Hotărârea nr. 550/2013

Hotărârea.nr.550 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu comuna Drăguş şi finanţarea cu suma de 20.000 lei pentru participarea la programul „Refacerea arhitecturii faţadelor şi respectarea peisagisticii comunei Drăguş”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.550 din data de 25.10.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu comuna Drăguș și finațarea cu suma de 20.000 lei pentru participarea la programul „Refacerea arhitecturii fațadelor și respectarea peisagisticii comunei Drăguș”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25.10.2013

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu formulată în plenul Consiliului Județean Brașov privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna Drăguș și finațarea cu suma de 20.000 lei, pentru participarea la programul „Refacerea arhitecturii fațadelor și respectarea peisagisticii comunei Drăguș”. Ținând cont că, comuna Drăguș a fost desemnată recent cel mai frumos sat din România. Competiția a fost organizată de Revista „CarpatAir“ și de Asociația Cele mai Frumoase Sate din România (AFSR) care au selectat satele finaliste în funcție de mai multe criterii: arhitectură tradițională, obiective turistice, tradiții și obiceiuri, produse tradiționale.

în conformitate cu dispozițiile art.91 alin.l lit.”e” și alin 6 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu comuna Drăguș și finațarea cu suma de 20.000 lei, în limita fondurilor disponibilie, pentru participarea la programul „Refacerea arhitecturii fațadelor și respectarea peisagisticii comunei Drăguș”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINTE,

“ "T