Hotărârea nr. 534/2013

Hotărârea.nr.534 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru anul 2013


HOTĂRÂREA NR.534

din data de 25.10.2013

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul nr. 10073/16.10.2013 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2013; în referat se face precizarea că modificările propuse respectă prevederile legale privind promovarea personalului din sistemul sanitar și se încadrează în cifra de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pe anul2013;

Având în vederedispozițiile art. 182, alin. (1), lit. ,,d” din Legea nr. 95/ privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „a”, pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 348/23.07.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, pe anul 2013, se modifică corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

PREȘEDINTĂ,.

Aristotel Căncesi uContrasemnează, '• SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 915

Nivel de competenta: II

Categoria unitatii: II

STAT DE FUNCȚII

VALABIL DE LA 01.11.2013


Nr. C

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/ grad salariz are

Număr posturi

Salariu de baza

Sporuri

Total salarii brute

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

S

II

1.0

9090

0

9090

2

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

ECONOMIST IA

S

II

1.0

5509

0

5509

3

DIRECTOR MEDICAL

S

II

1.0

7497

0

7497

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

S

II

1.0

4500

0

4500

5

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE.TERAP.INTENSIVA

S

1

1.0

4006

1857

5863

6

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE. RECUPERARE

S

1

2,0

7444

762

8206

7

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

1

1,0

4105

0

4105

8

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

1

1,0

4103

381

4484

9

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

1

1.0

4104

381

4485

10

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

DIABET BOLI NU

s

1

1,0

4041

254

4295

11

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

s

1

1,0

3685

377

4062

12

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE, HEMOBIOLOGIE

s

1

1.0

3468

381

3849

13

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MED INTERNA SI CARDIOLOGIE

s

1

1.0

3976

381

4357

14

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

S

1

1.0

3722

381

4103

15

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

NEUROCHIRURGIE

s

1

1.0

4103

381

4484

16

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

s

1

1.0

3595

381

3976

17

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

s

1

1.0

4104

381

4485

18

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

REUMATOLOGIE

s

1

1.0

3722

0

3722

19

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

s

1

1.0

4166

388

4554

20

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

II

2.0

8119

762

8881

21

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

II

2.0

7946

775

8721

22

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

S

II

1.0

3722

381

4103

23

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE

s

II

1.0

4103

388

4491

24

MEDIC SEF CENTRU-GRADUL 1

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA SI NEFROLOGIE

s

1

1,0

3926

1346

5272

25

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

II

1.0

3926

404

4330

26

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

II

1.0

3926

538

4464

27

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

I

1.0

7113

4841

11954

28

SEF SERVICIU

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

I

1.0

2461

121

2582

29

MEDIC PRIMAR

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE

S

1.0

2934

318

3252

30

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

2,0

11022

4034

15056

31

MEDIC PRIMAR

ANESTEZIE, TERAP.INTENSIVA

S

6,0

18815

8079

26894

32

MEDIC PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

2.0

6388

646

7034

33

MEDIC PRIMAR

CARDIOLOGIE

S

10,0

19119

807

19927

34

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

S

14,0

40503

3863

44365

35

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

S

1,0

3062

324

3386

36

MEDIC PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

S

2,0

6135

645

6780

37

MEDIC PRIMAR

CHR BUCO-MAXILO-FACIALA

S

1,0

3410

323

3733

38

MEDIC PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

3.0

8796

646

9442

39

MEDIC PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

S

5.5

17659

1775

19434

40

MEDIC PRIMAR

DIABET ZAHARAT.NUTRITIE

S

3,0

9205

0

9205

41

MEDIC PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

S

2.5

8171

485

8656

42

MEDIC PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

S

2,0

6358

646

7004

43

MEDIC PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

S

1.0

3194

323

3517

44

MEDIC PRIMAR

HEMATOLOGIE, HEMOBIOLOGIE

S

2,0

6369

0

6369

45

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

S

5,5

17503

1776

19279

46

MEDIC PRIMAR

MEDICINA INTERNA

S

15,5

48492

3388

51881

47

MEDIC PRIMAR

MEDICINA MUNCII

S

2,0

6388

0

6388

48

MEDIC PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

S

1,0

3194

323

3517

49

MEDIC PRIMAR

NEFROLOGIE

s

1,0

3083

323

3406

50

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

s

2.0

5957

646

6603

51

MEDIC PRIMAR

O.R.L.

s

6,5

20924

2091

23015

52

MEDIC PRIMAR

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

3,0

9042

215

9258

53

MEDIC PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

4,0

13123

1130

14253

54

MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

2,5

7568

593

8161

55

MEDIC PRIMAR

ORL

s

2,0

6710

0

6710

56

MEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE

s

10,5

34599

3291

37890

57

MEDIC PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

9.5

27170

3018

30189

58

MEDIC PRIMAR

UROLOGIE

s

3,0

9508

811

10318

59

MEDIC SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.5

7385

4228

11613

60

MEDIC SPECIALIST

ANESTEZIE, TERAP.INTENSIVA

s

4,0

9285

5185

14470

61

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

1065

0

1065

62

MEDIC SPECIALIST

CARDIOLOGIE

s

7.0

20600

2852

23452

63

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

s

3,0

9662

778

10440

64

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

2602

259

2861

65

MEDIC SPECIALIST

CHIRURGIE VASCULARA

s

1.0

2170

259

2430

66

MEDIC SPECIALIST

DIABET ZAHARAT.NUTRITIE

s

1,0

2491

173

2664

67

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE/SÂN.PUBL.

s

1,0

2461

121

2582

68

MEDIC SPECIALIST

HEMATOLOGIE, HEMOBIOLOGIE

s

1.0

2343

259

2602

69

MEDIC SPECIALIST

INTERNE

s

1.0

2170

121

2291

70

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

s

4,0

9003

1658

10660

71

MEDIC SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

s

3.0

7611

775

8386

72

MEDIC SPECIALIST

NEUROLOGIE

s

2,0

4772

519

5291

73

MEDIC SPECIALIST

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

S

1,0

2343

86

2429

74

MEDIC SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

S

1,0

2170

259

2430

75

MEDIC SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

s

2,0

5204

346

5550

76

MEDIC SPECIALIST

ORL

s

1.0

2602

0

2602

77

MEDIC SPECIALIST

PNEUMOLOGIE

s

1.0

1065

0

1065

78

MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE

s

1.0

2490

0

2490

79

MEDIC SPECIALIST

SANATATE PUBLICA

s

1,0

1065

0

1065

80

MEDIC SPECIALIST

UROLOGIE

s

2,0

4686

518

5204

81

MEDIC REZIDENT ULTIMUL AN

ANESTEZIE,TE RAP.INTENSIVA

s

2.0

3541

0

3541

82

FARMACIST SEF

FARMACIE GENERALA

s

I

1,0

3181

0

3181

83

FARMACIST SEF-GRADUL II

FARMACIE GENERALA

s

II

1.0

3283

0

3283

84

BIOCHIMIST PRINCIPAL

s

2,0

5054

1136

6190

85

BIOLOG PRINCIPAL

CITOLOGIE

s

1,0

4673

1669

6342

86

BIOLOG PRINCIPAL

s

3.0

7144

786

7930

87

CHIMIST PRINCIPAL

s

1,0

2527

262

2789

88

CHIMIST SPECIALIST

BIOCHIMIE MEDICALA

s

1.0

1854

189

2043

89

FARMACIST SPECIALIST

FARMACIE GENERALA

s

2,0

3904

0

3904

90

FARMACIST

FARMACIE GENERALA

s

2,0

2711

0

2711

91

FIZICIAN SPECIALIST

s

1,0

1842

0

1842

92

FIZIOKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

2,0

2732

168

2900

93

PROFESOR CFM

SSD

1,0

1522

155

1677

94

PROFESOR CFM PRINCIPAL

s

2.0

4096

466

4562

95

PROFESOR CFM PRINCIPAL

SSD

1.0

1956

202

2158

96

PSIHOLOG PRACTICANT

s

1.0

1773

0

1773

97

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

4,0

3841

905

4746

98

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR

PL

1.0

2139

222

2361

99

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

9.0

22439

2264

24703

100

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

SSD

1.0

2090

288

2378

101

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

11,0

26563

4852

31415

102

SEF BIROU

ASISTENT PRINCIPAL

ASISTENT SOCIAL

PL

1.0

2162

240

2402

103

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT SEF CU DELEGAȚIE

S

1.0

2078

240

2318

104

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1,0

1787

198

1985

105

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

16,0

29273

1694

30967

106

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

DIETETICA

PL

3,0

5684

0

5684

107

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

15,0

27704

198

27902

108

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

3,0

5566

281

5847

109

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

SSD

1.0

3889

1332

5221

110

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

24,0

50735

7641

58376

111

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MASEUR

PL

1.0

1821

202

2023

112

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

105,0

231612,44

37720

269332

113

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

11.0

20159

4441

24600

114

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

286,0

