Hotărârea nr. 551/2013

Hotărârea.nr.551 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Sportivă „Sport Club Or. Victoria” şi finanţarea cu suma de 15. 000 lei, pentru desfăşurarea proiectului sportiv „Sportul pentru toţi”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.551 din data de 25.10.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Sportivă „Sport Club Or. Victoria” și finanțarea cu suma de 15. 000 lei, pentru desfășurarea proiectului sportiv „Sportul pentru toți”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013

Având în vedere propunerea formulată în plenul Consiliului Județean Brașov de către domnul consilier județean Paler Ioan prin care se solicita aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Sportivă „Sport Club Or. Victoria” și finanțarea cu suma de 15. 000 lei, pentru desfășurarea proiectului sportiv „Sportul pentru toți”;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.5 lit.”a” pct.6 și alin.6 lit.”a”din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 și 49, alin.4 și 7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Sportivă „Sport Club Or. Victoria” și finanțarea cu suma de 15. 000 lei, în limita fondurilor disponibile, pentru desfășurarea proiectului sportiv „Sportul pentru toți.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.. Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu