Hotărârea nr. 556/2013

Hotărârea.nr. 556 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 09.12.2013


CONSILII!L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.556

din data de 09.12.2013

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09 decembrie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09 decembrie 2013;

Analizând Dispoziția nr.452/05.12.2013, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 09.12.2013, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 14 propuneri, formulate de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 16 propuneri, formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09.12.2013, cu modificările propuse.

PREȘEDINTE Aristotel CăncoscuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu