Hotărârea nr. 609/2013

Hotărârea.nr. 609 - privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, doamnei MIREA ELISABETA MARIANA, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA PETRE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

România

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@judbrasov.ro Website: www.judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.609

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, doamnei MIREA ELISABETA MARIANA, cu domiciliul în Municipiul Brașov, Județul Brașov, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA PETRE, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 12058/03.11.2013, privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, doamnei MIREA ELISABETA MARIANA, cu domiciliul în Municipiul Brașov, Județul Brașov, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA PETRE, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Ținând cont de cererea doamnei MIREA ELISABETA MARIANA, înregistrată sub nr. 11834/2013, formulată în același sens;

Văzând dispozițiile art. 1270 din Codul civil, precum și dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. (3), lit. „a" alin. (5), lit. „a"’, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov, Cap. 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, doamnei MIREA ELISABETA MARIANA, cu domiciliul în Municipiul Brașov, Județul Brașov, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA PETRE, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red. BC: Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor

Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov

1 ex.

1 ex.

  • - Direcția Economică

  • - Colecție