatii pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale;

 • 59. răspunde de asigurarea bugetara aferenta activităților cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale;

 • 60.  controlează si răspunde pentru organizarea si derularea activitatilor proprii ale compartimentului/serviciului sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale, ca structura de activitate în directa subordine si coordonare;

 • 61. controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale de la nivelul secțiilor si serviciilor din unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activitatii specifice si cu medicii șefi de secție;

 • 62. analizeaza si propune soluții de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările compartimentului/serviciului/responsabilului de activitate specifica în situații de risc sau focar de infecție nosocomiala;

 • 63. verifica si aproba evidenta interna si informațiile transmise eșaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legala, aferente activitatii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologica, si masurile de control al focarului de infecție nosocomiala din unitate;

 • 64. solicita, la propunerea coordonatorului de activitate specializata sau din proprie inițiativa, expertize si investigații externe, consiliere profesionala de specialitate si intervenție în focarele de infecție nosocomiala;

 • 65. angajeaza unitatea pentru contractarea unor servicii si prestații de specialitate;

 • 66. reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituției în ceea ce privește infecțiile nosocomiale, respectiv actioneaza în instanța persoanele fizice, în cazul stabilirii responsabilității individuale pentru infecție nosocomiala.

Art. 14. în realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, managerul emite decizii cu caracter obligatoriu.

Comitetul director

Art. 15. în cadrul spitalului se organizează și funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical și directorul financiar-contabil.

Membrii comitetului director au încheiat un contract de administrare cu managerul spitalului pe o perioadă de 3 ani.

Drepturile și obligațiile persoanelor care ocupă funcțiile specifice comitetului director sunt stabilite potrivit contractelor de administrare.

Art. 16. Atribuțiile comitetului director sunt următoarele:

 • 1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 • 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, în vederea aprobării:

 • a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, în funcție de reglementările în vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4. elaboreaza regulamentul de organizare si funcționare, regulamentul intern si organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind îmbunatatirea calitatii actului medical, a condițiilor de cazare, igiena si alimentație, precum si de masuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

 • 6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 7. urmareste realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții si compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8. analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si îmbunatatirea activitatii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

 • 11. elaborează planul de acțiune pentru situații speciale si asistenta medicala în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza;

12.1a propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează si prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, si răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizeaza, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de îmbunătățire a activitatii spitalului;

 • 14. întocmeste informări lunare, trimestriale si anuale cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical;

 • 15. negociază, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate;

 • 16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor sai ori a managerului spitalului public, si ia decizii în prezenta a cel puțin doua treimi din numărul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

 • 18. negociaza cu șeful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului;

 • 19. raspunde în fata managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • 20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

 • 21. solicita si aproba planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale;

22.organizarea si funcționarea serviciului de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale si/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii si controlului infecțiilor nosocomiale;

 • 23. asigura condițiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale;

 • 24. asigura analiza anuala a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obținute, eficienta economica a masurilor si investițiilor finanțate;

 • 25. verifica si aproba alocarea bugetului aferent derulării activităților fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale si îmbunatatirea continua a condițiilor de desfășurare a activitatilor si a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecție nosocomiala;

 • 26. derularea legala a achizițiilor si aprovizionarea tehnico-materiala, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologica din unitate, în vederea diminuării ori evitării situațiilor de risc sau combaterii infecțiilor nosocomiale;

 • 27. comitetul director al spitalului va asigura condițiile de igiena, privind cazarea si alimentația pacientilor;

 • 28. deliberează si decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării asistatilor în privința responsabilității instituționale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sanatate a asistatilor prin infecție nosocomiala depistata si declarata;

 • 29. asigura dotarea necesara organizării si funcționarii sistemului informațional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informațiilor privind infecțiile nosocomiale.

Art. 17. Directorul medical are următoarele atribuții specifice:

 • 1. în calitate de președinte al consiliului medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;

 • 2. monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacientilor, si elaborează, împreuna cu șefii de secții, propuneri de îmbunătățire a activitatii medicale;

 • 3. aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul întregului spital;

 • 4. raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internați;

 • 5. coordonează implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

 • 6. întocmeste planul de formare si perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții si laboratoare;

 • 7. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, în condițiile legii;

 • 8. asigura respectarea normelor de etică profesională si deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

1 (banalizează si ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

11 .participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii si în alte situații speciale;

 • 12. stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezisțentei la medicamente;

 • 13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 • 14. utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităților medicale de prevenție, diagnostic, tratament si recuperare, a procedurilor și tehnicilor prevăzute în protocoalele unității, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie si antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația si condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

Art. 18. Atribuțiile specifice Directorului financiar-contabil sunt:

 • I. asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a spitalului, în conformitate cu dispozițiile legale;

2.organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispozițiile legale, și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor financiar-contabile;

 • 3. asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor anuale și trimestriale;

 • 4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 5. asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;

 • 6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Iași;

 • 7. angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condițiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;

 • 8. analizează din punct de vedere financiar planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum și pentru situații de criză;

 • 9. participă la organizarea sistemului informațional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar - contabile;

 • 10. evaluează, prin bilanțul contabil, eficiența indicatorilor specifici;

 • II. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului și terți;

 • 12. asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat în spital;

 • 13. asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

14.organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și unnărește realizarea la timp a acestora;

15.ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

 • 16. asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestiunii;

 • 17. răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și la asigurarea integrității patrimoniului;

 • 18. îndeplinește formele de scădere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile legale;

 • 19.împreună cu Serviciul administrativ - aprovizionare întocmește și prezintă studii privind optimizarea măsurilor de buna gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;

20.organizează și ia măsuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a salariaților din subordine;

21.organizează la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

Consiliul medical

Art. 19. Consiliul medical este alcătuit din șefii de secții, de laboratoare, farmacistul-sef si asistentul sef al unității.

Art. 20. Consiliul medical al spitalului are următoarele atribuții:

 • 1. îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților

 • 2. înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

 • 3. propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform ghidurilor și protocoalelor de practică medicală;”

 • 4. evalueaza necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital si face propuneri pentru elaborarea:

 • a) planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

 • b) planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • c) planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatura si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare;

 • 5. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;

 • 6. participa la elaborarea regulamentului de organizare si funcționare si a regulamentului intern ale spitalului;

 • 7. desfasoara activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activităților medicale desfășurate în spital în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate, inclusiv:

 • a) evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

 • b) monitorizarea principalilor indicatori de performanta în activitatea medicala;

 • c) prevenirea si controlul infecțiilor nozocomiale.

Aceste activitati sunt desfășurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG si cu compartimentul de prevenire si control al infecțiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

8.Stabilește reguli privind activitatea profesionala, protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si răspunde de aplicarea si respectarea acestora;

 • 9. elaboreaza planul anual de îmbunătățire a calitatii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 10. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunatatirea activitatilor medicale desfășurate la nivelul spitalului;

11 .evalueaza necesarul de personal medical al fiecărei sectii/laborator si face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 • 12. evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri managerului cu privire la structura si numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 • 13. participa la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat;

 • 14. înainteaza managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfecționare continua a personalului medico-sanitar;

 • 15. face propuneri si monitorizează desfasurarea activitatilor de educație si cercetare medicala desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate;

 • 16. reprezinta spitalul în relațiile cu organizații profesionale din tara si din străinătate si facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultima ora;

 • 17. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 18. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 19. analizeaza si ia decizii în situația existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);

 • 20. participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale în caz de dezastre, epidemii si în alte situații speciale;

21.Stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

 • 22. supervizeaza respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

 • 23. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, în condițiile legii;

 • 24. analizeaza si soluționează sugestiile, sesizările si reclamatiile pacientilor tratati în spital, referitoare la activitatea medicala a spitalului;

 • 25. elaborează raportul anual de activitate medicala a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul etic

Art. 21. Potrivit Legii nr. 95/2005 privind reforma in sistemul sanitar si Ordinului nr. 1209/2006 pentru aprobarea componentei si a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice, in cadrul spitalului funcționează un consiliu etic. Consiliul etic este format din 5 membri, pentru o perioada de 3 ani, având următoarea componență:

 • a) medicul cu cel mai mare grad didactic din spital

 • b) consilierul juridic

 • c) asistentul șef pe unitate

 • d) reprezentantul Direcției de Sanatate Publica Brașov

 • e) un secretar, fara drept de vot (din cadrul Birou R.U.O.N.S.)

Art. 22. Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic si se întrunește lunar sau ori de cate ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

Atribuțiile consiliului etic sunt următoarele:

 • a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită in relația pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei in unitatea sanitară

 • b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar, încalcă drepturile pacienților prevăzute de legislația în vigoare;

 • c) sesizează organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum și ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

 • d) analizează sesizările ce privesc plățti informale ale pacienților către personalul medico-sanitar si auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținerea unor foloase; propune, in funcție de caz, măsuri de intrare în legalitate;

 • e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnității umane si propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

Analizarea fiecărui caz se va consemna intr-un proces verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât și măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părților implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terțe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părților trebuie consemnată în scris și semnată de către acestea. Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalului in vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislația in vigoare.

Art. 23. Funcțiile de șef de secție, șef de laborator, farmacist-șef, asistent medical șef sunt funcții de conducere si vor putea fi ocupate numai de medici farmaciști, biologi, chimiști si biochimiști sau după caz, asistenți medicali, cu o vechime de cel puțin 5 ani in specialitatea respectivă.

La numirea în funcție, aceștia vor încheia cu spitalul, reprezentat de manager un contract de administrare, cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii specifici de performanță. Contractul de administrare poate fi prelungit si poate inceta inainte de termen, in principal, in cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanță. Pe perioada existentei contractului de administrare, eventualul contract de muncă încheiat cu o alta instituție publică din domeniul sanitar se suspendă.

CAPITOLUL III

Atribuțiile unității

Art. 24. Spitalul are următoarele obligații:

 • 1. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 2. să informeze asigurații cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute de Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2004;

 • 3. să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, precum și intimitatea și demnitatea acestora;

 • 4. să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoțită de documentele justificative privind activitățile realizate în mod distinct, conform prevederilor contractului-cadru și ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

 • 5. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • 6. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe țară - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate;

 • 7. să completeze corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidențele obligatorii, cele cu regim special și cele tipizate;

 • 8. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului; pentru asigurații incluși în Programul național cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizați prin actele normative în vigoare;

 • 9. să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, cu avizul conform al direcției de sănătate publică județene;

 • 10. să anunțe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractelor;

 • 11. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

 • 12. să utilizeze formularul de prescripție medicală electronica pentru medicamente cu și fără contribuție personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, să furnizeze tratamentul adecvat și să prescrie medicamentele prevăzute în lista denumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu și fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

 • 13. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, care este formular cu regim special unic pe țară și să recomande investigațiile paraclinice în concordanță cu diagnosticul;

 • 14. să asigure acordarea asistenței medicale în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, la sediul furnizorului;

 • 15. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraților fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

 • 16. să acorde cu prioritate asistență medicală sugarilor;

 • 17. să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, precum și datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;

 • 18. să asigure eliberarea actelor medicale;

 • 19. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea și decontarea tratamentului în cazul unor afecțiuni, elaborate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform dispozițiilor legale;

 • 20. să asigure acordarea de asistență medicală necesară titularilor cârdului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European, în perioada de valabilitate a cârdului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;

 • 21. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat.

