Hotărârea nr. 55/2013

Hotărârea.nr.55 - privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov a unor bunuri culturale primite ca donaţii de către Muzeul de Artă Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 55

din data 11.03.2013

- privind includerea în domeniul public al județului Brașov a unor bunuri culturale primite ca donații de către Muzeul de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11 martie 2013;

Analizând referatul nr. 13115/22.02.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune includerea în domeniul public al județului Brașov a unor bunuri culturale primite ca donații de către Muzeul de Artă Brașov;

Văzând contractele de donație a unor bunuri culturale, înregistrate sub nr. 282/2012, nr. 283/2012 și nr. 284/2012, precum și Oferta de donație înregistrată sub nr. 330/30.09.2009;

Având în vedere dispozițiile art. 863, lit. „c” din Codul Civil, precum și art. 120 din Legea nr. 215/2001 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă includerea în domeniul public al județului Brașov a unor bunuri culturale primite ca donații, de către Muzeul de Artă Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică vor face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr.l, secțiune II, Bunuri mobile la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.                       /


PREȘEDINTE

Aristotel Căncesc


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Nr. crt.

Codul de clasific are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar -lei-

Situați: .juridică aqtuală

0

1

2

3

4

5

6

1372.

6.4.

Bun cultural

- gravură

Karl Hiibner, Strânsul fânului, Linogravură, 28 x 46,5 cm, semnat dreapta jos, monogramă: HK, nr. inv. 4533

2011

100 lei

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin ofertă de donație nr. 330 din 30.09.2009 și proces-verbal al Comisiei de achiziții și donații din data de 07.10.2009

1373.

6.4.

Bun cultural

- gravură

Karl Hiibner,

Iarnă, linogravură, 25,5 x33,3; 33,3 x 41,3 CM, semnat dreapta jos, monogramă: HK, nedatat, nr. inv. 4534

2011

100 lei

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin ofertă de donație nr. 330 din 30.09.2009, proces-verbal al Comisiei de achiziții și donații din data de 07.10.2009

1374.

6.4.

Bun cultural

- gravură

Karl Hiibner, Cetatea Sighișoarei, linogravură, 38,8 x 27,2; 42,3 x 30,4 CM, semnat stânga jos, monogramă: HK, nr. inv. 4535

2011

100 lei

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin ofertă de donație nr. 330 din 30.09.2009, proces-verbal al Comisiei de achiziții și donații din data de 07.10.2009

1375.

6.4.

Bun cultural - pictură de șevalet

Karl Hiibner, Portret de femeie, ulei pe pânză, 81,7 x 65 cm, semnat stânga jos cu brun: K Hiibner, datat: 1933, nr. inv. 4539

2012

1600 lei

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin contract de donație nr. 284 din 19.09.2012

1376

6.4.

Bun cultural - pictură de șevalet

Karl Hiibner, Christos in fata crucii, 115,5 x 81,5 cm, semnat dreapta joc cu brun: K. Hiibner, datat: 1936, nr. inv. 4540

2012

1800 lei

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin contract de donație nr. 284 din 19.09.2012

1377.

6.4.

Bun cultural - pictură de șevalet

Karl Hiibner, Familie, ulei pe pânză, 99,5 x 65,5 cm, semnat dreapta jos cu ocru: K. Hiibner, datat: 1930, nr. inv. 4541

2012

2000 lei

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin contract de donație nr. 284 din 19.09.2012

1378.

6.4.

Bun cultural - pictură de șevalet

Gheorghe Glauber, Fetiță în roșu, ulei pe carton, 58,5 x 46,5 cm, semnat stânga jos cu negru: GH. G, datat: 1965, nr. inv. 4536

2012

1200 lei

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin contract de donație nr. 282 din 18.09.2012

1379.

6.4.

Bun cultural - pictură de șevalet

Gheorghe Glauber, Peisaj „Noi constelații”, acrilic pe pânză, 81 x 65,5 cm, nesemnat, nedatat, nr. inv. 4537

2012

1000 lei

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin contract de donație nr. 282 din 18.09.2012

1380.

6.4.

Bun cultural -artă decorativă

Vas de sticlă roșie tip Schneider, 15 x 14 x 9,3 cm, nr. inv. 4538

2012

450 lei

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin contract de donație nr. 283 din 18.09.2012

Gestionari Patrimoniu Muzeal.

Delia Marian

Simona TătariDIRECTOR.


Șef Secție Artă;