Hotărârea nr. 539/2013

Hotărârea.nr.539 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru personalul contractual al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.539

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru personalul contractual al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2013 ;

Analizând referatul nr. 10886/24.10.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu următoarea modificare:

- transformarea postului vacant de inspector de specialitate S, gradul IA în inspector de specialitate S, gradul II, în cadrul Serviciului Administrativ, Aprovizionare

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă statul de funcții pentru personalul contractual al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu următoarea modificare:

• transformarea postului vacant de inspector de specialitate S, gradul LA în inspector de specialitate S, gradul II, în cadrul Serviciului Administrativ, Aprovizionare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.
Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov


Președinte CL Aristotel


Aprc^bat, / ABrasov cescu


Stat funcții DGASPC Brașov

2013Nr.crt

Funcția contractuala de execuție

Nivelul studiilor

Număr posturi

Salariu de baza cf.Legii

285/2010

Sal. de baza L. 285/2010 x nr.post

1

Inspector de specialitate gradul IA

S

4

1847

7388

2

Inspector de specialitate gradul I

S

2

1594

3188

3

Inspector de specialitate gradul II

S

9

1422

12798

4

Referent IA

M

5

1340

6700

5

Referent I

M

1

839

839

5

Referent II

M

1

900

900

6

Medic specialist

S

3

2221

6663

7

Kinetoterapeut

S

1

1681

1681

8

Funcționar

G

1

1117

1117

9

Secretar

G

1

1079

1079

10

Șofer

G

4

1358

5432

11

Total

32

15398

47785

Director General

Ec. Virginia

Director General Adjunct Economic

Serviciul Resurse Umane,SSM


Ioana Ditcu