Hotărârea nr. 613/2013

Hotărârea.nr. 613 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.613

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr.12596/02.12.2013, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 534/25.10.2013 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.182 alin.(l), lit.”d” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 534/25.10.2013 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2013, se modifică corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

PREȘEDII> Aristotel CăniContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează la:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

1 ex- DSAM

1 ex.- Colecție

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

APROBAT, cu H.C.J.BV nr.

In ședința din data:

i -fcriâcfel OancesQjj


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 915

Nivel de competenta: II

Categoria unitatii: II

STAT DE FUNCȚII VALABIL PE ANUL 2013

Nr. C

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/ grad salariz are

Număr posturi

Salariu de baza

Sporuri

Total salarii brute

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

S

II

1.0

9090

0

9090

2

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

ECONOMIST IA

S

II

1.0

5509

0

5509

3

DIRECTOR MEDICAL

S

II

1.0

7174

0

7174

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

S

II

1.0

4500

0

4500

5

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE, TERAP.INTENSIVA

S

1

1.0

4006

1857

5863

6

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1

2.0

7444

762

8206

7

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

1

1.0

4105

0

4105

8

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

1

1.0

4103

381.081

4484

9

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

1

1.0

4104

381.081

4485

10

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

DIABET BOLI NU

S

1

1.0

4041

254

4295

11

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

S

1

1.0

3685

377.364

4062

12

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE, HEMOBIOLOGIE

S

1

1.0

3468

381.081

3849

13

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MED INTERNA SI CARDIOLOGIE

S

1

1.0

3976

381.081

4357

14

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

S

1

1.0

3722

381.081

4103

15

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

NEUROCHIRURGIE

S

1

1.0

4103

381.081

4484

16

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

S

1

1.0

3595

381.081

3976

17

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

S

1

1.0

4104

381.081

4485

18

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

REUMATOLOGIE

S

1

1.0

3722

0

3722

19

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

S

1

1.0

4166

387.54

4554

20

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

II

2.0

8119

762

8881

21

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

S

II

2.0

7946

775

8721

22

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

S

II

1.0

3722

381

4103

23

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE

S

II

1.0

4103

388

4491

24

MEDIC SEF CENTRU-GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA SI NEFROLOGIE

S

1

1.0

3926

1346

5272

25

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR     |

3

II

1.0

3926

404

4330

26

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

II

1.0

3926

538

4464

27

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

I

1.0

7113

4841

11954

28

SEF SERVICIU

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

I

1.0

3082

157

3239

29

MEDIC PRIMAR

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE

s

1.0

2934

318

3252

30

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

2.0

11022

4034

15056

31

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE,TERAP. INTENSIVA

s

6.0

18815

8079

26894

32

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

2.0

6388

646

7034

33

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

s

8.0

22820

2258

25078

34

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

14.0

43480

4184

47664

35

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

3062

324

3386

36

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

s

2.0

6135

645

6780

37

MEDIC PRIMAR

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

s

1.0

3410

323

3733

38

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

3.0

8796

646

9442

39

MEDIC PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

s

5.5

17659

1775

19434

40

MEDIC PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

3.0

9205

0

9205

41

MEDIC PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

s

2.5

8171

485

8656

42

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

s

2.0

6358

646

7004

43

MEDIC PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

s

1.0

3194

323

3517

44

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE, HEMOBIOLOGIE

s

2.0

6369

324

6693

45

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

5.5

17503

1776

19279

46

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

15.5

48530

3710

52240

47

MEDIC PRIMAR

MEDICINA MUNCII

s

2.0

6388

0

6388

48

MEDIC PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

s

1.0

3194

431

3625

49

MEDIC PRIMAR

NEFROLOGIE

s

1.0

3083

323

3406

50

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

s

2.0

5957

646

6603

51

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

s

6.5

20924

2091

23015

52

MEDIC PRIMAR

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

3.0

9042

215

9258

53

MEDIC PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

4.0

13123

1130

14253

54

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

2.5

7568

593

8161

55

MEDIC PRIMAR

ORL

s

2.0

7404

431

7835

56

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE

s

10.5

34599

3291

37890

57

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

9.5

30148

3449

33598

58

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

s

3.0

9508

811

10318

59

MEDIC SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.5

7385

3720

11105

60

MEDIC SPECIALIST

ANESTEZIE,TERAP INTENSIVA

s

4.0

9575

5205

14780

61

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

1065

0

1065

62

MEDIC SPECIALIST

CARDIOLOGIE

s

9.0

21046

2978

24025

63

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

7233

518

7752

64

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

2602

259

2861

65

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE VASCULARA

s

1.0

2170

0

2170

66

MEDIC SPECIALIST

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

2491

173

2664

67

MEDIC SPECIALIST

HEMATOLOGIE, HEMOBIOLOGIE

s

1.0

2343

259

2602

68

MEDIC SPECIALIST

INTERNE

s

1.0

2170

0

2170

69

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

s

4.0

9003

259

9262

70

MEDIC SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

s

3.0

7611

775

8386

71

MEDIC SPECIALIST

NEUROLOGIE               I

3

2.0

4772

0

4772

72

MEDIC SPECIALIST

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

1.0

2460

88

2548

73

MEDIC SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

s

1.0

2170

0

2170

74

MEDIC SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

s

2 0

5204

346

5550

75

MEDIC SPECIALIST

ORL

s

10

2602

0

2602

76

MEDIC SPECIALIST

PNEUMOLOGIE

s

1.0

1065

0

1065

77

MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE

s

1.0

2490

0

2490

78

MEDIC SPECIALIST

UROLOGIE

s

2.0

4686

518

5204

79

MEDIC SPECIALIST

SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

s

1.0

1065

0

1065

80

MEDIC REZIDENT ULTIMUL AN

ANESTEZIE.TERAP. INTENSIVA

s

2.0

3541

0

3541

81

FARMACIST SEF

FARMACIE GENERALA

s

I

1.0

3181

0

3181

82

FARMACIST SEF-GRADUL II

FARMACIE GENERALA

s

II

1.0

3283

0

3283

83

BIOCHIMIST PRINCIPAL

s

2 0

4617

262

4879

84

BIOLOG PRINCIPAL

CITOLOGIE

s

1.0

4790

1652

6441

85

BIOLOG PRINCIPAL

s

3.0

7144

524

7668

86

CHIMIST PRINCIPAL

s

1.0

2527

262

2789

87

CHIMIST SPECIALIST

BIOCHIMIE MEDICALA

s

1.0

1854

189

2043

88

FARMACIST SPECIALIST

FARMACIE GENERALA

s

2.0

3904

0

3904

89

FARMACIST

FARMACIE GENERALA

s

2.0

2711

0

2711

90

FIZICIAN SPECIALIST

s

1.0

1842

0

1842

91

FIZIOKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE. RECUPERARE

s

2.0

2732

0

2732

92

PROFESOR CFM

SSD

1.0

1522

155

1677

93

PROFESOR CFM PRINCIPAL

s

2 0

4096

233

4329

94

PROFESOR CFM PRINCIPAL

SSD

1.0

1956

202

2158

95

PSIHOLOG PRACTICANT

s

1.0

1773

0

1773

96

SEF BIROU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

ASISTENT SOCIAL

PL

1.0

2162

192

2354

97

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

3 0

5829

1121

6950

98

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR

PL

1 0

2139

222

2361

99

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

100

22439

2264

24703

100

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

SSD

1.0

2090

288

2378

101

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

11.0

21825

2763

24588

102

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT SEF CU DELEGAȚIE

S

1.0

2324

260

2584

103

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1.0

1787

198

1985

104

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOLOGIE. RECUPERARE

PL

16.0

28597

1358

29955

105

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

DIETETICA

PL

30

5684

0

5684

106

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

15 0

26625

0

26625

107

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

3.0

5566

187

5753

108

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

SSD

1.0

3889

1332

5221

109

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

24.0

50165

7021

57186

110

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MASEUR

PL

1.0

1867

200

2067

111

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

107.0

235966.87

38906

274873

112

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

11.0

20159

4441

24600

113

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

286.0

509235.58

82729

591964

114

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

1.0

1725

177

1902

115

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

S

2.0

3870

1053

4923

116

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

PL

3 0

5174

125

5299

117

ASISTENT MEDICAL PK. PAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA       (   SSD

1.0

1829

269

2098

118

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

18.0

32956

3751

36707

119

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

1365

51

1416

120

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

2.0

3160

0

3160

121

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

4.0

4932

0

4932

122

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

31.0

47209

8918

56127

123

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

5.0

6852

979

7831

124

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

139.0

175615

15260

190875

125

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

M

2.0

2493

0

2493

126

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

2.0

2511

158

2669

127

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

1421

212

1633

128

ASISTENT MEDICAL

PNEUMOLOGIE

PL

1.0

941

0

941

129

ASISTENT MEDICAL

RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BAI

PL

1.0

941

0

941

130

ASISTENT MEDICAL CU GESTIUNE

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

4402

1515

5917

131

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

1.0

940

110

1050

132

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

DIETETICA

PL

1.0

940

0

940

133

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

2662

717

3379

134

AUTOPSIER

M

1.0

2559

1733

4292

135

BRANCARDIER

G

33.0

29478

4392

33869

136

GIPSAR

M

1.0

1250

422

1672

137

INFIRMIERA

G

310.0

297001

38286

335287

138

INFIRMIERA DEBUTANTA

G

10.0

8573

650

9223

139

ÎNGRIJITOARE

PL

6.0

5354

371

5725

140

ÎNGRIJITOARE

G

117.0

100024

2627

102651

141

OFICIANT MEDICAL MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1.0

1224

129

1353

142

REGISTRATOR MEDICAL

M

6.0

6432

339

6771

143

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

13.0

18542

1487

20029

144

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

1104

112

1216

145

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

M

2 0

2925

298

3223

146

SORA MEDICALA PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

4.0

5763

310

6074

147

SPALATOREASA

GESTIUNE

G

4.0

3961

265

4226

148

SPALATOREASA

G

26.0

22624

925

23549

149

SEF SERV RUNOS

CONSILIER I

S

1.0

2689

281

2970

150

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

1740

0

1740

151

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

2689

281

2970

152

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2690

0

2690

153

SEF SERVICIU CU DELEGAȚIE

ECONOMIST II

S

1.0

2013

208

2221

154

SEF SERVICIU SIM

ANALIST IA

S

1.0

2689

281

2970

155

SEF BIROU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

S

1.0

2591

270

2861

156

SEF BIROU ADMINISTRATIV

ADMINISTRATOR I

M

1.0

1778

141

1919

157

SEF BIROU TEHNIC

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2689

281

2970

158

SEF ATELIER NR.1

SUBINGINER I

IS3

1.0

1986

0

1986

159

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2081

0

2081

160

ANALIST IA

S

4.0

8876

919

9795

161

ANALIST PROGRAMATOR AJUT IA

M

2.0

2950

297

3247

162

ANALIST-PROGR-AJUK .

