Hotărârea nr. 557/2013

Hotărârea.nr. 557 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25 octombrie 2013


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.557

din data de 9.12.2013

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 octombrie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 decembrie 2013;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 octombrie 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 octombrie 2013.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

__

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17’

PROCES-VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 octombrie 2013

Domnul președinte Căncescu Aristotel constată că lipsesc următorii consilieri județeni : domnul Noaghea Nelu Petre și domnul Szakal Andras. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Aristotel Căncescu

Stimați colegi declar deschisă ședința de astăzi 25 octombrie, avem cvorum de ședință, 33 de persoane din 35 sunt prezente. Dacă aveți obiecții la ordinea de zi? Oricum prima oară avem validarea unui consilier, supun din nou la vot vacantarea postului și validarea unui nou consilier al Partidului Național Liberal. Dacă aveți alte puncte pe ordinea de zi? Doamna Câju.

Dna. Câju Mariana

Domnule președinte aș dori suplimentarea la ordinea de zi la punctul 43, este un ajutor financiar, propun suplimentarea de la 2.000 la 4.000 de lei și la punctul 5 de pe ordinea de zi, la diverse, propun completarea proiectului de hotărâre cu împuternicirea executivului de a întocmi regulamentul de vânzare a spațiilor medicale prin licitație publică cu strigare. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Domnule președinte, stimați colegi, în urma mai multor discuții pe care le-am avut cu colegii din grupul PDL și cu executivul fac trei propuneri. Sigur, sumele de care comunitățile respective au nevoie sunt mult mai mari dar trebuie să ne limităm la sume mai mici pe care urmează să le identificăm. Este vorba de o situație, de o cofinanțare pentru Viștea pentru stațiile de epurare pentru localitățile Viștea de Jos și Viștea de Sus unde propun o sumă de 150.000 de lei . De asemenea pentru Părău este o cerere foarte veche, sunt niște restanțe de plată reprezentând lucrările efectuate, la Părâu propun o sumă de 50.000 de lei, iar comuna Drăguș care tocmai a luat titlul de cel mai frumos sat din România, prin asociația Cele mai frumoase sate din România, această asociație ar avea nevoie de o sumă de 20.000 de lei. Deci acestea sunt propunerile, sumele au fost mai mari.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog suma la Drăguș.

Dl. Claudiu Coman

20.000 și sursa pentru toate cele trei urmează să fie identificată.

Dl. Paler Ioan Miron

Bună ziua domnule președinte, în numele Asociației Sportive din Victoria am avea o rugăminte, dacă ați putea ajuta, dintr-o sursa oarecare din buget, cu 15.000 de ron, avem mai multe discipline sportive iar asociația este în situația de a se desființa.

» »

Dl. Aristotel Căncescu

Am notat, domnul Popa.

Dl. Mihai Popa

Stimați colegi, domnule președinte, propunem și noi o finanțare pentru comuna Mândra cu 150.000 de lei pentru reabilitarea unui drum județean, este vorba de drumul județean Mândra-Toderița.

Dl. Mihai Pascu

Datorită faptului că a venit solicitarea numai în cursul după amiezii de ieri vă propun adăugarea pe ordinea de zi a redistribuirii unor sume alocate comunei Ormeniș, deci nu este vorba de fonduri în plus ci o redistribuire de sume și cu ajutorul secretariatului o să distribuim materialul ca să vedeți despre ce este vorba. De asemenea vă rog aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea DJ 130 B Părău-Grid-Perșani pentru că altfel acolo nu putem face lucrări. Numărul 3 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru DJ 112C Hălchiu-Satul Nou-Dumbrăvița-Vlădeni de asemnea în vederea atacării lucrărilor în zonă. Numărul 4 avem un cetățean din Rupea, se cheamă Balica Nicolae care a împlinit vârsta de 100 de ani, este veteran de război și v-aș ruga având în vedere statutul special al acestui domn, dacă sunteți de acord, ca în semn de recunoștință din partea cetățenilor județului Brașov să alocăm o sumă de 3.000 de lei și să îi oferim acestui domn și așa avea o interpelare înainte de ordinea de zi.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun să votăm înainte ordinea de zi, după aceea vă dau cuvântul pentru interpelare. Vă rog să votăm ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Pascu aveți cuvântul.

Dl. Mihai Pascu

Stimați colegi, în baza legii apărării naționale, Legea nr.446/2006 Consiliul Județean Brașov alocă în bugetul anual și am alocat în fiecare an, sume pentru reparații, chiar și reparații capitale la Centrul Milita Zonal. Este vorba de clădirea-imobilul de pe strada Lungă. în fiecare an am alocat sume destul de importante acolo. Anul trecut în 5 birouri care nu erau folosite de către Centrul Militar Zonal datorită faptului că era un grad foarte mare de fgrasie în zonă și nu se puteau practic folosi acele birouri și subliniez cu acordul Ministerului Apărării Naționale noi acolo am făcut niște reabilitări, am adus acele birouri la un stadiu decent, spun eu și cu acordul plenului am mutat Direcția de Sănătate Publică a consiliului județean în acele spații. Menționez încă odată, am avut acordul Ministerului Apărării Naționale la acel moment iar direcția noastră de sănătate publică, dumneavoastră cunoașteți foarte bine faptul că noi nu avem un imobil, rămânea fără spațiu. In prezent direcția este acolo, funcționează în acele spații. După schimbarea conducerii de la Centrul Militar Zonal am primit o adresă oficială în primul rând pentru a evacua, a elibera acele spații. Urmare discuțiilor cu reprezentanții Centrului Militar Zonal, până la urmă au permis Direcției de sănătate să rămână în acel spațiu dar ne solicită chirie, inclusiv chirie retroactivă. Am dorit să am această interpelare pentru că mi se pare cel puțin imoral și aș vrea să mă opresc aici, ca după reparații capitale, noi acolo am investit din bugetul județului și am modernizat tot ce înseamnă încălzire publică în acea clădire, am refăcut fațada, am făcut lucrări interioare, am investit bani pentru renovarea și aducerea acestor 5 birouri la niște standarde decente iar acum ni se cere chirie inclusiv chirie retroactiv. Mi se pare încă odată, mi se pare imoral. Ori fac apel la dumneavoastră ca în baza unui vot al plenului să înputemicim executivul să dicutăm măcar la deducerea acestor cheltuieli și nu plata chiriilor cu efectiv bani lichizi și să ne gândim foarte serios la intervențiile pe care le vom face din bugetele anului 2014 și al anului viitor către această instituție care mi se pare că nu este fair-play în ceea ce privește eficiența cheltuirii banului public. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu vă anunț de pe acum că nu o să susțin în proiectul de buget pe care o să-1 propun pe anul viitor nici un leu pentru Centrul Militar pentru că într-adevăr a fost o treabă total incorectă, am avut discuții inclusiv cu domnul ministru. Dumnealui nu cunoștea situația și nu are nici o vină, din păcate sunt niște frecușuri între cei care sunt în subordinea domniei sale și care ne-au adus în această situație. Nu avem ce vota aici sau supune votului, vom face demersuri în continuare ca să găsim o soluție pentru rezolvarea problemei. Din păcate nu avem spații destule. Bun, având în vedere ridicarea sprijinului politic al fostului nostru coleg Șandru, vă mai supun odată votului vacantarea acestui post. O să vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Propun validarea următorului de pe lista USL-ului, domnul Aranyosi. Vă propun prima dată o pauză, dar o pauză scurtă o să vă rog, de 3 minute, pauză în care comisia de validare, membrii comisiei se vor întâlni după care o să supun votului dumneavoastră validarea și depunerea jurământului. Vă rog maxim 5 minute.

Dl. Vasile Ungureanu

Astăzi 25 octombrie 2013 Comisia de validare aleasă de Consiliului Județean Brașov în conformitate cu prevederile art.89 indice 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată a luat act de alegerea domnului consilier județean Aranyosi Ștefan, candidat înscris în buletinul de vot pe lista Uniunii Sociale Brașov ca urmare a cedării mandatului de consilier județean a domnului Șandru Răzvan Ovidiu. Comisia constată că au fost îndeplinite și au fost respectate dispozițiile legale privind condițiile de eligibilitate drept pentru care am hotărât să propunem validarea domnului Aranyosi Ștefan ca și consilier județean, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal votat în unanimitate. Mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Mulțumesc, supun votului dumneavoastră această hotărâre a comisiei, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Aranyosi vă rog să depuneți jurământul.

Dl. Aranyosi Ștefan

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să îmi ajute Dumnezeu.”

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, mulțumesc, domnul Coman aveți cuvântul.

Dl. Claudiu Coman

Practic în continuarea aceluiași punct de pe ordinea de zi ar fi câteva chestiuni care trebuiesc clarificate. în urma consultărilor la nivelul grupului domnul Aranyosi va prelua locul domnului Șandru în Comisia nr.l. Rugăm pe această cale ca Comisia nr.l până la următorul plen să își desfășoare ședința pentru alegerea noului președinte și să comunice plenului ce decizie au luat. Procedurile sunt foarte clare. De asemenea a doua comisie în care domnul Aranyosi va activa, neremunerat de această dată, este comisia de cultură, unde vă aduc aminte, înainte să fiu eu președinte în acest mandat, domnia sa a avut două mandate, sau trei mandate de președinte. De asemenea datorită faptului că a apărut această schimbare în urma discuțiilor pe care le-am avut la nivelul colegilor de la consiliul județean, domnul Aranyosi este de acord să vacanteze locul pe care domnia sa îl deține în ATOP și în locul dânsului în urma negocierilor politice îl propun pe domnul Ambrus Carol. Cred că trebuie vot doar pentru ATOP, nu cunosc exact procedura, se comunică sau se votează, dar ca să schimbăm structura cred că trebuie vot iar pentru comisie dânșii să se întrunească să își aleagă noul președinte și să comunice plenului.

DL Aristotel Căncescu

Da, mulțumesc, o să supun votului această propunere, vă rog procedură de vot secret. Domnul Aranyosi.

Dl. Aranyosi Ștefan

Permiteți-mi să mulțumesc colegilor pentru votul acordat și o să mă străduiesc să nu îi dezamăgesc. în al doilea rând vreau să îmi spuneți dacă procedural, începând din acest moment, pot vota?

Dl. Aristotel Căncescu

După ce ați depus jurământul, da. S-ar putea să apăreți pe numele Șandru. Mă rog e o formalitate. Bun, supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2013, dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 1 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 discuții? Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

O întrebare scurtă, s-au găsit toate sursele de finanțare necesare pentru acoperirea necesarului?

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Pascu aveți cuvântul.

Dl. Mihai Pascu

Existau două variante, având în vedere că noi am primit adresa de la Ministerul Finanțelor cu această majorare de plafon dar fără fonduri. Datorită faptului că la începutul anului când am votat bugetul exista o descoperire de aproximativ 5% din fondul de salarii pentru tot ce înseamnă instituții publice, cu această reglare ajungem la aproximativ 99%. Existau două variante sau să solicităm fiecărei instituții ca din cheltuieli materiale să facă economii și să suplimenteze aici sau din cheltuielile materiale ale consiliului județean direct. Având în vedere că suma nu este foarte mare, vorbim de aproximativ 400.000 de lei, am considerat, ca să nu blocăm mai ales instituțiile de cultură, instituțiile mici, care oricum nu au avut un buget generos anul acesta, să le suportăm din cheltuielile materiale ale consiliului județean și am găsit resurse pentru acest lucru.

Dl. Aristotel Căncescu

Alte discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 2 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind majorarea plafonului de cheltuieli de personal conform ordinului comun nr: 2954/1346/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, discuții?

Dl. Mihai Pascu

Trebuie să votăm separat.

DI. Aristotel Căncescu

Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 3a de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. 3b vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului “Casa Mureșenilor” Brașov cu suma de 40,95 mii lei, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 5 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind exprimarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.5B, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului nr.25, discuții? Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Aș solicita numai câteva date.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Pascu aveți cuvântul.

Dl. Mihai Pascu

Stimați colegi de fiecare dată când e vorba de un monument istoric trebuie să ne exprimăm dacă ne exercităm sau nu dreptul de preemțiune. In acest caz v-am solicitat să demarăm totuși o procedură de evaluare pentru că este vorba de un apartament situat în acel imobil în care este și muzeul Casa Mureșenilor. Deci Casa Mureșenilor este la etajul I, acest apartament în care a funcționat până în prezent un cabinet medical este la parter. Conducerea Muzeului Casa Mureșenilor ne-a spus, domnule dacă prețul este acceptabil și ne putem permite să găsim surse de finanțare ar însemna un plus valoare pentru muzeu, un spațiu în plus. Prețul pe care ni l-a solicitat proprietarul mie mi se pare de verificat, cel puțin. Ne-a solicitat 45.000 de euro. De aceea în material vă propun ca să dăm drumul la o procedură de evaluare a acelui spațiu ca să vedem care este prețul pieței după care să revenim în plen să ne exercităm sau nu dreptul de preemțiune.

Dl. Mihail Veștea

Noi suntem de acord cu exercitarea dreptului de preemțiune.

Dl. Mihai Popa

Deci ne exercităm dreptul de preemțiune și blocăm orice tranzacție pe care o poate face proprietarul. Aceasta este problema, deci cred că nu e clar Mihai. Deci dorim să ne exercităm dreptul de preemțiune. Trebuie să fim un pic atenți pentru că în momentul în care ne exercităm dreptul de preemțiune și nu vom face tranzacția orice proprietar este îndrituit să ne acționeze în instanță pentru a solicita despăgubiri.

Dl. Mihail Veștea

Ca să fiu mai clar eu cred că este bine să cumpărăm acel apartament.

Dl. Mihai Pascu

Eu vă propun să întocmim un raport să vedem dacă prețul este corect sau nu după care să revenim în plen cu exercitarea sau nu a dreptului.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu personal vreau să vă spun că am anumite rezerve vis-a-vis de această cumpărare și prefer să facem evaluarea. La acest preț eu nu cred că ne permitem și nici nu cred că e oportun să cumpărăm acest spațiu. De aceea cred că e bine întâi să facem evaluarea și după aceea să ne exercităm dreptul de preemțiune. Doamna Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

*

Revenind la ce a spus domnul vicepreședinte Popa eu cred că ar trebui, ca să nu avem treabă cu proprietarul, executivul să facă o adresă către proprietar în care să spunem că o perioadă de se execită dreptul de preemțiune și în care el nu are dreptul, adică noi nu îl blocăm o perioadă foarte lungă ci până la evaluare.

Dl. Mihai Pascu

Deci dacă noi astăzi votăm evaluarea i-aș transmite chiar hotărârea și blocăm procedura până atunci.

Dl. Aristotel Căncescu

Să nu vă fie teamă că nu îl cumpără la această valoare nimenea, nu aveți nici o teamă. Deci haideți să votăm punctul cum este el pe ordinea de zi, urmând să ne exercităm sau nu, în funcție de valoare, dreptul de preemțiune într-o ședință viitoare. Deci noi să hotărâm că solicităm o evaluare după care ne vom exercita dreptul de preemțiune, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului, identificat în CF nr.28484 Brașov, nr.top 5486/7/2 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr.35, proprietar Moscovici Iosif, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 7 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind însușirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea I-Drumuri, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 8 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind radierea pozițiilor 89, 92, 128 din anexa Ia Hotărârea Consiliului Județean nr.100/2001, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.250/2002 și nr.277/2002, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a Contractului de constituire a unui drept real de superficie încheiat între Județul Brașov și SC IAR SA Brașov și aprobarea demarării procedurilor de evaluare în vederea realizării unui schimb de terenuri, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 10 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren din Dispensarul TBC Brașov aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 11 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, domeniu public al județului Brașov și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, str. Prundului nr.7-9, Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 12 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind trecerea Pavilioanelor nr.l și 4 cu destinația medicală de sanatoriu, secții ale Spitalului de Neurologie Brașov, din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, și avizarea demarării procedurilor de înstrăinare a acestora, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 13 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean pentru anii 2014 - 2019, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 14 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Cultural “Reduta” Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 15 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Colegiului Tehnic “Alexandru Bărbat” Victoria - învățământ Special, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 16 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Șercaia, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 17 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate orașului Rupea, de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 18 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Măieruș de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 19 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Ucea de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 20 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 proiect de hotărâre privind numirea domnului Nazare Daniel în funcția de manager/director la Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 21 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 22 proiect de hotărâre privind numirea domnișoarei Moruz Carmen în funcția de manager/director la Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 22 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2013 - 2014 și prezentarea informării nr.10139/2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 23 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, discuții? Domnul vicepreședinte Pascu.

Dl. Mihai Pascu

V-aș ruga aici să menționăm că această hotărâre va suporta o reanalizare dacă întradevăr conform celor prezentate de Guvernul României începând cu 1 ianuarie 2014 vom prelua din instituțiile deconcentrate, atunci acest plan va comporta revizuiri, ori noi acum îl votăm pe tot anul 2014. V-aș ruga să lăsăm această portiță, acest amendament, în ianuarie să-1 revizuim.

Dl. Aristotel Căncescu

Cu această specificație, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 25 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 26 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 26 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 27 proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Brașov, discuții?

Dl. Mihai Pascu

Același amendament și aici. Se transformă într-o Cameră Agricolă mare din 1 ianurie 2014.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, cu acest amendament supun votului dumneavoastră punctul 27 de pe ordinea de zi. Domnul Danu.

Dl. Aurelian Danu

Domnul președinte, vis-a-vis și de ce spunea domnul vicepreședinte Pascu, eu aș avea chiar o propunere pentru că Oficiul de Consultanță Agricolă care este în subordinea consiliului județean în momentul de față să vină și cu o propunere concretă în acord cu proiectul de hotărâre pe care îl propune Guvernul României pentru a defini strategia pe acest domeniu al agriculturii pentru că este deosebit de important să avem în vedere și programele de finanțare europene din perioada 2014-2020 și ca să câștigăm timp v-aș propune efectiv să facem o evaluare în următoarea lună până când vom supune înființarea Oficiului Județean Agricol a unei draft de strategie.

Dl. Aristotel Căncescu

Ei formal sunt în subordinea noastră, că ei nu sunt plătiți de noi. La anul cu certitudine că vor trece în subordinea consiliului județean și de atunci putem face acest lucru pe care dumneavoastră îl propuneți. Deci eu sunt de acord ca și obiecția dumneavoastră să fie trecută în hotărâre. Mențiunea dumneavoastră mai bine zis, deci cu cele două mențiuni supun votului dumneavoastră punctul 27 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 28 proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării d-lui Cîrica Emil Cristian, reprezentant al Județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 28 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 29 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Culturală VIVA LA MUSICA Brașov și finanțarea cu suma de 8.000 lei pentru organizarea festivalului național de muzică ușoară pentru copii “Fulg de nea”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 29 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 30 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Națională a Surzilor din România -Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 7.000 lei pentru implementarea proiectului “Incursiune în lumea tăcerii - 60 de ani de activitate în folosul comunității persoanelor surde”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 30 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 31 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu “AIESEC Brașov” și finanțarea cu suma de 15.000 lei pentru derularea proiectului GROW, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 31 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 32 proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 30.000 lei, a sumelor alocate în vederea cooperării Județului Brașov cu Fundația Hospice “Casa Speranței” Brașov pentru completarea resurselor necesare funcționării serviciului de îngrijiri paleative la domiciliu în Județul Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 32 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 33 proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și finanțarea cu suma de 18.000 lei pentru definitivarea documentațiilor cadastrale necesare finalizării proiectului Managementul Integrat al Deșeurilor, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 33 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 34 proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.444/2013 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Brașov în managementul și implementarea proiectului “îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” și a cheltuielilor legate de proiect, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 34 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 35 proiect de hotărâre pentru suplimentarea sumei alocată prin Hotărârea nr.100/2013 privind aprobarea introducerii în lista de investiții a obiectivului - rampă de acces pentru persoane cu dizabilități în cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea Și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 35 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 36 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor actualizat al Județului Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 36 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 37 proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de asistență juridică, reprezentare și redactare documente juridice pentru Județul Brașov, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a Bazei Sportive Olimpia Brașov, în litigiile cu Curtea de Conturi și la întreaga procedură de licitație privind concesiunea de lucrări la AIBG, inclusiv încheierea contractului, discuții? vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat Până la sfârșit dacă aveți discuții la aceste ajutoare? Nefiind le supun votului cu amendamentul făcut de doamna Câju la punctul 43 în loc de 2000 - 4000 de lei. Deci punctul 38 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 Iei, domnului NEACȘU GABRIEL LUCIAN din municipiul Brașov, pentru minora NEACȘU IULIA MIHAELA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, îl supun votului dumneavoastră, vă rog să îl votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 39 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei, doamnei DUGHIANĂ VASILICA, din orașul Zărnești, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, îl supun votului dumneavoastră, vă rog să îl votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 40 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei BORICEANU ANICUȚA, din municipiul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, îl supun votului dumneavoastră, vă rog să îl votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 41 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului LEUCĂ GHEORGHE, din municipiul Brașov, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, îl supun votului dumneavoastră, vă rog să îl votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 42 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.000 euro, domnului BUTUC ADRIAN IONUȚ, din localitatea Lunca Câlnicului, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, îl supun votului dumneavoastră, vă rog să îl votăm, culegem voturile, cu 27de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 43 proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei MADARAȘ -FÂNTÂNARU SIMONA NICOLETA din municipiul Săcele, pentru minora MADARAȘ - FÂNTÂNARU RAISA ANDREEA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, îl supun votului dumneavoastră, vă rog să îl votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Mihail Veștea

Dacă îmi permiteți o scurtă sugestie, știm că este deficilă perioada pe care o trăim, știm că sunt o sumedenie de oameni care sunt în situații critice care au nevoie de ajutor și aș avea o sugestie către executiv. Nu putem să găsim o procedură care să nu trebuiască în fiecare ședință de consiliu să dăm hotărâri? Să găsim o procedură prin care să alocăm trimestrial o sumă de bani și o comisie de specialitate să stabilească niște limite ca să nu trebuiască să stăm pentru fiecare ședință de consiliu.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Veștea eu prefer așa ca să nu se creeze impresia că se comit acolo nereguli, abuzuri. Prefer să treacă prin plen toate astea. Și dacă nu mă înșel și legea ne obligă ca toate sumele acordate să le trecem prin votul plenului. Diverse punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului “Casa Mureșenilor” Brașov cu suma de 7,82 mii lei, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul Ide pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și SC FIN ECO SA pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”, discuții? Domnul Maxim.

Dl. Maxim Adrian

Stimați colegi având în vedere că am aprobat în mandatul trecut un Mașter plan privind deșeurile aș vrea ca să se completeze hotărârea să se țină cont ca aceste asocieri să respecte Mașter planul pe care noi l-am votat.

Dl. Mihai Pascu

O să adaug câte ceva și o să rog și pe domnul Kovacs care este și președintele Asociației ISO Mediu și prin care se va derula acest proiect, să mă completeze dacă este cazul. Cele două acorduri pe care le votăm astăzi, punctul 2 și punctul 3, sunt obligatorii ca noi să putem definitiva aplicația pentru atragerea fondurilor pe POS Mediu AXA 1, acea primă parte. Să nu uităm că tot în acest an, la începutul anului, am votat în buget sume pentru revizuirea planului de gestionare a deșeurilor. Deci dacă noi votăm aceste două asocieri, ni le însușim ca voință politică, lucru care va trebui făcut și de către Primăria Brașov, în primul caz. După aceea putem proceda la revizuirea planului de gestionare a deșeurilor și până la sfârșitul anului să intrăm în plen cu revizuirea lui. Nu domnul Kovacs? Mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, supun votului dumneavoastră punctul 2 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și SC LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA pentru Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 3 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile dobândite prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1550/2013, situate în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr.2, și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Brașov a imobilelor “teren, curți construcții” și construcția “Clădirea Olimpia”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Vreau să vă spun un lucru bun pentru noi pentru că din păcate au fost tot felul de discuții în presă și la ora actuală consiliul județean este proprietar 100% pe Baza Sportivă Olimpia, suntem și intabulați. Mai avem o singură problemă de rezolvat, un teren pe care îl avem cu primăria, dar acea chestiune o rezolvăm pe cale amiabilă, am și vorbit cu domnul primar, o să o rezolvăm pe cale amiabilă. Punctul 5 proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării spațiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare, discuții? Doamna Câju.

Dna. Mariana Câju

Propun să votăm acest proiect de hotărâre cu completarea pe care am facut-o la început și anume să împuternicim executivul să întocmească regulamentul de vânzare al acestor spații prin licitație publică cu strigare.

Dl. Aristotel Căncescu

Acel regulament îl va face executivul și va fi supus votului plenului, eu așa vă propun să fie, după aceea supus votului plenului. Cu aceste două amendamente vă supun votului dumneavoastră punctul 5 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.258/1998 încheiat între HIPERDIA și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și acceptarea donației de aparatură medicală, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 6 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu “Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov” (AMB) și finanțarea cu suma de 20.000 lei în vederea promovării județului Brașov pe piața Chinei, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 7 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației Județului Brașov la “Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov”, aferentă anului 2013 cu suma de 40.000 lei, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 8 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu “Asociația Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român” (ASTRA), Despărțământul “Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 5.000 lei în vederea organizării “Festivalului obiceiurilor și datinilor românești de Crăciun”, discuții? Domnul Coman.

Dl. Claudiu Coman

Aici am avut ședința de comisie în care am analizat cererea respectivă, după ce am dat avizul inițial, în calitate de președinte, după ce a apărut propunerea inițială cu 5000 și vă rog să suplimentăm în urma discuției pe care am avut-o cu comisia de cultură, se justifică absolut toate cheltuielile până la ultimul leu pe care l-au cerut dânșii, să suplimentăm cu încă 5000 să ajungem la suma de 10.000 cerută inițial de către Asociația Transilvană.

Dl. Aristotel Căncescu

Discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu “Fundația Prima Școală Românească” și finanțarea cu suma de 10.000 lei în vederea protejării patrimoniului cultural - istoric, discuții? Părintele Oltean.

Dl. Oltean Vasile

Rețineți că nu votez.

Dl. Aristotel Căncescu

Da, corect, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu “Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului” și finanțarea cu suma de 25.000 lei pentru organizarea evenimentului “Festivalul Cetelor de Feciori și a Obiceiurilor de Iarnă Beclean 2013”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 11 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Modernizare (ranforsare) DJ 131D: DN13 - Bogata Olteană - Dopca, km 0+000-2+010; 2+660 - 4+150; L=3,500, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 12 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind împuternicirea executivului pentru renegocierea contractelor încheiate cu Banca Comercială Română SA, referitor la reeșalonarea rambursării liniei de finanțare, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 13 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov și SC CARFIL INDUSTRIAL Parc SA Brașov și aprobarea condițiilor de exercitare a mandatului acestora, discuții? Aici cu toții știți câte discuții am avut, acțiunile pe care le-a întreprins ANI împotriva unor consilii județene, pentru a nu mai avea această incompatibilitate noi nici măcar nu putem să votăm, cei din executiv, și pentru că ne-am consultat și cu colegi din alte județe care au parcuri industriale am hotărât să adoptăm această variantă, colegii consilieri nu sunt incompatibili, pot să facă parte din consiliile, din AGA. Să propunem două AGA de 9+9 consilieri, cei care vor decide de acum în cele două parcuri. Dacă aveți discuții la această propunere? Dacă nu aveți eu o să vă dau citire, vreau să vă spun că lista a fost negociată și eu v-aș propune să votăm în bloc prin vot secret. La Carfil 9 persoane Maxim Adrian, Crăciun Dragoș, Luana Minea, Niță Emil, Enache Paul, Zavarache Constantin, Danu Aurelian, Gabor Adrian și Lupu Ovidiu. Dacă aveți obiecții? Vă rog procedură de vot secret, votăm în bloc această listă, vă rog să votați, culegem voturile, cu 30 de voturi s-a aprobat. La Metrom Cornea Claudiu, Câju Mariana, Cârstei Nicolae, Aranyosi Ștefan, Szakal Andras, Sarafinceanu Gheorghe, Mareș Ioan,

Dl. Mihai Pascu

Tebuie să reluăm procedura.

Dl. Aristotel Căncescu

Trebuia să spuneți de la început. Mi se pare anapoda toată chestiunea aceasta și eu sper că se lucrează la modificarea legii pentru că tot ce se întâmplă este anapoda pe treaba aceasta. Se pare că cei 9 nu aveau voie să voteze. Sunt prea multe voturi, vă rog cei 9 să nu votați. Supun votului pe fiecare în parte cum defapt este și corect. Vroiam să fac economie de timp dar oricum nu iese. Haideți să votăm, Maxim Adrian.

Dl. Maxim Adrian

Nu votez.

Dl. Aristotel Căncescu

Culegem voturile, 29. Crăciun Dragoș, culegem voturile, 29. Minea Luana culegem voturile, 29. Niță Emil culegem voturile, 26. Enache Paul culegem voturile, 28. Zavarache Constantin culegem voturile, 29. Danu Aurelian culegem voturile, 29. Gabor Adrian culegem voturile, 29. Lupu Ovidiu culegem voturile, 26. Metrom Cornea Claudiu, deci vă rog cei care sunt nominalizați nu votează, culegem voturile, 30. Câju Mariana culegem voturile, 29. Cârstei Nicolae culegem voturile, 28. Aranyosi Ștefan culegem voturile, 24. Szakal Andras culegem voturile, 25. Sarafinceanu Gheorghe culegem voturile, 19. Mareș Ioan culegem voturile, 32. Fliundra Ioan culegem voturile, 29. Și Ambrus Carol culegem voturile, 28. Vă mulțumesc, trecem mai departe, punctul 15 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 15 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 16 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitate, modernizare spatii saloane Spitalul de Boli Infecțioase Brașov”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 17 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei, din BVC județului Brașov, in vederea premierii profesorilor și elevilor din cadrul Colegiul Național “Dr. Ioan Meșotă” Brașov pentru merite deosebite obținute la olimpiade și concursuri școlare naționale și internaționale, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 18 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind alprobarea tarifelor de închiriere pentru spatiile aflate in administrarea Centrului Cultural Reduta Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 19 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru personalul contractual al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 20 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Recea de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 21 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22 proiect de hotărâre privind neexercitarea/exercitarea dreptului de preemtiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea imobilului monument istoric de categoria B, situat in municipiul Brașov, str. Crisan nr.5, discuții? Este categoric că nu putem să ne exercităm dreptul de vot pentru că ar trebui să scoatem 55 de milioane de lei și noi votăm să nu ne exercităm dreptul de preemțiune. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat să nu ne exercităm dreptul de preemțiune. Punctul 23 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 23 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș si finanțarea cu suma de 100.000 lei pentru reparații la Liceul Tehnologic Dr. Ioan Senchea, discuții?

Dl. Popa Mihai

Domnule președinte propunem modificarea sumei la 150.000 și să renunțe la acel proiect de la Mândra. Urmează să discutăm, am discutat la telefon în pauză.

Dl. Aristotel Căncescu

E la diverse propusă? Am înțeles, vă rog să votăm pentru 150.000 punctul 24 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Comuna Bran și finanțarea cu suma de 60.000 lei pentru realizarea obiectului contractului Actualizare PUG Comuna Bran, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 25 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 26 proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Comuna Lisa și finanțarea cu suma de 80.000 lei pentru realizarea unui proiect ce vizează dezvoltarea economică și turistică a comunei, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 26 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 27 proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Orașul Râșnov pentru realizarea în comun a lucrărilor de execuție la obiectivul Modernizare DJ 101-Râșnov-UM 01454, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 27 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 28 proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren situat in intravilanul municipiului Codlea, str. Carpaților nr.33, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 28 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Trecem la punctele suplimentare, domnul Coman a propus 3 localități, pentru Viștea vă rog 150.000, asta în limita fondurilor disponibile, Viștea, Părău, Drăguș. Pe rând, Viștea, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Părău vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Dăguș vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Paler 15.000 pentru Clubul Sportiv din Victoria, discuții?

Dl. Dragoș Crăciun

Această adresă a fost în discuție la Comisia de sport. Având în vedere că nu am avut sursă de finanțare am respins această adresă dar dacă se găsește sursă de finanțare noi suntem de acord să ajutăm acest club.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu discutam și cu domnul vicepreședinte Popa, din fericire anul acesta nu s-a sărit calul cu propunerile făcute, o să mai avem o ședință înainte de ultima ședință care va fi o ședință festivă înainte de anul nou. Sper nici la acea ședință să nu se sară calul. Cu cât am votat până acum din calculele pe care le-am făcut ne încadrăm. Deci o să vă rog să votăm pentru 15.000 pentru Victoria, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. La o redistribuire de sume nu avem de ce să ne opunem, vă rog să votăm, culegem voturile cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Și indicatorii tehnico-economici la DJ130 și 112. Dacă sunt discuții? Nefiind le supun votului dumneavoastră, vă rog să votăm, le votăm în bloc, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Ultima propunere un veteran de război care a împlinit 100 de ani, vreau să vă spun că din câte știu veterani care au Ordinul Mihai Viteazu îi numeri pe degetele de la două mâini care mai sunt în viață în țară. Eu zic că merită, e un efort mic pe care îl facem de 3000 de lei, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Cu aceasta declar ședința închisă, vă mulțumesc.


Secretar, Dumbrăveanu Maria