Hotărârea nr. 578/2013

Hotărârea.nr. 578 - privind aprobarea trecerii imobilului – „Corpul I”, denumit Palat Administrativ, situat în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, precum şi a imobilului „Corpul II”, situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului Judeţului Braşov, în administrarea Consiliului Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.578

din data de 9.12.2013

privind aprobarea trecerii imobilului - „Corpul I”, denumit Palat Administrativ, situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, precum și a imobilului „Corpul II”, situat în Municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului Județului Brașov, în administrarea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 11268/13.11.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, privind aprobarea trecerii imobilului - „Corpul I”, denumit Palat Administrativ, situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, precum și a imobilului „Corpul II”, situat în Municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului Județului Brașov, în administrarea Consiliului Județean Brașov;

Prin adresa nr. 87160/2013 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicită exprimarea acordului Consiliului Județean Brașov privind trecerea unor imobile „Palate administrative”, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituțiile Prefectului, in administrarea consiliilor județene;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 126/28.04.2010 privind aprobarea Protocolului, încheiat între Instituția Prefectului Județului Brașov, Curtea de Apel Brașov și Consiliul Județean Brașov, privind repartizarea încăperilor utilizate de instituțiile care își au sediul în corpul 1 de clădire, denumit Palat Administrativ, situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, precum și de cele din corpul 2, situat în Municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.67, dispozițiile art. 9, alin.(l) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și art. 867, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă trecerea imobilului - „Corpul I”, denumit Palat Administrativ, situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, precum și a imobilului „Corpul II”, situat în Municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului Județului Brașov, în administrarea Consiliului Județean Brașov.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu