Hotărârea nr. 6/2013

Hotărârea.nr.6 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cristei Nicolae

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.6

din data de 29.01.2013

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Cristei Nicolae

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013;

Analizând Sentința civilă nr.4340/CA/3.09.2012, pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția II Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dos.nr.7813/62/2012, prin care a fost admisă acțiunea formulată de dl Cristei Nicolae, s-a dispus anularea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 10/2012 și totodată Consiliul Județean Brașov a fost obligat să adopte o hotărâre de validare a reclamantului Cristei Nicolae ca și consilier județean;

Văzând adresa Adresa nr.875/29.01.2013 a Partidului Conservator - Filiala Județeană Brașov prin care se confirmă apartenența d-lui Cristei Nicolae la Partidul Conservator - Filiala Județeană Brașov și se solicită validarea mandatului de consilier județean al acestuia;

Ținând cont de procesul - verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului Cristei Nicolae;

Având în vedere dispozițiile art.892 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Hotărârea nr. 10/12.07.2012 a Consiliului Județean Brașov se anulează ca urmare a Sentinței civile nr.4340/CA/3.09.2012, pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția II Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dos.nr.7813/62/2012, rămasă definitivă și irevocabilă.

Art.2. - Se validează mandatul de consilier județean al domnului Cristei Nicolae, înscris pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 10.06.2012, din partea Partidului Conservator - Filiala Județeană Brașov.

PREȘEDINTE Aristotel Căncescu


Contrasemnează, SECRETAR Mana Dumbrăveanu