Hotărârea nr. 562/2013

Hotărârea.nr. 562 privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov




Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 562

din data 09.12.2013

- privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară în data de 09.12.2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 8349/30.08.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 35, alin. (8) din Ordinul 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale special și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. -Se stabilește indemnizația de ședință a membrilor Comisiei pentru Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov la nivelul de 1% din indemnizația președintelui consiliului județean.

Art 2. - Suma aferentă acestor indemnizații se va aloca în funcție de creditele bugetare aprobate pe anul 2013, precum și în baza prevederilor bugetare din anul următor.

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu