Hotărârea nr. 612/2013

Hotărârea.nr. 612 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.612 din data de 9.12.2013

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul nr. 12082/02.12.2013 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 352/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 182, alin. (1), lit. „d” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „a”, pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 352/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2013, se modifică corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.Contrasemnează, SECRETAR Mana Dumbrăveanu

Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Spitalul de de Pneumoftiziologie Brașov

1 ex- DSAM

1 ex.- Colecție


ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii. nr. 12. Cod 500.118

Tel.: 0268.477.01 1,0268.477.263; Fax.: 0372.870.370 e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pncumologic.ro

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

STAT DE FUNCȚII

9

ANUL 2013

Aprobat cu HCJBV: în ședința din data data de: Tfeșeaifitele C-T bv

Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Clasa

Grad profesional/grad salarizare

Număr post

Salariu de bază

Sporuri în afara salariului de bază

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

A.Finanțare din venituri proprii

1

Manager

sănătate publică și management

S

medic primar / gradul 11

1

3562

2561

6123

2

Director medical

sănătate publică și management

S

medic primar/ gradul II

1

3676

2481

6157

3

Director financiar contabil

economice

S

economist I/gradul II

1

2991

2161

5152

4

Sef secție

pneumologie

S

medic primar / gradul II

2

7649

5500

13149

5

Șef secție

pneumologie

S

medic primar / gradul 1

1

3794

2598

6392

6

Șef laborator

medicină de laborator

S

medic primar / gradul 1

1

3758

2598

6356

7

Șef serviciu

economist gradul IA

S

economist specialistIA/ gradul 11

1 ‘

2428

1701

4129

8

Asistent medical șef

medicină generală

PL

asistent medical principal

3 :

6218

4409

10627

9

Medic

pneumologie

S

primar

8

26164

17836

44000

10

Medic

medicină de laborator

S

primar

1 i

3257

2202

5459

11

Medic

pneumologie

s

specialist

3 :

6903

5283

12186

12

Medic

epidemiologie

s

specialist

1

2221

1777

3998

13

Medic

radiologie

s

specialist

1

2221

1777

3998

14

Medic

medicină de laborator

s

specialist

1

2520

1777

4297

15

Medic

cardiologie

s

specialist

1

2221

1777

3998

16

Medic

sănătate publică și management

s

primar

1

3036

2202

5238

17

Farmacist

farmacie

s

1

1461

1047

2508

18

Asistent social

sociologie

s

1

1866

1330

3196

19

Chimist

chimie

s

principal

1

2496

1814

4310

20

Asistent medical

medicină generală

s

principal

3

6754

4983

11737

21

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

28

53891

38597

92488

22

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

2

3972

2736

6708

23

Asistent medical

pediatrie

M

principal

1

1725

1186

2911

24

Asistent medical

igienă

PL

principal

1

1847

1368

3215

25

Asistent medical

radiologie

PL

principal

2

3881

2736

6619

26

Asistent medical

laborator

PL

principal

5

9424

6840

16269

27

Asistent medical

laborator

M

principal

1 ;

1725

1186

2911

28

Asistent medical

dietetică

PL

principal

1

1917

1368

3285

29

Asistent medical

medicină generală

S

1 :

1873

1330

3203

30

Asistent medical

medicină generală

PL

4 •

6365

4884

11249

31

Asistent medical

medicină generală

PL

debutant

1 :

800

632

1432

32

Asistent medical

farmacie

PL

1

1592

1221

2813

33

Asistent medical

farmacie

PL

debutant

1 .

800

632

1432

34

Infirmieră

16

15583

10912

26495

35

Infirmieră debutantă

4

3317

2400

5717

36

îngrijitoare

12

10899

7452

18351

37

Analist programator

analist programator

S

IA

1

2102

1660

3762

38

Consilier juridic

juridice

S

IA

1

2030

1660

3690

39

Referent de specialitate

juridice

S

III

1

1335

1141

2476

40

Referent de specialitate

economice

S

III

1

1420

1141

2562

41

Referent de specialitate

economice

S

II

1

1567

1073

42

Economist specialist

economice

S

IA

4

8453

5989

14442

43

Economist debutant

economice

S

1

1033

700

1733

44

Economist

economice

S

I

1

1534

1153

2687

45

Contabil

contabilitate

M

IA

1

1340

1027

2367

46

Referent

resurse umane

M

IA

1 •

1340

892

2232

47

Casier

M

i i

1198

955

2153

48

Magaziner

M

i '

1228

830

2058

49

Șofer I

șofer

1 :

1380

933

2313

50

Muncitor calificat

electrician

1

1 ;

1333

896

2229

51

Muncitor calificat

șofer

II

1 ;

1274

852

2126

52

Muncitor calificat

lacatus

II

1 ;

1274

852

2126

53

Muncitor calificat

instalator

II

1

1274

852

2126

54

Muncitor calificat

bucatar

11

3

3778

2556

6334

55

Muncitor calificat

bucatar

111

1

1189

794

1983

56

Muncitor calificat

zugrav

III

1

1189

794

1983

57

Muncitor necalificat

I

1

995

657

1652

58

Muncitor necalificat

1

0.5

482

331

813

59

Spălătoreasă

G

1

944

621

1565

60

Spălătoreasă

G

1

800

621

1421

Total finanțare venituri proprii

143.5

255299

182274

437573

B.Finanțare de la bugetul de stat

1

Medic

pneumologie

primar

3.5

11694

7707

19401

2

Medic

radiologie

S

primar

0.5

1794

1213

3007

3

Medic

pneumologie

S

specialist

2

4442

3554

7996

4

Asistent medical

medicină generală

S

principal

1

2397

1661

4058

5

Asistent medical

medicină generală

PL

principal

14

27208

19152

46360

6

Asistent medical

pediatrie

PL

principal

1

1986

1368

3354

7

Asistent medical

radiologie

PL

principal

4 ;

7806

5472

13278

9

Statistician medical

M

1

1319

897

2216

10

Registrator medical

M

1 '

1319

897

2216

11

îngrijitoare

G

3

2639

1863

4502

TOTAL Finanțare de la bugetul de stat

31

62604

43784

106388

TOTAL UNITATE SANITARA

(A+B)

174.5

317903

226058

543961


Total posturi

Total posturi

conducere

11

din

aprobate

aprobate

execuție

163.5

care

din care


Total posturi

Total posturi

venituri proprii

144.5

din

aprobate

aprobate

buget de stat

31

care

din careDIRECTOR MEDICAL

Conf.Univ.Ipn.MOLEAVIN


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


Ec.Claudiu GRUSEA
VIZAT - VICELIDER SINDICAT MEDISAN SANITAS BRAȘOV

As. med.Marian SIMIONEL