Hotărârea nr. 561/2013

Hotărârea.nr. 561 - privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2014


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.561

din data de 9.12.2013

- privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.12.2013

Analizând referatul nr. 10296/14.11.2013 întocmit de către Direcția Economică -Compartiment Venituri, prin care se propune stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2014;

Ținând cont de adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov cu propunerile de prețuri medii ale produselor agricole pentru anul 2014;

Având în vedere dispozițiile art.62 alin. 2 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor de aplicare a Legii nr.571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004 cu modificările și completările ulterioare,

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Compartiment Venituri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexă la Hotărârea

CJBv. nr.____________


Prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2014

Nr.

Denumire produs

Preț mediu

crt.

1.

Grâu de toamnă

0,65 lei / kg

2.

Orz de toamnă

0,60 lei / kg

3.

Orzoaică de primăvară

0,60 lei / kg

4.

Ovăz

0,60 lei / kg

5.

Porumb boabe

0,70 lei / kg

6.

Cartofi (nesortați)

0,50 lei / kg

7.

Sfeclă de zahăr

0,14 lei / kg

8.

Sfeclă furajeră

0,06 lei / kg

9.

Fân natural

0,30 lei / kg

10.

Ceapă uscată

2,50 lei/kg

11.

Fasole boabe

6,00 lei / kg

12.

Tomate

2,00 lei / kg

13.

Morcov

1,50 lei / kg

14.

Varză

0,80 lei / kg

15.

Mere

2,00 lei / kg

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu