Hotărârea nr. 560/2013

Hotărârea.nr. 560 - privind premierea celor mai buni sportivi şi antrenori ai anului 2013 din judeţul Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 560 din data de 09.12.2013

- privind premierea celor mai buni sportivi și antrenori ai anului 2013 din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.12.2013,

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de către domnul consilier județean Crăciun Dragoș privind premierea celor mai buni sportivi și antrenori ai anului 2013 din județul Brașov

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (5), lit. „a”, pct. 6 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă premii în sumă de totală de 18.000 lei, din bugetul local al județului Brașov aprobat pe anul 2013- Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru cei mai buni sportivi și antrenori din județului Brașov care au obținut rezultate deosebite în anul 2013, la patru categorii de vârstă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


Anexă la Hotărârea nr. 560/2013

Președint Aristotel Căn


A. Copii:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Disciplina sportivă

Valoare premiu

1

Ștefan Cristina-sportiv

Patinaj artistic

1.000 lei

2

Ancuța Luminița-antrenor

Patinaj artistic

1.000 lei

B. Juniori:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Disciplina sportivă

Valoare premiu

1

Caia Mădălina-sportiv

Lupte libere

1.500 lei

2

Albu Horațiu-antrenor

Lupte libere

1.500 lei

C. Tineret:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Disciplina sportivă

Valoare premiu

1

Ștefan Rareș Ion-sportiv

Pistol liber, standard și aer comprimat

2.000 lei

2

Bălan Cristina Elena-antrenor

Pistol liber, standard și aer comprimat

2.000 lei

D. Seniori:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Disciplina sportivă

Valoare premiu

1

Ghisoiu Adrian-sportiv

Haltere

2.500 lei

2

Orban Ludovic-antrenor

Haltere

2.500 lei

E. Premiu pentru întreaga activitate sportivă:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Disciplina sportivă

Valoare premiu

1

Dumitrescu Rareș-sportiv

Sabie

4.000 lei

•CU