Hotărârea nr. 597/2013

Hotărârea.nr. 597 - privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Cultural “Reduta” Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 597

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea statului de funcții al Centrului Cultural “Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie;

Analizând Referatul nr. 12691/04.12.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statul de funcții al Centrului Cultural “Reduta” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții al Centrului Cultural “Reduta” Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul Cultural “Reduta” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

cAA -

MM

Difuzare:

1 ex. Instit. Prefectului județului Brașov

1 ex. CABINET PREȘEDINTE

1 ex. CENTRUL CULTURAL REDUTA

1 ex. SRUSI

1 ex. COLECȚIE

CENTRUL CULTURAL "REDUTA" BRAȘOV

APROBAT


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE, (Aristotel CĂNCESCU

STAT DE FUNCȚII

9

Func(ia

Studii

Gradul / Treapta

Nr. posturi cu norma întreagă

Nr.posturi cu timp parțial

Salariul de bază brut

MANAGER

s

II

1

3388

DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC

s

II

1

2927

ȘEF SERVICIU - CULTURAL

s

II

1

2961

ȘEF SERVICIU - TEHNIC - ACHIZIȚII PUBLICE

s

II

1

2344

ȘEF BIROU - RESURSE UMANE, calitate, secretariat, resurse patrimoniale

s

II

1

2255

CONSILIER

s

1

3

5052

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

1

2

3608

ECONOMIST

s

1

2

2838

ECONOMIST

s

II

1

1242

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

s

1

1574

SUBINGINER

SSD

1

1

1360

SECRETAR

M

1

800

REFERENT DE SPECIALITATE

s

III

1

1193

REFERENT

s

IA

2

2461

REFERENT

s

1

1

1206

REFERENT (4 ore/zi)

M

IA

0.5

539

REFERENT

M

IA

1

1115

DOCUMENTARIST

S

1

1

1059

DOCUMENTARIST

M

IA

1

1079

MAESTRU DE STUDII BALET

S

1

1

1412

MAESTRU BALET-DANS

1

1

1079

SECRETAR MUZICAL (2 ore/zi)

S

1

0.25

297

COREGRAF (4 ore/zi)

S

II

0.5

476

DIRIJOR (2 ore/zi)

S

II

0.25

300

DIRIJOR COR (2 ore/zi)

S

II

0.25

214

REFERENT (2 ore/zi)

S

1

0.25

200

COREPETITOR

1

1

947

COREPETITOR (2 ore/zi)

1

0.25

209

DANSATOR (4 ore/zi)

II

0.5

436

MAESTRU LUMINI SUNET

1

1

1079

MAESTRU LUMINI SUNET (4 ore/zi)

1

0.5

539

MUNCITOR CALIFICAT

1

3

3363

ȘOFER

1

1

1168

ÎNGRIJITOR

5

4066

POMPIER

4

3338

40

3.25

TOTAL POSTURI CU NORMĂ DE 8 ore/zi

43.25

58124

NOTĂ : Cei 4 pompieri beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, potrivit turelor de lucru.

MANAGER,

Marius - Cristian CISĂR

. X CENTAUI. C ’

rZ/.CULTURAL

/WrREDUTA"