Hotărârea nr. 533/2013

Hotărârea.nr.533 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 533

din data de 25.10.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 25 octombrie 2013;

Analizând referatul nr. 10806/23.10.2013 privind desemnarea și aprobarea condițiilor de exercitare a mandatului reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Totodată, se propune ca activitatea reprezentanților ce urmează a fi desemnați se se exercite în limitele atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de actele constitutive ale celor două societăți comerciale pentru Adunarea Generală a Acționarilor, cu anumite excepții, ce vor fi exercitate în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Brașov, în calitate de autoritate publică tutelară, în numele acționarului unic -Județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 3, pct. 2, lit. „a” din O.U.G. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează domnul Maxim Adrian - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

ArL2. - Se desemnează domnul Crăciun Dragoș-Romulus - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art3. - Se desemnează doamna Minea Luana - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.4. - Se desemnează domnul Niță Emil - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

ArL5. - Se desemnează domnul Gabor Alexandru-Adrian - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.6. - Se desemnează domnul Danu Aurelian-Leonard - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.7. - Se desemnează domnul Lupu Ștefan-Ovidiu - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.8. - Se desemnează domnul Zavarache Constantin - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.9. - Se desemnează domnul Enache Paul - reprezentant al Consiliului Județean Brașov să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.10. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu