Hotărârea nr. 614/2013

Hotărârea.nr. 614 - aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 614

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. l.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr.12082/02.12.2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 351/23.07.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.182 alin.(l), lit.”d” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 351/23.07.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov pe anul 2013, se modifică corespunzător.

Art,3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.Contrasemenează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

-

Se difuzează la:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

1 ex- DSAM

1 ex.- Colecție

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie"Dr. I.A. Sbaj seX*Brașov, str. G. Baritiu, nr.36 tel: 0268 477722, fax: 02t     748

Nr.paturi 275

Categoria unitatii V

Tipul unitatii II

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.15158

STAT DE FUNCȚII

pentru anul 2013

Nr. crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/tr eapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

3

4

2

5

6

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

I

MANAGER

OG

S

11

1

3562

0

3562

2

DIRECTOR FINANCIAR

EC.

S

II

1

3745

324

4069

DIRECTOR MEDICAL

OG

s

II

1

3674

301

3975

4

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

II

1

3.797

278

4075

5

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

I

4

14.919

2.582

17501

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PEDIATRIE

s

I

1

3.855

1.709

5564

7

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PED./NEONAT.

s

I

1

3.794

650

4444

8

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

ATI

s

I

1

3.705

1.899

5604

9

FARMACIST PRIMAR SEF

FARMACIE

s

I

1

3.108

327

3435

10

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

LABORATOR

s

II

1

3.705

1.424

5129

11

ASISTENT MED.PR.SEFA

OG

PL

3

6.325

806

7131

12

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

PL

2

4.138

1.308

5446

13

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

S

4

10.056

2.742

12798

14

REFERENT IA SEF

M

11

1

1.584

161

1745

15

MEDIC PRIMAR

OG

S

20,5

64.343

8.496

72839

16

MEDIC SPECIALIST

OG

S

3,5

8.490

2.020

10510

17

MEDIC PRIMAR

PEDIATRU

S

2

6.514

1.102

7616

18

MEDIC PRIMAR

NEONAT.

S

10

28025

6390

34415

19

MEDIC SPECIALIST

PEDIATRU

S

1

2.223

444

2667

20

MEDIC SPECIALIST

NEONAT.

s

6

13.603

3.553

17156

21

MEDIC PRIMAR

ATI

s

5

15.078

8.260

23338

22

MEDIC SPECIALIST

ATI

s

1

2.223

1.333

3556

23

FARMACIST PR.

FARMACIE

s

2

4.532

129

4661

24

MEDIC PRIMAR

ANAT.PAT.

s

2

12.803

8.195

20998

25

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1

2.707

154

2861

I 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

~36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 46

 • 47

 • 48

 • 49

 • 50

 • 51

 • 52

 • 53

 • 54

 • 55

 • 57

 • 58

 • 59

 • 60

61

62

 • 63

 • 64

 • 65

 • 66

 • 67

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71

 • 72


MEDIC SPECIALIST

RADIOLOG

S

1

2.400

484

2884

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOG

1

2.400

124

2524

MEDIC SPEClf

LABORATOR

'L

1

2.223

444

2667

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

s

1

2.707

154

2861

BIOLOG PRIMAR

s

2

6.492

908

7400

BIOCHIMIST PRIMAR

s

1

2.164

454

2618

PSIHOLOG PRIMAR

s

1

2.100

0

2100

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

s

33

71.181

22.542

93723

ASISTENT MEDICAL

MG

s

25

42.102

11.250

53352

MOAȘA

OG

s

1

1.728

333

2061

MOAȘA

MG

s

1

1.605

332

1937

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

PL

2

2.938

610

3548

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

SOCIAL

s

1

2.100

0

2100

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

SSD

9

15.340

3.043

18383

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OG

SSD

1

1.944

179

2123

ASISTENT MEDICAL

MG

SSD

9

13.455

3.650

17105

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OG

PL

24

46.024

9.030

55054

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

PL

58

105.414

25.503

130917

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

13

24.434

7.045

31479

ASISTENT MEDICAL

MG

PL

50

77.719

18.659

96378

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

5

9.238

0

9238

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ANAT.PAT.

PL

3

11.910

4.107

16017

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

4

7.598

1.368

8966

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1

1.986

274

2260

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

3.717

192

3909

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

SOCIAL

PL

1

1.893

0

1893

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

PL

1

1.756

0

1756

MOAȘA PRINCIPALA

OG

M

1

1.525

156

1681

SORA MED. PRINCIPALA

PEDIATRIE

M

3

4.317

780

5097

SORA MEDICALA

PEDIATRIE

M

1

1.319

135

1454

AUTOPSIER

M

0,5

1.175

897

2072

INFIRMIERA

G

87

81.919

21.347

103266

ÎNGRIJITOARE

G

90,5

79.388

17.970

97358

BRANCARDIER

G

2

1.600

186

1786

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

2.634

315

2949

STATISTICIAN PRINCIPAL

M

1

1.525

156

1681

REGISTRATOR MEDICAL

M

5

5.750

608

6358

ECONOMIST IA

S

3

5.941

687

6628

ECONOMIST I

S

2

3.354

346

3700

ECONOMIST II

S

2

3.098

322

3420

CONSILIER JURIDIC IA

S

2

3.486

216

3702

INGINER IA

S

2

4.205

432

4637

INGINER SISTEM IA

S

1

1.743

216

1959

INGINER II

S

2

3.098

322

3420

REFERENT IA

M

1

1.340

134

1474

REFERENT DE SPECIALITATE

S

1

979

102

1081


 • 73

 • 74

 • 75

 • 76

 • 77

 • 78

 • 79

 • 80

81

SEF DEPOZIT I

M

1

1.266

0

1266

CASIER       „

JA-

1

1.031

125

1156

ARHIVAR   t

L.

1

936

52

988

SPĂLĂTORESE

G

9

8.134

562

8696

MUNCITOR CALIF. I

G

15

18.383

180

18563

MUNCITOR CALIF. III

G

8

8.912

120

9032

MUNCITOR CALIF.IV

G

6

5.919

107

6026

MUNCITOR NECALIFICAT

G

6

5.628

0

5628

AGENT DDD

G

1

1.028

68

1096

Total Finanțare venituri proprii:

587

954.709

211.813

1.166.522

B.Finantare de la Bugetul de Stat

1

MEDIC REZIDENT AN 1

OG

S

3

3.909

459

4368

MEDIC REZIDENT AN I

NEONAT.

s

2

2.606

306

2912

2

MEDIC REZIDENT AN II

OG

s

5

7.790

900

8690

3

MEDIC REZIDENT AN III

OG

s

5

8.651

1.010

9661

4

MEDIC REZIDENT AN IV

OG

s

2

3.738

414

4152

5

MEDIC REZIDENT AN V

OG

s

2

3.668

414

4082

Total Finanțare de la Bugetul de Stat:

19

30.362

3.503

33865

Total unitate sanitara (A+B)        |

606

985.071

215.316

1.200.387

total posturi aprobate

total posturi aprobate


din care

conducere

23

execuție

583

din care

venituri proprii

587

buget de stat

19


MANAGER Dr. Preda Mircea


DIRECT Ec.
Comp.RUNOS