Hotărârea nr. 595/2013

Hotărârea.nr. 595 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 595

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 9 decembrie 2013;

Analizând Referatul nr.11853/14.11.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statul de funcții pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuSTAT DE FUNCȚII

2013

FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

Nr. posturi

Salariul de baza

Manager

S

II

1

3,833

Director adj de specialitate

s

II

1

2,710

Director adj.

s

II

1

2,710

Sef serviciu

s

II

5

14,161

Sef birou

s

II

2

5,798

Consilier juridic

s

I

1

1,531

Economist

s

IA

3

6,551

Tehnoredactor

s

II

1

1,336

Referent de specialitate

s

I

1

2,338

Bibliotecar

s

IA

25

54,475

Bibliotecar

s

I

6

8,359

Bibliotecar

s

II

9

10,083

Bibliotecar

SSD

I

8

12,736

Bibliotecar

SSD

II

1

1,147

Bibliotecar

M

IA

7

10,157

Referent

M

IA

2

2,672

Casier

M

I

1

1,141

îngrijitoare

I

5

4,827

Muncitor

I

6

9,653

TOTAL

86

156,219

Personal de specialitate

66

Personal administrativ

8

Personal de întreținere

12

Total personal contractual

86

Din care:

Personal de conducere

10

manager

1

directori

2

șefi servicii

5

șefi birouri

2

MANAGER DANIEL NAZARE

A?

<? biblioteca^ . JUDEȚEANĂ L GEORGE BARinuu)