 • 22. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale și pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;

 • 23. să încaseze sumele reprezentând fie contribuția personală pentru unele serviciile medicale, fie copiata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asigurații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • 24. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate -bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigațiile paraclinice, prescripție medicală, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. In cazul nerespectării acestei obligații, casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceștia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu și fără contribuție personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alți furnizori în baza acestor formulare și decontate de casele de asigurări de sănătate din fond;

 • 25. să recomande asiguraților tratamentul adecvat, cu respectarea condițiilor privind modalitățile de prescriere a medicamentelor, conform unui buget orientativ.

 • 26. să asigure semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă și semnalizarea interioară a circuitelor importante utilizate de pacientul internat;

 • 27. să posede autorizație sanitară de funcționare și să aibă acreditare

 • 28. să asigure respectarea structurii organizatorice în ceea ce privește numărul de paturi pe secții și compartimente

 • 29. să asigure încadrarea cu personal medico-sanitar și cu alte categorii de personal conform normativelor de personal în vigoare, care să permită funcționarea spitalului în condiții de eficiență

 • 30. să asigure asistența medicală completă de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a bolnavilor internați și asistența medicală ambulatorie;

 • 31. să asigure aplicarea legislației în vigoare cu privire la programele naționale de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății si din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv să gestioneze eficient mijloacele materiale și bănești și să organizeze evidenai contabilă a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificației bugetare, precum și să organizeze evidența nominală, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului;

 • 32. să asigure aplicarea măsurilor privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, precum și a măsurilor de protecție sanitară;

 • 33. să asigure trimiterea la clinicile de specialitate a bolnavilor cu boli care depășesc competența de rezolvare a unității;

 • 34. să asigure repartizarea bolnavilor în secții, pe grupe de afecțiuni, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor nosocomiale;

 • 35. să aprobe internarea bolnavului cu însoțitor, fiind percepute taxe conform prevederilor legale;

 • 36. să asigure realizarea veniturilor și fundamentarea cheltuielile în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare;

 • 37. să aprobe, la cererea aparținătorilor, părăsirea spitalului de către bolnav, după ce în prealabil au fost încunoștințați de consecințele posibile asupra stării de sănătate a copilului, sub semnătura acestora și a medicului, consemnate în foaia de observație; posibilitatea părăsirii spitalului la cerere, nu se aplică în cazul bolilor infecțioase, transmisibile și în alte cazuri prevăzute de lege;

 • 38. să declare la organele de stare civilă decedații;

 • 39. să impună întregului personal medico-sanitar să acționeze întotdeauna în interesul bolnavului, să aibă o atitudine activă față de nevoile de îngrijire a sănătății fiecărui bolnav, să ia măsuri pentru apărarea demnității acestora, să îngrijească toți bolnavii cu același interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale, astfel încât să se evite orice prejudicii cauzate pacienților;

 • 40. să acționeze pentru utilizarea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare, să lupte împotriva oricăror forme de risipă sau abateri de la disciplină,

 • 41. să acorde primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital în stare critică, prin liniile de gardă, în specialitățile pediatrie, chirurgie-ortopedie pediatrică,

 • A.T.I., U.P.U.;

 • 42. să asigure prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • 43. să asigure aprovizionarea și distribuirea medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor de laborator, a substanțelor și materialor de curățenie și dezinfecție, a alimentelor, respectând alocația de hrană prevăzută de legislația în vigoare;

 • 44. să asigure realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecția muncii și paza contra incendiilor conform normelor în vigoare.

 • 45. să limiteze, în perioada de carantină, accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secții, de ex. nou născuți, să interzică vizitarea pe secție (aceasta fiind permisă numai pe holuri);

 • 46. să fie în permanență pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, fiind obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 • 47. să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmitp informațiile legate de activitatea sa

 • 48. să îndeplinească alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 25. în cadrul spitalului funcționează următoarele comisii de specialitate, ce îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege :

 • a) comisii de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică de medicamente si reactivi de laborator

 • b) comisia de evaluare a ofertelor pentru încheierea de asigurări de răspundere civilă profesională

 • c) colectivul de management medical al dezastrelor la nivelul spitalului

 • d) comisii pentru executarea și coordonarea lucrărilor de inventariere anuală a bunurilor și valorilor spitalului

 • e) comisia de scoatere din uz a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată

 • f)  comisia de etică pentru examinarea oportunității expunerilor medicale radiolgice, precum și a expunerilor medicale în scopul cercetării biomedicale și medicale

 • g) comitetul pentru situații de urgență

 • h) centrul operativ cu funcționare temporară pentru coordonarea activității de asistență medicală de specialitate acordată victimelor dezastrelor

 • i)  serviciul de supraveghere și control a infecțiilor nozocomiale

 • j)  comisia de verificare anuală a existenței documentelor clasificate secrete de serviciu din cadrul spitalului

 • k) comisia de încadrare și promovare a personalului

 • l)  comisia de constatare tehnică si evaluare a donațiilor (aparatură medicală, instrumentar)

 • m) comisia de inventariere a bunurilor primite ca ajutor internațional

 • n) comisa de farmacovigilență și supraveghere a prescrierii medicamentelor

 • o) comisia de analiză a deceselor intraspitalicesti

 • p) comisia de bioetică si deontologie profesională

q) comisia pentru nutriție

r)  comisia de declarare a mortii cerebrale

s) comisia de transfuzie si hemovigilenta

Alte comisii se vor constitui potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL IV Atribuțiile generale ale compartimentelor de muncă

 • 1. SECȚIILE CU PATURI

I. GENERALITĂȚI

Art. 26. Secțiile sau compartimentele cu paturi sunt organizate pe profile de specialitate.

Secția cu paturi este condusă de un medic șef de secție sau, în absența lui, de unul dintre medicii primari desemnați, iar compartimentele sunt conduse de un medic coordonator, având aceleași atribuții ca și medicul șef de secție.

Secția/Compartimentul cu paturi are următoarele atribuții:

 • A. acordarea asistenței medicale;

 • B. îndrumarea tehnică a activității de asistentă medicală;

 • C. promovarea activității de învățământ, științifice și de cercetare.

A.Acordarea asistenței medicale:

 • 1) examinarea imediată, completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

 • 2) repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecțiilor nosocomiale; repartizarea bolnavilor în secții se face de către medicul șef de secție și de asistenta șefa, iar pentru pacienții internați de urgență, de către medicul de gardă în funcție de paturile libere, gravitatea și specificul afecțiunii conform procedurii de internare UPU;

 • 3) asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor minime a bolnavilor în ziua internării;

 • 4) efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • 5) declararea cazurilor de boli contagioase, a infecțiilor nosocomiale, conform reglementărilor în vigoare;

 • 6) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale și chirurgicale, indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, medicamentelor, agenților fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, instrumentarului și aparaturii medicale;

 • 7) asigurarea, ziua și noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

 • 8) asigurarea trusei de urgență, conform normelor Ministerului Sănătății;

 • 9) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului, pacienții fiind obligați să ia medicamentele in fața personalului mediu; prescrierea medicamentelor care implică costuri ridicate se poate face numai cu avizul medicului șef de secție și al profesorilor în specialități medicale și chirurgicale;

 • 10) completarea foii de observație clinică generală începând cu data internării pacientului, verificarea si contrasemnarea ei de către medicul șef al secției și prezentarea ei la Comp, de statistică medicală în termen de cel mult 48 de ore de la externarea pacientului

 • 11) asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale, precoce;

 • 12) asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

 • 13) desfașurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor și de păstrare a legăturii cu familia;

 • 14) asigurarea securității copiilor contra accidentelor și împiedicarea părăsirii unității de către aceștia;

 • 15) transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați unităților sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;

 • 16) educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor.

 • 17) fmalizarea actului medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripției medicale pentru medicamente și, după caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare de dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale, atunci când se impune acest lucru;

 • 18) întocmirea biletul de ieșire la externarea bolnavului din spital;

 • 19) constatarea decesului pacienților, anunțarea aparținătorilor acestuia, transferul cadavrului la morga unității împreună cu biletul de însoțire, foaia de observație, actele pacientului și întocmirea epicrizei de deces

 • 20) trimiterea pentru diagnostic histopatologic în serviciile de anatomie patologică a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienți în cursul intervențiilor chirurgicale și a materialului bioptic, împreună cu fișa de însoțire a materialului bioptic

 • 21) asigurarea internării prin U.P.U. a pacienților cu afecțiuni grave, preluării lor in secțiile de profil și transferului în Secția A.T.I., terapia facându-se în comun de medicul curant și medicul A.T.I.; la rezolvarea cazurilor din Secția A.T.I., asigurarea transferului pacienților în secția chirurgicală sau pediatrică ori în compartimentul terapie acuți;

 • 22) în cazul decesului unui pacient în Secția A.T.I., îndeplinirea formalităților legate de încheierea de către medicul de gardă sau de medicul curant de specialitate (chirurgie sau pediatrie) a foii de observație, a diagnosticului și a certificatului de deces și întocmirea epicrizei de deces, medicul din Secția A.T.I. consemnând ora și împrejurările decesului, măsurile terapeutice și epicriza de etapă.

 • 23) asigurarea contra cost a condițiilor hoteliere cu grad înalt de confort, a serviciilor medicale la cerere si a internării aparținătorilor copiilor peste 3 ani;

aa)asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoțirii pacientului, în cazul în care trebuie supus la explorări/investigații paraclinice;

 • 24) acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu;

 • 25) respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere la consulturi interdisciplinare;

 • 26) respectarea clauzelor contractuale cu casa de asigurări de sănătate, cu stabilirea de sancțiuni disciplinare în caz de nerespectare;

 • 27) ținerea evidenței zilnice a mișcării bolnavilor și asigurarea comunicării locurilor libere către conducerea spitalului;

 • 28) asigurarea trusei de urgență conform instrucțiunilor Ministerului Sanatatii;

 • 29) neutilizarea materialelor si intrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • 30) întocmirea de liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru efîcientizarea serviciilor medicale, după caz;

 • 31) păstrarea confidențialitățtii față de terți a tuturor informațiilor care decurg din serviciile medicale acordate;

 • 32) raportarea către instituțiile abilitate a datelor statistice la termenele stabilite, codificate conform reglementărilor în vigoare;

 • 33) aplicarea și respectarea ghidurilor și protocoalelor medicale;

 • 34) respectarea procedurilor de transfer interclinic a pacientului aflat în stare critică.

 • B.îndrumarea tehnică a activității de asistență medicală:

 • 1) îndrumarea, sprijinirea și controlul concret al modului de acordare a asistenței medicale a populației în profilul respectiv, în ambulatoriul integrat al spitalului, cabinete;

 • 2) urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;

 • 3) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu și a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;

 • 4) analiza periodică a stării de sănătate a populației, a calității asistenței medicale (concordanța diagnosticului între ambulatoriul integrat al spitalului, respectarea tratamentului indicat), precum și a altor aspecte.

 • C.Promovarea activității de învățământ, științifice și de cercetare:

 • 1) asigurarea desfășurării practice a învățământului medical superior și mediu în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • 2) asigurarea condițiilor de participare la cursuri postuniversitare și de perfecționare profesională a personalului;

 • 3) asigurarea condițiilor pentru întregul personal de a-și însuși noutățile din domeniul medical;

 • 4) efectuarea de studii și cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigații și tratament.

Art. 27. Pentru transferul interclinic al pacientului critic se vor respecta prevederile Ordinului 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic și se vor avea în vedere următoarele:

 • 1. scopul principal al transferului este asigurarea asistentei medicale optime pentru pacient.

 • 2. înainte de efectuarea transferului, medicii au obligația să evalueze pacientul si să-i asigure tratamentul necesar stabilizării în vederea transferului, examinările si manevrele efectuate fiind consemnate în fișa pacientului; o copie a acestei fise insoteste pacientul la unitatea unde acesta este transferat.

 • 3. medicul are obligația să îl informeze pe pacient sau pe aparținătorii acestuia asupra riscurilor si a posibilelor beneficii ale transferului; acceptul pacientului sau al aparținătorilor se obține înaintea începerii transferului; în cazul în care acceptul nu poate fi obținut, acest lucru este documentat și motivele sunt explicate în fișa pacientului; acceptul pentru transfer se obține de la spitalul care primește pacientul, înaintea începerii transferului cu excepția cazurilor in care pacientul necesita un transfer de urgență fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital eminent; documentația ce cuprinde starea pacientului, investigațiile efectuate, rezultatele, medicatia administrate etc sunt copiate si transmise spitalului care primește pacientul, investigații imagistice efectuate precum si alte teste vor fi trimise cu documentația medicală a pacientului.

 • 4. persoane responsabile de evaluarea pacientului și organizarea transferului sunt:

 • - medicul de garda din UPU

 • - medicul de gardă A.T.I.

 • - medicul chirurg de gardă

 • - medicul pediatru de gardă

 • 5. Responsabilitățile medicului care cere transferul:

 • a. identifica pacientul cu indicație pentru transfer

 • b. inițiază procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare

 • c. asigură stabilizarea maximă posibilă a pacientului

 • d. determină modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectuează transferul

 • e. evită întârzierile nejustificate din punct de vedere medical, asigură păstrarea unui nivel adecvat și constant de îngrijire pe durata transferului, până la preluarea pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competențelor echipajului si a nivelului de dotare necesară pentru realizarea în cele mai bune condiții a transferului

 • f. transferă documentația și rezultatele investigațiilor către unitatea primitoare

 • g. se asigură că transferul se efectuează de personal calificat care deține echipamente și medicamente necesare pentru a face față eventualelor complicații; în lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transferă pacientul asigură personal de însoțire

 • 6. Informații minime ce trebuie să însoțească pacientul:

 • a. numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon

 • b. istoricul afecțiunii

 • c. în caz de traumă, mecanismul leziunii, data si ora accidentului

 • d. afecțiuni / leziuni identificate

 • e. antecedente medicale

 • f. medicația administrată si medicația curentă

 • g. medicul curant al pacientului și date de contact

 • h. semne vitale la sosire in spital

 • i. măsuri terapeutice efectuate și rezultate obținute

 • j. rezultatele testelor, diagnostice și ale analizelor de laborator

 • k. soluții intravenoase administrate

 • l. semnele vitale, inclusiv GCS, măsurate si documentate periodic in spitalul care cere transferul

 • m. fișa medicală din prespital, dacă pacientul a ajuns cu ambulanța

 • n. fișa medicală de transfer interclinic al pacientului critic cu funcțiile vitale măsurate și documentate periodic pe durata transferului, inclusiv GCS, medicamente și soluțtii administrate pe durata transferului

 • o. numele si datele de contact ale medicului care a cerut transferul

 • p. numele si datele de contact ale medicului care a accepta transferul

 • q. numele si datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul

 • 7. Criterii de transfer al pacientului netraumatizat

 • a. pacientul se afla in stare critica si necesita investigații, îngrijiri de specialitate intr-o altă unitate

 • b. spitalul in care se afla pacientul nu poate asigura tratamentul optim

 • 8. Afecțiuni care determină transferul:

 • a. traumatisme cranio-cerebrale sau leziuni majore ale coloanei si / sau leziuni medulare

 • b. leziuni grave ale peretelui toracic (volet costal, torace moale etc)

 • c. leziuni cardiace sau afecțiuni cardio-vasculare

Art. 28. în secțiile cu paturi, manevrele ce implică soluții de continuitate sunt orice acțiuni care implică un instrument tăietor-înțepător, ce poate produce leziuni la nivelul tegumentelor: folosirea acelor Ia tratamente injectabile, recoltări, puncții, instalarea branulelor, efectuarea puncțiilor, tăierea fiolelor de medicamente sau soluții etc.

în blocul operator din cadrul Secției Clinice Chirurgie Pediatrică, Compartimentului de Chirurgie Plastică si Compartimentului ORL, manevrele ce implica soluții de continuitate pot fi realizate si prin acțiuni cu bisturie, alte instrumente si aparate de tăiat; în cadrul blocului alimentar, prin tăierea cu cuțite de bucătărie, folosirea altor ustensile de răzuit sau tocat; în cadrul serviciului tehnic, prin utilizarea diferitelor aparate (mașini de găurit, șlefuit, strung, circulare, etc.).

Sterilizarea materialelor și instrumentelor si producerea apei sterile se realizează în cadrul statiei de sterilizare din cadrul spitalului, ce asigură sterilizarea pentru toate secțiile, compartimentele, laboratoarele etc. din spital. în vederea sterilizării eficiente si rapide a materialelor, se efectuează sterilizarea separată prin etuve în cadrul blocurilor operatorii din Secția Clinică Chirurgie Pediatrica, Comp. Chirurgie Plastica, Comp. ORL, in cadrul Laboratorului de analize medicale pentru deseurile biologice, bucătăriei dietetice pentru biberoane, în ambulatoriul de specialitate, în cabinetele de chirurgie si ORL si prin pupinel in Secția A.T.I., pentru instrumentar. De asemenea, este folosită sterilizarea chimică la rece pentru endoscoape.

II. ASPECTE SPECIFICE

Art. 29. Secțiile cu profil medical pediatrice au în principal următoarele atribuții:

 • a) asigurarea aparatului de urgență, cu aprobarea conducerii spitalului;

 • b) îmbăierea, dezinfecția și deparazitarea bolnavilor;

 • c) asigurarea transportului bolnavilor în secție;

 • d) ținerea evidenței zilnice, a internării bolnavilor și asigurarea comunicării cu secțiile privind locurile libere;

 • e) repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare;

 • f) efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic și a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • g) declararea cazurilor de boli contagioase și a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;

 • h) recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;

 • i) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale;

 • j) indicarea, folosirea și administrarea medicamentelor, a instrumentarului și aparaturii medicale;

 • k) asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

 • l) obținerea consimțământului informat în scris al reprezentanților pacientului privind tratamentul necesar;

 • m) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea curentă a acestora;

 • n) asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

 • o) desfașurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrare a legăturii acestora cu familia;

 • p) educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor.

Art. 30. Secțiile cu profil chirurgical din cadrul spitalului au, în principal, următoarele atribuții:

 • a) examinarea imediată, completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

 • b) asigurarea primului ajutor și acordarea asistenței medicale calificate și specializate, până când bolnavul este stabilizat și ajunge în secție;

 • c) asigurarea aparatului de urgență, cu aprobarea conducerii spitalului;

 • d) îmbăierea, dezinfecția și deparatizarea bolnavilor;

 • e) asigurarea transportului bolnavilor în secție;

 • f) ținerea evidenței zilnice a internării bolnavilor și asigurarea comunicării cu secțiile privind locurile libere;

 • g) repartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale;

 • h) examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internați de urgență, precum și a celor cu stare biologică alterată;

 • i) stabilirea parcursului în vederea confirmării precizării sau nuanțării diagnosticului de internare;

 • j) precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecțiunilor asociate patologiei chirurgicale;

 • k) întocmirea foii de observație în primele 24 de ore pentru pacienții cronici și la prezentare pentru pacienții internați de urgență;

 • l) stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;

 • m) stabilirea indicației operatorii, justificarea acesteia, precum și alegerea procedurii tehnice și tactice la propunerea medicului curant și cu acordul șefului de secție;

 • n) obținerea consimțământului informat în scris al reprezentantului pacientului în tratamentul chirurgical propus;

 • o) pregătirea preoperatorie generală, locală, precum și asigurarea consultului preanestezic;

 • p) asigurarea și verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- și postoperatorii;

 • q) supravegherea evoluției pre- și postoperatorii generale și locale;

 • r) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum și stabilirea contactelor postoperatorii.

Art. 31 Secția anestezie și terapie intensivă are în principal următoarele atribuții:

 • a) primirea în secție este admisă în cazul a două categorii de pacienți: pacienții în postoperator și urgențele transferate din secții/compartimente;

 • b) repartizarea bolnavilor în saloane în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare;

 • c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • d) declararea cazurilor de boli contagioase și a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;

 • e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale și de anestezie; indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, a medicamentelor, a agenților fizici, a instrumentarului și aparaturii medicale, precum și asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

 • f) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;

 • g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

 • h) asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce;

 • i) asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

 • j) desfașurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrare a legăturii acestora cu familia;

 • k) educația sanitară a bolnavilor și a aparținătorilor;

Art. 32. Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) asigură spitalizarea bolnavilor în funcție de gravitatea diagnosticului în secție, în funcție de indicațiile medicilor din secțiile cu paturi;

 • b) supravegherea evoluției pre- și postoperatorii generale și locale;

 • c) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum și stabilirea contactelor postoperatorii;

 • d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare) individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale;

 • e) supravegherea intraterapeutică a pacienților;

 • f) supravegherea pacienților imobilizați;

 • g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

 • h) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;

 • i) asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce.

2. STATIA DE HEMODIALIZA

Art. 33. Accesul la tratamentul de substituție a funcțiilor renale este asigurat tuturor bolnavilor (fără discriminare) care au indicație medicală pentru acest tip de tratament. Indicația de tratament este stabilită de comisia de inițiere, respectiv de întrerupere a tratamentului prin dializa din cadrul Spitalului Clinic de Copii Brașov.

Personalul are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asigurați lor si asigură pacienților respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situațiile de trimitere la consulturi interdisciplinare.

Prin Statia de Hemodializa se asigură tratamentul prin hemodializă sau dializa peritoneala pentru:

 • •  Insuficiența renala cronică

 • •  Insuficiența renala acută

 • •  Terapia tulburărilor hidroelectrolitice si acidobazice rezistente la măsurile medicale obișnuite, non-dialitice

 • •  Diverse intoxicații exogene medicamentoase / nemedicamentoase (ciuperci)

 • •  Terapia insuficienței cardiace congestive refractare la intervențiile medicale standard

 • •  Terapia bolnavilor cu disfuncții organice multiple (MODS) în cadrul unor afecțiuni grave Serviciile oferite de Statia de Hemodializa pe parcursul tratamentului prin hemodializa :

 • •  Tratamentul propriu-zis - ședința de hemodializă / dializă peritoneală, inclusiv medicația specifică dializei

 • •  Consultație si urmărire medicală de către un medic specializat in nefrologie

 • •  Nursing in timpul tratamentului de dializa

 • •  Educație sanitară si a pacienților

 • •  Consultații dietetice si de nutriție, hrană în timpul tratamentului

 • •  Investigații paraclinice periodice în legătură cu tratamentul de dializa

 • •  Tratamente medicamentoase, altele decât cele specifice procedurii de dializă

 • •  Terapie ocupaționala - terapie prin joc

 • •  Transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor

 • •  Transportul bolnavilor de la / la domiciliu pentru ședința de hemodializa

în cazul în care va fi necesară spitalizarea bolnavilor hemodializati cronic, aceasta se va face în cadrul Comp. Nefrologie Pediatrica din Secția Pediatrie III.

Manevrele care implica soluții de continuitate, materialele utilizate si condițiile de sterilizare :

- manevrarea cateterului venos central in vederea conectării la aparatul de hemodializă; inserția cateterului se va face in Secția ATI de către un medic specialist ATI. Cateterul venos central utilizat este un cateter special pentru hemodializă, sterilizat de producător. Se vor folosi numai catetere în termen de valabilitate inscripționat de producător. Manevrarea cateterului se va face conform protocolului cu respectarea regulilor de asepsie și antisepsie.

 • - puncționarea fistulei arteriovenoase în vederea conectării la aparatul de hemodializă; fistula arteriovenoasa reprezintă abordul vascular permanent și este creat în servicii de chirurgie cardiovasculară sau chirurgie plastică. Puncționarea fistulei se face cu fistuline sterilizate de producător. Se vor folosi numai acele fistuline în termen de valabilitate inscripționat de producător. Manevrarea se face conform protocolului cu respectarea regulilor de asepsie si antisepsie. Fistulinele sunt de unică utilizare.

 • - puncționarea venelor superficiale îin vederea recoltării probelor de sânge pentru investigații, se vor folosi ace pentru puncții venoase de unică folosință ;

 • - materialele specifice dializei si soluțiile sunt sterilizate de producător si inscripționate. Se vor folosi numai cele in termen.

Personalul medical respecta toate normele prevăzute in Regulamentul de funcționare al unităților de dializă, publicat in M.O. nr. 233bis din 21.03.2005.

3. BIROUL DE INTERNĂRI - EXTERNĂRI

Art. 34. Biroul de internări are următoarele atribuții:

 • a) întocmirea Foii de Observație Clinica Generala, a Foii de Observație pentru Spitalizarea de Zi, a Foii U.P.U. si introducetea datelor în Registrul de internări - externări și Repertoarul existent la nivelul biroului, a tuturor pacientilor in momentul internării si externării.

 • b) completarea bazei de date cu pacienții la zi în timp real, în momentul sosirii acestora.

 • c) verificarea calității de asigurat a pacientilor în momentul internării.

 • d) urmărirea concordanței foilor de observație ale pacientilor extenați cu mișcarea zilnică a bolnavilor.

 • e) prezentarea către medicul sef si/ sau asistenta șefa de secție, a eventualelor probleme legate de corectitudinea înscrisurilor din Foaia de Observație Clinică Generală la externare.

 • f) îndeplinirea rolului de birou de informații.

 • g) păstrează confidențialitatea datelor pacienților internați și externați.

4. UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE

Art.35. Unitatea de Primire Urgente funcționează în baza Ordinului nr. 1706/2007 și este organizată astfel încât să permită primirea, trierea, investigarea, stabilizarea și aplicarea tratamentului de urgență pacientilor cu afecțiuni acute sosiți cu ambulanțele sau cu mijloacele proprii de transport.

Art. 36. Atribuțiile U.P.U. sunt următoarele :

 • a) asigura primirea, trierea, investigarea, stabilizarea și aplicarea tratamentului de urgență pacienților sosiți cu ambulanțele sau cu mijloacele proprii de transport.

 • b) evaluează starea de sănătate a fiecărui pacient care se prezintă la UPU, indiferent că se stabilește lipsa unei afecțiuni, tratament ambulatoriu sau internarea pacientului, fiind interzis refuzul acordării asistenței medicale de urgență.

 • c) asigură întocmirea pentru fiecare pacient a fișei individuale de urgență

 • d) face investigații clinice și paraclinice necesare stabilirii diagnosticului și începerii tratamentului inițial

 • e) asigură întocmirea unui raport de tură care se semnează de către medicul și asistentul responsabili de tură din echipa care pleacă și de medicul și asistentul responsabili de tură din tura următoare.

 • f) asigură realizarea unui raport de morbiditate și mortalitate în cadrul unității

 • g) recomandă în zona de triaj unele investigații pacienților aflați în așteptare, în urma unei examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigațiilor să fie disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spațiul de examinare din cadrul UPU

 • h) asigură chemarea medicilor de specialitate în diferite profile din spital la consult după ce în cadrul UPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor și a investigațiilor efectuate, cu excepția pacienților aflați în stare critică, în cazul cărora, după caz, chemarea medicilor specialiști din diferite secții poate fi necesară încă din primul moment de la sosirea pacientului în UPU ; medicii din cadrul UPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de investigare și evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialități ori pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară; medicii de gardă din spital sunt obligați să răspundă prompt chemării la UPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU consideră acest lucru necesar.

 • i) asigură, in cazul pacienților aflați în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate imediat, chemarea medicilor de gardă din spital, care sunt obligați să se prezinte în UPU în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepție fac situațiile în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenței medicale unui pacient aflat în stare critică în secție sau în sala de operații. în astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul din UPU despre situația respectivă și va primi telefonic date despre cazul aflat în UPU sau, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenței situației și modului de acțiune. în cazul pacienților stabili care se află în UPU, medicii specialiști chemați din spital au obligația să răspundă chemării în cel mult 60 de minute. Personalul de gardă în UPU este obligat să consemneze în fișa individuală a pacientului ora la care a fost chemat un medic din spital și ora la care s-a prezentat.

 • j) asigură internarea pacienților cărora li s-au acordat servicii medicale in U.P.U. numai pe baza următoarelor criteriile de internare:

 • - pacientul este în stare critică;

 • - există posibilitatea apariției unor complicații care pot pune în pericol viața pacientului;

 • - afecțiunea pacientului necesită monitorizare, investigații suplimentare și tratament de urgență la nivel spitalicesc;

 • - pacientul trebuie să fie supus unei intervenții chirurgicale de urgență;

 • - simptomatologia și starea clinică a pacientului corelată cu alți factori, cum ar fi vârsta, sexul etc., pot fi cauzate de o afecțiune gravă chiar dacă testele și investigațiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor;

 • - elucidarea cazului necesită investigații suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;

 • - afecțiunea de care suferă pacientul nu permite autosusținerea, iar pacientul locuiește singur și este fără aparținători;

 • - alte situații bine justificate în care medicul din UPU sau medicul de gardă dintr-o secție consideră necesară internarea pacientului.

 • k) asigură organizarea de echipe ale personalului pentru acordarea asistenței medicale concomitent mai multor pacienți;

 • l) stabilește conduita terapeutică pentru pacientul aflat sub observație, de comun acord cu medicii de gardă din spital

 • m) comunică permanent cu bolnavul și aparținătorii acestuia, anunțându-i despre manevrele ce se efectuează, precum și despre starea acestuia,

 • n) în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU - SMURD) coordonează împreună cu alte servicii de specialitate operațiunile de salvare și de tratament;

 • o) colaborează cu inspectoratul pentru situații de urgență și cu serviciul de ambulanță județean în vederea îmbunătățirii activității de asistență de urgență prespitalicească;

 • p) propune protocoale de colaborare cu alte secții și laboratoare și asigură respectarea acestora;

 • q) asigură și respectă confidențialitatea îngrijirilor medicale, ale datelor pacienților, dând dovadă de un comportament etic față de bolnav.

5. FARMACIA

Art. 37. Farmacia cu circuit închis a unității asigură asistența cu medicamente de uz uman pentru bolnavii internați în spital, precum și pentru ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate.

Farmacia spitalului este de circuit închis.

Art. 38. Farmacia are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) păstrează, prepară și difuzează medicamente de orice natură și sub orice formă, potrivit prevederilor legale în vigoare, specialități farmaceutice autorizate și alte produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătății

 • b) deține și eliberează numai medicamente cu autorizație de punere pe piață, eliberată conform legii;

 • c) depozitează produsele conform normelor în vigoare, ținându-se seama de natura și proprietățile lor fizico-chimice;

 • d) organizează și efectuează controlul calității medicamentelor și urmărește valabilitatea acestora;

 • e)  asigură controlul prin:

 • -  controlul preventiv

 • -   verificarea organoleptică și fizică

 • -   verificarea operațiunilor finale

 • -  analiza calitativă a medicamentelor la masa de analiză

 • f)  asigură în permanență stocul de medicamente de rezervă și livrează medicamentele necesare din acest stoc în caz de necesitate;

 • g) deține literatura de specialitate care să asigure informarea personalului medico-farmaceutic în legătură cu orice aspect legat de acțiunea și de administrarea medicamentului, respectiv farmacopeea română în vigoare, nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman în vigoare și legislația farmaceutică;

 • h) deține următoarele documente:

 • -  documente care să ateste proveniența și calitatea medicamentelor și substanțelor farmaceutice, precum și a celorlalte produse pe care le dețin

 • -  documente de evidență a formulelor magistrale și oficinale: registru de copiere a rețetelor și registru de formule oficinale

 • -  documente care să ateste, în conformitate cu reglementările în vigoare, evidența medicamentelor stupefiante și psihotrope

 • i)  asigură respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

 • j)  deține o evidență cantitativ valorică pentru medicamentele existente în farmacie

 • k) păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate

 • l)  acordă servicii farmaceutice în mod nediscriminatoriu pacienților internați

 • m) informează pacienții referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea medicamentelor

 • n) informează asigurații asupra modului de administrare a medicamentelor și a potențialelor riscuri sau efecte adverse

 • o) asigură achiziția de medicamente care nu se mai află în stocul farmaciei în momentul solicitării, in intervalul de timp legiferat

 • p) asigură pregătirea profesională continuă a personalului

 • q) asigură recepția produselor farmaceutice și a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;

 • r)  asigură aprovizionarea, depozitarea și păstrarea medicamentelor în condiții corespunzătoare;

 • s)  asigură verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor și substanțelor farmaceutice;

 • t)  efectuează operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;

 • u) participă, pe baza consumurilor și a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice și citostatice.

6. BLOCUL OPERATOR

Art. 39. Blocul operator este o structură de sine-stătătoare, care este nominalizat în structura organizatorică a unității.

Blocul operator grupează sălile de operații de la toate specialitățile chirurgicale din clădirea spitalului si este coordonat de medicul șef al Secției Clinice de Chirurgie Pediatrica si de asistenta șefa a blocului operator.

Blocul operator are următoarele atribuții:

 • a) asigură desfășurarea intervențiilor chirurgicale ale pacientilor internați in spital

 • b) asigură utilizarea sălilor de operații care compun blocul operator în program continuu, 24 de ore din 24.

 • c) asigură accesul personalului, care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone definite pentru blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată și zona aseptică.

 • d) asigură respectarea normelor de asepsie si antisepsie de către personalul încadrat în blocul operator

 • e) asigură o temperatură optimă si constantă pe timpul desfășurării intervenției chirurgicale, pentru confortul pacienților și a operatorilor;

 • f)  asigură întreținerea si sterilizarea corectă a instrumentelor;

 • g) asigură necesarul de aparate, obiecte de inventar, reparațiile necesare acestora ;

 • h) asigură aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infecțiilor nosocomiale ;

 • i)  asigură respectarea unui climat etic fata de bolnavi de către personalul din bloc ;

 • j)  asigură păstrarea secretului profesional;

 • k) ținerea evidenței zilnice a pacienților care se operează și asigurarea comunicării cu Secția anestezie și terapie intensivă privind locurile libere;

 • l)  asigură împreună cu personalul Secției anestezie și terapie intensivă transportul bolnavilor din blocul operator;

 • m) urmărirea consumului de materiale și raportarea lui în sistemul informatic integrat;

 • n) asigură manipularea, depozitarea și transportul la Laboratorul de analize medicale și Serviciul de anatomie patologică a produselor biologice recoltate în actul operator.

7. LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

Art.40. Laboratorul de analize medicale asigură efectuarea analizelor, investigațiilor, probelor funcționale, control sanitar în unitate și alte prestații specifice profilului de activitate.

în funcție de numărul de paturi, existența bazei materiale și personal, laboratorul se poate organiza diferențiat:

 • -  biochimie medicală;

 • -  hematologie;

imunologie ;

 • -  microbiologic.

Art.41. Laboratorul de analize medicale are următoarele atribuții:

 • a) efectuarea analizelor de biochimie medicală, hematologice, imunologie, microbiologie -bacteriologic, virusologie, micologie, parazitologice, necesare stabilirii diagnosticului, urmăririi evoluției bolii și prevenirii infecțiilor intraspitalicești;

 • b) acordarea de consultanță privind interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate și ale eventualelor investigații necesare ;

 • c) întocmirea, menținerea actualizată și afișarea listei serviciilor medicale pe care le efectuează, precum și a serviciilor medicale subcontractate ;

 • d) prevenirea riscurilor de contaminare accidentală și organizarea în mod fluent a activității, în sens unidirecțional sau organizarea separată a activităților în timp ;

 • e) organizarea separata a sectorului de lucru cu pacienți;

 • f) realizarea secvențială a procedurilor, cu luarea măsurilor de precauție adecvate pentru integritatea probelor și protecția personalului;

 • g) utilizarea în mod obligatoriu a materialor și recipientor de unică utilizare sterile, închise ermetic

 • h) evacuarea deșeurilor rezultate în urma activităților medicale din laboratorul de analize medicale trebuie să se facă în recipiente închise ermetic, care să împiedice contaminarea accidentală a probelor, personalului și mediului

 • i) primirea materialului de analizat, corect recoltat;

 • j) sterilizarea recipientelor si ustensilelor de recoltări și lucru ;

 • k) eliberarea rezultatelor exacte în cel mai scurt timp;

 • l) rezultatele se distribuie după înregistrarea datelor, în registrul tip de laborator, în aceeași zi, cu excepția unor analize ce necesită timp de lucru prelungit

 • m) transportul produselor patologice se asigură în mod corespunzător de cadrele medii din spital

 • n) buletinele cu rezultatele analizelor medicale efectuate vor fi semnate de cadre medicale superioare - medici, chimiști, biologi;

 • o) organizarea controlului intern al calității, precum și participarea la programe de evaluare externă a calității.

 • p) păstrarea confidențialității datelor și informațiilor decurse din serviciile medicale acordate

 • q) acordarea servciilor medicale în mod nediscriminatoriu

 • r) respectarea dreptului pacientului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situații de trimitere la consulturi interdisciplinare

 • s) neutilizarea materialelor și instrumentelor a căror condiții de sterilizare nu sunt sigure

 • t) asigură pregătirea profesională continuă a personalului

 • u) deținerea Manualului calității

 • v) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale

Art. 42. Manevrele ce implică soluții de continuitate sunt orice acțiuni care implică un instrument tăietor-înțepător, ce poate produce leziuni la nivelul tegumentelor: folosirea acelor pentru recoltări, instalarea branulelor etc.

Sterilizarea materialelor și instrumentelor si producerea apei sterile se realizează în cadrul statiei de sterilizare din cadrul spitalului, ce asigură sterilizarea pentru toate secțiile, compartimentele, laboratoarele etc. din spital. în vederea sterilizării eficiente si rapide a materialelor, se efectuează sterilizarea separată prin etuve în cadrul in cadrul Laboratorului de analize medicale pentru deseurile biologice. De asemenea, monovetele, acele, fluturașii, seringile sunt de unică folosință, sterilizate de producător.

8. LABORATORUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Art. 43. Serviciul de anatomie patologica are următoarele atribuții:

 • a) efectuarea de autopsii în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale și unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului; managerul spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului șef de secție, al medicului curant și al medicului anatomo - patolog;

 • b) efectuarea de examene macroscopice și microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viață, fie la autopsie cadavrelor, și anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronșice, hepatice, pancreatice, renale, puncții medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare și altele asemenea

 • c) activități de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea și cosmetizarea cadavrelor

 • d) eliberarea certificatului constatator de deces, completat și semnat de medicul curant și de medicul anatomo - patolog;

 • e) eliberarea cadavrelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • f) colaborarea cu serviciul de medicină legală, în cazurile prevăzute de lege.

 • g) în toate cazurile în care există suspiciunea unor implicații medico-legale prevăzute de lege, anunțarea în scris, în termen de 24 de ore, a organelor de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către instituția de medicină legală

9. LABORATORUL DE RADIOLOGIE

Art. 44. Laboratorul de radiologie are în principal următoarele atribuții:

 • a) efectuarea examenelor radiologice în laborator (radioscopii și radiografii)

 • b) colaborarea cu ceilalți medici în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este necesar

 • c) organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii

 • d) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor și personalului din laborator

 • e) tinerea evidentei serviciilor medicale furnizate

 • f)  utilizarea aparatelor conform manualelor și instrucțiunilor existente

 • g) verificarea periodică a aparatelor radiologice și a dozimetrelor

 • h) respectarea tehnicilor și protocoalelor pentru procedurile de diagnostic și intervenționale, astfel încât să se asigure calitatea în practica de radiologie

 • i)  raportarea incidentelor sau accidentelor radiologice

 • j)  păstrarea confidențialității datelor și informațiilor decurse din serviciile medicale acordate

 • k) acordarea servciilor medicale în mod nediscriminatoriu

 • l)  respectarea dreptului pacientului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situații de trimitere la consulturi interdisciplinare

 • m) neutilizarea materialelor și instrumentelor a căror condiții de sterilizare nu sunt sigure

 • n) completarea prescripțiilor medicale conexe serviciului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice

 • o) asigurarea pregătirii profesionale continue a personalului

 • p) asigurarea măsurilor de protecție împotriva radiațiilor și dotarea cu echipament de protecție adecvat

10. LABORATORUL DE EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

t

Art. 45. Laboratorul de explorări funcționale are în principal următoarele atribuții:

 • a) asigură efectuarea investigațiilor medicale (EKG, EEG etc.) la recomandarea medicilor de specialitate atât pacienților internați, cât si celor care se prezintă în ambulatoriu

 • b) asigură înmânarea către pacienți a rezultatelor testelor efectuate;

 • c) ține evidența serviciilor medicale furnizate

 • d) colaborează cu medicii de specialitate pentru stabilirea disgnosticelor pacienților investigați

 • 11. COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE Art. 46. Compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie are în principal

următoarele atribuții:

 • a) asigură tratamentul recuperator al bolnavilor spitalizați și ambulatorii

 • b) acordă consultații și servicii medicale de recuperare în mod nediscriminatoriu, asigurând confidențialitatea datelor și informațiilor care decurg din serviciile acordate

 • c) ține evidenta bolnavilor incluși în acțiunea recuperatorie,

 • d) întocmește planurile de recuperare,

 • e) transmite medicilor curanti concluziile asupra eficienței măsurilor recuperatorii

12. CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ

Art. 47. Centrul de sănătate mintală este organizat potrivit Ordinului nr. 375/2006 și are următoarele atribuții:

 • a) evaluarea persoanelor care se adresează direct centrelor de sănătate mintală;

 • b) depistarea activă și precoce a tulburărilor mintale și instituirea măsurilor corespunzătoare în vederea tratării lor și prevenirii unor evoluții nefavorabile;

 • c) furnizarea intervențiilor în criză pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute de boală și deteriorarea celor preexistente;

 • d) asigurarea asistenței medicale curative

 • e) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosocială;

 • f)  asigurarea serviciilor de psihoterapie;

 • g) asigurarea asistenței la domiciliu, atunci când este necesar;

 • h) evaluarea pacienților cu tulburări mintale în vederea orientării către locuințe temporare sau protejate, unități de ajutor social, învățământ și alte unități sanitare;

 • i)  îndrumarea metodologică a medicilor de familie din sectorul psihiatric în acordarea de îngrijiri de sănătate mintală în baza unor protocoale de colaborare

 • j)  întocmirea evidenței pacienților cu tulburări mintale în vederea elaborării Registrului național de sănătate mintală;

 • k) evaluarea mediului de viață al pacientului;

 • l)  depistarea precoce a tulburărilor specifice de dezvoltare și a disfuncționalităților psihopatologice la copil și adolescent;

 • m) monitorizarea în teritoriu a tulburărilor psihice în perioada copilăriei și adolescenței;

 • n) monitorizarea familiilor la risc;

 • o) asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferențiată

 • p) monitorizarea populației școlare prin servicii de legătură cu școala (medicul școlar și psihologul școlar);

 • q) asigurarea serviciilor specializate pentru copii.

Art. 48. Centrele de sănătate mintală asigură următoarele servicii:

 • a) servicii psihiatrice ambulatorii;

 • b)  servicii de asistență mobilă, pentru pacienții dificil de tratat sau care refuză să frecventeze structurile medicale, dar care acceptă tratamentul sau pentru acoperirea unor nevoi psihosociale variate, care necesită deplasarea unor membri ai echipei terapeutice;

 • c)  servicii psihiatrice de zi: terapie ocupațională, psihoterapie individuală și de grup, precum și programe specializate de reabilitare.

 • d)  servicii de reabilitare: programe de terapie ocupațională, programe de reabilitare vocațională, programe de petrecere a timpului liber, programe de psihoeducație, după caz, în funcție de specificitățile locale;

 • e)   servicii de intervenție în criză;

 • f)   servicii de îngrijiri la domiciliu.

13. CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

Art. 49. Cabinetul de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice are următoarele atribuții:

 • a)  acordă asistență medicală pacienților înscriși în programul național de diabet

 • b)  asigură prevenția primară și secundară a diabetului zaharat, inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate

 • c)  asigură prescrierea tratamentului medicamentos al pacienților cu diabet zaharat

 • d)  asigură informarea, educarea, consilierea psihologică a copiilor cu diabet zaharat și a aparținătorilor acestora în primul an de la depistarea acestuia

 • e)  asigură evaluarea periodică a pacienților înscriși în programul național de diabet

 • f)  recomandă un program de alimentație adecvat

14. CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

Art. 50. Cabinetul de oncologie medicala are in principal următoarele atribuții:

 • a)  prevenirea si depistarea incipienta a afecțiunilor oncologice

 • b)  tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere si inhibitori de osteoclaste in spital si ambulatoriu

 • c)  informarea, educarea si comunicarea cu privire la mijloacele de prevenire a cancerului

15. AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI

Art. 51. Ambulatoriul de specialitate al spitalului se reorganizează conform Ordinului nr. 39/2008 in Ambulatoriu integrat spitalului, asigură asistență medicală ambulatorie și are în structura cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialitățile secțiilor și compartimentelor cu paturi, precum și cabinete medicale în alte specialități, după caz, pentru a asigura o asistență medicală complexă.

Art. 52. Medicii de specialitate încadrați în spital vor desfășura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriu integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistență medicală continuă după un program stabilit de comun acord cu șefii de secții, program ce va fi comunicat Casei de Asigurări de Sănătate cu care spitalul are contract. In vederea creșterii accesibilității populației la serviciile medicale ambulatorii de specialitate activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfășura de regulă în două ture de către toți medicii prin rotație.

Art. 53. Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către Directorul Medical care răspunde pentru activitatea medicală desfășurată în cadrul acestuia. De asemenea, Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de un medic coordonator și de un asistent medical coordonator, care asigură funcționarea administrativă a acestuia în timp util.

Art. 54. Asistența medicală ambulatorie se asigură de către medicii de specialitate, împreună cu alt personal mediu sanitar.

Consultația medicală efectuată în cadrul ambulatoriului integrat cuprinde:

 • -  anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialității respective, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretarea integrativă a explorărilor și a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie și/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

 • -  unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare,

 • -   stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic, precum și instruirea în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice.

Art. 55. Ambulatoriul integrat al spitalului are în principal următoarele atribuții:

 • a) să acorde servicii de asistență medicală ambulatorie de specialitate asigurărilor numai pe baza biletului de trimitere, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate care permit prezența direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cârdului european de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale in asistenta ambulatorie de specialitate nu solicita bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale in ambulatoriu, cu excepția serviciilor medicale de recuperare - reabilitare si a investigațiilor medicale paraclinice;

 • b) să acorde asistență medicală numai în baza programărilor telefonice sau prin alte mijloace efectuate cu cel puțin 24 de ore lucrătoare înainte de data dorită, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale

 • c) să furnizeze tratament adecvat și să respecte condițiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform regulementărilor în vigoare;

 • d) să nu refuze acordarea asistenței medicale în caz de urgență medicală, ori de câte ori se solicită servicii medicale în aceste situații;

 • e) să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate și întreaga activitate desfășurată în cabinetele medicale;

 • f)  să ofere relații asigurărilor despre drepturile pe care le au și care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite și să-i consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și al păstrării sănătății;

 • g) să păstreze confidențialitatea față de terți asupra datelor de identificare și serviciile medicale acordate asigurărilor

 • h) să asigure acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;

 • i)  să respecte dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;

 • j)  să nu utilizeze materiale și instrumente a căror condiții de sterilizare nu este sigură;

 • k) să completeze prescripțiile medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

 • l)  să actualizeze lista asiguraților cronici pentru pentru afecțiunile cronice conform regulamentului în vigoare;

 • m) să asigure existența unui plan de pregătire continuă a personalului medical;

 • n) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

 • o) să informeze medicul de familie asupra diagnosticului și tratamentului recomandat prin scrisoare medicală;

 • p) să își stabilească programul de activitate conform legii, să îl afișeze într-un loc vizibil la cabinetul medical și să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o altă activitate medicală efectuată de titular, sub incidența sancțiunilor administrative;

 • q) să înscrie în registrul de consultații, pe lângă data efectuării consultației, examinării, serviciului prestat și ora exactă a prezentării pacientului la cabinet și ora de început a consultației;

 • r)  să nu încaseze de la asigurați contribuție personală pentru serviciile medicale prestate care se suportă integral de la C.A.S. conform listelor și condițiilor prevăzute de Contractul-cadru, cu excepția serviciilor medicale efectuate la solicitarea pacienților, în baza tarifelor stabilite de conducerea unității

 • s)  să raporteze corect și complet activitatea depusă, conform cu cerințele contractuale în vigoare;

 • t)  să desfășoare și activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie;

 • u) să se preocupe permanent de acoperirea financiară maximă a cheltuielilor cabinetului prin prestarea de servicii medicale pe tot parcursul programului de lucru;

 • v) să nu promoveze și să nu practice concurența neloială prin îndrumarea pacienților sau trimiterea de documente generatoare de finanțare în alte cabinete similare din afara structurii spitalului;

 • w) să participe la acțiunile de instruire organizate de autoritățile locale privind aplicarea unitară a actelor normative privind asistența medicală;

Art. 56. Manevrele ce implică soluții de continuitate sunt orice acțiuni care implică un instrument tăietor-înțepător, ce poate produce leziuni la nivelul tegumentelor: folosirea acelor la tratamente injectabile, recoltări, puncții, instalarea branulelor, tăierea fiolelor de medicamente sau soluții etc.

Sterilizarea materialelor și instrumentelor și producerea apei sterile se realizează în cadrul statiei de sterilizare din cadrul spitalului, ce asigură sterilizarea pentru toate secțiile, compartimentele, laboratoarele etc. din spital și ambulatoriu. In vederea sterilizării eficiente si rapide a materialelor, se efectuează sterilizarea separată prin etuve, existente și în cadrul în ambulatoriul integrat. De asemenea, se folosesc ace, branule, seringi etc. sigilate și sterilizate de producător.

 • 16. APARAT FUNCȚIONAL

Art. 57. Aparatul funcțional este compus din:

 • a. Compartiment Contencios

 • b. Biroul Resurse Umane, Organizare, Normare, Salarizare

Birou Financiar-Contabilitate,-Buget

 • c.  Serviciul Aprovizionare- Achiziții Publice

 • d.  Serviciul Tehnic

 • e.  Formația de întreținere, reparații, instalații sanitare

 • f.  Compartiment protecția muncii

 • g.  Secretariat și relații cu publicul

 • h. Compartiment managementul calitatii serviciilor

a. Compartiment Contencios

Art. 58. Compartimentul Contencios are in principal următoarele atribuții:

 • -   apără interesele instituției în fața instanțelor de judecată, autorităților de control și în relațiile cu terți persoane fizice sau juridice;

 • -   verifică și avizează din punct de vedere al legalității, dispozițiile cu caracter normativ;

 • -   asigură legalitatea măsurilor și actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unității; asigură consultanță de specialitate conducătorului instituției și șefilor de structuri privind modul de aplicare a actelor normative specifice;

 • -   răspunde de primirea citațiilor, a titlurilor executorii;

 • -   consiliază la cererea Comitetului Director și/sau Consiliului de administrație al spitalului, avizând legalitatea actelor supuse spre soluționare;

avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor;

 • -  consiliază, la cerere, pe șefii de secții, servicii, compartimente privind actele nomative care au legătură cu activitatea desfășurată în unitate;

 • -  colaborează cu serviciile Tehnic, Aprovizionare și Administrativ la întocmirea proiectelor de contracte inițiate de aceste servicii cu terțe persoane fizice și juridice și la negocierea conținutului clauzelor;

se ocupă cu investirea cu fomulă executorie și punerea în executare a sentințelor definitive obținute în urma acțiunilor injustiție depuse;

 • -   se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală;

 • -  participă la elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern;

b. Biroul Resurse Umane, Organizare, Normare, Salarizare

Art. 59. Biroul Resurse Umane, Organizare, Normare, Salarizare are în principal următoarele atribuții:

 • -   întocmirea statului de funcții conform legislației în vigoare;

 • -  întocmirea indicatorilor de performanta ai managementului resurselor umane; întocmirea contractelor de administrare ale comitetului director si ale șefilor de secție;

 • -  întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat;

 • -   ținerea evidenței salariaților in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic;

 • -  păstrarea in siguranța a dosarelor de personal ale angajatilor pe durata desfășurării contractului de munca al acestora;

 • -   întocmirea dosarelor cerute de legislația în vigoare în vederea pensionării;

 • -  întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaților (promovat, schimbat funcție, desfacerea contractului,etc.);

 • -   verificarea primirii planificariii concediilor de odihna, a fiselor de apreciere, anuala de către fiecare loc de munca ;

 • -  verificarea evidentei concediilor de odihna, a concediilor fara plata, a concediilor de studii, a concediilor pentru evenimente familiale deosebite, a cursurilor de perfecționare, conform legislației in vigoare;

 • -  eliberarea legitimațiilor persoanelor nou încadrate în muncă și vizarea anuală a legitimațiilor persoanelor angajate;

 • -   întocmirea ecusoanelor pentru toti salariatii;

 • -  intocmirea tichetelor de masa pentru salariatii unitatii pe baza pontajelor întocmite de către conducerea secției;

 • -   primirea, verificarea si evidențierea in registrul special cu caracter public, a declarațiilor de avere si de interese pentru personalul de conducere din cadrul unitatii, si le transmite la Agenția Naționala de Integritate in termenul prevăzut de lege;

 • -   afișarea pe pagina de internet a instituției, a declarațiilor de avere si de interese ale personalului de conducere din cadrul unitatii;

 • -  întocmirea după criterii obiective a fișelor de evaluare a posturilor;

 • -  încadrarea medicilor rezidenți pe bază de repartiție;

 • -  organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din unitate, conform legislației în vigoare;

 • -  evaluarea permanentă a performanțelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -  întocmirea și aducerea la cunoștință a fișei postului pentru personalul din subordine și verificarea existenței fișelor postului pentru fiecare angajat în parte;

 • -   eliberarea adeverințelor salariatilor în funcție de necesități;

 • -  furnizarea datelor privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli;

 • -  participarea la fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului furnizând date de specialitate;

 • -  întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind personalul încadrat conform cerințelor;

 • -  transmiterea la C.A.S.J. a documentelor de asigurare de răspundere civilă a certificatelor de membru al Colegiului Medicilor pentru medici, iar pentru cadrele medii, certificatele de membru al OAMMR, în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale.

 • -   asigurarea acordării drepturilor salariate în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -  întocmirea fișelor fiscale și depunerea lor la Administrația financiară în termenul prevăzut de lege conform Codului Fiscal (Legea nr.571/2003);

 • -  întocmirea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale potrivit Legii nr. 19/2000 (Legea pensiilor);

 • -  întocmirea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul Fondului pentru ajutorul de șomaj potrivit Legii nr.76/2002;

 • -  întocmirea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către FNUASS conform Legii nr. 95/2006;

 • -   întocmirea declarației privind evidența nominală a asiguraților care au beneficiat de concedii și indemnizații și a obligațiilor de plată către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații conform O.U.G.nr. 158/2005;

 • -  completarea certificatelor de concediu medical potrivit Ordinului CNAS nr.233/14.03.2006;

 • -  întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind fondul de salarii;

 • -   verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;

 • -  aplicarea Hotărârii nr.537/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.96/2003, privind protecția maternității la locurile de muncă;

c. Biroul Financiar-Contabilitate-Buget

Art. 60. Biroul Financiar-Contabilitate-Buget are in principal următoarele atribuții:

 • -  organizarea contabilității conform Legii 82/1991 și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

 • -   luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri și servicii din unitate, în ceea ce privește evitarea apariției sau anularea stocurilor supranormative, pentru prevenirea imobilizărilor de fonduri conform Normei nr. 1520/1973;

 • -   asigurarea întocmirii la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a tuturor raportărilor contabile (Legea nr. 82/1991 republicată, Hotărârea nr. 831/1997);

 • -   asigurarea întocmirii, circulației și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

 • -  urmărirea contractelor încheiate cu C.J.A.S. Brașov în vederea decontării serviciilor medicale (spitalicești, ambulatoriu, paraclinice);

 • -  întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale (spitalicești, ambulatoriu, paraclinice);

 • -   întocmirea și raportarea la C.J.A.S. a situațiilor financiare ;

 • -  întocmirea lunară a indicatorilor financiari și economici pentru CJAS privind programele de sănătate, finanțate din fondurile de asigurări sociale;

 • -   repartizarea cheltuielilor administrativ-gospodărești ale unității pe secțiile cu paturi;

 • -   determinarea atât a indicatorilor cost/zi spitalizare și repartizarea lor pe secții cât și a indicatorilor privind consumul de medicamente pe secții, pe bolnav și zi spitalizare;

 • -   centralizarea situației sumelor contractate și realizate, lunar, trimestrial, anual;

 • -   întocmirea bilanțului;

 • -   întocmirea situațiilor privind stocurile, în cazul inventarelor sau la cerere;

 • -  întocmirea situațiilor de închidere de lună, până în data de 03 a lunii următoare;

 • -  urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența serviciului;

 • -  efectuarea inventarierii patrimoniului conform Ordinulului nr. 2861/2009,

 • -  verificarea lunară, anuală sau ori de cate ori este nevoie a corectitudinii evidentei contabile cu evidența tehnico-operativă a gestionarilor;

 • -   asigurarea ținereii la zi a evidenței tehnico - operative, pentru toate gestiunile, operând ieșirile din gestiuni în baza bonurilor de consum pentru inventarul moale, gospodăresc, instrumentar și intrările în baza documentelor legale;

 • -   operarea în gestiuni a casărilor de mijloace fixe și obiector de inventar, ținerea la zi a situațiilor privind amortizarea mijloacelor fixe, comunicarea către cei care au gestiuni a rezultatelor inventarierii, precum și a casărilor, întocmirea bonurilor de predare-primire-restituire a inventarului pentru întregul patrimoniu al spitalului;

 • -   înregistrarea în evidența tehnico-operativă a mijloacelor fixe, pe analitice, după proveniența lor, respectiv din achiziții proprii, donații și sponsorizări și credite externe;

 • -   asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special; analizarea și pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor bănești puse la dispoziția unității,

asigurarea efectuării corecte și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasare și plăți în numerar;

 • -   înregistrarea cheltuielilor cu salariile și a altor cheltuieli materiale;

 • -   verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conținutului și legalității operațiunilor;

 • -   întocmirea balanțelor de verificare-analitică și sintetică-lunară;

 • -   încasarea veniturilor proprii și urmărirea situației mișcării acestora;

 • -   facturarea serviciilor prestate terților;

 • -  verificarea tuturor operațiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

 • -  asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor și contractelor emise, în limita creditelor aprobate;

 • -   urmărirea încasării contravalorii facturilor emise.

Art. 61. Comp. Buget are următoarele atribuții:

 • -  raportează lunar indicatorii de management prin programul,, Exbuget” conform OMSP nr. 1137/2007;

 • -  utilizează obligatoriu sistemul informatic al CNAS de calcul și de raportare a indicatorilor de management ai spitalului, denumit „ Exbuget” ;

lunar transferă electronic datele către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pana la data de 20 ale lunii curente pentru luna expirata;

trimestrial transferă electronic datele către autoritățile de sănătate publică și consiliul județean, până la data de 20 ale lunii curente pentru trimestrul expirat;

întocmește proiectului bugetului de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare;

d. Serviciul Aprovizionare

Art. 62. Serviciul Aprovizionare are următoarele atribuții:

întocmirea și executarea planului anual de achiziții pentru materiale sanitare, medicamente, imprimate, dezinfectanți, alimente, materiale de curățenie și materiale și servicii necesare reparațiilor curente și întreținere, pe baza referatelor de necesitate;

încheierea contractelor de achiziții cu furnizorii și întocmirea și urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unității

asigurarea aprovizionării unității cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură etc. în cele mai bune condiții, cu respectarea disciplinei privind achizițiile publice

recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori și asigurarea transportului acestora în condiții igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare

întocmirea, urmărirea și executarea planului de transport

Șoferul are următoarele atribuții:

folosește autoturismul unității în vederea deplasării atât în oraș cât și în județe, în vederea aprovizionării cu materiale sanitare și alte materiale necesare unității.

 • -  execută lucrări de întreținere a autoturismului dat în folosință, remediază defecțiunile

1 1 1 apărute, o aprovizionează cu combustibil;

 • -  anunță conducerea unității asupra evenimentelor de pe traseu și ia măsuri de rezolvare a lor;

 • -   aprovizionează cu alimente spitalul conform solicitărilor zilnice;

 • -   încarcă și descarcă materialele de consum, precum și tuburile de oxigen atât la stația de încărcare, cât și la unitate;

 • -   respectă planul de transport și asigură justificarea curselor efectuate prin aplicarea ștampilelor unităților cu care a colaborat

 • -  asigură un consum eficient al combustibilului

Art. 63 Comp.Achiziții publice are următoarele atribuții:

cunoașterea și respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice, asigurând instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine;

întocmirea conform prevedirilor legale a documentației aferente fiecărui mod de achiziție și răspunderea pentru daunele sau prejudiciile produse unității prin întocmirea greșită a acestora; întocmirea listelor cu membrii comisiilor de recepție și ai comisiilor de evaluare a ofertelor; cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare in domeniul achizițiilor publice încheierea contractelor de achiziții de furnizare, de servicii și de lucrări și urmărirea graficului de livrări/prestări/executări;

asigurarea aprovizionării unității cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiții;

efectuarea în permanență a studiului de piață cu solicitarea ofertelor de preț;

stabilirea necesarului de produse pentru funcționarea normală a spitalului, asigurând realizarea părții corespunzătoare a Planului anual de achiziții;

efectuarea licitațiilor electronice;

recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor primite de la furnizori și asigurarea depozitării acestora în condiții conform cu normele în vigoare;

întocmirea dărilor de seamă specifice activității de aprovizionare;

e. Serviciul Administrativ

Art. 64. Serviciul Administrativ are următoarele atribuții:

asigurarea recepționării, manipulării și a depozitării corespunzătoare a bunurilor urmărirea verificării la timp și în bune condiții a aparaturii și utilajelor din dotare asigurarea funcționalității în bune condiții a atelierului de reparații, a spălătoriei, a blocului alimentar

asigurarea întreținerii clădirilor și instalațiilor

efectuarea inventarului unității

asigurarea întreținerii curățeniei în unitate păstrarea arhivei unității conform normelor legale, realizarea măsurilor de protecție a muncii și prevenirea incendiilor

 • •  Lenjerul-croitor are următoarele atribuții:

 • -  participă la eliberarea materialelor de confecționat din magazia unității si răspunde de folosirea lor eficientă;

 • -  procedează la croirea și confecționarea pe bază de referate de necesitate a următoatrelor: halate, cearceafuri, câmpuri mari și mici, fețe de pernă, fețe de masă, perdele, măști din tifon, saci pentru rufe si pâine, prosoape pentru bucătărie, șorturi, batiste din tifon pentru farmacie și secții, cămășuțe pentru copii, papuci pentru bloc operator, A.T.I., secția I, scutece, etc.;

 • -  urmărește procesul de transformare a materialului în produs finit și stabilește consumul pe bucată și centralizat;

 • -  gestionează materialele primite spre confecționare;

 • -   execută lucrări de reparații la halate, costume, pantaloni, bluze, capoate, cămăși de noapte, pijamale, etc.;

 • -   execută lucrări de întreținere a mașinilor, ștergere, ungere, reglare, etc.;

 • -   stabilește necesarul de materiale necesare executării comenzilor: ață, nasturi, ace, șnur, ulei de mașină, etc.;

• Telefonistul are următoarele atribuții:

 • -  primește la orice oră din zi comenzi pentru convorbiri telefonice;

 • -  procedează de îndată ce apare un deranjament telefonic, la anunțarea lui în vederea remedierii, evitând îngreunarea rezolvării situațiilor urgente

 • -   înregistrează convorbirile telefonice particulare în vederea stabilirii tarifului de către contabilitate

 • -  răspunde cu promtitudine la convorbirile telefonice atât interioare, cât si exterioare

 • •   îngrijitorul de curățenie și muncitorul necalificat au următoarele atribuții:

 • -   efectuează lucrări de curățenie în sectorul administrativ al unității;

 • -  periodic efectuează ștergerea geamurilor și a ușilor,

 • -   spălarea holurilor și a grupurilor sanitare în sectorul administrativ;

 • -   efectuează curățenia în curtea interioară a spitalului și încarcă și descarcă materialele primite de la furnizori (muncitor necalificat)

f. Formația întreținere, reparații, instalații sanitare

Art. 65. Formația întreținere, reparații, instalații sanitare are următoarele atribuții: asigură activitatea de înteținere și reparații a aparaturii medicale, instalațiilor, utilajelor, clădirilor și mijloacelor de transport din unitatea sanitară.

asigură supravegherea permanentă a funcționării cazanelor de încălzire centrală conform normelor ISCIR

asigură buna funcționare a ascensoarelor în regim continuu, conform normelor ISCIR efectuează lucrări de reparații curente

urmărește efectuarea de reparații capitale și de investiții, conform graficului, verificând cantitativ și calitativ lucrările executate de constructor

asigură buna întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor și utilajelor

asigură întreținerea, repararea mijloacelor de transport din dotarea unității

stabilește cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor, instalațiilor sau utilajelor și propune măsuri corespunzătoare

asigură funcționarea continuă a stației de oxigen și a instalațiilor din cadrul unității (bloc operator, ATI etc.)

stabilește necesarul de materiale de întreținere, construcții etc.

 • g. Compartimentul Protecția Muncii

Art.66.Compartimentul Protecția Muncii are următoarele atribuții:

efectuează instructajul de protecția muncii pentru personalul nou angajat în unitate conform legislației în vigoare;

efectuează măsurători și determinări pentru clarificarea unor situații de pericol;

dispune sistarea unei activități sau oprirea din funcțiune a echipamentelor tehnice când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

solicită informații de la orice persoană care participă la procesul de muncă cu privire la activitatea de protecție a muncii;

controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

verifică periodic, dar nu la mai mult de 1 an, sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate să propună măsuri tehnice și organizatorice de reducere a acestora când este cazul;

asigură instruirea și informarea personalului în probleme de protecția muncii atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă și periodic), cât și prin cursuri de perfecționare;

elaborează lista pentru dotarea personalului cu echipamente individuale de protecție și de lucru, participă la recepția mijloacelor de protecție colectivă și a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcțiune;

participă la cercetarea accidentelor de muncă și ține evidența acestora;

asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională în vederea eliminării sau diminuării riscurilor după caz, prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; instruiește periodic, conform programului aprobat personalul pe linie de protecția muncii, PSI și exploatarea utilajelor

h. Secretariatul și relațiile cu publicul

Art. 67. Secretariatul și relațiile cu publicul au următoarele atribuții:

organizarea și desfășurarea activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor ce sunt adresate unitatii, precum și legalitatea soluțiilor si comunicarea acestora in termenul legal; analizarea cererilor de furnizare a informațiilor publice și luarea de măsuri pentru rezolvarea solicitărilor conform normelor în vigoare și transmiterea răspunsului către solicitant, în termenul legal;

 • -   îndeplinirea obligației legale de furnizare din oficiu a informațiilor prevăzute de lege, prin afișare în locuri vizibile la sediul unității, prin crearea de înscrisuri care să cuprindă aceste informații; identificarea știrilor difuzate de mass-media locală și națională, care au un impact negativ asupra activității medicale și imaginii spitalului, verificarea veridicității informațiilor și informarea corecta a opiniei publice sau exprimarea poziției spitalului față de problemele semnalate.

 • -   redactarea, la nevoie, de declarații de presă, furnizând informațiile supuse liberului acces al publicului, în scopul unei informări corecte și complete a opiniei publice;

Dreptul la acces la informații privind activitatea medicală poate fi restrâns, în condițiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralității, al ordinii publice sau încalcă caracterul personal privind starea de sănătate a pacienților.

i. Compartimentul managementul calității serviciilor

Art. 68. Compartimentul managementul calității serviciilor are următoarele atribuții:

 • a) pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;

 • b) coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității:

 • 1. bl) manualul calității;

 • 2. b2) procedurile;

 • c) coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. si a standardelor de calitate;

 • d) coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;

 • e) colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;

 • f) implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;

 • g) asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de manager;

 • h) asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;

 • i) coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;

 • j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;

 • k) asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților;

 • l) asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.

