Hotărârea nr. 555/2013

Hotărârea.nr.555 – privind acordarea sumei de 3.000 lei domnului BALICA NICOLAE la împlinirea vârstei de 100 ani

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.555

din data de 25.10.2013

- privind acordarea sumei de 3.000 lei domnului Balica Nicolae la împlinirea vârstei de 100 de ani

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Având în vedere propunerea d-nului vicepreședinte Pascu Mihai de a acorda domnului Balica Nicolae, veteran de război, la împlinirea vârstei de 100 de ani, în semn de prețuire și respect, suma de 3.000 lei,

în temeiul art. 1 lit.d , alin.5 lit.a , art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea sumei de 3.000 lei, brut, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie, domnului Balica Nicolae, la împlinirea vârstei de 100 de ani.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDI Aristotel CăContrasemnează


\ SECRETAR

Maria Dumbrăveanu