Hotărârea nr. 549/2013

Hotărârea.nr.549 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna PĂRĂU şi finanţarea cu suma de 50.000 lei în vederea realizării unor reparaţii la drumurile comunale


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.549

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna PÂRĂU și finanțarea cu suma de 50.000 lei în vederea realizării unor reparații la drumurile comunale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna PÂRÂU și finanțarea cu suma de 50.000 lei în vederea realizării unor reparații la drumurile comunale, precum și adresa înregistrată sub nr. 9573/25.09.2013 a Primăriei Comunei Părău, formulată în același sens;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (I), lit. „d” și ,,e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 12 și alin. (6), lit. ,,c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu cu Comuna PĂRĂU și finanțarea cu suma de 50.000 lei, în limita fondurilor disponibile, în vederea realizării unor reparații la drumurile comunale.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDIN


r,i

Aristotel CăncdsciContrasemnează, \ SECRETAR Maria Dumbrăveanu