510794,55

81244

592039

115

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

1.0

1725

177

1902

116

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

S

2,0

4120

150

4270

117

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

PL

3,0

5489

188

5677

118

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

1829

269

2098

119

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

18,0

32956

3883

36839

120

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

2,0

3160

0

3160

121

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1,0

1365

0

1365

122

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

4,0

3744

0

3744

123

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

31,0

44442

8068

52510

124

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

5,0

6852

979

7831

125

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

143,0

172229

27673

199902

126

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

M

1.0

1247

153

1400

127

ASISTENT MEDICAL

PNEUMOLOGIE

PL

1,0

941

0

941

128

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

2,0

2511

375

2886

129

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1,0

1421

212

1633

130

ASISTENT MEDICAL

RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BAL

PL

1.0

1014

0

1014

131

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

1.0

3002

774

3776

132

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

DIETETICA

PL

1.0

1542

0

1542

133

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

3467

782

4248

134

ASISTENT MEDICAL CU GESTIUNE

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

4402

1515

5917

135

AUTOPSIER

M

1,0

2559

1733

4292

136

BRANCARDIER

G

33,0

29456

4392

33848

137

GIPSAR

M

1.0

1250

422

1672

138

INFIRMIERA

G

312,0

296184

36937

333121

139

INFIRMIERA DEBUTANTA

G

8,0

9398

1109

10507

140

ÎNGRIJITOARE

PL

6.0

5354

563

5918

141

ÎNGRIJITOARE

G

117,0

99798

9739

109537

142

OFICIANT MEDICAL-MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1,0

1224

129

1353

143

REGISTRATOR MEDICAL

M

5.0

5488

227

5715

144

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

M

13,0

18508

1192

19700

145

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

1.0

800

60

860

146

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

1104

112

1216

147

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

M

2.0

2925

298

3223

148

SORA MEDICALA PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

4,0

6025

466

6491

149

SPALATOREASA

GESTIUNE

G

4,0

3961

265

4226

150

SPALATOREASA

G

26,0

22833

1624

24457

151

SEF SERV.RUNOS

CONSILIER I

S

1.0

2689

281

2970

152

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

S

1,0

1740

0

1740

153

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1,0

2689

281

2970

154

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1,0

2690

0

2690

155

SEF SERVICIU CU DELEGAȚIE

ECONOMIST II

S

1.0

2013

208

2221

156

SEF SERVICIU SIM

ANALIST IA

s

1.0

2689

281

2970

157

SEF BIROU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

s

1.0

2591

270

2861

158

SEF BIROU ADMINISTRATIV

ADMINISTRATOR I

M

1.0

1778

0

1778

159

SEF BIROU TEHNIC

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2689

281

2970

160

SEF ATELIER NR.1

SUBINGINER I

IS3

1.0

1986

0

1986

161

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

2081

0

2081

162

ANALIST IA

S

4,0

8876

713

9589

163

ANALIST PROGRAMATOR AJUT IA

M

2,0

2950

297

3247

164

ANALIST-PROGR-AJUTOR I

M

1,0

1294

137

1431

165

CONSILIER JURIDIC I

S

1.0

1719

176

1895

166

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

2536

270

2806

167

CONTABIL IA

CFP

M

1.0

1564

134

1698

168

CONTABIL IA

M

3,0

4325

434

4759

169

ECONOMIST I

S

4,0

7070

691

7761

170

ECONOMIST IA

S

1,0

1740

0

1740

171

ECONOMIST II

S

6.0

8424

604

9028

172

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

3,0

5799

216

6015

173

ECONOMIST DEBUTANT

M

1,0

800

0

800

174

INGINER I

S

1,0

1845

0

1845

175

ARHIVAR

M

1.0

1216

57

1273

176

CASIER

M

1,0

1197

124

1321

177

FUNCȚIONAR

M

5,0

5974

236

7426

178

MAGAZINER

M

3,0

3714

249

3963

179

MERCEOLOG IA

M

1,0

1341

0

1341

180

OPERATOR DATE

M

1,0

1137

0

1137

181

OPERATOR I

M

12,0

14447

1079

15526

182

OPERATOR II

M

1,0

1001

114

1115

183

PREOT DEFINITIV

S

1,0

1430

108

1538

184

PREOT GRAD II

S

1.0

1698

120

1818

185

REFERENT DE SPECIALITATE III

S

1.0

1577

160

1737

186

REFERENT DE SPECIALITATE III

S

2,0

3154

320

3474

187

REFERENT I

M

2.0

2351

245

2596

188

REFERENT IA

M

3,0

4388

174

4562

189

SECRETAR

M

1,0

1216

131

1347

190

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

1.0

1054

175

1229

191

ȘOFER I

ȘOFER

2,0

2525

0

2525

192

ȘOFER II

ȘOFER

3,0

3526

89

3616

193

SUBINGINER II

IS3

1.0

1396

502

1898

194

TEHNICIAN IA

M

1,0

1341

0

1341

195

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

10,0

13103

0

13103

196

MUNCITOR CALIFICAT I

FOCHIST

6,0

8004

268

8272

197

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

6,0

8004

536

8540

198

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS

4,0

5336

0

5336

199

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

1,0

1334

0

1334

200

MUNCITOR CALIFICAT I

SUDOR

1.0

1334

63

1397

201

MUNCITOR CALIFICAT I

TAMPLAR

2,0

2668

0

2668

202

MUNCITOR CALIFICAT I

ZIDAR

1,0

1198

0

1198

203

MUNCITOR CALIFICAT I

ZUGRAV-VOPSITOR

3,0

3866

0

3866

204

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

1,0

1273

0

1273

205

MUNCITOR CALIFICAT II

FOCHIST

7,0

8910

298

9207

206

MUNCITOR CALIFICAT II

INSTALATOR

2,0

2544

255

2799

207

MUNCITOR CALIFICAT II

LACATUS

2,0

2533

0

2533

208

MUNCITOR CALIFICAT II

LENJEREASA

3,0

3663

0

3663

209

MUNCITOR CALIFICAT II

TAMPLAR

1,0

1218

0

1218

210

MUNCITOR CALIFICAT III

ELECTRICIAN

1,0

1189

0

1189

211

MUNCITOR CALIFICAT III

FOCHIST

8,0

9263

277

9540

212

MUNCITOR CALIFICAT III

LIFTIERA

13,0

14677

792

15469

213

MUNCITOR CALIFICAT III

TELEFONIST

7,0

8007

0

8007

214

MUNCITOR CALIFICAT IV

CROITOREASA

1,0

1073

0

1073

215

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

8,0

8296

215

8511

216

MUNCITOR CALIFICAT IV

FRIZER

1,0

1004

0

1004

217

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

1,0

1039

103

1142

218

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

4,0

4165

276

4441

219

MUNCITOR CALIFICAT IV

TAMPLAR

1.0

1047

0

1047

220

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1,0

1084

0

1084

221

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

3,0

3150

0

3150

222

MUNCITOR NECALIFICAT I

14,0

13475

289

13764

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1669,5

2697173

312278

3009451

B. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

0

1

MEDIC SEF UPU-SMURD

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA SI MED.FAM

S

II

1,0

4471

2020

6491

2

MEDIC PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1,0

5936

4177

10113

3

MEDIC PRIMAR

ATI

S

1,0

2653

1313

3966

4

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

S

2.0

7045

3235

10280

5

MEDIC PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

S

6.0

17725

8047

25773

6

MEDIC PRIMAR

MEDICINA GENERALA

S

1.0

3197

0

3197

7

MEDIC PRIMAR

MEDICINA LEGALA

S

4,0

23585

16708

40293

8

MEDIC PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

S

3,0

9367

0

9367

9

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENT

S

1,0

2169

1296

3465

10

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

S

12,0

28236

8069

36305

11

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

S

4,0

8681

5188

13869

12

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

S

1,0

2602

0

2602

13

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

s

2,0

9869

6764

16633

14

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

s

0,5

1065

0

1065

15

MEDIC SPECIALIST

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

1,0

2170

1297

3467

16

MEDIC

MEDICINA GENERALA

s

6.0

11211

6294

17505

17

BIOCHIMIST PRINCIPAL

s

1,0

5111

1836

6947

18

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

2139

1110

3249

19

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

1.0

1069

591

1660

20

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

s

6.0

9974

5640

15614

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

4,0

5672

3270

8942

22

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

12,0

16641

7193

23834

23

ASISTENT MEDICAL

ASISTENT SOCIAL

PL

2,0

3083

0

3083

24

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT SOCIAL

PL

1.0

1800

959

2759

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2,0

3406

348

3754

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

2.0

7264

3753

11017

27

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

7,0

15587

7544

23131

28

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

1,0

1662

949’

2612

29

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

47,0

58883

38396

97279’

30

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RAD SI IMAG. MEDICALA

PL

10,0

18549

10095

28644

31

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

1,0

806

473

1279

32

AUTOPSIER

M

1.0

2559

1733

4292

33

AUTOPSIER

G

1.0

2559

867

3426

34

BRANCARDIER

PL

1.0

1870

1237

3107

35

BRANCARDIER

G

24,0

22270

11080

33349

36

INFIRMIERA

G

40,5

39502

20307

59809

37

ÎNGRIJITOARE

G

5,0

5624

1632

7256

38

OPERATOR I

M

1.0

1368

458

1826

39

REGISTRATOR MEDICAL

M

3,0

3143

1718

4861

40

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

M

2,0

2932

1496

4428

41

ȘOFER AMBULANTA

G

4.0

3510

420

3930

42

SORA MEDICALA

M

1,0

1055

590

1645

43

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

1265

0

1265

44

MEDIC REZIDENT ANUL I

ATI

S

1

1303

153

1456

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

CARDIOLOGIE

S

2

2708

0

2708

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE GENERALA

s

5

6687

767

7454

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

s

10

13588

0

13588

48

MEDIC REZIDENT ANUL I

GHIRURGIE GENERALA

s

1

1405

0

1405

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

HEMATOLOGIE

s

1

1303

0

1303

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

s

9

12400

611

13011

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE LABORATOR

s

2

2606

0

2606

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE URGENTA

s

3

3909

459

4368

53

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA INTERNA

s

7

9322

917

10239

54

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEUROLOGIE

s

1

1303

153

1456

55

MEDIC REZIDENT ANUL I

ONCOLOGIE

s

1

1303

153

1456

56

MEDIC REZIDENT ANUL I

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2

2606

0

2606

57

MEDIC REZIDENT ANUL I

PSIHIATRIE

s

1

1405

0

1405

58

MEDIC REZIDENT ANUL I

RADIOTERAPIE

s

1

1456

153

1609

59

MEDIC REZIDENT ANUL II

ATI

s

1

1535

180

1716

60

MEDIC REZIDENT ANUL II

CARDIOLOGIE

s

5

7675

0

7675

61

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

s

4

6140

0

6140

62

MEDIC REZIDENT ANUL II

EPIDEMIOLOGIE

s

2

3070

0

3070

63

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

s

15

23447

0

23447

64

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

s

6

9470

0

9470

65

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE URGENTA

s

5

7975

901

8876

66

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

s

14

21792

1381

23173

67

MEDIC REZIDENT ANUL II

NEUROLOGIE

s

2

3185

0

3185

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

9

14070

0

14070

69

MEDIC REZIDENT ANUL II

PSIHIATRIE

s

1

1655

0

1655

70

MEDIC REZIDENT ANUL II

SANATATE PUBLICA

s

1

1595

0

1595

71

MEDIC REZIDENT ANUL III

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1

3566

0

3566

72

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

s

2

3434

0

3434

73

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE GENERALA

s

3

5218

0

5218

74

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE FAMILIE

s

38

67562

140

67702’

75

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE LABORATOR

s

24

43010

0

43010

76

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE URGENTA

s

2

3697

0

3697

77

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA INTERNA

s

13

22656

201

22858

78

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3

5486

0

5486

79

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ALERGOLOGIE

S

1

1904

0

1904

80

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CARDIOLOGIE

S

1

1835

0

1835

81

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE GENERALA

S

2

3669

207

3876

82

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

S

2

3877

415

4292

83

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

S

6

11101

1589

12691

84

MEDIC REZIDENT ANUL IV

NEUROLOGIE

S

1

1835

0

1835

85

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

2

3670

415

4085

86

MEDIC REZIDENT ANUL V

ALERGOLOGIE

s

4

7500

415

7915

87

MEDIC REZIDENT ANUL V

ATI

s

1

1765

0

1765

88

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

s

3

5597

625

6222

89

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

s

3

5666

1326

6992

90

MEDIC REZIDENT ANUL V

ENDOCRINOLOGIE

s

1

1927

0

1927

91

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE LABORATOR

s

3

5666

625

6291

92

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

s

5

8966

207

9173

93

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

s

6

10913

3182

14095

94

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2

3802

423

4225

95

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CARDIOLOGIE

s

1

1962

222

2184

96

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

s

2

4072

1330

5402

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

473,0

824977

174948

999925

Total unitate sanitara (A+B)

2142,5

3522150

487226

4009376

Total posturi aprobate :

2142,5

din

care

- conducere

47,0

din

care

- execuție

2.095,5

Total posturi aprobate:

2142,5

din

care

- venituri proprii

1.669,5

din

care

- buget de stat

473,0