Hotărârea nr. 610/2013

Hotărârea.nr. 610 - privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, reprezentând ajutor financiar pentru doamna COPOSESCU LILIANA-RODICA, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov,ro

Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.610

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, reprezentând ajutor financiar pentru doamna COPOSESCU LILIANA-RODICA, cu domiciliul în Municipiul Brașov, Județul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată


sub nr. 12565/02.12.2013, privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, reprezentând ajutor financiar pentru doamna COPOSESCU LILIANA-RODICA, cu domiciliul în Municipiul Brașov, Județul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Ținând cont de cererea doamnei COPOSESCU LILIANA-RODICA, înregistrată sub nr. 12435/2013, formulată în același sens;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a” alin. (5), lit. „a", pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:Art.1 - Se aprobă acordarea echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, reprezentând ajutor financiar pentru doamna COPOSESCU LILIANA-RODICA, cu domiciliul în Municipiul Brașov, Județul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


PREȘED Aristotel CăiContrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuRed. BC: Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor

Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov

1 ex.

1 ex.

  • - Direcția Economică

  • - Colecție