 • 17. ACTIVITĂȚI AUXILIARE

a. Blocul alimentar

Art. 69. Blocul alimentar are următoarele atribuții:

 • -  primirea zilnică de alimente din magazie

prepararea hranei zilnice pentru copiii internați și pentru mamele însoțitoare, conform listei de meniuri;

 • -   respectarea alocațiilor de hrană zilnice, conform normelor în vigoare; distribuirea hranei pe secții, respectând orarul stabilit;

- prepararea conservelor pentru iarnă;

asigurarea respectării cerințelor igienice în bucătărie.

b. Bucătăria dietetică

Art. 70. Bucătăria dietetică are următoarele atribuții:

asigură întocmirea caietului de preparate;

 • -   asigură spălarea corectă a biberoanelor, sterilizarea biberoanelor și a tetinelor;

 • -   asigură prepararea hranei pentru sugari și a regimurilor speciale, conform listelor de alimentație și repartizarea acestora pe secții;

 • -   asigură verificarea calității și valabilității alimentelor cu care se aprovizionează instituția, modul de păstrare în magazie și calitatea și valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie;

 • -   asigură realizarea planurilor de diete și meniuri;

 • -  asigură modul de respectare a normelor de igienă privind transportul și circuitele pentru alimente, reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale, conform reglementărilor în vigoare;

 • -   asigură controlul distribuirii alimentației pe secții și la bolnavi, controlul regimurilor alimentare și respectarea principiilor alimentare;

 • -  asigură recoltarea si păstarea probelor de alimente.

c. Spalatoria

Art. 71. Spalatoria are următoarele atribuții:

 • -   respecta circuitele funcționale stabilite la transportul rufelor;

 • -   spală si calcă echipamentul de protecție (halate, costume) ale personalului din spital;

separă lenjeria pe sortimente, o prelucrează (scutecele), o dezinfecteză conform instrucțiunilor;

 • -   spală lenjeria, calcă si o depoziteză în locurile stabilite;

 • -  centrifugheazâ, întinde rufele la uscat, apoi le împachetează si le aranjează în rafturi până la predare;

 • -   triază rufele uzate ;

 • -   calcă lenjeria la calandru si cu fierul de călcat;

 • -   efectuează curățenia si dezinfectia localului si a suprafețelor la terminare lucrului; este strict interzis spălarea rufelor din afara unității;

d. Sterilizarea

Art. 72. Sterilizarea are următoarele atribuții:

 • -  asigură efectuarea sterilizării umede și uscate pentru toate secțiile clinice

 • -  asigură preluarea în sala de primire a tuturor materialelor și instrumentelor pregătite în secții pentru sterilizare

 • -  asigură verificarea integrității cutiilor, modul de închidere, calitatea sterilizării, prelucrării mecanice, a instrumentelor premergătoare sterilizării

 • -  asigură efectuarea ciclului complet de sterilizare la sterilizatorul cu abur sub presiune și la sterilizatorul cu aer cald, verificarea martorilor de eficiență ai sterilizării, virarea culorii benzilor adezive cu indicatori fizico-chimici lipite pe cutii, casolete etc., virarea culorii la indicatorii integratori plasați în interiorul cutiilor, modificarea indicatorilor biologici plasați în interiorul unei cutii test

 • -  asigură verificarea tehnică a aparatelor,

 • -  asigură păstrarea evidenței stricte a procesului de sterilizare (cazan, saija, timp de sterilizare, ora și persoana care efectuează sterilizarea).

e. Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale

Art. 73. Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale este organizat în baza Ordinului M.S. nr. 916/2006 și are următoarele atribuții:

 • -  supraveghează modul în care atât personalul medico-sanitar, cât si personalul auxiliar sanitar respectă atribuțiile de serviciu cu privire la reducerea numărului de infecții nosocomiale efectuează controlul microbiologic al suprafețelor, aeromicroflorei, sterilităților si a apei sterile, după un plan întocmit și aprobat de conducerea unității

 • -  supraveghează personalul prin controale microbiologice periodice ale tegumentelor, mucoaselor și a echipamentului de protecție specific pentru fiecare secție

 • -  verifică registrul de analize microbiologice din laboratorul clinic, depistând cazurile de infecție apărute și înștiințează conducerea la fiecare caz nou apărut, întocmind fișa de infecții nosocomiale

 • -  verifică prin sondaj carnetele de sănătate ale personalului, triajul epidemiologie efectuat personalului și pacienților.

 • -  verifică alimentele în momentul recepționării lor, termenul de valabilitate, verifică blocul alimentar, condițiile în care sunt păstrate alimentele și condițiile igienico-sanitare în care se prepară hrana pentru bolnavi, modul de recoltare și păstrare a probelor de alimente, cât și modul de servire al hranei pe secții.

 • -  verifică bucătăria dietetică în care se prepară laptele pentru nou-născuți din punct de vedere microbiologic al suprafețelor, aeromicroflorei, sterilităților și a apei sterile din care se prepară laptele pentru nou-născuți.

 • -  întocmește si deține registrul de cazuri de infecții nosocomiale,

 • -   întocmește statistica cu situația autocontrolului pe fiecare luna

 • -  înregistrează fiecare caz de infecție nosocomială

 • -   efectuează statistica gestionării deșeurilor rezultate din procesul medical, cât și a deșeurilor menajere,

 • -  întocmește diverse planuri de supraveghere în masă a pacienților și a personalului în cazuri de epidemii, pandemii, etc, ori de câte ori este solicitat

 • -  întocmește ancheta epidemiologică în perioada apariției unei boli infecto- contagioase

f. Compartiment asistenta sociala

Art. 74. Compartimentul asistent social are următoarele atribuții:

 • -   asigură întocmirea de proiecte de intervenție pentru fiecare caz social;

 • -  întreprinde acțiuni pentru reducerea numărului de abandonuri și a abuzurilor asupra copiilor, etc.;

 • -   depistează, în colaborare cu personalul medical, cazurile sociale (familii numeroase, gravide, mame singure, copii abandonați, persoane din alte grupuri de risc, etc.);

 • -   identifică mamele / familiile care prezintă potențiale riscuri de abandon în instituții spitalicești a nou născuților, copiilor;

 • -  verifică imediat declarațiile date de mame în cazul în care aceasta nu posedă act de identitate la internare sau există suspiciuni privind autenticitatea celui prezentat;

 • -   ajută mamele care nu au acte de identitate să intre în legalitate;

 • -   informează mamele / familiile asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au față de copii;

 • -   participă la investigațiile efectuate în teren pentru identificarea mamelor / familiilor care și-au abandonat copiii în instituțiile spitalicești sau în alte instituții;

 • -  colaborează cu instituțiile pentru obținerea actelor de identitate pentru copiii abandonați / părăsiți;

 • -  colaborează cu autoritățile pentru declararea deceselor în cazul copiilor abandonați / părăsiți;

 • -  facilitează internarea mamelor cu probleme sociale în centre de ocrotire matemale; facilitează internarea, în centre pentru minori sau centre de ocrotire, a copiilor abandonați, copiilor străzii sau a celor abandonați în unități sanitare;

colaborează cu familiile pentru realizarea activitățiilor ce se impun în vederea acțiunilor de încredițare sau plasament;

păstrează și actualizează în permanență, evidența copiilor abandonați în secțiile de nou născuți, copii abandonați în spitale sau alte instituții, femei gravide cu probleme deosebite, sugari internați în secțiile de distrofici, de prematuri și de pediatrie, persoane cu handicap, etc.; colaborează cu comisiile de ocrotire a minorilor, alte servicii guvernamentale sau neguvemamentale, în vederea transferării copiilor cu spitalizări prelungite;

inițiază și participă activ la programele privind protecția socială a bătrânilor și copiilor străzii; întocmește documentația necesară, anchete sociale, etc., pentru internarea copiilor abandonați, a gravidelor, a mamelor tinere, a familiilor cu probleme sociale deosebite, etc., în instituții de ocrotire, cămine spital, etc.;

sprijină indivizii sau familiile cu probleme sociale deosebite, pentru obținerea unor ajutoare bănești, materiale, sociale, etc.;

efectuează investigațiile necesare în cazuri de abandon, pentru identificarea apărținătorilor persoanelor abandonate și pregătește reintegrarea acestora în propria familie sau în instituții de ocrotire;

participă la luarea deciziilor privind încadrarea pe grupe de probleme personale care necesită protecție socială și la stabilirea modului de soluționare a problemelor identificate;

informează pe cei în cauză sau aparținătorii acestora, asupra drepturilor de care beneficiază, conform legislației în vigoare, precum și asupra unităților de ocrotire socială existente;

g. Compartiment statistică și informatică medicală

Art. 75. Compartimentul statistică și informatică medicală are următoarele atribuții: sprijinirea procesului de generare sub forma electronică a setului minim de date la nivel de pacient și de transmitere a acestuia către instituțiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare organizarea codificării și documentării foii de observație clinică generală (FOCG) în conformitate cu regulile stabilite de Centrul de Calcul, Statistică Sanitară și Documentare Medicala București, participarea personalului responsabil cu codificarea și documentarea FOCG la instruirea asigurată de autoritățile în domeniu, organizarea colectării Setului minim de date la nivel de pacient de la toți pacienti externați, plecând de la informațiile existente în FOCG, prin utilizarea aplicației de colectare a datelor “DRG Național” sau a altor aplicații dezvoltate în acest scop, transmiterea lunară a datelor colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de aplicația “DRG National”, însoțite de un fișier centralizator privind numărul total al cazurilor transmise pentru fiecare secție, la Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Sănătate București, transmiterea prin e-mail, până la data de 5 a lunii în curs a datelor sus menționate, colectate în luna precedentă, asigurarea corectitudinii datelor colectate și transmise, păstrarea confidențialității datelor colectate și transmise în conformitate cu legile în vigoare, înregistrarea statistică în formularul “ Fișa pentru spitalizare de zi” în conformitate cu instrucțiunile Centrului de Calcul, Statistică Sanitară și Documentare Medicală București, obligativitatea răspunderii chestionarelor statistice incluse în sistemul electronic prin utilizarea acestuia în scopul raportării datelor statistice, ținerea evidenței la zi a registrului de internare- ieșire pe spital, gestionarea colectării datelor statistice din secții și ambulatoriul integrat al spitalului,

 • -  întocmirea centralizatoarelor și dărilor de seamă statistice, conform reglementărilor în vigoare,

 • -   colectarea datelor, prelucrarea acestora, întocmirea rapoartelor statistice și înaintarea acestora în periodicitatea cerută,

 • -   colectarea indicatorilor de eficiență, a celor de calitate la termenele cerute,

 • -   gestionarea și arhivarea tuturor datelor colectate pe spital,

întocmirea statisticii cu privire la dinamica diferiților indicatori de activitate, comparativ cu alte unității sau pe țară

 • -  întocmirea indicatorilor de performanță ai managementului spitalului

CAPITOLUL V DIPOZIȚII FINALE

Art. 76. Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toți angajații spitalului.

Prevederile prezentului Regulament se aplică și pentru :

 • a) cadrele didactice care desfășoară activitate integrată în spital, care pe lângă obligațiile pe care le au pe linie de învățământ sunt obligate să respecte regulile din prezentul regulament și să participe la solicitările conducerii spitalului, în vederea desfășurării activităților medicale la standarde superioare;

 • b) persoanele care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecționare, specializare.

 • c) firmele care asigură diverse servicii în incinta unității au obligația de a respecta Regulamentul în afara atribuțiilor și clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părți (curățenia spitalului, păstrarea liniștii și păstrarea integrității bunurilor cu care intră în contact).

Art. 77. Regulamentul de Organizare si Funcționare poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesitățile legale de organizare, funcționare și disciplina muncii în unitate le cer.

Art. 78. Fișele de atribuții ale personalului din cadrul unității fac parte, ca anexă, din


prezentul regulament.


Manager:


Director Medical:


r

i o

Dr. MunteanLiviu uz

Dr.Albean Ilie Marcel


Director Financiar - Contabil:


Sef Birou RUONS.:


Compartiment Contencios:


Lider Sindicat Medisan:


Lider Sindicat TESA: