Hotărârea nr. 563/2013

Hotărârea.nr. 563 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov pe anul 2013 cu suma de 8,88 mii lei


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.563

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov pe anul 2013 cu suma de 8.88 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând referatul nr. 12023/19.11.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov pe anul 2013 cu suma de 8,88 mii lei, reprezentând încasarea celei de a treia tranșă de finanțare a proiectului „Bibliotecile județene - Centre de excelență International Research and Exchanges Board (IREX)”;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.b și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov pe anul 2013, cu suma de 8,88 mii lei, reprezentând încasarea celei de a treia tranșă de finanțare a proiectului „Bibliotecile județene - Centre de excelență International Research and Exchanges Board (IREX)”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


asigură aducerea la îndeplinire a
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CPK