M

1.0

1294

137

1431

163

CONSILIER JURIDIC I

S

1.0

1719

176

1895

164

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

2536

270

2806

165

CONTABIL IA

CFP

M

1.0

1564

134

1698

166

CONTABIL IA

M

3.0

4325

434

4759

167

ECONOMIST I

S

4.0

7070

691

7761

168

ECONOMIST IA

S

1.0

1740

0

1740

169

ECONOMIST II

S

6.0

8571

616

9187

170

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

3.0

5799

216

6015

171

ECONOMIST DEBUTANT

M

1.0

800

0

800

172

INGINER I

S

1.0

1845

203

2048

173

ARHIVAR

M

1.0

1216

0

1216

174

CASIER

M

1.0

1227

123

1350

175

FUNCȚIONAR

M

5.0

5974

236

7426

176

MAGAZINER

M

3.0

3714

373

4087

177

MERCEOLOG IA

M

1.0

1341

0

1341

178

OPERATOR DATE

M

1.0

1137

0

1137

179

OPERATOR I

M

12.0

14447

1079

15526

180

OPERATOR II

M

1.0

1051

116

1167

181

PREOT DEFINITIV

S

1.0

1430

108

1538

182

PREOT GRAD II

S

1.0

1698

120

1818

183

REFERENT DE SPECIALITATE III

S

3.0

4731

481

5212

184

REFERENT I

M

2.0

2407

246

2653

185

REFERENT IA

M

3.0

4384

308

4692

186

SECRETAR

M

1.0

1216

131

1347

187

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

1.0

1054

0

1054

188

ȘOFER I

ȘOFER

1.0

1145

0

1145

189

ȘOFER II

ȘOFER

4.0

4851

0

4851

190

SUBINGINER II

IS3

1.0

1396

502

1898

191

TEHNICIAN IA

M

1.0

1341

0

1341

192

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

10.0

13103

0

13103

193

MUNCITOR CALIFICAT I

FOCHIST

6.0

8004

268

8272

194

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

6.0

8004

671

8675

195

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS

4.0

5112

0

5112

196

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

1.0

1334

0

1334

197

MUNCITOR CALIFICAT I

SUDOR

1.0

1334

63

1397

198

MUNCITOR CALIFICAT I

TAMPLAR

2.0

2668

0

2668

199

MUNCITOR CALIFICAT I

ZIDAR

1.0

1198

0

1198

200

MUNCITOR CALIFICAT I

ZUGRAV-VOPSITOR

3.0

3665

0

3665

201

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

1.0

1273

0

1273

202

MUNCITOR CALIFICAT II

FOCHIST

7.0

8697

255

8952

203

MUNCITOR CALIFICAT II

INSTALATOR

2.0

2544

255

2799

204

MUNCITOR CALIFICAT II

LACATUS

2.0

2533

0

2533

205

MUNCITOR CALIFICAT II

LENJEREASA

3.0

3234

0

3234

206

MUNCITOR CALIFICAT II

TAMPLAR

1.0

1218

0

1218

207

MUNCITOR CALIFICAT III

CROITOREASA

1.0

1084

0

1084

208

MUNCITOR CALIFICAT III

ELECTRICIAN

1 0

1189

0

1189

209

MUNCITOR CALIFICAT III

FOCHIST

8.0

9290

316

9607

210

MUNCITOR CALIFICAT III

LIFTIERA

13.0

14705

792

15497

211

MUNCITOR CALIFICAT III

TELEFONIST

7.0

8007

0

8007

212

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

8.0

8321

314

8635

213

MUNCITOR CALIFICAT IV

FRIZER

1.0

1029

0

1029

214

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

1.0

1039

103

1142

215

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

4.0

4165

276

4441

216

MUNCITOR CALIFICAT IV

TAMPLAR

1.0

1047

0

1047

217

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1.0

1084

0

1084

218

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

3.0

3150

0

3150

219

MUNCITOR NECALIFICAT I

14.0

13345

224

13570

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1669.S

2704473

320975

3025448

B. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

1

MEDIC SEF UPU-SMURD

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA SI MED.FAM

S

II

1.0

4471

2020

6491

2

MEDIC SEF SERVICIU MED LEGA

MEDIC PRIMAR

MEDICINA LEGALA

S

1.0

7630

5221

12851

3

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

5936

4177

10113

4

MEDIC PRIMAR

ATI

s

1.0

2653

1313

3966

5

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

s

2.0

7045

3235

10280

6

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

s

6.0

17850

3427

21277

7

MEDIC PRIMAR

MEDICINA GENERALA

s

1.0

3197

0

3197

8

MEDIC PRIMAR

MEDICINA LEGALA

s

4 0

23874

16616

40490

9

MEDIC PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

s

3.0

9634

0

9634

10

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENT

s

1.0

2169

0

2169

11

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

s

12 0

28297

8056

36352

12

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

s

4.0

8681

0

8681

13

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

s

1.0

2602

0

2602

14

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

s

2.0

9869

6764

16633

15

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

s

0.5

1065

0

1065

16

MEDIC SPECIALIST

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

1.0

2051

1297

3348

17

MEDIC

MEDICINA GENERALA

s

6.0

10775

1042

11816

18

BIOCHIMIST PRINCIPAL

s

1.0

5111

1836

6947

19

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

2139

1110

3249

20

ASISTENT MEDICAL

ASISTENT SOCIAL

PL

2.0

3083

0

3083

21

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

1.0

1069

591

1660

22

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

6.0

10328

5755

16082

23

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

4.0

5574

1772

7347

24

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

12.0

16641

7193

23834

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT SOCIAL

PL

1.0

1800

959

2759

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2.0

3406

348

3754

27

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

2.0

7264

3753

11017

28

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

7.0

15587

7544

23131

29

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

1.0

1662

949

2612

30

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

46.0

58883

38396

97279

31

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

10.0

18549

10095

28644

32

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

806

473

1279

33

AUTOPSIER

M

1.0

2559

1733’

4292

34

AUTOPSIER

G

1.0

2559

867

3426

35

BRANCARDIER

PL

1.0

1870

1237

3107

36

BRANCARDIER

G

24 0

22270

11080

33349

37

INFIRMIERA

G

40.5

39502

20307

59809

38

ÎNGRIJITOARE

G

5.0

5624

1632

7256

39

OPERATOR I

M

1.0

1368

458

1826

40

REGISTRATOR MEDICAL

M

3.0

3143

1718

4861

41

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

2.0

2932

1496

4428

42

ȘOFER AMBULANTA

G

4.0

3510

420

3930

43

SORA MEDICALA

M

1.0

1055

590

1645

44

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

1265

0

1265

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

ATI

S

1.0

1303

764

2067

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

CARDIOLOGIE

S

2.0

2708

306

3014

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE GENERALA

s

5.0

6687

1378

8065

48

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

s

10.0

13588

520

14108

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

HEMATOLOGIE

s

1.0

1303

153

1456

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

s

9.0

12400

923

13323

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE LABORATOR

s

2.0

2606

306

2912

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE URGENTA

s

3.0

3909

2293

6202

53

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA INTERNA

s

7.0

9322

917

10239

54

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEUROLOGIE

s

1.0

1303

153

1456

55

MEDIC REZIDENT ANUL I

ONCOLOGIE

s

1.0

1303

153

1456

56

MEDIC REZIDENT ANUL I

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2.0

2606

306

2912

57

MEDIC REZIDENT ANUL I

PSIHIATRIE

s

1.0

1405

764

2169

58

MEDIC REZIDENT ANUL I

RADIOTERAPIE

s

1.0

1456

153

1609

59

MEDIC REZIDENT ANUL II

ATI

s

1.0

1535

902

2437

60

MEDIC REZIDENT ANUL II

CARDIOLOGIE

s

5.0

7675

1022

8697

61

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

s

5.0

7995

901

8896

62

MEDIC REZIDENT ANUL II

EPIDEMIOLOGIE

s

2.0

3070

0

3070

63

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

s

15.0

23447

1442

24889

64

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

s

6.0

9470

1445

10914

65

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE URGENTA

s

5.0

7975

4505

12480

66

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

s

14.0

21792

7451

29243

67

MEDIC REZIDENT ANUL II

NEUROLOGIE

s

2.0

3185

188

3373

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

9.0

14070

1773

15842

69

MEDIC REZIDENT ANUL II

SANATATE PUBLICA

s

1.0

1674

0

1674

70

MEDIC REZIDENT ANUL III

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

3566

0

3566

71

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

s

2.0

3434

403

3837

72

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

5218

403

5621

73

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE FAMILIE

s

38.0

67492

878

68371

74

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE LABORATOR

s

24.0

43010

6792

49801

75

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE URGENTA

s

2.0

3697

411

4108

76

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA INTERNA

s

13.0

22656

2552

25208

77

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

5486

403

5889

78

MEDIC REZIDENT ANUL III

PSIHIATRIE

s

1.0

1851

0

1851

79

MEDIC REZIDENT ANUL iv

ALERGOLOGIE

S

1 0

1904

207

2111

80

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CARDIOLOGIE

S

1.0

1835

0

1835

81

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE GENERALA

S

2.0

3669

207

3876

82

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

S

2.0

3877

415

4292

83

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

S

6.0

11101

484

11585

84

MEDIC REZIDENT ANUL IV

NEUROLOGIE

S

1.0

1835

0

1835

85

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

2.0

3670

415

4085

86

MEDIC REZIDENT ANUL V

ALERGOLOGIE

S

4.0

7500

418

7918

87

MEDIC REZIDENT ANUL V

ATI

S

1.0

1765

0

1765

88

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

S

3.0

5597

625

6222

89

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

S

3.0

5597

694

6291

90

MEDIC REZIDENT ANUL V

ENDOCRINOLOGIE

S

1.0

1927

210

2137

91

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE LABORATOR

S

3.0

5666

625

6291

92

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

S

5.0

8966

1037

10002

93

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

S

6.0

10913

415

11328

94

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

2.0

3802

423

4225

95

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CARDIOLOGIE

S

1.0

1962

222

2184

96

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

S

2.0

4072

443

4515

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

473.0

825706

202826

1028532

Total unitate sanitara (A+B)           |

2142.5

3530179

523801

4053980

Total posturi aprobate .

2142.5

dtn care dtn care

  • - conducere

  • - execuție

47.0

2,095.5

Total posturi aprobate :

2142.5

din care din care

  • - venituri proprii

  • - buget de stat

1,669.5

473.0