Hotărârea nr. 543/2013

Hotărârea.nr.543 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş şi finanţarea cu suma de 150.000 lei în vederea realizării unor reparaţii de ateliere şcolare la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.543

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și finanțarea cu suma de

150.000 lei în vederea realizării unor reparații de ateliere școlare la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10907/24.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și finanțarea cu suma de 100.000 lei în vederea realizării unor reparații de ateliere școlare la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș; văzând propunerea domnului vicepreședinte Popa Mihai-Valentin privind majorarea sumei propuse ca finanțare;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 4 și 5 și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și finanțarea cu suma de 150.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov rectificat, în vederea realizării unor

reparații de ateliere școlare la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș.

Art2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prinContrasem n ează, xSECRETAR Maria Dumbrăveanu