Hotărârea nr. 596/2013

Hotărârea.nr. 596 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Etnografie Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 596

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie 2013;

Analizând Referatul nr.11837/14.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statul de funcții pentru Muzeul de Etnografie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții pentru Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Muzeul de Etnografie Brașov.
Muzeul de Etnografie Brașov

Bd. Eroilor nr. 21 A, 500030 Brașov, România

Telefon: +40.268.476243; Fax: +40.268.475562

E-mail: miizcuffi-crnobrasov.ro

h ttp: / / www.etnobrasov.ro

________________________________________________________________________________AproLx’/'

Nr. 997/ 13.11.2013                             CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PREȘEDINTE, y ARISTOTEL CĂNCESCU

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/ treaptă

Număr posturi (normă întreagă)

Salariu brut

1

Director - manager

s

ll

1

7309

2

Cercetător științific

s

I

1

4319

3

Cercetător științific

s

iii

1

3336

4

Șef Serviciu

s

li

1

3391

5

Muzeograf

s

IA

1

1710

6

Muzeograf

s

I

2

2523

7

Muzeograf

SSD

I

1

1417

8

Muzeograf

S

II

1

1351

9

Conservator

s

I

1

1367

10

Conservator

s

II

1

1447

11

Restaurator

s

II

1

1664

12

Gestionar custode

M

II

2

2692

13

Supraveghetor Muzeu

M /G

4

3884

14

Contabil Sef

S

II

1

2842

15

Contabil

M

IA

1

1558

16

Referent de specialitate

S

I

1

2320

17

Șofer

M

I

1

1619

18

Muncitor Calificat

M

I

1

1801

I

TOTAL

23

46550

DIRECTOR, Dr. Ligia Fulga


CONTABIL SEF, Urdea Lucia